اخبار

نظرسنجي

جهت گسترش طرح هاي تحقيقاتي مشتري مدار كدام گزينه را پيشنهاد مي دهيد:

1- تشكيل واحد ارتباط با صنعت و سازمان ها در دانشگاه 19.1%
2- ايجاد ارتباط گسترده و جلسات مشترك با صنايع و سازمان ها توسط معاونت پژوهشي 25.6%
3- اعطاي امتياز در ارتقاء اعضاي هيئت علمي به اين طرح ها 6.7%
4- اتخاذ سياست تشويقي يا هزينه پرسنلي مناسب براي اين طرح ها 31.0%
5- معرفي مستمر نيازهاي سازمان ها و صنايع به اعضاي هيئت علمي 16.3%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مشهد ( 307317 )
اخبار همايشهای دانشگاه علوم پزشکی مشهدقديمي ( 215036 )
مجلات علمي - پژوهشي دانشگاه ( 203491 )
پروپوزال طرح های تحقيقاتی ( 105996 )
مديريت امور پژوهشي دانشگاه ( 80380 )
صفحه نخست- کميته تحقيقات دانشجويی ( 60516 )
فرم خلاصه طرح و پايان نامه ( 38817 )
صفحه اصلی مدیريت روابط بين الملل ( 34403 )
سمينارهای آتی دانشگاهها ی سراسر کشور1 ( 32302 )
اولويتهاي تحقيقاتي ( 29946 )
فرم ها ( 28122 )
کاربرگ درخواست پرداخت هزینه طرح تحقیقاتی ( 27117 )
فرم رضايت نامه آگاهانه ( 26187 )
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 24135 )
مديريت امور پژوهشي دانشگاه ( 22484 )
طرح های تحقيقاتی ( 22302 )
اخبار همايشهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 21618 )
دستورالعمل برگزاری همايش داخلی ( 21347 )
معاون پژوهشی ( 21048 )
پژوهانه ( 20443 )
اعتبار پژوهشي اعضاي هيات علمي ( 18115 )
معرفی کميته تحقيقات دانشجويی ( 17500 )
اخبار همايشهای خارجی ( 16569 )
راهنمای برگزاری همايشها ( 15233 )
تفاهم نامه های منعقده ( 14975 )

معاونت پژوهشي > شوراي پژوهشي دانشگاه
 

شوراي پژوهشي دانشگاه :

ماده 21 : به منظور تهيه و تدوين برنامه هاي پژوهشي و پيشنهاد آن به شوراي دانشگاه و كمك به امور اجرائي و فراهم آوردن امكانات در زمينه فعاليت هاي پژوهشي، شوراي پژوهشي تشكيل مي شود.

ماده 22: اعضاء شوراي پژوهشي عبارتند از:

· معاون پژوهشي دانشگاه

· معاون تحصيلات تكميلي دانشگاه

· معاونان پژوهشي يا نمايندگان دانشكده ها و آموزشكده ها

· يك محقق از هر يك از واحدهاي تحقيقاتي وابسته به دانشگاه با معرفي رئيس دانشكده و آموزشكده ( چنانچه واحد جزو دانشكده و آموزشكده باشد.)

· دو تن از چهار تن اعضاي هيات علمي صاحب فعاليتهاي پژوهشي ارزنده به پيشنهاد معاون پژوهشي و تصويب شوراي دانشگاه

ماده 23: وظائف شوراي پژوهشي دانشگاه عبارتند از:

 •  همكاري با معاون پژوهشي براي ايجاد زمينه اجراي مصوبات و تصميمات هيات رئيسه
 • ارائه پيشنهاد در زمينه هاي مختلف پژوهشي به شوراي دانشگاه از جمله :
 1.  بهبود شرايط و رفع موانع تحقيق در دانشگاه
 2. هماهنگ ساختن زمان تعليم و تحقيق در دانشگاه
 3. مشاركت با بخش خصوصي در اجراي طرحهاي پژوهشي و تعيين نحوه همكاري با مراكز تحقيقاتي داخل و خارج دانشگاه
 4. بررسي نحوه ارائه خدمات پژوهشي به سازمانهاي مختلف براي برآوردن نيازهاي كشور، منطقه و استان و چگونگي همكاري دانشگاه و مراكز صنعتي
 •  تهيه و تدوين و پيشنهاد طرحهاي تربيت محقق
 • بررسي و تدوين و پيشنهاد برنامه هاي پژوهشي به منظور شناخت هر چه بيشتر جهان دانش
 • پيشنهاد چگونگي استفاده از نتايج تحقيقات براي ارتقاء كيفيت آموزش
 • تهيه و تدوين آئين نامه هاي مختلف پژوهشي براي پيشنهاد به مراجع ذيربط
 • بررسي و اظهارنظر درباره مسائلي كه شوراي دانشگاه يا معاون پژوهشي به شورا ارجاع مي دهد.
 • تصويب طرحهاي پژوهشي دانشگاه
 • ترغيب و تشويق اعضاي هيات علمي به تاليف و ترجمه كتب و نوشتن مقالات تحقيقي و ايجاد امكانات و تسهيلات لازم براي تسريع در چاپ و نشر آثار علمي
 • پيشنهاد آئين نامه نحوه تدوين كتب علمي و پژوهشي بر مبناي ضوابط مصوب به شوراي دانشگاه
 • ارزيابي ميزان توانمندي علمي و سنجش قابليت فارغ التحصيلان دانشگاه براي كار در جامعه از طريق اجراي طرحهاي تحقيقاتي ويژه
 • تعيين و پيشنهاد خط مشي كلي كاربرد نتايج تحقيقات براي پيشبرد جنبه هاي علمي و فني كشور
 • برنامه ريزي فرصتهاي مطالعاتي اعضاي هيات علمي
 • پيشنهاد اهداف و خط مشي پژوهشي دانشگاه
 
 

ردیف

نام ونام خانوادگی

e-mail

سمت

1

دكتر محسن تفقدي

tafaghodim@mums.ac.ir

معاون پژوهشي دانشگاه(رئيس شورا)

2

دکتر سعید اسلامي حسن آبادی

eslamis@mums.ac.ir

مدير پژوهشي دانشگاه(دبير شورا)

3

دکتر بي بي صديقه فضلی‌بزاز

fazlis@mums.ac.ir

عضو هيئت علمي و استاد دانشگاه

4

دکتر مهدي بلالی مود

balalimoodm@hotmail.com

عضو هيئت علمي و استاد دانشگاه

5

دکتر محمود رضا آذرپژوه

AzarpazhoohMR@mums.ac.ir

معاون درمان دانشگاه

6

دكتر اعظم السادات مدني

madania@mums.ac.ir

معاون پژوهشي دانشكده دندانپزشكي

7

دکترحميدرضا بهرامي طاقانكي

Bahramihr@mums.ac.ir 

معاون بهداشتي دانشگاه

8

 دکتر رسول صاحب علم 

sahebalamr@mums.ac.ir

سرپرست كميته تحقيقات دانشجويي

9

دکتر محمدحسين بسكابادي

boskabadimh@mums.ac.ir

معاون پژوهشي دانشکده پزشکي

10

دکتر مهردادايرانشاهي

iranshahim@mums.ac.ir

معاون پژوهشي دانشكده داروسازي

11

 دکتر جواد هرويان شانديز

HeravianJ@mums.ac.ir

معاون پژوهشي دانشکده علوم پيراپزشكي

12

دكتر رباب لطيف نژاد

latifnejadr@mums.ac.ir

معاون پژوهشي دانشکده پرستاري و مامايي

13

دکتر علي اصغر نجف پور

Najafpooraa@mums.ac.ir

معاون پژوهشي دانشکده بهداشت

14

دكتر سيامک زارعي قنواتي

zareis@mums.ac.ir

مدير روابط بين الملل و امور سمينارها

15

دکتر محمدرضا دارابی

darabimr@mums.ac.ir

معاون آموزشی دانشگاه

16

دکتر مجتبی سنکیان

sankianm@mums.ac.ir

مدیر توسعه فناوری سلامت دانشگاه

17

دکتر حسن رخشنده

rakhshandehh@mums.ac.ir

معاون پژوهشی دانشکده طب سنتی دانشگاه

 
 

تاريخ بروز رساني : شنبه 20/10/93 ساعت 12:40

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، خيابان دانشگاه، ساختمان قریشی کد پستی: ۳۴۵ - ۹۱۳۷۵ تلفن: 5-38412081 051 38411538 051 نمابر: 38430249 051پست الکترونيک: vcresearch@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.
کاربر گرامی
برای مشاهده اطلاعات بروز به آدرس سایت جدید معاونت پژوهش و فناوری مراجعه نمایید.

http://v-research.mums.ac.ir/index.php