اخبار

نظرسنجي

از نظر شما کدام روش اطلاع رسانی برنامه های معاونت دانشجویی فرهنگی موثر بوده است؟

ارسال تراکت و اطلاعیه 9.8%
ارسال ایمیل های گروهی 8.7%
اطلاع رسانی از طریق سایت معاونت 8.8%
ارسال پيامك گروهي 52.2%
تمامي موارد فوق 20.5%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

صدور کارت تغذيه ( 940593 )
معاونت دانشجويي فرهنگي ( 433945 )
معاونت دانشجويي فرهنگي ( 421342 )
ثبت نام استخر شهيد شاديفر دانشگاه ( 376060 )
مـعاونت دانشجـویی فــــرهنگـی ( 315226 )
برنامه غذایی اداره تغذیه معاونت دانشجویی فرهنگی ( 288443 )
13آبان تجلي روز دانش آموزان ( 206348 )
پورتال رفاهی دانشجویان ( 117556 )
مرکز قران و عترت ( 97461 )
نحوه شارژ کارت تغذيه ( 79952 )
شرايط استفاده از مجموعه ابي دانشگاه ( 79594 )
وام ازدواج ( 59756 )
مقام زن از دیدگاه اسلام ( 58781 )
ساعات كاري استخر ( 53132 )
روانشناسي در ورزش ( 52819 )
ثبت نام عمره دانشجویی سال 88 ( 50198 )
مراسم قرعه کشي حج عمره دانشجوئي ( 49370 )
گالري عكس هفته بسيج ( 43534 )
تسهيلات رفاهی برای دانشجویان ممتاز و نمونه ( 41711 )
مفاهيم تمرين و آمادگي جسماني ( 40561 )
اطلاعيه جديد ( 39729 )
صــــــــــــفحه اصلی مدیریت فرهنگی ( 39068 )
اداره تغذیه ( 37556 )
جهت دریافت مداحی امام رضا ( 36982 )
برنامه غذایی اداره تغذیه ( 36746 )

 
 
 
 
 
  

 

آیین نامه و شیوه اجرایی شورای انضباطی
 

 

   
  
مقدمه شورای انضباطی
تاریخجه شورای انضباطی
تعاریف شورای انضباطی
اهداف و وظایف شورای انضباطی
گزیده ای از ایین نامه انضباطی دانشجویان
مراحل رسیدگی و تصمیم گیری شورای انضباطی
پیگیری و رسیدگی به شکایات دانشجویان
تماس با شورای انضباطی
 
اینن نامه و شیوه اجرایی شورای انضباطی
صفحه ا
اینن نامه و شیوه اجرایی شورای انضباطی
صفحه 2
اینن نامه و شیوه اجرایی شورای انضباطی
صفحه 3
اینن نامه و شیوه اجرایی شورای انضباطی
صفحه 4

اینن نامه و شیوه اجرایی شورای انضباطی

اینن نامه و شیوه اجرایی شورای انضباطی
صفحه 5
اینن نامه و شیوه اجرایی شورای انضباطی
صفحه 6
اینن نامه و شیوه اجرایی شورای انضباطی
صفحه 7
اینن نامه و شیوه اجرایی شورای انضباطی
صفحه 8
اینن نامه و شیوه اجرایی شورای انضباطی
صفحه 9
اینن نامه و شیوه اجرایی شورای انضباطی
صفحه 10
اینن نامه و شیوه اجرایی شورای انضباطی
 صفحه 11

برای دیدن تصاویر در اندازه واقعی بر روی آنها کلیک کنید

 
گزیده ای از آیین نامه و شیوه نامه اجرایی شورای انضباطی

بخش 1ـ تخلفات و تنبيهات 

به منظور استناد و تطبيق دقيق‌تر احكام انضباطي تنبيهات ماده 7 آيين نامه بصورت زير تفكيك مي شوند:
الف ـ تنبيهاتي كه با حكم شوراهای انضباطي دانشگاه و شورای مركزي انضباطي نسبت به دانشجويان مي‌تواند اعمال شود.
اخطار شفاهي
 1. تذكر كتبي بدون درج در پرونده دانشجو
 2. اخطاركتبي بدون درج در پرونده دانشجو
 3. تذكر كتبي و درج در پرونده دانشجو
 4. توبيخ كتبي و درج در پرونده دانشجو
 5. دادن نمره 25/0 در درس یا امتحان مربوط به تخلف
 6. محروميت از تسهيلات رفاهي دانشگاه از قبيل وام، خوابگاه و غيره از یک ماه تا طول مدت باقی مانده از تحصیل
 7. دريافت خسارت از دانشجو در مواردي كه تخلف منجر به ايجاد ضرر و زيان به دانشگاه يا بيت‌المال شده باشد.
 8. منع موقت از تحصيل به مدت يك نيمسال بدون احتساب سنوات
 9. منع موقت از تحصيل به مدت يك نيمسال با احتساب سنوات
 10. منع موقت از تحصيل به مدت دو نيمسال بدون احتساب سنوات
 11. منع موقت از تحصيل به مدت دو نيمسال با احتساب سنوات
               13.     تغيير محل تحصيل دانشجو (همراه با تغيير رشته تحصيلي در صورت لزوم)
               14.     تبديل دوره تحصيلي دانشجو از روزانه به شبانه
               15.     منع موقت از تحصيل به مدت سه نيمسال بدون احتساب سنوات
               16.     منع موقت از تحصيل به مدت سه نيمسال با احتساب سنوات
               17.     منع موقت از تحصيل به مدت چهار نيمسال بدون احتساب سنوات
               18.     منع موقت از تحصيل به مدت چهارنيمسال با احتساب سنوات
              19.     اخراج دانشجو از دانشگاه با حفظ حق شركت مجدد در آزمون ورودي
               20.     محروميت از تحصيل در كليه دانشگاه‌ها تا 5 سال 
 
در راستاي تعميم اجراي تبصره 3 ماده 7 آيين‌نامه انضباطي دانشجويان، تخلفات مندرج در ماده 6 اين آيين‌نامه با قيد تنبيهات متناسب براساس ماده 1 از اين بخش به شرح زير تفصيل داده مي‌شوند.
 
ماده 6 آيين نامه: حدود اختيارات و وظايف شوراهای انضباطي دانشگاه و شورای مركزي انضباطي:
الف ـ رسيدگي به جرائم عمومي دانشجويان (از قبيل تهديد، تطميع، توهين، ضرب و جرح، جعل، سرقت و...).
1/الف ـ تهديد، تطميع، توهين، فحاشي، هتاكي، افتراء
2/الف ـ ضرب و جرح:
3/الف ـ جعل:
1/3/الف ـ جعل اسناد دولتي (خارج از دانشگاه):
2/3/الف ـ جعل امضاي اساتيد يا مسئولان دانشگاه:
3/3/الف ـ ارائه اسناد جعلي به دانشگاه:
4/3/الف ـ جعل اسناد دانشگاه و استفاده از آن (اعم از اسناد مكتوب يا نرم‌افزاري ):
 
4/الف ـ سرقت
1/4/الف ـ سرقت اموال غير متعلق به دانشگاه:
2/4/الف ـ سرقت اموال دانشگاه يا خوابگاه 
3/4/الف ـ سرقت، خرید و فروش یا افشای سوالات یا ورقه های امتحانی:

 ب ـ رسيدگي به تخلفات آموزشي و اداري

1/ب ـ تقلب در امتحان
2/ب ـ فرستادن شخص ديگري بجاي خود به امتحان يا شركت بجاي ديگري در امتحان 
1/3/ب ـ اخلال يا ايجاد وقفه يا ايجاد مزاحمت براي برنامه‌ها يا نظم خوابگاه:
2/3/ب ـ اخلال يا ايجاد وقفه در برنامه‌ها يا نظم دانشگاه:
3/3/ب ـ عدم رعايت مقررات خوابگاه:
4/3/ب- عدم رعایت مقررات دانشگاه :
4/ب ـ ايراد خسارت به اموال عمومی یا خصوصی و یا خیانت در امانت:
 
ج ـ رسيدگي به تخلفات سياسي
1/ج ـ توهين به شعائر اسلامي يا ملي و ارتكاب اعمالي بر ضد نظام جمهوري اسلامي (مانند فحاشي و استعمال الفاظ ركيك بطور شفاهي يا كتبي از طريق شعارنويسي، پخش اعلاميه و )
 2/ج ـ ايجاد بلوا و آشوب در محيط دانشگاه:
 
 دـ رسيدگي به تخلفات اخلاقي:
1/1/د ـ استفاده از موادمخدر یا سایر داروهای روان گردان:
2/1/د ـ اعتياد به موادمخدریا سایر داروهای رون گردان:
3/1/دـ نگهداري ، خريد و فروش يا توزيع موادمخدر:
              4  /1/د ـ استفاده از مشروبات الكلي:
 2/د ـ استفاده از نوارهاي ويديويي يا صوتي با لوحه‌هاي رايانه‌اي مستهجن يا مداخله در خريد و فروش يا تكثير و توزيع اين گونه وسايل.
3/دـ عدم رعايت پوشش اسلامي و استفاده از پوشش و آرايش مبتذل:
4/د‌ـ عدم رعايت شئون اسلامي:
1/4/دـ ارتكاب اعمال يا رفتاري كه خلاف منزلت دانشجويي محسوب مي‌شود ( مانند عدم رعايت حقوق ديگران،
 پرخاشگري، ايجاد درگيري و ).
2/4/د‌ـ عدم رعايت موازين محرز شرعي در ارتباط با نامحرم:
3/4/دـ ايجاد مزاحمت:
5/د ـ داشتن رابطه نامشروع:
     1/5/د- کليه تخلفاتي که يک طرف ان دانشجو بوده و به جايگاه دانشجو خدشه وارد نمايد چه در داخل دانشگاه باشد ويا خارج دانشگاه در اين شورا قابل طرح و تصميم گيري و صدور حكم مي باشد.
 
 شورای انضباطی
 

تاريخ بروز رساني : سه شنبه 12/10/91 ساعت 09:10

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، خیابان دانشگاه،روبروی دانشکده پزشکی سابق، ساختمان قریشی، معاونت دانشجویی-فرهنگی تلفن: 8430734 0511 نمابر: 8432096 0511 پست الکترونیک: farhangi.stu@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.
سایت جدید معاونت دانشجویی فرهنگی - http://v-student.mums.ac.ir/index.php