اخبار

نظرسنجي

از نظر شما کدام روش اطلاع رسانی برنامه های معاونت دانشجویی فرهنگی موثر بوده است؟

ارسال تراکت و اطلاعیه 9.8%
ارسال ایمیل های گروهی 8.7%
اطلاع رسانی از طریق سایت معاونت 8.8%
ارسال پيامك گروهي 52.2%
تمامي موارد فوق 20.5%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

صدور کارت تغذيه ( 940587 )
معاونت دانشجويي فرهنگي ( 433945 )
معاونت دانشجويي فرهنگي ( 421341 )
ثبت نام استخر شهيد شاديفر دانشگاه ( 376048 )
مـعاونت دانشجـویی فــــرهنگـی ( 315221 )
برنامه غذایی اداره تغذیه معاونت دانشجویی فرهنگی ( 288438 )
13آبان تجلي روز دانش آموزان ( 206343 )
پورتال رفاهی دانشجویان ( 117548 )
مرکز قران و عترت ( 97459 )
نحوه شارژ کارت تغذيه ( 79951 )
شرايط استفاده از مجموعه ابي دانشگاه ( 79590 )
وام ازدواج ( 59752 )
مقام زن از دیدگاه اسلام ( 58777 )
ساعات كاري استخر ( 53128 )
روانشناسي در ورزش ( 52819 )
ثبت نام عمره دانشجویی سال 88 ( 50198 )
مراسم قرعه کشي حج عمره دانشجوئي ( 49369 )
گالري عكس هفته بسيج ( 43509 )
تسهيلات رفاهی برای دانشجویان ممتاز و نمونه ( 41711 )
مفاهيم تمرين و آمادگي جسماني ( 40561 )
اطلاعيه جديد ( 39728 )
صــــــــــــفحه اصلی مدیریت فرهنگی ( 39068 )
اداره تغذیه ( 37552 )
جهت دریافت مداحی امام رضا ( 36981 )
برنامه غذایی اداره تغذیه ( 36746 )

                          

                        جمهوري اسلامي ايران                                                                                                                                                    

                 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي                                                                                                                                                 

                         صندوق رفاه دانشجويان                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                      فرم تعهدنامه عادي شماره 2
 

     

  اينجانب ............................................................... فرزند ................................. ش ش ............................... کدملی  ................................................................ صادره از ..........................  متولد ............/............./..............
دانش آموخته رشته....................................................................... دانشكده ............................................... فارغ التحصيل سال ..............

كه  در  زمان  تحصيـل  از  وام  تحصيلي ، مسـكن ، ضــروري ، ازدواج ، وديعـه مسكن ، بيمـه دانشجـوئي، اجاره بهـــاء خوابــــگاه و ...  استفــــاده كرده و اوراق  بازپرداخــت وام را دريافـــت نمـوده ام  ضمـن عقـــد خارج لازم ، متعهـد ميشوم از تاريـخ ............/ ............../ ............... نسبـت به پرداخـــت اقســاط ماهانـه مــطابق مقـررات صنــدوق رفـاه دانشجويان به ميــزان مبــلغ منــدرج در اوراق  بازپـرداخـت وام اقـــدام نمايـم. بــديهي اسـت چنانــچه پرداخـت اقـسـاط ماهـانـه بيش از يـك ماه به تاخيــر افتــد كليـه بـدهي اينـجانب بـه  دين حال تبـديـل شـده و صنـدوق رفـاه دانشجويان  مي توانـد نسبـت به وصــول 5/1 برابر مبلـغ وام، اصـل مبلــغ و وجــه الضمان مقـرر اقـدام نمايـد و نيز متعهـد ميشوم چنانــچه نشــاني خــود را تغييـر دهم مراتـب را فـورا طبـق مفاد تعهـد نامه رسمي شماره يك به صنــدوق رفاه دانشجويان اطــلاع خـواهم داد . و اخـــطاريه هاي ارسالي به محـــل تعييـن شــــده در ايـن تعهــد نامه و تعهــد نامه شمــاره يـك  قطـعـي و لازم الاجـــــراء خــواهــــــد بـود.

      

        آدرس دقيق محل سكونت دائم و تلفن متعهد :

 

   ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

      شماره همراه ..............................................................................................................................تلفن ثابت: ......................................................................................كد.........................................................

 

      اينـجانب ايـن تعهـد نامـه را بـه عنـوان سنـد معتبـر محضـري قبــول دارم و در صــورت استنـكاف با

      اينـجانب طبـق مفاد تعهـد نامه شماره يك رفتـار گردد0

                                                                                                                                                                                                                                     

                                               

                                                                                                  امضا ء متعهد

                                                                                            تاريخ      /      /

 

تاريخ بروز رساني : پنجشنبه 14/10/91 ساعت 19:54

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، خیابان دانشگاه،روبروی دانشکده پزشکی سابق، ساختمان قریشی، معاونت دانشجویی-فرهنگی تلفن: 8430734 0511 نمابر: 8432096 0511 پست الکترونیک: farhangi.stu@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.
سایت جدید معاونت دانشجویی فرهنگی - http://v-student.mums.ac.ir/index.php