اخبار

نظرسنجي

نظر شما در مورد مطالب ارائه شده در سایت چیست؟

عالی 25.0%
خیلی خوب 25.0%
خوب 8.3%
متوسط 16.7%
ضعیف 25.0%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

 
 

 

اهمیت سیستمهای دارورسانی نانو بویژه در درمان انواع سرطانها مدت زمانی است که آشکار شده است. یکی از مهمترین سیستمهای سنتزی برای ایجاد نانوساختارهای خود تجمعی کوپولیمرهای قطعه ای آمفی فیلیک می باشند. این کوپلیمرها به دلیل تداخلات متفاوت نواحی هیدروفیل و لیپوفیل با محیط آبی می توانند سیستمهای خودتجمعی مختلفی را شامل میسلها و پلیمرزومها در آب تشکیل دهند. پلیمرزومها وزیکولهای متشکل از 2 لایه پلیمری و فضای مائی محصور شده مشابه لیپوزومها می باشند. تجمع خوبخودی کوپلیمرها به صورت پلیمرزومها بستگی به فراکسیون وزنی قطعه هیدروفیل دارد. کوپلیمرهای قطعه ای قادر به تشکیل غشاهائی بسیار محکم تر و پایدارتر از سایر آمفی فیلها نظیر فسفولیپیدها می باشند. در مقایسه با لیپیدها پلیمرزومها پایداری مکانیکی و حرارتی بیشتری داشته و علاوه بر آن از طریق کنترل مراحل سنتز پلیمر و بنابراین تنظیم ساختمان و خصوصیات شیمیائی آن می توان عملکردهای متفاوتی را برای پلیمر سنتز شده انتظار داشت. وارد کردن ذرات در محدوده اندازه ای نانو به فضای مائی داخلی و یا غشا هیدروفوبیک آنها روشی برای نشان دادن قابلیت این سیستمها و ساختارها می باشد. پلیمرهای قطعه ای نه تنها از نظر ساختمان قطعات تشکیل دهنده می توانند بسیار متفاوت باشند بلکه طول قطعات هیدروفیل و لیپوفیل هم در آنها می تواند تغییر داده شود و بنابراین پلیمرهائی با ویژگیهای متعدد حاصل گردد. در تحقیقات اولیه بر روی پلیمرزومها از کوپلیمرهای پلی اتیلن اکساید- پلی اتیل اتیلن وپلی اتیلن اکساید و پلی بوتادین استفاده شد. محدودیت عمده این پلیمرها برای مقاصد درمانی در in vivo عدم قابلیت تجزیه آنها در بدن بود. با توجه به ضرورت ویژگی قابل تجزیه بودن در بدن و کنترل سرعت رهش، دارو انواع زیست تجزیه پذیر پلی لاکتیک اسید و پلی کاپرولاکتون به عنوان قطعات هیدروفوبیک مورد توجه قرار گرفتند.

پلی اتیلن گلایکول و پلی لاکتیک اسید جزو پر مصرفترین اجزا پلی اترها و پلی استرهای زیست تجزیه پذیر می باشند. کوپلیمریزه کردن این دو جز امکان ترکیب هیدروفیلیسیته PEG و زیست تجزیه پذیر بودن PLA را در یک پلیمر واحد و تهیه محدوده وسیعی از این کوپلیمرها را برای مصارف پزشکی و دارورسانی فراهم آورده است. در پلیمر دو قطعه ای PEG-PLA که یک کوپلیمر آمفی فیل محسوب می گردد، هنگامیکه فراکسیون PEG ) (PEO کمتر از 20% باشد، کوپلیمر تمایل زیادی برای تشکیل ذرات جامد دارد. افزایش فراکسیون PEO به 42-20% موجب شیفت توده های تجمعی به سمت پلیمرزومها می گردد. افزایش فراکسیون PEO به 50-42% موجب تشکیل هم میسلهای دراز و هم میسلهای کروی می گردد. با افزایش فراکسیون PEO به بیش از 50% میسلهای کروی قابل دست یابی هستند. ضخامت غشا پلیمرزوم توسط طول زنجیر هیدروفوبیک در کوپلیمر متاثر می گردد.

استفاده از میسلهای کوپلیمری متشکل از بلاک کوپلیمرهای آمفی فایل برای حل کردن و دارورسانی داروهای هیدروفوب و کم محلول در سالهای اخیر بسیار مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است. کوپلیمرهای قطعه ای پلیمرهائی هستند که دارای دو یا تعداد بیشتری قطعه در زنجیره اصلی خود بوده و بر اساس ساختمانشان می توانند به نوع دو قطعه ای AB یا سه قطعه ای ABA یا BAB و یا نوع چند قطعه ای دسته بندی شوند. در این کوپلیمرهای بلاک، A نمایانگر قطعه هیدروفیل و B نمایانگر قطعه هیدروفوب می باشد. این بلاک کوپلیمرها از قطعات هیدروفیل و هیدروفوب تشکیل شده اند. در محیط آبی بخش هیدروفوب آنها هسته میسل را تشکیل می دهد و قسمت هیدروفیل، تاج میسل را می سازد. این ساختارهای میسلی که از حل کردن کوپلیمرهای آمفی فایل در آب به وجود می آیند، امکان حل و بارگیری حتی بعضا تا 2000 برابر حلالیت داروهای کم محلول را دارند که از مزایای بسیار مهم این سیستمها محسوب می شود. با توجه به ساختار دو قسمتی این میسلها (هسته هیدروفوب و پوسته هیدروفیل)، این حاملها قادر هستند همچنین از تخریب شدن زودهنگام داروها در محیط بدن جلوگیری کرده و سمیت داروها را تا حدی تعدیل کنند. پایداری ترمودینامیکی بسیار بالای این میسلها که به پایین بودن غلظت بحرانی تشکیل میسل (cmc) در آنها نسبت داده می شود، امکان بارگیری مطمئن دارو در هسته میسل را فراهم کرده و نگرانی ناشی از از هم پاشیدن میسل را پس از تزریق در محیط بدن به دلیل رقیق شدن کاهش می دهد. از طرفی سایز کوچک و در حد معمولا کمتر از 200 نانومتر این ساختارها، امکان ماندگاری طولانی شان را در جریان خون فراهم می آورد، به طوریکه در بعضی گزارشها تا یک هفته ماندگاری این ساختارها در خون گزارش شده است. عمدتا متدهای تهیه میسلهای پلیمری عبارتند از انحلال مستقیم و روش دیالیز می باشد که نسبت به روشهای متداول سنتز نانو پارتیکلها کمتر با حلال آلی و معایب استفاده از آن سر و کار دارد. دیده شده هرچه درصد بارگیری دارو در میسلها بالا می رود، پایداری سیستمهای نانو میسلی پلیمری کاهش می یابد. این امر به این دلیل است که بارگیری بالای داروی هیدروفوب در این ساختارها تعادل هیدروفوب- هیدروفیل را در سیستم به هم می زند که مقوله کلیدی در پایداری این میسلها می باشد. در تحقیقات اولیه بر روی ساختارهای میسلی، از پلاکسومرها که بلاک کوپلیمرهای پلی اتیلن اکساید- پلی پروپیلن اکساید می باشد استفاده شد. محدودیت عمده این پلیمرها عدم قابلیت تجزیه آنها در بدن بود. با توجه به ضرورت ویژگی قابل تجزیه بودن در بدن، انواع زیست تجزیه پذیر پلی لاکتیک اسید و پلی کاپرولاکتون به عنوان قطعات هیدروفوبیک مورد توجه قرار گرفتند. با استفاده از میسلهای پلیمری می توان به هدف درمانی، به هر دو صورت فعال و غیر فعال دست پیدا کرد. از آنجایی که به دلیل سایز ایده ال در مقیاس نانو، ماندگاری این سیستمها در گردش خون طولانی بوده، می توان به هدف درمانی غیر فعال رسید و از طرفی با قرار دادن لیگاندهای مخصوص بر روی میسل به هدف درمانی فعال دسترسی پیدا کرد. در حال حاضر چندین فراورده تجاری از میسلهای پلیمری در بازار وجود دارد و تعداد زیادی از آنها در حال گذراندن فاز مطالعات بالینی برای ورود به بازار هستند. با پیشرفتهایی که در تکنیکهای پلیمریزاسیون صورت گرفته می توان با تغییر در نوع بلاکها، طول و نسبت آنها به یکدیگر و حتی تغییر در روشهای پلیمریزاسیون و بارگیری داروها به سیستم دارورسانی ایده ال با پایداری بالا در جریان خون، درصد بارگیری مناسب و پروفایل آزادسازی دلخواه از داروی مورد نظر رسید. در حال حاضر با استفاده از کوپلیمرهای متشکل از اجزائ هوشمند و پاسخگو به محرک می توان به آزادسازی انتخابی دارو در محیط بدن دست زد. مثلا بلاک کوپلیمرهای حساس به دما و حساس به pH قادرند میسلهایی را بسازند که در محیط اسیدی تومورهای سرطانی از هم پاشیده و دارو را آزاد کند، در حالیکه در بافتها و سلولهای سالم بدن پایدار باقی بماند. به طور کلی بلاک کوپلیمرهای متشکل از قطعه هیدروفیل و هیدروفوب، قادر هستند بسته به نوع و نسبت بلاک هیدروفوب به هیدروفیل، ساختارهای متنوعی اعم از میسلهای کروی، میله ای و وزیکول (پلیمروزوم) را تشکیل دهند. بیشترین مطالعات و توجه بر روی کوپلیمرهای بلاک پلی کاپرولاکتون- پلی اتیلن گلیکول ( PCL-PEG ) و پلی لاکتاید – پلی اتیلن گلیکول (PLA-PEG) معطوف بوده است. بلاک هیدروفیل پلی اتیلن گلیکول زیست سازگار بوده و PCL و PLA زیست تخریب پذیر و دارای تاییدیه FDA می باشند. پس این بلاک کوپلیمرها، سیستمهای میسلی زیست تخریب پذیر کاملا سیف و ایمن تشکیل می دهند که برای بارگیری داروها بسیار مناسبند. دیده شده هر چه جزئ هیدروفیل PEG افزایش می یابد ریلیز سریعتری از دارو را شاهد هستیم. این ساختارها نه تنها برای دارورسانی داروهای هیدروفوب مانند پاکلی تاکسول و بسیاری دیگر به کار رفته اند، بلکه در بحث ژن رسانی و به عنوان حامل DNA نیز بررسیهای بر روی این حاملها صورت گرفته است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاريخ بروز رساني : چهارشنبه 04/02/92 ساعت 23:51

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد:میدان آزادی-بلوار وکیل آباد-مجتمع دانشگاهی- دانشکده داروسازی، صندوق پستی91775-1365 ، تلفن:66-8823255 -0511،نمابر 8823251-0511
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.
ادرس سایت جدید مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند : http://rsc-drugdelivery.mums.ac.ir