اخبار

نظرسنجي

جهت گسترش طرح هاي تحقيقاتي مشتري مدار كدام گزينه را پيشنهاد مي دهيد:

1- تشكيل واحد ارتباط با صنعت و سازمان ها در دانشگاه 19.1%
2- ايجاد ارتباط گسترده و جلسات مشترك با صنايع و سازمان ها توسط معاونت پژوهشي 25.6%
3- اعطاي امتياز در ارتقاء اعضاي هيئت علمي به اين طرح ها 6.7%
4- اتخاذ سياست تشويقي يا هزينه پرسنلي مناسب براي اين طرح ها 31.0%
5- معرفي مستمر نيازهاي سازمان ها و صنايع به اعضاي هيئت علمي 16.3%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مشهد ( 307333 )
اخبار همايشهای دانشگاه علوم پزشکی مشهدقديمي ( 215036 )
مجلات علمي - پژوهشي دانشگاه ( 203497 )
پروپوزال طرح های تحقيقاتی ( 106006 )
مديريت امور پژوهشي دانشگاه ( 80382 )
صفحه نخست- کميته تحقيقات دانشجويی ( 60523 )
فرم خلاصه طرح و پايان نامه ( 38817 )
صفحه اصلی مدیريت روابط بين الملل ( 34404 )
سمينارهای آتی دانشگاهها ی سراسر کشور1 ( 32303 )
اولويتهاي تحقيقاتي ( 29946 )
فرم ها ( 28123 )
کاربرگ درخواست پرداخت هزینه طرح تحقیقاتی ( 27118 )
فرم رضايت نامه آگاهانه ( 26189 )
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 24139 )
مديريت امور پژوهشي دانشگاه ( 22485 )
طرح های تحقيقاتی ( 22304 )
اخبار همايشهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 21623 )
دستورالعمل برگزاری همايش داخلی ( 21348 )
معاون پژوهشی ( 21049 )
پژوهانه ( 20447 )
اعتبار پژوهشي اعضاي هيات علمي ( 18117 )
معرفی کميته تحقيقات دانشجويی ( 17501 )
اخبار همايشهای خارجی ( 16573 )
راهنمای برگزاری همايشها ( 15234 )
تفاهم نامه های منعقده ( 14976 )

              

 

باسمه تعالي

 

دستورالعمل برگزاري همایشهای علمي

 

با توجه به نقش ارزشمند تبادلات علمي در دانشگاههاي علوم پزشكي و ارائه آخرين دستاوردهاي علمي از طريق اجراي برنامه‌هاي علمي نظير همايشهاي بين‌المللي و همايش‌هاي داخلي ، سمينارها و سمپوزيوم‌ها و كنفرانس‌ها به مخاطبين و دست‌اندركاران حوزه سلامت همانند اعضاي هيات علمي دانشگاهها ، پزشكان متخصص عمومي و پيراپزشكان ، تدوين برنامه‌هاي علمي ، برگزاري اين برنامه‌هاي علمي از اولويت‌هاي اساسي مديريت روابط دانشگاهي ، اموربين‌الملل و سمينارها معاونت پژوهشي مي‌باشد لذا در جهت تسهيل در برگزاري برنامه‌هاي علمي مواردي كه درهرچه بهتر برگزارنمودن اينگونه برنامه‌ها لازم بنظر مي‌رسد همراه با نمودار جريان فرآيند ارائه مي‌گردد:

1-  اعلام برنامه علمي از گروه مربوطه همراه با تاييديه دانشكده و معرفي دبيرعلمي و اجرايي برنامه منظم به فرمها و گزارشات لازم و سمينارها (براي برنامه‌هاي بين‌المللي يكسال و كشوري 4 ماه و كارگاهها و كنفرانسهاي يكروزه دوماه قبل از برگزاري.)

 

2-     اخذ مجوزهاي تعيين امتيار آموزش مداوم مجوز رياست جمهوري جهت برنامه‌هاي علمي از طرف مديريت.

 

 

3-   برگزاري جلسات هماهنگي بين مديريت روابط دانشگاهي امور بين‌الملل و سمينارها و دبيران اجرايي و علمي برنامه و ارائه برنامه زماني جهت اجرايي نمودن و انجام جزئيات مورد درخواست و انتخاب محل مورد نظر جهت برگزاري .

 

4-   انعقاد تفاهم‌نامه درخصوص برگزاري برنامه علمي و سطح برگزاري و چگونگي تامين منابع مالي انتخاب حاميان مالي و ميزان كمك‌هاي آنان و هزينه‌هاي ثبت‌نام در برنامه.

 

 

5-     نحوه پذيرش مقالات انتخاب اعضاي علمي چاپ خلاصه مقالات يا كتاب همايش.

 

 

6-     تعيين وظايف هريك از اعضاء جهت اجراي برنامه و انجام امور اجرايي

 

 

7-     برگزاري برنامه

 

 

8-     ارزشيابي و ارائه نظرات شركت‌كنندگان .

 

  

 

*آئين نامه نحوه برگزاري گردهمايي هاي بين المللي

 

ماده 1 منظور از گردهمايي در اين آيين نامه ، سمينار، همايش، بزرگداشت موضوع تبصره  ( 3 ) ماده (1 ) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه هاي غير ضرور در جلوگيري از تجمل گرايي مصوب 1370 مي باشد.

 

ماده 2 گردهمايي هايي بين المللي شناخته مي شوند كه داراي تمامي ويژگي هاي زير باشند:

 

الف با مشاركت يك يا چند سازمان يا انجمن تخصصي بين المللي برگزار شود.

ب داراي هدف و موضوع بين المللي باشد  ( يعني همايش مخاطبيني از مليت هاي گوناگون داشته يا موضع مورد علاقه مليت هاي مختلف را مورد بحث قرار مي دهد.)

ج شخصيت هاي مبرز از كشورهاي مختلف دركميته هاي برنامه ريزي آن عضويت و مشاركت فعال داشته باشند.(حداقل 5 نفر از 3 کشور خارجی در آن مشارکت علمی داشته باشند.)

د بخش قابل قبولي از سخنراني ها و مقاله هاي علمي توسط شركت كنندگان خارجي ارائه شود.

 

ماده 3 برگزاري همايشهاي بين المللي توسط دستگاههاي اجرايي منوط به تصويب هيات وزيران است. وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه موظف است پيشنهاد برگزاري هر همايش را حداقل شش ماه قبل از تاريخ برگزاري همايش و همراه با اطلاعات لازم نظير نام، هدف و نتايج احتمالي برگزاري همايش و كشورها و يا سازمانهاي مشاركت كننده و همچنين برآورد تقريبي هزينه هاي برگزاري آن به هيات وزيران ارايه نمايد.

 

تبصره 1 در كميته علمي همايش هايي كه جنبه علمي دارند لازم است تعدادي از استادان و محققان مبرز با تخصص مربوط از دانشگاهها و مراكز پژوهشي كشور حضور داشته باشند.

 

تبصره 2 موارد استثنا كه وزرا و روساي سازمانهاي مستقل در ملاقاتها و برنامه هاي خارجي برگزاري يكي از موارد مندرج در ماده ( 1 ) را تفاهم مي نمايند. از مدت مندرج دز اين بند مستثني بوده و در اولين فرصت در جلسه هيات وزيران مطرح خواهد شد.

 

ماده 4 جلسات كاري از قبيل مذاكرات، ميز گرد، جشنواره و دوره هاي آموزشي نظري و كاربردي بلند مدت و كوتاه مدت كه موسسات آموزشي و دستگاههاي اجرايي در راستاي انجام وظايف قانوني خود با حضور و يا استفاده از اتباع خارجي با نمايندگان ساير دولت ها و يا سازمانهاي بين المللي برگزار مي نمايند، همايش بين المللي تلقي نشده و مشمول اين آيين نامه نمي باشد.

 

ماده 5 همايش هايي كه با حضور روسا و اعضاي هيات هاي نمايندگي دايم با موقت دولت هاي خارجي و يا سازمانهاي بين المللي در ايران برگزار مي شود، همايش بين المللي تلقي نمي گردد.

 

ماده 6 برگزاري سمينار، كنگره، بزرگداشت، گردهمايي كه فاقد شرايط مندرج در اين آيين نامه باشد تحت عنوان بين المللي توسط دستگاههاي اجرايي به استثناي وزارت امور خارجه ممنوع است. 

 

 

 

تاريخ بروز رساني : شنبه 16/03/88 ساعت 23:48

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، خيابان دانشگاه، ساختمان قریشی کد پستی: ۳۴۵ - ۹۱۳۷۵ تلفن: 5-38412081 051 38411538 051 نمابر: 38430249 051پست الکترونيک: vcresearch@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.
کاربر گرامی
برای مشاهده اطلاعات بروز به آدرس سایت جدید معاونت پژوهش و فناوری مراجعه نمایید.

http://v-research.mums.ac.ir/index.php