اخبار

نظرسنجي

اطلاعات موجود در سايت تا چه حدي مي تواند جوابگوي نياز هاي شما باشد؟

100% 8.3%
80% 6.9%
60% 4.7%
40% 6.9%
20% 73.1%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

بيمارستان شريعتی ( 152053 )
معرفی بيمارستان دكتر شريعتی ( 23406 )
درمانگاه تخصصی ( 15235 )
رياست بيمارستان دكتر شريعتي ( 14812 )
مقاله پزشكي ( 14554 )
مديريت بيمارستان ( 10050 )
اورژانس بيمارستان شريعتی ( 9131 )
بخش قلب باز ( 9074 )
آزمايشگاه بيمارستان شريعتی ( 9071 )
تماس با ما ( 8710 )
بخش جراحی بيمارستان شريعتی ( 8656 )
خدمات پرستاری بيمارستان شريعتی ( 8643 )
زايشگاه بيمارستان شريعتی ( 8447 )
بخش راديولوژی بيمارستان شريعتی ( 8148 )
بخش دياليز بيمارستان شريعتی ( 8044 )
روابط عمومي ( 7488 )
اتاق عمل بيمارستان شريعتی ( 7485 )
سی سی یو ( 7397 )
داروخانه بيمارستان شريعتی ( 7030 )
كارگزيني ( 6906 )
بخش ريوی بيمارستان شريعتی ( 6874 )
حراست بيمارستان شريعتی ( 6825 )
حسابداري ( 6593 )
خدمات عمومی بيمارستان شريعتی ( 6501 )
امور اداری ( 6437 )

واحد بهداشت محیط
 
عالیه عبدالله زاده:( کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط و دبیر کمیته بهداشت محیط)
 
الهام پور میرزایی:(کارشناس بهداشت محیط)
 
 
 
شرح وظایف
 

-      جمع‌آوري ، تنظيم ، طبقه بندي و تجزيه وتحليل اطلاعات و آمارهاي موردنياز بهداشت محيط قسمتهاي مختلف بيمارستان .

-      شناخت ،‌دسته بندي و تعيين اولويت ها و نيازهاي بهداشت محيطي بيمارستان .

-      مطالعه و تحقيق در زمينه مسائل بهداشت محيط بيمارستان .

-      انتخاب و پيشنهاد روشهاي جديد كاربردي در جهت برنامه ريزي و ارتقاء كمي و كيفي وضعيت بهداشت محيط بيمارستان .

-      اجرا و پيگيري و نظارت براعمال مفاد آئين نامه ها ضوابط واستانداردها ،بخشنامه ها و دستورالعمل هاي ابلاغ شده درحيطه وظايف .

-      تشكيل وشركت در جلسات وكميته هاي علمي ، تخصصي،‌اجرايي بهداشت محيط و كنترل عفونت هاي بيمارستاني و پيگيري مصوبات آن در حيطه وظايف .

-      انجام بازديد و نظارت مستمر وروزانه برابر مقررات برحسب ضرورت از اطاقهاي عمل وز ايمان ـ بخشها ـ تأسيسات آب و فاضلاب و آشزخانه ـ انبار و سردخانه مواد غذايي و مركز سترون سازي ـ سرويسهاي بهداشتي و رختشويخانه .

-      نظارت و كنترل بر امر تفكيك ،جمع‌آوري ، حمل و دفع مواد زائد جامد .

-      برنامه ريزي نظارت وپيگيري اجراي برنامه هاي كنترل منابع آلوده كننده هوا و سروصدا وبهره برداري مناسب از سيستم گرمايش وسرمايش (تهويه) بيمارستان .

-      نظارت و پيگيري برنامه هاي مستمر گندزدايي وشستشوي قسمتهاي مختلف بيمارستان برابر ضوابط و دستورالعمل هاي ابلاغي.

-      كلرسنجي آب و نمونه برداري به منظور كنترل آلودگي از قمستهاي مختلف بيمارستان از قبيل : آب ـ فاضلاب.

-      پيگيري رفع نواقص بهداشت محيطي از طريق مسئولين قسمتهاي ذيربط.

-      نظارت برشرايط بهداشت‌، حرفه اي و ايمني كليه قسمتهاي بيمارستان .

-      برنامه ريزي و نظارت و پيگيري بهسازي محيط بيمارستان .

-      برنامه ريزي درجهت مبارزه با حشرات و جوندگان .

-      برنامه ريزي نظارت وپيگيري گندزدايي ـ سم پاشي قمستهاي مختلف بيمارستان با در نظر گرفتن ضوابط بهداشتي وزيست محيطي.

-      نظارت برامر كنترل سلامت كاركنان ( اخذ كارت بهداشتي و ضبط نتايج در پرونده بهداشتي افراد ) قسمت آشپزخانه ـ آبدارخانه ـ رختشويخانه .

-      پيگيري انجام‌آزمايشات و معاينات كاركنان بطور كلي وخصوصاً در معرض عوامل زيان آور از جمله : پرتوكاران و رفع نواقص ايمني و حفاظتي بخش پرتوپزشكي .

-      تهيه گزارش مشكلات بهداشت محيطي به عنوان مسئولين ذيربط بيمارستان و انعكاس آن از طريق مسئولين مذكور به مراجع بالاتر.

-      مشاركت در برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزشي بهداشت براي كاركنان ـ بيماران ـ مراجعين و كارآموزان .

-      نظارت و كنترل وييگيري مسائل بهداشت محيط محدوده اطراف بيمارستان با هماهنگي مركز بهداشت منطقه .

-      ثبت فعاليتها وتنظيم گزارش ماهانه از اقدامات و اصلاحات انجام شده در رفع مشكلات بهداشتي .

-      ارسال يك نسخه از گزارش ماهانه اقدامات اصلاحي به معاونت بهداشتي دانشگاه

 
 نکات مفید و آموزشی بهداشت محیط                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تلفن تماس:5510010 داخلی 401
 
آدرس ایمیل:AbdollahzadehA1@mums.ac.ir

تاريخ بروز رساني : يكشنبه 24/10/91 ساعت 16:16

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، سه راهی طرقبه شاندیز، بلوار زعفرانیه بیمارستان دکتر علی شریعتی تلفن: 17-5510010 0511 نمابر: 5510341 0511 صندق پستی: 186عدل خمینی و 58-16 صدف
پست الکترونيک: shariati.hos@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.