اخبار

نظرسنجي

از نظر شما کدام روش اطلاع رسانی برنامه های معاونت دانشجویی فرهنگی موثر بوده است؟

ارسال تراکت و اطلاعیه 9.8%
ارسال ایمیل های گروهی 8.7%
اطلاع رسانی از طریق سایت معاونت 8.8%
ارسال پيامك گروهي 52.2%
تمامي موارد فوق 20.4%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

صدور کارت تغذيه ( 940383 )
معاونت دانشجويي فرهنگي ( 433899 )
معاونت دانشجويي فرهنگي ( 421285 )
ثبت نام استخر شهيد شاديفر دانشگاه ( 375677 )
مـعاونت دانشجـویی فــــرهنگـی ( 314795 )
برنامه غذایی اداره تغذیه معاونت دانشجویی فرهنگی ( 288277 )
13آبان تجلي روز دانش آموزان ( 205058 )
پورتال رفاهی دانشجویان ( 116509 )
مرکز قران و عترت ( 97393 )
نحوه شارژ کارت تغذيه ( 79905 )
شرايط استفاده از مجموعه ابي دانشگاه ( 79454 )
وام ازدواج ( 59688 )
مقام زن از دیدگاه اسلام ( 58614 )
ساعات كاري استخر ( 53040 )
روانشناسي در ورزش ( 52741 )
ثبت نام عمره دانشجویی سال 88 ( 50139 )
مراسم قرعه کشي حج عمره دانشجوئي ( 49317 )
گالري عكس هفته بسيج ( 42762 )
تسهيلات رفاهی برای دانشجویان ممتاز و نمونه ( 41654 )
مفاهيم تمرين و آمادگي جسماني ( 40521 )
اطلاعيه جديد ( 39694 )
صــــــــــــفحه اصلی مدیریت فرهنگی ( 38972 )
اداره تغذیه ( 37360 )
جهت دریافت مداحی امام رضا ( 36928 )
برنامه غذایی اداره تغذیه ( 36696 )

 
        نتايج قرعه کشي حج عمره دانشجوئي سال 87      
 
         
 
            زائران عزيزي که اسامي آنها در ليست زير ميباشد در اسرع وقت نسبت به گرفتن گذرنامه اقدام فرمايند و منتظر اطلاعيه هاي بعدي  باشند.
             بديهيست هرگونه تغيير و يا اطلاعيه جديدي را بايد شخصا از سايت معاونت دانشجويي فرهنگي لينک مديريت دانشجويي صفحات مربوط به حج عمره دانشجويي پيگيري نمايند. 
 
 

خواهران   ( اصلي)

برادران  (اصلي)

رديف

نام خانوادگي

نام

شماره دانشجوئي

دانشکده

رديف نام خانوادگي نام شماره دانشجوئي دانشکده
1 آخوند زاده طرزجان زهرا 8415020134 پرستاري

1

اکبري سيدارسلان 8413050076 داروسازي
2 اسماعيل پور مريم 8411050609 پزشکي

2

آبيار امير 8524010877 پيراپزشکي
3 الله آبادي غزاله 83131871 داروسازي

 3

ابوبکري ماکوبي نعيم 85110506947 پزشکي
4 احمدي ملا حسيني فاطمه 8624010513 پيرا پزشکي 4 اماني عليرضا 8614030729 دندانپزشکي
5 اکبر زاده سمانه 83111443 پزشکي 5 ابادي حارث مهدي 8615040047 پرستاري
6 اصغري محدثه 8411050621 پزشکي 6 برقي رشتخواري ميلاد 8615020050 پرستاري
7 اسدي اورياد مريم 8514010870 پيرا پزشکي 7 تشکري حميد 8514010825 پيراپزشکي
8 بنايي معصومه 8624030442 پيراپزشکي 8 جعفري محمد 8524011494 پيراپزشکي
9 باقريان حميده 8424011167 پيراپزشکي 9 جلاليان حسيني سيد حميد 8513051000 داروسازي
10 بهشني سيني زهره 8515030045 پرستاري 10 حيدري زرنق حافظ 8511040283 پيراپزشکي
11 پرکم بهاره 8411050767 پزشکي 11 حشمي گنجوان علي 8413050189 داروسازي
12 جواد زاده راضيه سادات 83111563 پزشکي 12 خواجه رضائي شهري وحيد 8511050834 پزشکي
13 حسيني ورزنده سيده زهرا 8414011524 پيراپزشکي 13 دلقندي سيد مهدي 8511050243 پزشکي
14 حسين زاده زهره 8614020065 پيراپزشکي 14 سهيلي وحيد 82130316 داروسازي
15 حقي راد فرشته 8414011068 پيراپزشکي 15 شهري محمد 8414010270 پيراپزشکي
16 حريري مينا 8514010290l پيراپزشکي 16 عبدالهي اراني مجتبي 83120473 دندانپزشکي
17 خدابخشي راضيه 8512050056 دندانپزشکي 17 عرب سلماني مهران 8413050292 داروسازي
18 خادم و مشير فاطمه 8624010320 پيراپزشکي 18 فولادي نيت هادي 8524031038 پيراپزشکي
19 خطيبي مقدم هدي 83111723 پزشکي 19 کمالي يوسف اباد مصطفي 8414010474 پيراپزشکي
20 داوري عطيه سادات 8513050927 داروسازي 20 کوچک زاده زرگر مرتضي 8411051577 پزشکي
21 دادخواه عفت 85114035 پيراپزشکي 21 گودرزي مسعود 8511050970 پزشکي
22 رحماني معصومه 8415020281 پرستاري 22 لطفي مهدي 8424010506 پيراپزشکي
23 رسولي نژاد مرضيه 8513050610 داروسازي 23 ملا حسني حسن 83122877 دندانپزشکي
24 رنگ بست ربابه 8415020305 پرستاري 24 مرتضوي سيد ماجد 81120392 دندانپزشکي
25 رضائي مغاني عادله 8515010365 پيراپزشکي 25 مبرا ناصر 8511040272 داروسازي
26 زهره منش رستمي مريم 8515020643 پرستاري 26 نبوي سيد امين 8511050072 پزشکي
27 سليماني سميه سادات 8524010140 پيراپزشکي 27 نوائي مرتضي 8515010785 پيراپزشکي
28 سعيدي محبوبه 8515020858 پرستاري 28 يزداني عبدالحميد 8515010296 پيراپزشکي
29 ساقي کلثوم 8414011319 پيراپزشکي
30 شنوايي قناد فهيمه 8625030368 پرستاري
31 شريف نيا مريم 83152859 پرستاري
32 شريعتي خاطره 8514031064 پيراپزشکي
33 صادق احمدي سمانه 8512050241 دندانپزشکي
34 صادقي ملکي راضيه 8515020416 پرستاري
35 صغرا مرغان فاطمه 8515010467 پيراپزشکي
36 ضربي محمود آبادي زينب 8624010137 پيراپزشکي
37 طهراني همت ابادي عفت 8524011358 پيراپزشکي
38 طوسي مژده 8624030384 پيراپزشکي
39 عرفانيان يعقوب زاده مريم 8525030520 پرستاري
40 عباس ابادي عربي معصومه 8514031097 پيراپزشکي
41 فرزادفر سيده زهرا 83112543 پيراپزشکي
42 فدائي نرگس 83112093 پزشکي
43 کاظميني بي بي حکيمه 8515020701 پرستاري
44 کاظمي سهيلا 8524030671 پيراپزشکي
45 کاظميان شيما 8412050354 دندانپزشکي
46 کوهزاد عصمت 8514030561 پيراپزشکي
47 گري نسب فيروز جاني سميه 8518020345 دانشکده نيشابور
48 مرکبي مهديه 8513050552 داروسازي
49 موحديان معين سميه 82152083 پرستاري
50 موقري پور فاطمه 8412050445 دندانپزشکي
51 مجيديان صديقه 8514030572 پياپزشکي
52 منتظري سکينه 8514031304 پيراپزشکي
53 مجدي نجمه 8514010347 پيراپزشکي
54 مهرابي نژاد مريم 8614010038 پيراپزشکي
55 نبوي سيده بنت الهدي 83131801 داروسازي
56 نقابي الهام 8611051040 پزشکي
57 نصيري فريده 8412050810 دندانپزشکي
58 نظري حسن ابادي فاطمه 8515010310 پيراپزشکي
59 نکوهي سيوکي سميه 83170174 دانشکده تربت حيدريه
60 هوشيار حسيني سيده سپيده 82122041 دندانپزشکي
61 هادي سميه سادات 8525030597 پرستاري
62 يوسفي چهار فرسخي مرضيه 8514030936 پيراپزشکي
 
خواهران  (ذخيره)
 
برادران (ذخيره)

رديف

نام خانوادگي

نام

شماره دانشجوئي

دانشکده

رديف

نام خانوادگي

نام

شماره دانشجووي

دانشکده

1 افشار کهن نجمه 8514030367 پيرا پزشکي الويت سيزدهم 1 شايگان ميلاد 8411050289 پزشکي الويت دوم
2 بخشنده طاهره 83111503 پزشکي الويت هشتم 2 قمري حسن 8614031095 پيراپزشکي  الويت چهارم
3 حسيني محبوبه 8515010332 پيراپزشکي  الويت چهاردهم 3 کمالي ايمان 8412050127 دندانپزشکي الويت پنجم
4 ذاکري سمانه 8515020165 پرستاري الويت دوازدهم 4 کامکار رودي مسعود 8418020074 دانشکده نيشابور
5 روحاني معصومه 85140108920 پيراپزشکي الويت پنجم 5 مهدي زاده مشهدي مسعود 8515010070 پيراپزشکي الويت اول
6 سردار سميه 8515020187 پرستاري الويت ششم 6 مسبوقي فريماني محمدرضا 8413050703 داروسازي الويت ششم
7 شيردل سرکاريزي محبوبه 8612050236 دندانپزشکي اولويت اول 7 مژدهي فرد مصطفي 85110502232 داروسازي الويت سوم
8 صداقتي آرزو 83111923 پزشکي الويت هفتم
9 غلامي رباط سنگي محبوبه 8515040072 پرستاري الويت سوم
10 فرقاني فرزانه 8624030113 پيراپزشکي الويت چهارم
11 فيض دمسکي سمانه 83170150 دانشکده تربت حيدريه
12 کنعاني خيسي معصومه 8515040185 پرستاري الويت نهم
13 موسوي مقدم مرضيه السادات 86115007 پرستاري الويت يازدهم
14 محمدي سميه 8424010551 پيراپزشکي  الويت پانزدهم
15 نظريان تکتم 8515020927 پرستاري الويت دوم
16 ناوکشي سعيده 8524011472 پيراپزشکي الويت دهم
 
         
 

 
 
 

 
 
 
 
 

تاريخ بروز رساني : سه شنبه 04/10/86 ساعت 20:28

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، خیابان دانشگاه،روبروی دانشکده پزشکی سابق، ساختمان قریشی، معاونت دانشجویی-فرهنگی تلفن: 8430734 0511 نمابر: 8432096 0511 پست الکترونیک: farhangi.stu@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.
سایت جدید معاونت دانشجویی فرهنگی - http://v-student.mums.ac.ir/index.php