اخبار

نظرسنجي

آيا كارگاههاي آموزشي برگزار شده براي شما مفيد بوده است ؟

بسيار زياد 34.5%
زياد 34.5%
متوسط 6.9%
كم 0.0%
بسيار كم 24.1%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

مركز تحقيقات ايمني بيمار ( 28941 )
نمودار سازمانی مرکز تحقيقات ( 2606 )
كارگاه و سمينار آموزشي ( 2361 )
اولویتهای پژوهشی در حیطه ایمنی بیمار ( 2332 )
عناوین پیشنهادی ( 2082 )
هيأت موسس مركز تحقيقات ( 1957 )
مقالات ( 1928 )
رياست مركز تحقيقات ايمني بيمارو ارتقاء كيفيت سلامت ( 1892 )
پزشكي مبتني بر شواهد ( 1871 )
صورت جلسات ( 1807 )
معرفي مركز تحقيقات ( 1765 )
نحوه آدرس دهي مقالات مركز تحقيقات ايمني بيمارو ارتقاء كيفيت سلامت ( 1757 )
كميته دانشجويي مركز تحقيقات ( 1673 )
تازه هاي پژوهشي مركز تحقيقات ( 1641 )
فرم هاي مرتبط ( 1590 )
لينك هاي مفيد ( 1530 )
مم ( 1497 )
فعاليتهاي علمي و پژوهشي ( 1426 )
اهداف راهبردي مركز ( 1383 )
طرح های پژوهشی ( 1356 )
international collaboration ( 1178 )
INTERNATIONAL JOURNAL OF PATIENT SAFETY ( 988 )
INTERNATIONAL JOURNAL OF PATIENT SAFETY. ( 904 )
صفحه اصلی ( 898 )
دبير خانه مركز تحقيقات ( 890 )

 
چشم انداز 
مرکز تحقیقات ایمنی بیمار و ارتقاء کیفیت سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اتکال به ايزد منان و آموزه هاي دين مبين اسلام مصمم است متناسب با چشم انداز بيست ساله
و نقشه ي علمي کشور، در فضايي توأم با خلاقيت و نوآوري، تحولي در تولید علم در حوزه علوم پزشکی و نظام ارائه خدمات بهداشتي- درماني ايجاد نمايد، تا به الگويي قابل قبول
 در ارتقاء کیفیت خدمات سلامت در سطح کشور و منطقه، تبديل شود. در تأمين اين دور نما، توجه به توان دانشگاه، تحولات ملی و بین المللی اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي ،
گذار اپيدميولوژيک بيماريها و جمعيت و شرکاي سلامت ضروري است. ما برآنيم که از طریق انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی در حيطه های مختلف بهداشت و درمان و تولید علم
به عنوان مرکز تحقیقاتی برتر، پویا، نوآور و خلاق در سطح منطقه شناخته شویم.
 
 
رسالت 
مرکز تحقیقات ایمنی بیمار و ارتقاء کیفیت سلامت براي نيل به هدف کلی حفظ، تامين و ارتقاي سطح سلامت جامعه در راستاي تعالیم اسلام و در چارچوب سياستهاي كلان بخش
 سلامت و راهبردهاي اساسي وزارت متبوع با پاسخگويي مناسب به نيازهاي پرسنل بخش، دانشجويان، استادان، پژوهشگران، نخبگان، فارغ التحصيلان حرفه هاي پزشكي و سياستگذاران،
متعهد به توليد علم، دانش، افزايش پژوهش در زمینه ارتقاء كيفيت و ایمنی خدمات، اصلاح ساختار سازماني و تصميمات مديريتي و سنجش كارآيي و اثربخشي برنامه‌ها در
سيستم بهداشت و درمان است.
 
 
اهداف کلی مرکز
 
G1- گسترش كمي و كيفي تحقيقات مبتني بر نيازهاي جامعه
2 G- ارتقاء كيفي‌ و كمي‌ تحقيقات‌ و هدفمند نمودن‌ پژوهش‌ در مرکز تحقیقات و دانشگاه‌ و حمايت‌ از محققين‌ در اين‌ زمينه‌
3 G- توسعه‌ استفاده‌ از نتايج‌ تحقيقات‌ كاربردي‌ در حل‌ مشكلات‌ و افزايش‌ آگاهي‌ جامعه‌ از ضرورت‌ تحقيقات‌ در نظام سلامت جهت‌ ارتقاء سلامت‌ آنها
4 G- ارتقاء كيفيت‌ و كميت‌ خدمات اطلاع‌رساني‌ علمي پژوهشي مركز
G5- ارتقاي سطح كمي و كيفي همكاري با دانشگاههاي داخلي و خارجي و سازمانهاي جهاني و سازمانهاي غير دولتي داخلي و خارجي،درجهت اجراي طرح‌هاي تحقيقاتي مشترك
G6- توسعه و بكارگيري دانش بشري در زمينة مديريت، سياستگذاري و ارتقاء کيفيت سلامت در مراكز بهداشتي، درماني
G7- انجام پژوهش هاي بنيادي و كاربردي در جهت اصلاح نظام مديريت سيستم بهداشت و درمان
G8- انتشار و بسط يافته هاي پژوهشي و گسترش كاربرد آنها
 
 
اهداف اختصاصی مرکز
 
1 G - گسترش كمي و كيفي تحقيقات مبتني بر نيازهاي جامعه

1:O راه اندازی واحد های مدیریت دانش

2O :حمايت بيشتر ازانجام تحقيقات كاربردي درراستاي اولويتهاي پژوهشي، در شوراهاي پژوهشي مرکز و مراکز پژوهشهاي كاربردي بیمارستان ها

3O : اجراي طرحهاي تحقيقاتي مشترك با بیمارستان ها، مراکز تحقیاتی و سایر نهادهاي مرتبط استان و كشور براي پوشش اولويتهاي تحقيقاتي آن ­ها

2 G - ارتقاء كيفي‌ و كمي‌ تحقيقات‌ و هدفمند نمودن‌ پژوهش‌ در دانشگاه‌ و حمايت‌ از محققين‌ در اين‌ زمينه

1O: راه اندازی مرکز پذیرش دانشجوی PHD by research

2O :افزايش تعداد پروژه هاي پژوهشي در راستاي اولویت های اعلام شده مركز

3O : تعيين عناوين اولويتهاي تحقيقاتي مركزو اطلاع رساني و بازنگري مستمر

3 G - توسعه‌ استفاده‌ از نتايج‌ تحقيقات‌ كاربردي‌ در حل‌ مشكلات‌ و افزايش‌ آگاهي‌ جامعه‌ از ضرورت‌ تحقيقات‌ در نظام سلامت جهت‌ ارتقاء سلامت‌ آنها

1O : تسهيل مقررات به منظور تشويق پژوهشگران به انجام تحقيقات كاربردي برون دانشگاهي در راستاي سلامت جامعه

2O : اطلاع رساني مناسب در زمينه موضوعات تحقيقاتي مورد علاقه نهادها و سازمان‌ها به پژوهشگران دانشگاهي

4 G - ارتقاء كيفيت‌ و كميت‌ خدمات اطلاع‌رساني‌ علمي پژوهشي مركز

1O : توسعه و بهينه‌سازي‌ وب‌گاه مركز

2O : تسهيل‌ در روند اداري‌ و حمايت‌ مالي‌ مركز در چاپ‌ كتب‌ درسي‌ مبتني‌ بر حداقل‌هاي‌ آموزشي‌

5 G – ارتقاي سطح كمي و كيفي همكاري با دانشگاههاي داخلي و خارجي و سازمانهاي

جهاني و سازمانهاي غير دولتي داخلي و خارجي، در جهت اجراي طرح‌هاي تحقيقاتي مشترك

1 O:انجام طرح هاي تحقيقاتي مشترک با ساير مراکز تحقيقاتي در سطح کشور

2O : برگزاري‌ حداقل يك همايش علمي‌ داخلي در هر سال و حداقل يك همايش علمي‌ منطقه‌اي يا بين‌المللي هر 2 سال

3O : دعوت از متخصصين ايراني مقيم خارج يا متخصصين خارجي جهت افزايش همكاري‌هاي علمي

G6 – توسعه و بكارگيري دانش بشري در زمينة علم مديريت، سياستگزاري و ارتقاء کيفيت سلامت در مراكز بهداشتي، درماني

1O : شرکت در كارگاه هاي آموزشي در جهت توسعه پژوهش هاي مرتبط با مديريت سلامت، بهبود فرآیندهای ارائه خدمات و ...

O2: برگزاری كارگاه هاي آموزشي در جهت توسعه پژوهش هاي مرتبط

3O : ايجاد بانك اطلاعاتي از پژوهشگران مرتبط با ايمني بيمار و ارتقاء کيفيت سلامت

7 G – انجام پژوهش هاي بنيادي و كاربردي در جهت اصلاح نظام مديريت بهداشت و درمان کشور

1O : تعيين اولويت هاي پژوهشي نظام بهداشت و درمان

2O : اجراي طرح هاي متناسب با اولويتهاي تعيين شده

8 G – انتشار و بسط يافته هاي پژوهشي و گسترش كاربرد آنها

1O : افزایش انتشار مقالات پژوهشي در مجلات معتبر

2O : چاپ و انتشار بولتن و گزارش های دوره ای

 

تاريخ بروز رساني : پنجشنبه 22/01/92 ساعت 14:49

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد،بيمارستان امام رضا (ع).طبقه فوقاني مرکز جامع قلب ،مركز تحقيقات ايمني بيمار ،تلفن: 8022340 0511 نمابر: 8521119 0511 پست الکترونیک: cg.rc@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.