اخبار

نظرسنجي

بيمارستان شيخ مخصوص كودكان مي باشد،دوست داريد چه مطالبي را در آن بيشتر ببينيد؟

تغذيه و تربيت كودكان 27.7%
مقالات جديد 16.8%
كادر درماني و اداري 6.8%
عكسها و تصاوير 25.3%
بيماريهاي كودكان 22.6%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

مركز آموزشي ، پژوهشي و درماني دكتر شيخ ( 190988 )
روشهای درمان ( 78327 )
كليه ها و مجراي ادراري ( 68189 )
برنامه درمانگاههاي فوق تخصصي ( 62957 )
راهنمای نگهداری شير مادر ( 53285 )
گرفتن مايع نخاعي ( 49227 )
برنامه غذايی دوران شيرخوارگی ( 43068 )
دوشيدن شير با دست ( 40318 )
رشد ذهنی نوزادان ( 38103 )
عفونت ادراري ( 35381 )
زندگینامه دکتر شیخ ( 32709 )
خواص برخی ميوه ها ( 28654 )
معرفي اعضاي هيات علمي ( 23655 )
مشکلات شيردهی ( 23127 )
بيماريهاي سيستم عصبي ( 21434 )
بيماريهای گوش ( 20276 )
عوامل موثر در رشد ( 20275 )
مراحل رشد و نمو ( 19445 )
معرفی واحد راديولوژی ( 19370 )
اتاق عمل ( 19215 )
معرفی واحدهای درمانگاهی ( 18463 )
سن شروع نخستين غذا ( 18202 )
تومور گرانولوزاسل جوونايل تخمدان ( 18097 )
پوره سيب زمينی ( 16582 )
بررسي تأثير روروك بر ميانگين سن اكتساب ( 15919 )

مقدمه - روش تحقيق - اپيدميولوژي - تغذيه در اسهال - مايع درماني خوراكي - روش هاي درمان - خلاصه - نتايج

اهداف ارزيابي كلينيكي بيماران اسهالي عبارتند از:

1- تشخيص كم آبي در صورت وجود و تعيين درجه شدت آن

2- تشخيص اسهال خوني

3- تشخيص اسهال پايدار
بر مبناي آنچه بدست مي آيد ارزيابي باليني بيمار بايد مستقيما به موارد زير منجر گردد .

1- برنامه براي درمان يا پيشگيري از كم آبي

2- برنامه براي درمان اسهال خوني

3- برنامه براي درمان اسهال پايدار

4- توصيه هاي تغذيه اي در طي و بعد از اسهال

5- برنامه جهت پيگيري ارزيابي كودك براي كم آبي

بيمار بايستي ابتدا براي كم آبي و سپس براي ساير مشكلات كه بطور معمول همراه با اسهال مي باشد ارزيابي شود. معمولا هر دو مرحله قبل از شروع درمان انجام مي شود. ولي وقتي كه بيمار به شدت كم آب مي باشد تكميل كامل شرح حال و معاينه بايستي طوري باشد كه درمان بتواند بدون هيچ تاخيري شروع شود.

بپرسيد، نگاه كنيد، و علائم كم آبي را جستجو كنيد.

شناخت كم آبي بيمار بطور كامل بر مبناي علائم مشاهده شده در معاينه مي باشد. علائمي كه بايد در هر بيماري بررسي شود عبارتند از:

· وضعيت بيمار. حال عمومي كودك و رفتار او را بدقت مشاهده كنيد، آيا كودك

- خوب و هشيار است؟

- بي قرار و تحريك پذير است؟

- شل، بي حال و بيهوش است؟

· چشم ها. آيا چشم هاي كودك

- طبيعي است؟

- گود افتاده است؟

- بسيار گود افتاده و خشك است؟

· اشك. آيا كودك وقتي به شدت گريه مي كند اشك دارد؟

· دهان و زبان. آيا اينها:

- مرطوب هستند؟

- خشك هستند؟

- بسيار خشك هستند؟

· تشنگي.

- بطور طبيعي مي نوشد، مايع را بدون هيچ علاقه بخصوص قبول مي كند و يا نوشيدن را رد مي كند؟

- با ولع مي نوشد، فنجان يا قاشق را قاپيده و يا وقتي مايع را پس مي گيرد ابراز ناراحتي مي كند؟

- قادر به نوشيدن نيست و يا بسختي مي نوشد، بدليل اينكه بي حال و يا نيمه هشيار است؟

· نيشگون پوستي (تورگو پوست). وقتي پوست شكم و يا ران بين دو انگشت فشرده شده و رها مي شود آيا چين:

- بلافاصله باز مي گردد؟

- به آهستگي باز مي گردد؟

- خيلي آهسته (بيش از دو ثانيه طول مي كشد) باز مي گردد؟

درمان اسهال در منازل

درمان در منزل يك قسمت اساسي از درمان صحيح اسهال حاد مي باشد. چرا كه اسهال در منزل شروع مي شود اگر قرار است كه از كم آبي و پيش آمدن مشكلات تغذيه اي پيشگيري شود بايستي كودك در منزل درمان درستي دريافت كند. مادراني كه قادر به مراقبت و انجام درمان در منزل مي باشند بايستي اين درمان را قبل از طلب مراقبت پزشكي شروع كنند.

وقتي درمان در منزل زود شروع شود، كم آبي و مشكلات تغذيه اي كمترنمودپيدا مي كند .

چگونگي درمان در منزل ( پمفلت مادر )

1- به محض شروع اسهال ،به كودك بيش از معمول مايعات بدهيد :

· محلول ORS

· مايعات غذايي مثل سوپ ، لعاب برنج و دوغ .

· آب

· اگر كودك زير 6 ماه است و فقط با شير مادر تغذيه ميشود فقط ORS ،آب و مقدار بيشتر شير مادر بدهيد .

از اين مايعات هر چقدر كه كودك ميل دارد به او بدهيد .

2- به كودك مقدار زيادي غذا بدهيد :

· به كرات شير مادر بدهيد .

· اگر شير مادر نميخورد از شير معموليش بدهيد .

· اگر كودك 6ماهه يا بزگتر است و اگر تا بحال غذاي جامد خورده است به او :

- غلات يا ساير غذاهاي نشاسته اي ،سبزيجات ،گوشت يا ماهي تازه با كمي روغن نباتي مايع

- آب ميوه تازه يا موز له شده

- غذاهاي تازه تهيه شده يا له شده

- كم حجم به دفعات زياد ( حداقل 6 بار در روز )

- يك وعده اضافي تا دو هفته بعد از قطع اسهال

3- در صورت بروز هر يك از علائم زير او را مجددا نزد پرسنل بهداشتي درماني ببريد :

· در عرض سه روز بهتر نشده

· دفع زياد مدفوع آبكي

· استفراغ مكرر

· عطش زياد

· ضعف و ناتواني در خوردن و نوشيدن

· تب

· خون در مدفوع

4- شما مي توانيد به روشهاي زير از اسهال پيشگيري كنيد :

· به مدت 6 ماه فقط شير مادر داده و سپس در كنار غذاي كمكي شير مادر را تا 2 سالگي ادامه دهيد .

· با شروع غذاهاي توضيح داده شده در بخش دوم اين كارت ، از 6 ماهگي

· با دادن غذاي تازه و آب آشاميدني سالم

· استفاده از فنجان بجاي بطري شير

· با شستن دستها پس از دفع مدفوع و قبل از تهيه يا خوردن غذا

· استفاده از توالت بهداشتي

· ريختن مدفوع شير خواران در توالت

· با واكسينه كردن كودك عليه سرخك در سن توصيه شده

روش درماني A

اين روش بايستي براي درمان كودكاني بكار رود كه هيچ علامتي از كم آبي ندارند و به تازگي مبتلا به اسهال شده اند .

سه قانون اصلي درمان در منزل عبارتند از:

1- به كودك جهت پيشگيري از كم آبي بيشتر از هميشه مايعات بدهيم.

2- به كودك مقدار زيادي غذاي مقوي جهت پيشگيري از سوء تغذيه بدهيم.

3- كودك در صورتي كه بهتر نشد بروز علائم كم آبي و يا بيماري جدي ديگر شد به مركز بهداشتي درماني ببريم.

چه مايعاتي بايد داد

در منزل مي توان از مايعات مختلفي جهت پيشگيري از كم آبي استفاده نمود مثل لعاب برنج، سوپ، دوغ و آب خالص و همچنين ORS گرچه شير مادر به عنوان غذا تلقي مي شود ولي ORS يك منبع خوب مايعات در منزل بوده و بايستي بطور آزاد داده شود.

درمان بيماران دزهيدراته

دزهيدراتاسيون هنگامي اتفاق مي افتد كه آب و الكتروليت دفع شده از طريق اسهال بطور كامل جايگزين نشود. در بيماران دزهيدراته علائم مختلفي پديدار مي شود كه ميتوان از آنها جهت تخمين وسعت دزهيدراتاسيون و راهنمايي براي درمان استفاده كرد. سه درجه مي توان براي دزهيدراتاسيون در نظر گرفت كه هر كدام درمان خاصي دارد كه به ترتيب شدت عبارتند از:

· هيچ علامتي از دزهيدراتاسيون وجود ندارد- راه درماني الف را پيگيري نماييد. در اين گروه بيمار كم آبي كمتر از 5% از وزن خود را دارد.

· دزهيدراتاسيون نسبي- را درماني ب را پيگيري نماييد. در اين گروه بيمار حدود 5 تا 10% از وزن بدن خود آب از دست داده است.

· دزهيراتاسيون شديد- راه درماني ج را انجام دهيد. بيماراني كه در دسته سوم قرار دارند بيش از 10% وزن بدن آب از دست داده اند.

درمان دزهيدراتاسيون نسبي – روش درماني B

بيماراني كه با علائم دال بر دزهيراتاسيون نسبي مراجعه مي كنند معمولا احتياج به بستري شدن در بيمارستان ندارند. اين بيماران را مي توان در جاي خاصي از كلينيك كه بعنوان محل ORT يا محل مايع درماني خوراكي شناخته مي شود، درمان كرد. مادر كودك بيمار مي بايست همراهش باشد تا در انجام اقدامات درماني كمك نموده و همچنين روش درماني را ياد بگيرد تا بتواند آن را در خانه ادامه دهد.

وظايف مورد بحث در روش درماني ب

مراحل اصلي روش درماني ب به شرح زير است:

· مقدار محلولي كه در عرض 4 ساعت جهت جبران دزهيدراتاسيون بايد به بيمار داده شود، تخمين زده مي شود.

· چگونگي خوراندن محلول ORS به مادران نشان داده ميشود.

· تغذيه با شير مادر را ادامه دهيد و از مايعات ديگر نيز استفاده ميشود.

· درمان را تحت نظر گرفته، و تا تكميل جبران كم آبي مرتبا بيمار ارزيابي مجدد ميشود.

· بيماراني كه نمي توانند با محلول ORS بخوبي از راه دهان درمان شوند را شناسايي كرده و راههاي درماني مناسب ديگري برايشان انتخاب مي شود.

· بعد از جبران دزهيدراتاسيون دستورات لازم جهت ادامه درمان در منزل با استفاده از روش الف داده مي شود.

درمان دزهيدراتاسيون شديد- روش درماني C

اطفالي كه علايم دزهيدراتاسيون شديد دارند ممكن است سريعا به سوي شوك هيپوولميك پيشرفت كنند و فوري بايد بر طبق روش درماني ج درمان شوند.

 استفاده از جدولA درمان اسهال

جدول درمان بيماران اسهالي را سازمان جهاني بهداشت براي كمك به ارزيابي و درمان بيماران اسهالي طراحي كرده است .
روش درماني الف

جهت درمان اسهال در منزل

از اين روش جهت آموزش مادر استفاده كنيد كه بتواند:

· درمان حمله فعلي اسهال را در منزل ادامه دهد .

· درمان زودرس در منزل را در حمله بعدي اسهال شروع كند .

 

تاريخ بروز رساني : چهارشنبه 04/05/91 ساعت 03:47

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، میدان توحید،خیابان طاهری، بیمارستان دکتر شیخ تلفن: 5-7269021 0511 نمابر: 7277470 0511 پست الکترونیک: Sheikh.Hos@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هر گونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است