اخبار

نظرسنجي

به نظر شما چه مطالبي در سايت قرار گيرد

پژوهشی 7.7%
آموزشی 30.0%
درماني 28.3%
اخبار 12.1%
اطلاع رسانی عمومی 20.7%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

راهنماي استفاده از سايت نوبت دهي اينترنتي مركز قائم ( 539296 )
صفحه اصلي مركز آموزشي و پژوهشي و درماني قائم-عج ( 384744 )
درمانگاههاي تخصصي بيمارستان قائم (عج) ( 314550 )
برنامه عصر کلینیک ویژه مرکز آموزشی ؛پژوهشی و درمانی قائم-عج ( 207121 )
برنامه درمانگاههای بیمارستان قائم(عج) صبح ( 186381 )
مرکز آموزشي و پژوهشي و درماني قائم(عج) ( 146387 )
بخشها تخصصی و فوق تخصصی ( 81800 )
دستور العمل هاي مرتبط با كنترل عفونتهاي بيمارستاني ( 65818 )
كارگزيني بيمارستان قائم (عج) ( 54224 )
سمعی و بصری مرکز آموزشي،پژوهشي و درماني قائم ( 51439 )
هیئت علمی بیمارستان قائم ( 39768 )
ادامه برنامه عصر کلینیک ویژه مرکز آموزشی ؛پژوهشی و درمانی قائم-عج ( 38601 )
روابط عمومی بیمارستان قائم ( 34456 )
برنامه كاري درمانگاه هاي تخصصي كلينيك ويژه بيمارستان قائم ( 32445 )
سولفات منیزیوم ( 26482 )
پاراكلينيك ( 26061 )
درمانگاههای صبح بيمارستان قائم(عج) ( 25437 )
مدیریت بیمارستان ( 21452 )
درمانگاههای تخصصی عصر کلينيک ويژه ( 21295 )
پزشکان هيئت علمي داخلي ( 19139 )
اداري و پشتيباني ( 18560 )
دكتر فرح اشرف زاده فوق تخصص اعصاب اطفال ( 17778 )
دريافت فايلهاي آموزشي ( 17591 )
امور رفاهي ( 17256 )
لينكهاي مفيد ( 17208 )

 

دكتر سید عباس طباطبائی یزدی
عضو هیئت علمی گروه آسیب شناسی
tabatabaeea@mums.ac.ir

آدرس:ابتداي خيابان احمد آباد،بيمارستان قائم،گروه آسیب شناسی
تلفن محل كار :0511-8012348
نمابربيمارستان: 8409612
 
 
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر چاپ شده
نويسنده
عنوان
سال
نام مجله
تاريخ انتشار
 
دکتر مفید پور ،دکتر مختار جعفر پور ، دکتر طباطبایی
بررسی عوارض ناشی از تزریق مورفین برکبد در موش بالغ
85
علمی دانشگاه گرگان
4/2/85
 
دکتر ننا زابلی نژاد ، دکتر طباطبایی ، دکتر نوریه شریفی ريا، دکتر میرصدرایی دکتر امیر مریخی
بررسی بروز پروتئین P53 به روش ایمنوهیستوشیمی در تومورهای ویلمزبا ... )
5/3/86
Mashad university of medical since
 
 
دکتر مجید حسن زاده ، دکتر طباطبایی ، دکتر کوشیار
سیر و پیش آگهی بیماران مبتلا به سرطان پستان با توجه به شاخص های کلینیکی و پاراکلینیکی طی 4 سال در بیمارستان موسی بن جعفر مشهد
آبان 86
کنگره آسیب شناسی انجمن سرطان ایران
 
 
دکتر جبرائل موفق ، دکتر محمد رضا جعفری دکترحسن آموزگار ، دکتر طباطبایی
جداسازی و کشت آزمایشگاهی سلولهای کراتینوسایت پوست انسان و تهیه ورقه اپیدرمی قابل پیوند به بیماران سوخته
3/10/84
Irenian journal of dermatology
84
 
دکتر طباطبایی ، دکتر هاشمی اسکویی ، دکتر توسلی ، دکتر رجبی
ارزیابی اثر لیزر کم توان هلیوم نئون در ترمیم زخم پوستی موش
2/5/84
مجله فیزیک پزشکی ایران
2/5/84
 
دکتر طباطبایی، دکت امیر علی آریان
بررسی اثرات جانبی محلول نیترات نقره بر پارنیشم ریه و مجاری تنفسی خرگوش
پاییز 79
مجله علوم پایه
 
 
دکتر حسین آیت اللهی ، دکتر طباطبایی
سیتولوژی از راه دور در تشخیص گستره های افیوژن پلورال
تابستان 2006
مجله علوم پایه
 
 
دکتر طباطبائی
گزارش یک مورد اووفوریت گرانولوماتوز از بخش آسیب شناسی قائم
تابستان 74
مجله دانشکده پزشکی
تابستان 74
 
دکتر زهره یوسفی ، ، دکتر طباطبائی
گزارش یک مورد سندرم میگز
79
فصلنامه علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل
تابستان 79
 
دکتر دستغیب ،دکتر امیر علی آریان ، دکتر طباطبائی
بررسی بیماریزایی مایع الکترولیز شده هیداتید بر روی حیوان آزمایشگاهی
زمستا 78
مجله دانشکده پزشکی
78
 
دکتر محمد حسین بحرینی ، دکتر طباطبایی
مقایسه اثر لیزر کم توان نئون بر ترمیم زخم پوستی موشهای دیابتی و سالم
2/5/84
مجله فیزیک پزشکی ایران
 
 
دکتر مفید پور ، دکتر طاطبئی ، دکتر مختار جعفر پور ، دکتر سید حسن علوی
اثر اناتول بر سلولهای پانکراس در موش
12/3/84
مجله افق دانش
84
 
varastehA.R Hashemi M, Fazzaz B. S.Ghazavi A,bahrami A. omidiA.orafaeiH, Hasani A, Tabatabaei A Bahrami A
Large –scale production anti-Rhimmune Globulin by Ion Exchange chromatorgraphy
19/1/80
مجله علوم پایه
پاییز 80
 
دکتر طباطبایی ، دکتر نعما محمدیان ، علیرضا قنادان ، دکتر حسین آیت اللهی
Nasal chondromesenchymalhamartoma in an adolescent
20/5/83
مجله گوش و حلق و بینی
20/5/83
 
دکتر بسکابادی ، دکتر اصلانی ، دکترطباطبایی
Influcence of Epithelium and isoprenalineincubation on responsivenessof Guinea – pig trachea to methacholine
2006
pharmacology
2006;76:1-7
 
دکتر مهرداد حافظی ، دکتر مسعود ملکی دکتر محمود محمودی ، دکتر عباس طباطبایی ، دکترمهدی بلالی مود،
Delayed complication of sulfur mustard poisoning in the skin and the immune system of Iranian veterans 16-20 year after exposure
2006
Iranian journal
2006:45,1025-1031
 
دکتر بلالی مود ، دکتر محمودی ، دکتر جلالی دکتر ملکی ، دکتر رضوی ، دکتر جعفرزی ، دکتر طباطبایی
Thejournsl of medical chemical , Biological &radiological Defense
آپریل 2005
The ASA Newsletter
آپریل 2005
 
دکتر بلالی مود ، دکترحفیظی ، دکتر محمودی، دکتر جلالی ، دکتر داوود اترن ، دکتر ملکی ، دکتر رضوی ، دکتر طباطبایی
Long term complication of sulphur mustard poisoning in severely intoxicated Iranian veteras
2005
Original articleclinical pharmacology
2005
 
دکتر منوچهر ، لارا facp دکتر علیرضا توسلی ، دکتر طباطبای دکتر احمد خسروی
Primary malignant lymphoma of the breast
1996 آگوست
Medical journal the Islamic republicof iran
تابستان 1375
 
دکتر علی راهبر ، دکتر عباس طباطبایی ، دکتر محمود پناهی
Prevalence of common blood –borne infections among imprisoned injection drug users in mashhad , north- east of iran
2004
Arch Iranian med
2004
 
دکتر هوشنگ رفعت پناه ،دکتر ویراپرویکا ،دکترضا فرید، دکتر دکتر عباس زدیجان ، دکتر عباس طباطبایی ، عباس گوهر جو ، دکتر محممد مهدی اعتمادی و هیوتیچینسون
Association of novel single nucleotide polymorphism in the human perforin gene with the outcome of htlv-1 infection in patients from northest Iran ( mash-had )
2004
American sociery for hiscocompacibility and immunogenerices
2004
 
هوشنگ رفعت پناه ، دکتر ویراپرویکا ، دکتر رضا فرید حسینی ، دکتر عباس طباطبایی ، ویام الایر ، کی پولتون ، وندی تومسون آین هیتوچینسون
Association between HLA-DRB1*01and HLA-cw*08 and outcome following HTLV-1 infection
2007
IRANJURNALLIMMUNOL
JUN 2007
 
دکر محمود رضا عباس زادگان ، دکتر مهران غلامین ، دکتر عباس طباطبایی ،دکتر رضا فرید ، دکتر مسعود هوشمند ، و مرتضی عباس زادگان
Pervalence of human T- lymphortopic virus type 1 among blood Donors from Mashad , Iran
2003
Journal of scince
Amirican society for microbiology
 
 
دکترحاج زاده.دکترطباطبایی یزدی.خانم حسانی.اقای بهنام رسولی.
The effects of alchoholic and aqueous extracts of plantago lanceolata on burned skin in rat
2008-
Pharmacologyonline1:375-381
 
 
دکترمحمدتقی رجبی.دکتررضاشجاعیان.دکترعباس طباطبایی.دکترامیرعلی اریان
Effects of peritoneal exposure to povidon iodine,heparin and saline in post surgical adhesion in rat
2008
Journal of research in medical sciences
 
 

 

 

پايان نامه هاي دانشجويي :

عنوان

دانشگاه

سال ارائه

سمت

مقطع

1-تومورهای استرومال دستگاه گوارش

مشهد 3721

75-74

استاد راهنما

دکترای پزشکی عمومی

2-بررسی هیستوپاتولوژی کانسر مری در سالهای 74-64در بیمارستان قائم

مشهد 3600

75-74

راهنما

دکترای پزشکی عمومی

3-بررسی هیستوپاتولوژی و بالینی تومورهای مدیاستن و بررسی مواد آن در مرکز قائم ( 75-66)

مشهد 4189

78-77

راهنما

دکترای پزشکی عمومی

4-بررسی هیستوپاتولوژی تومورهای معده در نمونه های بررسی شده در بخش پاتولوژی بیمارستان قائم در 10 سال اخیر 78-69

مشهد

4503

بهار 79

راهنما

دکترای پزشکی عمومی

5-بررسی اپیدمیولوژی و هیستوپاتولوژی کانسرهای پوستات ورزیگونهای انججام شده در مرکز قائم و موسی ابن جعفر و بین سالهای 79-75

مشهد 4801

مهر 80

راهنما

دکترای پزشکی عمومی

6-استرومال سل تومور دستگاه گوارش یک مطالعه ده سال 80-70 در بیمارستان قائم و امید

مشهد 4962

آذر 1380

مشاور

دکترای پزشکی عمومی

7-بررسی آماری هیستوپاتولوژی تومورهای روده باریک در طی 10 سال گذشته در یبمارستان قائم 79-70

مشهد4774

81-80

راهنما

دکترای پزشکی عمومی

8-بررسی هیستوپاتولوژی تومورهای بدخیم روده بزرگ در نمونه های بررسی شده در بخش پاتولوژی بیمارستان قائم در طی سالهای 70-79

مشهد 4769

81

راهنما

دکترای پزشکی عمومی

9-بررسی هیستوپاتووژی و اپیدمیولوژی تومورهای بدخیم نسج نرم در 10 سال اخیر ( 82-73 ) در بیمارستان قائم

مشهد 5241

83-82

راهنما

دکترای پزشکی عمومی

10-بررسی سمیت گل محمدی در موش

مشهد 5774

آبان 84

راهنما

دکترای پزشکی عمومی

11-بررسی توصیفی اپیدمیولوژیکی و هیستوپاتولوژیکی بیماارن بستری به علت توده گردنی در بخش گوش و حلق و بینی قائم 82-78 –5 سال

مشهد

خرداد 84

مشاور

دکترای عمومی

12-بررسی پاتولوژی انواع ضایعات گلوروئی در بیوپسی های سوزنی کلیه در بیمارستان قائم سال 83-73

مشهد 5623

تابستان 84

راهنما

دکترای پزشکی عمومی

13-بررسی گلیکوپاتولوژیک نئوپلاسمای لوله گوارش در کودکان کمتر از 14 سال در بیمارستان های قائم –امام رضا و موسی ابن جعفر در طی سالهای 84-65

مشهد 5805

بهمن 85

راهنما

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.