اخبار

نظرسنجي

جهت گسترش طرح هاي تحقيقاتي مشتري مدار كدام گزينه را پيشنهاد مي دهيد:

1- تشكيل واحد ارتباط با صنعت و سازمان ها در دانشگاه 19.1%
2- ايجاد ارتباط گسترده و جلسات مشترك با صنايع و سازمان ها توسط معاونت پژوهشي 25.6%
3- اعطاي امتياز در ارتقاء اعضاي هيئت علمي به اين طرح ها 6.7%
4- اتخاذ سياست تشويقي يا هزينه پرسنلي مناسب براي اين طرح ها 31.0%
5- معرفي مستمر نيازهاي سازمان ها و صنايع به اعضاي هيئت علمي 16.3%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مشهد ( 307317 )
اخبار همايشهای دانشگاه علوم پزشکی مشهدقديمي ( 215036 )
مجلات علمي - پژوهشي دانشگاه ( 203491 )
پروپوزال طرح های تحقيقاتی ( 105996 )
مديريت امور پژوهشي دانشگاه ( 80380 )
صفحه نخست- کميته تحقيقات دانشجويی ( 60516 )
فرم خلاصه طرح و پايان نامه ( 38817 )
صفحه اصلی مدیريت روابط بين الملل ( 34403 )
سمينارهای آتی دانشگاهها ی سراسر کشور1 ( 32302 )
اولويتهاي تحقيقاتي ( 29946 )
فرم ها ( 28122 )
کاربرگ درخواست پرداخت هزینه طرح تحقیقاتی ( 27117 )
فرم رضايت نامه آگاهانه ( 26187 )
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 24134 )
مديريت امور پژوهشي دانشگاه ( 22484 )
طرح های تحقيقاتی ( 22302 )
اخبار همايشهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 21618 )
دستورالعمل برگزاری همايش داخلی ( 21347 )
معاون پژوهشی ( 21048 )
پژوهانه ( 20443 )
اعتبار پژوهشي اعضاي هيات علمي ( 18115 )
معرفی کميته تحقيقات دانشجويی ( 17500 )
اخبار همايشهای خارجی ( 16569 )
راهنمای برگزاری همايشها ( 15233 )
تفاهم نامه های منعقده ( 14975 )

دكتر محسن تفقدی(PharmD, PhD)
عضو هیئت علمی گروه فارماسیوتیکس  و نانوفناوری دانشکده داروسازی مشهد
 

آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، پردیس دانشگاه، دانشکده داروسازی، گروه فارماسیوتیکس، 1365-91775
تلفن: دانشکده داروسازی 65-8823255-0511 نمابر: دانشکده داروسازی 8823251-0511
 
سوابق تحصیلی
مراتب علمی
دکترای داروسازی (Pharm.D) از دانشکده داروسازی مشهد
استادیار گروه فارماسیوتیکس از سال 1383 تا سال 1387
ph.D فارماسيوتيكس، دانشكده داروسازي مشهد، 1381-1375 (ايمن سازي از راه بيني با استفاده از ميكروسفرها و ليپوزومهاي زيست تجزيه پذير: توكسوئيد كزاز به عنوان مدل)
دانشیار گروه فارماسیوتیکس از سال 1387 تا 1391
دوره تکمیلی ph.D دانشكده داروسازي آلبرتا، كانادا، 1380 (وكسيناسيون عليه سرطان با استفاده از سامانه هاي دارورساني نانوسفر)
استاد گروه فارماسیوتیکس و نانوفناوری از سال 1391 تا کنون
 فرصت مطالعاتی در دانشگاه لایدن هلند در زمینه طراحی نانو ذرات برای ایمنی سازی مخاطی
شرکت در دوره های آموزش
كارگاه تهيه آنتي باديهاي نوتركيب (با منشا ايمونوگلوبولينهاي شتر و موش)- دانشكده پزشكي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، 1382
اولين همايش و كارگاه مشترك ايران روسيه در زمينه نانوتكنولوژي- تهران، 1383
كارگاه جستجو در اينترنت و مديريت منابع، مشهد، 1385
كارگاه منطقه اي اخلاق در پژوهشهاي پزشكي، مشهد، 1385
كارگاه كشوري كدهاي اختصاصي در پژوهشهاي پزشكي، وزارت بهداشت، تهران، 1385
كارگاه طراحي سوالات چند گزينه اي، مشهد، 1385
كارگاه پژوهش در آموزش، مشهد، 1385
كارگاه كابرد نانوتكنولوژي در دارورساني، تهران، 1386
كارگاه SPSS، مشهد، 1386
سوابق اجرایی
سوابق تدریس
مسوول آزمايشگاه اشكال دارويي دانشكده داروسازي مشهد، 1384
 دارورساني از راه بيني، پوست و چشم
راه اندازي آزمايشگاه تحقيقات فارماسيوتيكس دانشكده داروسازي مشهد
 فراورده هاي بهداشتي- آرايشي
مسوول آزمايشگاه تحقيقات فارماسيوتيكس دانشكده داروسازي مشهد، 1383 تا كنون
 كارآموزي داروخانه
عضو کمیته مشاورین تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشكي مشهد، 1383 تا 1385
 فارماسیوتیکس 1 تا 4 نظری- عملی
مسوول ارزشيابي امور آموزشي دانشكده داروسازي مشهد، 1384 تا 1387
 سامانه هاي دارورساني ميكروسفر و نانوسفر (PhD)
معاون پژوهشي دانشكده داروسازي مشهد، 1385 تا 1389
 فیزیک و شیمی نانو ذرات (Ph.D)
عضو شوراي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مشهد، 1385 تا 1389
 فرمولاسیون داروهای پپتیدی و پروتئین (Ph.D)
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد و رئیس پژوهشکده بوعلی تا کنون

گرایشهای پژوهشی

ايمن سازي مخاطي و سيستميك با استفاده از سامانه هاي دارورساني نانوسفر، ميكروسفر و ليپوزوم ، تجويز مخاطي داروها با استفاده از سامانه هاي دارورساني ميكرو و نانوپارتيكل ، تهيه و بررسي ويژگيهاي سامانه هاي دارورساني كلاسيك
افتخارات و جوایز
محقق برگزيده علوم دارويي، جشنواره فردوسي، مشهد، 1380
داروساز برگزيده منتخب انجمن داروسازان خراسان ، مشهد، 1381
بهترين مفاله در هشتمين همايش علوم دارويي (بخش دانشجويان phD )، شيراز، 1381
پژوهشگر جوان برگزيده، نهمين همايش علوم دارويي، تبريز، 1383
بهترين ترجمه كتاب (عوارض جانبي داروهاي گياهي- جلد 1 و )2، جشنواره هفته پژوهش، مشهد، 1383
دريافت جايزه از ستاد نانوفناوري وزارت بهداشت بابت 3 پايان نامه دكتراي داروسازي در زمينه نانو فناوري
بهترين ترجمه كتاب (فارماسيوتيكس- جلد 1)، جشنواره هفته پژوهش، مشهد، 1385
هيات علمي برگزيده آموزشي، جشنواره هفته معلم، مشهد، 1385
بهترين ترجمه كتاب (فارماسيوتيكس- جلد 2)، جشنواره هفته پژوهش، مشهد، 1386
بهترين ترجمه كتاب در زمينه علوم دارويي، جشنواره هفته پژوهش، دانشگاه تهران، 1386
بهترین ترجمه کتاب (دارو درمانی با داروهای بدون نسخه)، جشنواره هفته پژوهش، مشهد
انتشارات (کتاب)
عوارض جانبي داروهاي گياهي- جلد اول (ترجمه با همكاري دكتر رضا اميري و دكتر حسين حسين زاده)، انتشارات دانشگاه علوم پزشكي مشهد، چاپ اول 1377، چاپ چهارم 1385 (داراي امتياز خودآموزي كشوري از وزارت بهداشت)
عوارض جانبي داروهاي گياهي- جلد دوم (ترجمه با همكاري دكتر حسين حسين زاده)، انتشارات دانشگاه علوم پزشكي مشهد، چاپ اول 1380، چاپ سوم 1385 (داراي امتياز خودآموزي كشوري از وزارت بهداشت)
عوارض جانبي داروهاي گياهي- جلد سوم (ترجمه با همكاري دكتر حسين حسين زاده)، انتشارات دانشگاه علوم پزشكي مشهد، چاپ اول 1385
فارماسيوتيكس دانش طراحي اشكال دارويي- جلد اول (ترجمه با همكاري دكتر افراسيابي، دكتر سجادي، دكتر صادقي)- انتشارات دانشگاه علوم پزشكي مشهد، چاپ اول 1384
فارماسيوتيكس دانش طراحي اشكال دارويي- جلد دوم (ترجمه با همكاري دكتر افراسيابي، دكتر سجادي، دكتر صادقي، دكتر فضلي بزاز)- انتشارات دانشگاه علوم پزشكي مشهد، چاپ اول 1385
دارو درمانی با داروهای بدون نسخه-(ترجمه با همکاری آقای دکتر ایمن شهیدی و آقای دکتر معلم)-انتشارات

تاريخ بروز رساني : سه شنبه 17/02/92 ساعت 12:38

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، خيابان دانشگاه، ساختمان قریشی کد پستی: ۳۴۵ - ۹۱۳۷۵ تلفن: 5-38412081 051 38411538 051 نمابر: 38430249 051پست الکترونيک: vcresearch@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.
کاربر گرامی
برای مشاهده اطلاعات بروز به آدرس سایت جدید معاونت پژوهش و فناوری مراجعه نمایید.

http://v-research.mums.ac.ir/index.php