خبرنامه سومين همايش كشوري يادگيري الكترونيكي در علوم پزشكي

آذرماه 1388

 

ورود به سايت فلش

ورود به سايت HTML

مناسب براي اينترنت پرسرعت (ADSL)

مناسب براي اينترنت معمولي (Dialup)

 

براي مشاهده سايت به صورت فلش بايد نرم افزار فلش پلير را داشته باشيد. مي توانيد از اينجا دانلود كنيد