اخبار

نظرسنجي

شما تمایل دارید بیشتر از چه مباحثی در سایت استفاده شود؟

مباحث پژوهشی 48.0%
مباحث آموزشی 28.0%
بیماری های شایع 12.0%
بیماری های واگیر 4.0%
مطالب سایت مناسب است 8.0%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

 
 
 اعضاي شوراي عالي مركز تحقيقات پاتولوژي مولكولي سرطان
 
            
 

1- دكتر حسين آيت اللهي

متخصص آسيب شناسي تشريحي و باليني - دانشيار  CV 

آدرس: مشهد- خیابان احمدآباد- بیمارستان قائم (عج) – آزمايشگاه پاتولوژي مولكولي سرطان

تلفن: 8012584-0511 

پست الکترونیک: Ayatollahih@mums.ac.ir 

    
 

2- دكتر محمد هادي صادقيان

متخصص آسيب شناسي تشريحي و باليني - دانشيار   CV

آدرس: مشهد- خیابان احمدآباد- بیمارستان قائم(عج) – آزمايشگاه پاتولوژي مولكولي سرطان

تلفن: 8012584-0511 

پست الکترونیک: Sadeghianmh@mums.ac.ir 
 
 
             
 
 
 
            
 
2-دكتر محمدرضا كرامتي

متخصص آسيب شناسي تشريحي و باليني - دانشيار  CV 

آدرس: مشهد- خیابان احمدآباد- بیمارستان قائم (عج) 
تلفن: 8012584-0511 
پست الکترونیک: Keramatimr@mums.ac.ir 
 

 

4- دكتر اميرحسين جعفريان

متخصص آسيب شناسي تشريحي و باليني - استاديار  CV

 
 
            
             
 
 
 
            
5- دكتر مهدي فرزادنيا
متخصص آسيب شناسي تشريحي و باليني - استاديار   CV
 
6- دكتر سيد عباس طباطبائي
 
متخصص آسيب شناسي تشريحي و باليني - دانشيار  CV
    
 
            

 

        
7- دكتر محمد سوختانلو     
 
متخصص بيوشيمي باليني - استاديار  CV
 
 
 
 
8- دكتر سعيد عامل جامه دار
 
متخصص ميكروب و ويروس شناسي - استاديار  CV
 
        

 

     
9- دكتر محمدجواد نجف زاده
 
متخصص قارچ شناسي پزشكي - استاديار  CV
 
 
 
 
        
     

 

 

                       
 

تاريخ بروز رساني : شنبه 05/05/92 ساعت 15:05

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، میدان دکتر شریعتی (تقی آباد)، خیابان احمد آباد، مركز آموزشي و پژوهشي و درماني قائم (عج)- آزمایشگاه مرکزی مرکز تحقیقات پاتولوژی ملکولی سرطان كد پستي99199-91766 صندوق پستي451-91735 تلفن: 8012584 0511 نمابر:8430493 0511
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.