خبرنامه سومين همايش كشوري يادگيري الكترونيكي در علوم پزشكي

 

ورود به سايت فلش

ورود به سايت HTML

مناسب براي اينترنت پرسرعت (ADSL)

مناسب براي اينترنت معمولي (Dialup)

 

براي مشاهده سايت به صورت فلش بايد نرم افزار فلش پلير را داشته باشيد. مي توانيد از اينجا دانلود كنيد