اخبار

نظرسنجي

آيا كارگاههاي آموزشي برگزار شده براي شما مفيد بوده است ؟

بسيار زياد 34.5%
زياد 34.5%
متوسط 6.9%
كم 0.0%
بسيار كم 24.1%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

مركز تحقيقات ايمني بيمار ( 28930 )
نمودار سازمانی مرکز تحقيقات ( 2604 )
كارگاه و سمينار آموزشي ( 2359 )
اولویتهای پژوهشی در حیطه ایمنی بیمار ( 2331 )
عناوین پیشنهادی ( 2081 )
هيأت موسس مركز تحقيقات ( 1956 )
مقالات ( 1927 )
رياست مركز تحقيقات ايمني بيمارو ارتقاء كيفيت سلامت ( 1891 )
پزشكي مبتني بر شواهد ( 1870 )
صورت جلسات ( 1806 )
معرفي مركز تحقيقات ( 1762 )
نحوه آدرس دهي مقالات مركز تحقيقات ايمني بيمارو ارتقاء كيفيت سلامت ( 1756 )
كميته دانشجويي مركز تحقيقات ( 1672 )
تازه هاي پژوهشي مركز تحقيقات ( 1640 )
فرم هاي مرتبط ( 1588 )
لينك هاي مفيد ( 1529 )
مم ( 1496 )
فعاليتهاي علمي و پژوهشي ( 1424 )
اهداف راهبردي مركز ( 1382 )
طرح های پژوهشی ( 1355 )
international collaboration ( 1176 )
INTERNATIONAL JOURNAL OF PATIENT SAFETY ( 987 )
INTERNATIONAL JOURNAL OF PATIENT SAFETY. ( 902 )
صفحه اصلی ( 896 )
دبير خانه مركز تحقيقات ( 888 )

رزومه

Curriculum Vitae

1) مشخصات فردي

نام: فرهاد

نام خانوادگی:حیدریان

جنسیت: مرد

رشته تحصیلی: بیماریهای کودکان

گروه آموزشي: کودکان

مرتبه علمي: دانشیار گروه کودکان بیمارستان قائم (عج)

آدرس محل كار:: مشهد- دانشگاه علوم پزشکی مشهد- بیمارستان قائم- گروه طفال

تلفن محل كار: 05118417451

آدرس پست الکترونیکی: heydarianf@mums.ac.ir

2) تحصيلات دانشگاهي

· فارغ التحصيل دكتراي عمومی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1368

· بورد تخصصي، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1372

2. تجربيات حرفه اي

· رئیس اورﮋانس اطفال بیمارستان قائم از سال81 تا86

· معاون آموزشی از سال 86 تا 89

· رئیس کمیته مرگ ومیر کودکان 1 ماه تا 5 سال از سال 86 تا کنون

· مسئول و رابط گروه اطفال در مرکز مهارت های بالینی تا کنون

· مسئول ارزیابی گروه اطفال در سال های 87 تا 88

· مسئول آموزش استاﮋرها از سال84 تا 86

· دبیر انجمن متخصصین کودکان خراسان ازسال 83تا حال

· ریاست بخش اطفال قائم و معاون گروه اطفال از سال 1389 تا کنون

· سرپرست علمی اورژانس های بیمارستان قائم

3. تجربيات آموزشي

دانشیار گروه اطفال، از سال 1385

4. عناوين و امتيازات ويژه

· رتبه برتر در جشنواره شهید مطهری سال 1390

5. فعاليت هاي پژوهشي

الف) انتشار مقاله در ژورنال‎هاي علمي پژوهشي سطح I: (ISI)

ب) انتشار مقاله در ژورنال‎هاي علمي پژوهشي سطح II: (Index Medicus, Pubmed, Medline)

1. Heydarian F, Majdi M. Severe neonatal hyperbilirubinemia; causes and contributing factors leading to exchange transfusion at Ghaem Hospital in Mashhad, Acta Med Iran. 2010 Nov-Dec;48(6):399-402.

2. Al-Mendalawi MD, Heydarian F.Comparison between traditional yogurt and probiotic yogurt in non-inflammatory acute gastroenteritis.Saudi Med J. 2010 Sep;31(9):1071-2; author reply 1071-2. No

3. Al-Mendalawi MD, Heydarian F, Fakehi V.Role of intravenous extra fluid therapy in icteric neonates receiving phototherapy.Saudi Med J. 2009 Sep;30(9):1176-9

4. Heydarian F, Kianifar HR, Ahanchian H, Khakshure A, Seyedi J, Moshirian D.A comparison between traditional yogurt and probiotic yogurt in non-inflammatory acute gastroenteritis.Saudi Med J. 2010 Mar;31(3):280-3.

5. Saeidi R, Heydarian F, Fakehi V.Role of intravenous extra fluid therapy in icteric neonates receiving phototherapy.Saudi Med J. 2009 Sep;30(9):1176-9.

6. Tavakkol Afshari J, Farid Hosseini R, Hosseini Farahabadi S, Heydarian F, Boskabady MH, Khoshnavaz R, Razavi A, Ghayoor Karimiani E, Ghasemi G.Association of the expression of IL-4 and IL-13 genes, IL-4 and IgE serum levels with allergic asthma.Iran J Allergy Asthma Immunol. 2007 Jun;6(2):67-72.

7. Akhondian J, Heydarian F, Jafari SA. Predictive factors of pediatric intractable seizures.Arch Iran Med. 2006 Jul;9(3):236-9.

ج) انتشار مقاله در ژورنال‎هاي علمي پژوهشي سطح IV: (ساير سايت‎هاي تخصصي)

1. هاشم زاده احمد،حيدريان فرهاد، ارزيابي بيماري آرتريت ايديوپاتيك جوانان در بيمارستان هاي قائم و امام رضاي مشهد 80-1377، مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل زمستان 1384;5(4 (پیاپی 18)):367-370

2. هاشم زاده احمد،حيدريان فرهاد،هاشم زاده سارا، بررسي IgE توتال و تعداد ایوزينوفيل ها در كودكان مبتلا به آسم ، افق دانش زمستان 1383;10(4):23-27.

3. هاشم زاده احمد,حيدريان فرهاد، بررسي علل و علايم بستري كودكان زير 5 سال در بخش هاياطفال و اورژانس بيمارستان قائم (عج) مشهد در سال هاي 83-1382، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار(اسرار) زمستان 1384;12(4 (مسلسل 38)):42-47.

4. اشرف زاده فرح,محمودي افتخار,حيدريان فرهاد,خوارزمي عبدالعلي، پيامد تشنج در نوزادان ترم در سن سه ماهگي، افق دانش زمستان 1384;11(4):36-40.

5. اشرف زاده فرح,حيدريان فرهاد,بهمنش فاطمه,گودرزي مهشيد,رخشنده حسن، تاثير ايبوپروفن بر حملات صرع مقاوم به درمان در کودکان، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار(اسرار) پاييز 1388;16(3 (مسلسل 53)):121-126.

6. حيدريان فرهاد,خوارزمي عبدالعلي,خاتمي سيده فاطمه,اميديان محمد، تاثير فاکتورهاي مادري و ساير فاکتورها از جمله ايمونوگلوبولين G گاوي در ايجاد کوليک شيرخوارگي، مجله بيماريهاي کودکان ايران بهار 1386;17(1):19-21.

7. حيدريان فرهاد,قرباني نعمت اله، ترومبوفلبيت عفوني سينوس كاورنو و معرفي يك مورد، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار(اسرار) پاییز 1381;9(3 (مسلسل 25)):0-0.

8. هاشم زاده احمد،حيدريان فرهاد، تعيين علل ديسترس تنفسي در اطفال 6 ماهه تا 5 ساله در بيمارستان قائم مشهد، 80-1378، مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل تابستان 1384;5(2 (پیاپی 16)):175-179.

9. حيدريان فرهاد،صراف محمدتقي،هاشم زاده احمد، شيوع علايم باليني و آزمايشگاهي در بيماران هنوخ شوئن لاين پورپورا، مجله بيماريهاي کودکان ايران تابستان 1385;16(2):225-229.

10. اخباري سيدهادي،حيدريان فرهاد،ثابتي ايرج، گزارش سه مورد از بیماري كاوازاكي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار(اسرار) تابستان 1381;9(2 (مسلسل 24)):96-100.

11. حيدريان فرهاد,سيلانيان طوسي فرخ، گزارش يك مورد كندروديسپلازي متافيزيال تيپ اشميت، مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه) بهار 1382;13(38):81-84.

12. معموري غلام علي,بسكابادي حسن,حيدريان فرهاد، مطالعه 10 ساله توده هاي کليوي نوزادان در شمال شرق ايران (خراسان)، مجله بيماريهاي کودکان ايران زمستان 1386;17(4):364-368.

13. اخباري سيدهادي,حيدريان فرهاد، مياستني گراو مادرزادي و معرفي يك مورد تيپيك آن، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار(اسرار) بهار 1381;9(1 (مسلسل 23)):81-84.

Embased

14. احمد هاشم زاده، فرهاد حيدريان، درماتوميوزيت جوانان؛ ارزيابي باليني و آزمايشگاهي، مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند، 1376؛ دوره 4، پاييز و زمستان، شماره 11-10: صفحات 91-86.

15. كوكب معاون سعيدي، سيمين پرتوي، محمدرضا صدري، فرهاد حيدريان، ليپوديستروفي منتشر مادرزادي (سندرم Seip-Lawrenceمجله بيماري هاي كودكان ايران، 1371؛ دوره 4، شهريور، شماره 14: صفحات 214-203

16. فرهاد حيدريان، جواد اسلامي، معرفي يك مورد درماتوميوزيت با تظاهر پوستي غير معمول، مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند، 1376؛ دوره 4، پاييز و زمستان، شماره 11-10: صفحات 91-86.

17. كوكب معاون سعيدي، سيمين پرتوي، محمدرضا صدري، فرهاد حيدريان، ليپوديستروفي منتشر مادرزادي (سندرم Seip-Lawrence)، مجله بيماري هاي كودكان ايران، 1371؛ دوره 4، شهريور، شماره 14: صفحات 214-203

18. عبدالعلي خوارزمي، احمد هاشم زاده، عبدالكريم حامدي، فرهاد حيدريان، روح انگيز يوسفي، ابوالفضل اقوامي، سندرم لورنس مون بيدل و گزارش 4 مورد از آن، مجله دانشكده پزشكي مشهد، 1370؛ دوره 34، تابستان، شماره 36: صفحات 94-89

19. A 10 year survey of Neonatal Kidney Mass in North-East of Iran (Khorasan).In IJP: Vol 17No.4, Dec 2007.

20. Heydarian F ,Association of IL-18 by Denderitic Cells Induced by Sera from Patients with primary Antibody

21. Heydarian F ,Deficiency. In Iranian Journal of Allergy, Asthma and immunology:Vol 6, No:2, June 2007

22. Heydarian F ,Chronic Childhood ITP: High Dose Parenteral Dexamethasone Therapy.Vol 18 No.4,Dec 2008

23. Heydarian F ,Simple febrile seizure recurrence during the first 24 hours In IJCN:Vol 3 N02 June 2009.

24. Serum zinc level in patients With simple Febrile sei zure. Heydarian F, Ashrafzadeh F, Ghesamian A, Iran J Child Neuro logy –Vol 4. No 2010 P: 41-44.

25. The effects of L-Asparaginase on blood Triglycerides, Glucose, and Albumin levels and coagulation state in All Patients in pediatric Ward . Banihashem Abdulloh , Heydarian Fahad, Simin Hiradfar, Ehtesham manesh Hogatollah ,ACTA Medica Iranica , Vol 43, No.4,200 , P: 275-278.

26. Harleyuin Ichthyosis, Farhad Heydarian, Hashem Zadeh Ahmad, ACTA Medica Iranica Vol 47 No.1 2009 P: 81-82.

27. The Role of Zinc sulfate in Acute Bronchiditis in patients Aged 2 to 23 Months , Iranian J pediatrics , Vol 21, No.2 ,2011 P: 231-234.

28. Proteus syndrome: A case Report, Heydarian F , Ashraf zodeh F , Taheri Heravi M,Iranian J child Neurology,Vol U No.l 2010 P: 45-48

29. Zinc in Acute Bronchilitis? And Author s reply. Iranian G of peditarics.Vol 21 No3 2011- P: 409-410.

همایش ها

Mamouri. G.A, Boskabad. H, Heydarian. F, A layer survey of neonatal kidney missive khorasan provice of the I.R of Iran, first Iranian congress of ped, urology, 18-16, may 2007.

Behmanesh,. F, Heydarian. F, beiraghi toosi. M, rahimi ferdows nehzad. H, A cute hemorrhanhic edema of infancy: case report

XXXVIII congress of the uropean academy of allergy and clinical immunology, war szawa, 6-10 jun 2009.

فرهاد حيدريان، صراف شیرازی. محمدتقی، عبدالكريم حامدي، بررسی کودکان دچار تب و تشنج در بخش اورژانس اطفال بیمارستان قائم، مجموعه مقالات جلد دوم ، همابش سالنه انجمن پزشکان کودکان ایران، 30-26 اردیبهشت 1388، صص 987-938

لطفی. ن، صراف. م.ح، حیدریان. ف، بررسی نتایج مراجعین به کلینیک ژنتیک اطفال در طی 18 ماه در بیمارستان قائم مشهد، همایش سالانه انجمن پزشکان کودکان ایران و اطفال ، 86، صص 1405-1406.

طاهرزاده. م، حیدریان. ف، صراف. م.ت، مقایسه روش آموزش با عروسک و آلبوم همراه با آموزش استاندارد، سی و یکمین بزرگداشت دکتر قریب، 18-12 may 2010.

حیدریان. ف، نقش سطح سرمی سدیم در پیش بینی تکرر تب و تشنج ساده در 24 ساعت اول ، هشتمین گنگره اعصاب کودکان ایران، مشهد، 16-15، سال 1387.

7. كتب تأليف/ ترجمه شده

شاه فرهت. احمد، حیدریان، فرهاد، هیئت مؤلفان، تغذیه در بیماری های کودکان، (گردآورنده دکتر احمد شاه فرهت)، 1387،169-161.

شاه فرهت. احمد، حیدریان، فرهاد، مراقبت های ویژه ای بیماری های نوزادان و کودکان ارزیابی تشخیص و درمان کم کاری های اطفال، مشهد، 1389، 509-488.

عضویت در سازمانها

دبیر انجمن متخصصین کودکان خراسان

مسئولیت های اجرایی

رئیس بخش اورژانس اطفال از سال 82-86

2- معاون آموزشی بخش اطفال از سال 86-89

3- رئیس بخش اطفال بیمارستان قائم (عج) از سال 90-89

علایق پژوهشی

آب و الکترولیت,عفونت های تنفسی,ریز مغذی ها- تب و تشنج-پروبیوتیک        

 
 
 
 

 

 

تاريخ بروز رساني : دوشنبه 19/01/92 ساعت 23:59

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد،بيمارستان امام رضا (ع).طبقه فوقاني مرکز جامع قلب ،مركز تحقيقات ايمني بيمار ،تلفن: 8022340 0511 نمابر: 8521119 0511 پست الکترونیک: cg.rc@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.