اخبار

نظرسنجي

بيشتر علاقمند به وجود چه اطلاعاتي در بخش روابط عمومي هستيد؟

اخبار 45.4%
مطالب علمي 30.1%
دستاوردهاي دانشگاه 8.4%
مطالب فرهنگي 11.1%
5.1%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

روزنامه هاي ايران ( 849333 )
روابط عمومي ( 235318 )
پخش فیلم ، ویدئو در دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 30483 )
شرح وظایف مدیریت روابط عمومی دانشگاه ، مدیریت روابط عمومی ( 25838 )
آرشيو تصاوير روز دانشگاه ( 20526 )
شرح وظایف واحد سمعی و بصری ( 16483 )
شرح وظایف واحد ارتباطات رسانه ای ( 16396 )
شرح وظایف روابط عمومی ها ( 16333 )
خواندنی ها ( 13572 )
ارتباط با ما ( 12144 )
تقويم سازماني ( 9736 )
ساختار دانشگاه- چارت دانشگاه ( 8812 )
واحد برنامه ریزی و امور فرهنگی ( 8021 )
روابط عمومی الکترونیک ( 7923 )
خبرنامه برتر ، نشریات ( 7248 )
پیام رئیس دانشگاه ( 7226 )
خیرین دانشگاه ( 6983 )
آئین نامه ها ، دستورالعمل ها ، قوانین و مقررات ( 6822 )
پذیرفته شدگان حج عمره ( 6610 )
افتخارات آموزشی دانشگاه ( 6395 )
مناسبتها و امور مراسمها ( 6295 )
فرهنگی و فوق برنامه ( 6218 )
دانستني ها ( 5922 )
برنامه راهبردی دانشگاه ( 5834 )
خدمت رسانی دانشگاه ( 5384 )

نقشه نظام سلامت کشور

دورنماي سلامت جمهوري اسلامي ايران در افق1404

جامعه اي سالم و سعادتمند در پرتو نظام سلامت پاسخگو ،عدالت محور و نوآور

جمهوري اسلامي ايران در سال 1404 داراي جامعه اي سالم و توانمند در تحقق چشم انداز بيست ساله است. مردم در اين جامعه ازسواد سلامت (توانايي دسترسي به اطلاعات، تحليل و قدرت تصميم گيري درست در زمينه سلامت)و سطح مطلوبي از سرمايه اجتماعيبرخوردار بوده، با رعايت شيوه زندگي سالم برگرفته از آموزه هاي اسلامي ايراني و نيز دستاوردهاي نوين دانش بشري در بسترمحيط، جامعه و خانواده هاي سالم با كمترين سطح خطر ناشي از تهديد كننده هاي سلامت مواجه هستند. در اين جامعه بالاترين سطح ازحفاظت كننده هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي سلامت وجود دارد.نظام سلامت جمهوري اسلامي ايران در سال1404 ، نظامي مسئول و پاسخگوست كه ضمن دستيابي به بالاترين سطح اميد زندگي همراه با كيفيت براي آحاد مردم رضايت مردم را جلب كرده وبا اولويت به رويكردهاي ارتقاي سلامت و پيشگيري به بهره مندي مردم از مراقبتهاي كاراي سلامت جسمي و رواني، توجه به سلامت اجتماعي و حركت در مسير سلامت معنوي اهتمام دارد.در اين نظام عدالت همه جانبه(در تامين ، توزيع منابع و تحقق سلامت ) با رعايت كامل اصول و اخلاق حرفه اي اصل نخست بوده و تمامي افراد بر اساس نياز خود از مراقبتهاي پايه سلامت بهره مند خواهند بود و بر اساس توان پرداخت در تامين مالي مشاركت خواهندداشت.اين نظام خلاق بوده و با استفاده از شواهد معتبر و بهره مندي حداكثري از كليه ظرفيت هاي انساني(مشاركت مردم)،سازماني (همكاري همه بخش هاي ذينفع)، علمي و فناورانه ، مناسب ترين تصميم ها را براي پاسخگويي به نيازهاي واقعي سلامت مردم انتخاب ي كند به نحوي كه با استفاده از ارتباطات بين المللي و تعامل با كشورهاي منطقه، الگويي الهام بخش براي ساير كشور ها مي باشد.

بیانیه ارزش ها

 
 
تعریف ارزش‌ها: عقاید و باورهایی که مبنای اصلی جهت گیری‌ها هستند. هیچ یک از سیاست‌ها، اقدامات و... طراحی شده و یا در هنگام اجرا نباید آن‌ها را تخطی کنند و باید مجموعه آن‌ها نیز در جهت ارزش‌ها قرار گیرند. در نتیجه انتظار می‌رود ارزش‌ها آن دسته از باورهایی باشند که ناظر به مدت زمان طولانی بوده و به راحتی تغییر نکنند. ارزش‌های نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران در بر گیرنده ارزش‌های عمومی است که برخی از نظام‌های سلامت در سایر کشور‌ها نیز از آن برخوردارند. لیکن با توجه به نگاه ویژه به آموزه‌های اسلامی و فرهنگ و تمدن ایرانی در سلامت، ارزش‌های خاصی مطرح می‌شوند که می‌تواند منجر به ایجاد مکتبی نو در نظام‌های سلامت شود.
ارزشهای نقشه سلامت:
 ۱- کرامت انسانی
 ۲ - سلامت همه جانبه هدف توسعه پایدار
 ۳- حداکثر سلامت ممکن به مثابه حق
 4- عدالت
 ۵- انسجام اجتماعی

کرامت انسانی: بر اساس ارزشهای والای اسلامی، انسان در عرصه خلقت از جایگاه ویژه و والاتری نسبت به سایر مخلوقات برخوردار است. بر اساس این ارزش ذاتی، همه انسان‌ها محترم بوده، با یکدیگر برابرند و حیات آن‌ها حرمت ویژه‌ای دارد. در حیطه خدمات سلامت، این حرمت دراحترام به حق باری تعالی و حقوق دیگران (اعم از گیرندگان و ارایه دهندگان خدمات سلامت)، رعایت حریم خصوصی، رازداری، حق انتخاب و تصمیم گیری در امور خود، پرهیز از ظلم، هر گونه تبعیض و آسیب رساندن و لزوم نوع دوستی و نیکوکاری تجلی پیدا می‌کند.
سلامت همه جانبه هدف توسعه پایدار: سلامت شامل رفاه و آرامش جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی است. ابعاد و تعیین کننده‌های متعدد و پیچیده‌ای دارد. در نتیجه تامین آن به صورت تک بعدی و یک سویه می‌سر نمی‌شود و نیازمند اتخاذ نگاهی همه جانبه و کل نگر در سطوح مختلف فردی، خانوادگی، ملی و جهانی است. نگاهی که در آن پیشگیری بر درمان تقدم داشته و مداخله در تعیین کننده‌ها و تهدید کننده‌های سلامت (که خود در لایه‌ها و سطوح مختلف اجتماع پراکنده‌اند) وظیفه فرا بخشی و ملی شناخته می‌شود. اگر تعریف گسترده سلامت (مشتمل بر رفاه معنوی و اجتماعی) باور جامعه باشد آن‌گاه هدف توسعه پایدار، انسان سالم و توجه به سلامت وظیفه تمام نهادهای اجتماعی است.
حداکثر سلامت ممکن به مثابه حق: حاکمیت متولی ارتقای، حفظ و اعاده سلامت و کیفیت زندگی همگان در بالا‌ترین حد ممکن می‌باشد. از این رو دولت مسئول اطمینان از بهره‌مندی احاد جامعه از خدمات سلامت با کیفیت، شناسایی، استقرار و بکارگیری شیوه‌ها و ابزارهای ارتقای سلامت، کاهش و کنترل مخاطرات فردی و اجتماعی موثر بر سلامت است. نتیجه آن‌ها باید تامین طولانی‌ترین عمر ممکن توام با سلامت ورفاه، زندگی با کیفیت و عاری از معلولیت و ناتوانی برای کل افراد جامعه باشد.
عدالت: عدالت اساس ارزش‌های اجتماعی است و از آنجاکه پیش نیازی برای کرامت انسانی، آزادی و حقوق است ارزشی ذاتی دارد. بی‌عدالتی در سلامت دلالت بر تفاوت‌های غیرمنصفانه و قابل اجتناب در وضعیت سلامت، بهره‌مندی از خدمات سلامت و تعیین کنندهای اجتماعی سلامت دارد. مفهوم عدالت در سلامت از دو جنبه خاص باید مورد توجه اکید قرار گیرد: عدالت در بهره‌مندی خدمات سلامت (که باید براساس نیاز فرد باشد) و عدالت در تامین مالی سلامت (که باید براساس توان پرداخت فرد باشد).
انسجام اجتماعی: به معنای همبستگی واشتراک مساعی تمامی ذینفعان (در بخش‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با مالکیتهای دولتی و غیردولتی اعم از خصوصی، خیریه و تعاونی است) که در ساختار و فرآیندی به هم تنیده، با هدف حفظ استقلال و پایداری و ایجاد هم افزایی با یکدیگر همکاری می‌کنند. دستیابی به سلامت همه جانبه فردی و اجتماعی و عدالت در سلامت، در زمینه‌ای از اعتماد و همکاری همه جانبه در جهت حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی جامعه می‌سر است.

بیانیه اصول

 
تعریف اصول: قوانین و قواعدی پایدار در سطح عالی که چارچوبی برای تحکیم، تعیین اهداف و و مسیر دستیابی به آن‌ها را مشخص می‌کند.
اصول نقشه نظام سلامت:
۱- نهادینه سازی ارزش‌ها ی اخلاقی،
۲- پاسخگویی و مسئولیت پذیری،
۳-بهره‌مندی عادلانه
۴- پیشگیری و ارتقای سلامت
۵- مشارکت مردم
۶ -همکاری بین بخشی
۷- حاکمیت صحیح و یکپارچه
۸- بهره گیری از نوآوری و فناوری مطلوب
۹-ارتقای سرمایه انسانی
۱۰ -تعالی و توازن
 
-۱ نهادینه سازی ارزشهای اخلاقی: احترام به ارزشهای اخلاقی اسلامی- ایرانی، رعایت حقوق فردی و اجتماعی از جمله آزادیهای فردی درچهارچوب قانون، رعایت کدهای اخلاقی و تعهدات حرفه‌ای درآموزش، پژوهش و ارائه خدمات سلامت، رعایت حقوق مالکیت فکری، تکریم گیرندگان و ارائه دهندگان خدمت
-۲ پاسخگویی و مسئولیت پذیری: تعهد در برابر چشم اندازجمهوری اسلامی ایران و نقشه جامع علمی در افق ۱۴۰۴، آینده نگری و برنامه ریزی با توجه به نیازهای حال و آینده، پاسخگویی در قبال مسئولیتهای اجتماعی، شفافیت عملکرد
-۳ بهره‌مندی عادلانه: پوشش فراگیر و بهره‌مندی احاد جامع از بسته جامع خدمات پایه سلامت (متناسب با نیاز‌ها و فرهنگ جامعه)، استقرار ساختار مبتنی بر سطح بندی، ارجاع و پزشک خانواده، تامین مالی پایدار، توجه خاص به اقشارآسیب پذیر و سایر گروههای درمعرض خطر (ساکنین روستا‌ها و حاشیه شهر‌ها)، دسترسی عادلانه به سایر خدمات و اطلاعات سلامت
-۴ پیشگیری و ارتقای سلامت: اجرای مداخلات به منظور جلوگیری از وقوع زیانهای فردی و سیستمی، اولویت پیشگیری بر درمان در نظام ارائه خدمات سلامت، ارزش گذاری به مسئولیت دهی به مردم برای افزایش سطح سلامت و کاهش سطح خطرات فردی و اجتماعی
-۵ مشارکت مردم: در توانمند سازی، افزایش سواد سلامت مردم و تحقق جامعه دانش بنیان، مشارکت مردم در مدیریت، تصمیم گیری، برنامه ریزی و اجرای برنامه‌های سلامت
-۶ همکاری بین بخشی: دستیابی به پیامدهای موثر، کارا و پایدار سلامت در نتیجه همکاری همه بخش‌ها، پذیرش مسئولیت همگانی در ارتقای سلامت و پاسخگویی کلیه سازمان‌ها و نهاد‌ها در مورد تاثیر سیاست‌ها و اقداماتشان بر سلامت، تحقق «سلامت در همه سیاست‌ها»
-۷ حاکمیت صحیح و یکپارچه: قانون مداری و نظارت بر حسن اجرای قوانین، هم راستایی سیاستگذاری، برنامه ریزی، هدایت، ارزشیابی، نظارت و تخصیص منابع سلامت، استفاده از شواهد معتبر در سیاست گذاری، ادغام نظام آموزشی، پژوهشی و خدمات سلامت در راستای پاسخگویی به نیازهای واقعی سلامت
-۸ بهره گیری از نوآوری و فناوری مطلوب: بهره گیری موثر از نظامهای مراقبت، پایش و ارزشیابی، مدیریت دانش، تولید، انباشت و کاربست شواهد معتبر بومی، استفاده از فناوری کارا، ایمن و هزینه - اثربخش، متناسب با فرهنگ بومی و در جهت پاسخگویی به نیازهای در اولویت جامعه در ساختاری پایدار و با هزینه‌ای قابل پرداخت برای احاد مردم، ترغیب خلاقیت و تبدیل ایده به عمل در بستر نظام ملی نوآوری
-۹ ارتقای سرمایه انسانی: مدیریت موثر، آموزش، تربیت و نگهداشت سرمایه انسانی مومن، ماهر، خلاق، با انگیزه و با بهروری بالا متناسب با نیازهای حال و آینده در نظام ادغام یافته خدمات سلامت، آموزش و پژوهش
-۱۰ تعالی و توازن: فرهنگ سازمانی پویا، مبتنی بردانش و نوآوری، حفظ آمادگی برای مواجهه با نیازهای درحال تغییر و تغییرات محیطی (اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، علم و فناوری، محیط زیست)، حرکت در جهت استقلال و خودباوری، پیشرفت و عدالت همزمان، ایجاد ارتباطات موثر و تبادل دانش و فناوری در سطح بین المللی
 

 

تاريخ بروز رساني : دوشنبه 20/10/89 ساعت 03:40

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد مقدس ،انتهای بلواری شهید فکوری ، بین میدان شهید جوان و میدان شهید آل شهیدی کد پستی: 9177899191
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تلفن: 3-8795031 0511 نمابر: -8795031 0511تلفن گویا:191 در مشهد و 8437592 - 0511در شهرستانها
سامانه پیامک : 30002191 پست الکترونیک p.relations@mums.ac.ir تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.

سایت جدید روابط عمومی دانشگاه: relations.mums.ac.ir