اخبار

نظرسنجي

22.6%
16.0%
7.2%
4.8%
49.2%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

عوارض سیاه دانه ( 52597 )
مرکز تحقیقات فارماکولوژي گیاهان داروئی ( 50052 )
نام علمي گياهان دارويي ( 39023 )
کلپوره ( 30453 )
خواص گل محمدي 1 ( 21223 )
برگ گردو ( 19153 )
خار مریم ( 18951 )
عوارض هندوانه ابوجهل ( 18051 )
قره قاط ( 15151 )
شنبليله ( 13795 )
سیاه دانه ( 11652 )
خواص گل محمدی 2 ( 11621 )
برگ زیتون ( 10908 )
جستجوي فارسي1 ( 9826 )
حنظل ( 8744 )
گیاهان دارویی موثر بر دیابت ( 8417 )
شربت گریپ میکسچر ( 8302 )
عوارض جانبی سنا ( 7798 )
خواص گل محمدی 3 ( 7681 )
خواص گل محمدی 4 ( 6533 )
انار ( 6516 )
افشره گل سرخ ( 6395 )
مجلات علمی گیاهان دارویی ( 5920 )
خواص گل محمدی 5 ( 5818 )
هيات علمي و پرسنل ( 5629 )

 

 
 
      
                                                       کلپوره

 

مقدمه

كلپوره گياهي است علفي به ارتفاع 35-10 سانتيمتر كه برگ هاي باريك و پوشيده از كرك هاي پنبه ايي شكل دارد. اين گياه از تيره نعناع بوده و در ايران در نواحي كوهستاني البرز مي رويد. مصرف دارويي كلپوره به زمان بقراط و جالينوس بر مي گردد. نام علمي اين گياه  Teucrium poliumو از خانواده Lamiaceaeاست و در كشورهاي عربي، انگليسي و فرانسوي به ترتيب مسكن الجن، poly-Germander و Germandrèe pouliot ناميده مي شود. در كشور ما به آن مريم نخودي نيز مي گويند. بخش دارويي كلپوره سر شاخه هاي گلدار آن مي باشد [1].

 

تركيبات شيميايي

در اين گياه تركيباتي نظير بتا - سيتوسترول (Beta-sitosterol)، كامپسترول (Campesterol)، كلسترول، گلوكز، فروكتوز، رافينوز (Raffinose)، رامنوز (Rhamnose)، ليمونن (Limonene) لينالول (Linalool)، سدرول (Cedrol) و آلفا- فلاندرن (-phellandreneα) وجود دارند [3،2].

 

اثرات بر ديابت

گرچه مطالعات انساني جامعي در رابطه با اثرات كلپوره بر ديابت انجام نشده تحقيقات حيواني حاكي از تاثير اين گياه در كاهش قند خون است. اين اثر پس از تزريق و يا خوراندن عصاره هاي مختلف گياه مشاهده شده است [8-4]. 

 

مكانيسم اثر در ديابت

مكانيسم هاي پيشنهادي براي اثرات كلپوره در ديابت عبارتند از:

-           افزايش فعاليت آنزيم گلوكوكيناز كبدي [5].

-           كمك به بازسازي (Regeneration) جزاير لانگرهانس لوزالمعده [5،8].

-           حفاظت از لوزالمعده در برابر آسيب اكسيداتيو [9].

 

ساير خواص درماني

در طب سنتي براي كلپوره اثرات نيرو دهندگي و ضد تشنجي در نظر گرفته اند [1]. تحقيقات علمي نشان داده اند كه اين گياه همچنين داراي اثرات ضد التهابي، ضد تب، ضد ميكروبي و ضد دردي مي باشد [12-10]. كلپوره از آزاد شدن استيل كولين در پايانه هاي عصبي جلوگيري مي كند و بنابراين مانع اسپاسم عضلاني مي شود [13].

 

روش مصرف

روزانه 5/1 گرم از سرشاخه هاي گلدار گياه به صورت دم كرده استفاده شود [14].

 

عوارض جانبي

مصرف اين گياه تنها براي مدت كوتاه مجاز مي باشد. تجويز طولاني مدت آن با احتمال بروز سميت كبدي و كليوي و لذا افزايش آنزيم هاي كبدي، اوره و كلسترول خون همراه است [17-15،7]. كلپوره حاوي آلكالوئيدي است كه در کبد توسط آنزيم سيتوكروم 450P (Cytochrome P450) به متابوليت فعال اكسيده مي شود كه این متابولیت سمي بوده و سبب تخريب لبول هاي كبد مي شود. آسيب كبدي بعد از استفاده مداوم يا متناوب كلپوره بوجود مي آيد و به صورت هپاتيت مزمن يا حاد با يا بدون انسداد مجاري صفراوي خواهد بود. در يك گزارش، فردي روزانه يك قاشق پودر كلپوره به صورت جوشانده مصرف مي كرده و يك ماه بعد از مصرف دارو دچار علائم هپاتيت ناشي از انسداد مجاري صفراوي شده است [18]. ساير عوارض گزارش شده عبارتند از: خشكي دهان، افزايش تعداد ضربان قلب، يبوست، احتباس ادراري و سردرد. بنابراين توصيه مي شود كه از اين گياه در موارد زير استفاده نشود: گلوكوم، بزرگي پروستات، ناراحتي قلبي، نارسايي كليوي و اختلالات كبدي [13]. در كل، با توجه به عوارض ناخواسته آن تنها تحت نظر پزشك مصرف گردد.

 

مصرف در بارداري و شيردهي

استفاده از كلپوره در حاملگي و شيردهي و همچنين كودكان كمتر از 4 سال توصيه نمي شود [13].

 

تداخلات دارويي

در این مورد مستندات علمي كافي وجود ندارد. اما انتظار مي رود كه مصرف همزمان اين گياه با ساير داروهاي ضد ديابت مانند انسولين و گليبن كلاميد قند خون را بيش از اندازه كاهش دهد.

 

 

 

منابع:

1.         زرگري، علي. گياهان دارويي. چاپ چهارم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1369. ج 4، ص. 2-131.

2.        Capasso F, Cerri R, Morrica P, Senatore F. Chemical composition and anti-inflammatory activity of an alcoholic extract of Teucrium polium L. Boll Soc Ital Biol Sper 1983; 59: 1639-43.

3.        Vokou D, Bessiere JM. Volatile constituents of Teucrium Polium. J Nat Prod 1985; 48: 498-9.

4.        Esmaeili MA, Yazdanparast R. Hypoglycaemic effect of Teucrium Polium: studies with rat pancreatic islets. J Ethnopharmacol 2004; 95: 27-30.

5.        Vessal M, Zal F, Vasei M. Effects of Teucrium Polium on oral glucose tolerance test, regeneration of pancreatic islets and activity of hepatic glucokinase in diabetic rats. Arch Iranian Med 2003; 6: 35-9.

6.        Gharibeh MN, Elayan HH, Salhab AS. Hypoglycemic effects of Teucrium Polium. J Ethnopharmacol 1988; 24: 93-9.

7.        Shahraki MR, Arab MR, Mirimokaddam E, Palan MJ. The effect of Teucrium polium (Calpoureh) on liver function, serum lipids and glucose in diabetic male rats. Iran Biomed J 2007; 11: 65-8.

8.        Yazdanparast R, Esmaeili MA, Helan JA. Teucrium polium extract effects pancreatic function of streptozotocin diabetic rats: a histopathological examination. Iranian Biomed J 2005; 9: 81-5.

9.        Ardestani A, Yazdanparast R, Jamshidi Sh. Therapeutic effects of Teucrium Polium extract on oxidative stress in pancreas of streptozotocin-induced diabetic rats. J Med Food 2008; 11: 525-32.

10.    Tariq M, Ageel AM, Al Yahya MA, Anti-inflammmatory activity of Teucrium Polium. Int J Tissue React 1989; 11: 185-8.

11.    Autore G, Capasso F, De Fusco R, Lembo M, Mascolo N, Menghini A. Antipyretic and antibacterial actions of Teucrium Polium. Pharmacol Res Commun 1984; 16: 21-9.

12.    Abdollahi M, Karimpour H, Monsef Esfahani HR. Antinociceptive effects of Teucrium Polium L. total extract and essential oil in mouse writhing test. Pharmacol Res 2003; 48: 31-5.

13.    100 Barg Company [cited 2010 Oct 16]. Available from: URL: http://100barg.com/?op=product_detail&id=3847&in=seller

14.    Duke JA, Bogenschutz-Godwin MJ, duCellier J, Duke PAK. Handbooke of medicinal herbs. 2nd ed. New York: CRC Press; 2002. 583.

15.    Khleifat K, Shakhanbeh J, Tarawneh K. The chronic effects of Teucrium Polium on some blood parameters and histopathology of liver and kidney in the rat. Turk J Biol 2002; 26: 65-71.

16.    Abu Sitta KH, Shomah MS, Salhab AS. Hepatotoxicity of Teucrium polium L tea: supporting evidence in mice models. Aus J Med Herbalism 2009; 21:106-10.

17.     سهيلي خواه، صديقه؛ سلمان روغني، حسن؛ محمدي، محمد. گزارش يك مورد هپاتيت كلستاتيك به علت مصرف داروي گياهي كلپوره. مجله دانشگاه علوم پزشكي يزد، 1386؛ دوره 15، ش 3: ص. 9-97.

18.     شفيعي نيك، رضا؛ پريزاده، محمد رضا؛ كريمي، افشين. بررسي اثر عصاره آبي - الكلي گياه كلپوره (Teucrium polium) بر ترشح انسولين از جزاير لانگرهانس جدا شده موش صحرايي. مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان، 1387؛ دوره 7، ش 1: ص. 12-5. 

 

تاريخ بروز رساني : يكشنبه 17/10/91 ساعت 21:11

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

آدرس: مشهد، پردیس دانشگاه، دانشکده پزشکی، مركز تحقيقات فارماكولوژيك گياهان دارويي، کد پستی 9177948564. تلفن 8828566 0511، نمابر 8828567 0511 ، پست الکترونیک prmp@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.