اخبار

نظرسنجي

اطلاعات موجود در سايت تا چه حدي مي تواند جوابگوي نياز هاي شما باشد؟

100% 8.3%
80% 6.9%
60% 4.7%
40% 6.9%
20% 73.1%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

بيمارستان شريعتی ( 151902 )
معرفی بيمارستان دكتر شريعتی ( 23385 )
درمانگاه تخصصی ( 15227 )
رياست بيمارستان دكتر شريعتي ( 14809 )
مقاله پزشكي ( 14540 )
مديريت بيمارستان ( 10039 )
اورژانس بيمارستان شريعتی ( 9122 )
بخش قلب باز ( 9071 )
آزمايشگاه بيمارستان شريعتی ( 9063 )
تماس با ما ( 8694 )
بخش جراحی بيمارستان شريعتی ( 8643 )
خدمات پرستاری بيمارستان شريعتی ( 8632 )
زايشگاه بيمارستان شريعتی ( 8435 )
بخش راديولوژی بيمارستان شريعتی ( 8140 )
بخش دياليز بيمارستان شريعتی ( 8036 )
روابط عمومي ( 7481 )
اتاق عمل بيمارستان شريعتی ( 7476 )
سی سی یو ( 7392 )
داروخانه بيمارستان شريعتی ( 7024 )
كارگزيني ( 6902 )
بخش ريوی بيمارستان شريعتی ( 6864 )
حراست بيمارستان شريعتی ( 6813 )
حسابداري ( 6587 )
خدمات عمومی بيمارستان شريعتی ( 6490 )
امور اداری ( 6435 )

 
سوپروایزر آموزشی
 
سید محمد حسینی قره تکان:(کارشناس پرستاری)
 
 
 
 
 
 
 شرح وظایف
 • كسب دستور و برنامه كار از مدير خدمات پرستاري
 •  تعيين اهداف آموزشي (كوتاه مدت ، ميان مدت ، بلند مدت)
 •  تعيين نيازهاي آموزشي(مددجويان / بيماران ، رده هاي مختلف پرسنل پرستاري و پرسنل جديدالورود)با در نظر داشتن اولويتها
 •  تدوين برنامه هاي آموزشي مستمر و مدون جهت رفع نيازهاي آموزشي موجود (مددجويان/ بيماران، كاركنان ، پرسنل جديدالورود و ....)
 • تهيه و تنظيم ابزار مناسب جهت ارزيابي عملكرد و فعاليتهاي آموزشي بخشهاي مربوطه
 • تهيه و تنظيم ابزار مناسب جهت ارزيابي مرتبط با خدمات مورد نياز مددجويان
 • تهيه و تنظيم برنامه كارورزي دانشجويان و كارآموزان گروههاي پرستاري
 • پيشنهاد تهيه كتب ، مجلات ، جزوات و وسايل آموزشي جهت ارتقاء سطح آگاهي كاركنان گروه پرستاري
 • تدوين برنامه هاي آموزشي مستمر جهت گروههاي خاص (گروه كد احيا قلب و ريه ، حوادث غير مترقبه ، اورژانسها، كنترل عفونت و ....) تشكيل كميته آموزش
 • پيشنهاد تشكيل كلاسهاي آموزشي مستمر و مدون برابر برنامه جامع آموزشي واحد ذيربط
 • ايجاد زمينه هاي تشويقي جهت مشاركت فعال پرسنل در فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي
 • همكاري و مشاركت در نظارت و كنترل واحدها جهت استخراج نيازهاي آموزشي
 • همكاري و مشاركت در آموزش مستمر پرسنل پرستاري
 • همكاري و هماهنگي با سوپر وايزر باليني در امر آموزش
 • همكاري و هماهنگي با سرپرستاران و مربيان در جهت ارتقا سطح آموزش
 • شركت فعال در سمينارها و كنگره ها جت ارائه روشهاي اثربخش و موثرتر در ارائه خدمات
 • ارائه تازه ها و نتايج تحقيقات جديد(به شكل كنفانس ، جزوه /پمفلت و ....)
 • همكاري و مشاركت در انجام طرحهاي پژوهشي
 • هدايت و آموزش كاركنان جهت:
 • حسابرسي كيفي خدمات
 • ارزشيابي عملكرد پرسنل در ارائه خدمات
 •  ارزشيابي عملكرد پرسنل در ارائه آموزش به مددجو/بيمار
 • هدايت و آموزش كاركنان در اجراي برنامه هاي آموزشي واحدهاي ذيربط
 • هدايت و آموزش در جهت تهيه جزوات ، پوسترها ، فيلم ها و پمفلت هاي آموزشي جهت كاركنان و مددجويان
 • ثبت و گزارش كليه فعاليتهاي آموزشي به مدير خدمات پرستاري
 • كنترل و نظارت بر آموزشهاي انجام شده در واحدهاي ذيربط با استفاده از ابزار مناسب
 • كنترل و نظارت بر وجود امكانات و شرايط آموزشي در واحدها
 • ارزيابي اثربخشي آموزشهاي انجام شده از طريق :
 • كنترل حسابرسي كيفي خدمات ارائه شده
 • بررسي رضايتمندي مددجويان
 • بررسي رضايتمندي كاركنان
 • كنترل و نظارت بر شركت فعال رده هاي مختلف پرستاري (در شيفتهاي مختلف) در برنامه هاي آموزشي
 • مشاركت در كميته ارزشيابي مستمر پرسنل
 • انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق 
 •  به روز رساني بانک علمي الکترونيکي بيمارستان دکتر علي شريعتي
 •      نظارت بر روشهاي آموزش به بيمار در بيمارستان شريعتي 
 
 
 
 
 
مطالب آموزشی مورد استفاده بیماران                                                                                                                                                                                                                              
presentationinsulin
همودیالیز
ترومبوز
تست ورزش
جزوه آموزش به بیماران وارفارین
بیماران مبتلا به اختلال قلبی
                        suture 
 
تلفن تماس:5510010 داخلی 202
 
آدرس ایمیل:HoseiniGHM1@mums.ac.ir
 

تاريخ بروز رساني : چهارشنبه 22/09/91 ساعت 09:39

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، سه راهی طرقبه شاندیز، بلوار زعفرانیه بیمارستان دکتر علی شریعتی تلفن: 17-5510010 0511 نمابر: 5510341 0511 صندق پستی: 186عدل خمینی و 58-16 صدف
پست الکترونيک: shariati.hos@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.