اخبار

نظرسنجي

كابرمحترم نظرخود رادررابطه باسايت معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه بيان بفرمائيد

عالی 19.7%
خیلی خوب 10.9%
خوب 11.5%
متوسط 9.1%
ضعیف 48.9%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

صفحه اصلی سایت معاونت توسعه ومدیریت منابع (قبلي) ( 378424 )
صفحه اصلي معاونت توسعه ( 222981 )
1011- نمونه قراردادها ( 128016 )
معرفي اداره رفاه و تعاون دانشگاه علوم پزشکي مشهد ( 90960 )
صفحه اول مدیریت پشتیبانی ( 74078 )
شماره مهمانسراها ( 66227 )
بخشنامه بیمه تکمیلی ( 56140 )
صفحه اصلي ( 49114 )
بسته رفاهي ( 48889 )
مديريت برنامه ریزی،بودجه و پایش عملکرد دانشگاه علوم پزشكي مشهد ( 34317 )
صفحه اول مديريت پشتيباني (قبلی) ( 34227 )
شماره تلفن هاي مهمانسراهاي کل کشور ( 32724 )
شماره مهمانسراها ( 28453 )
معاونت توسعه سازمان و مديريت منابع ( 25238 )
1011- صفحه اول امور قراردادها ( 23982 )
شماره مهمانسراها ( 23106 )
مزايده اتومبيل ها ( 21910 )
سفركارت ( 20822 )
فرم بیمه تکمیلی ( 20094 )
ارائه خدمات بیمه ( 15916 )
گردشگري ( 15848 )
بانک ها و موسسات اعتباری ( 15522 )
اداره تداركات-صفحه اصلي ( 15056 )
101- معرفي مديريت امور عمومي دانشگاه ( 14670 )
شماره مهمانسرا ( 14107 )

 
بخشنامه بیمه تکمیلی درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان رضوی 
 
 
 
باسمه تعالي

سال 89 « سال همت مضاعف ، کار مضاعف »

                                مقام معظم رهبری

معاونت محترم

مديريت محترم شبكه بهداشت و درمان

رياست محترم دانشكده

رياست محترم بيمارستان

رياست محترم مركز بهداشت

سلام عليكم

احتراما" نظر به پيگيري هاي به عمل آمده در خصوص بيمه تكميل درمان و بررسي هاي همه جانبه از تمامي شركتهاي خدمات بيمه اي و لزوم برقراري اين خدمت جهت رفاه حال پرسنل بخش و خانواده هاي محترم ايشان و اقدام سال قبل نسبت به عقد قرارداد با شركت بيمه البرز اقدام گردد.لذا اسامي تمامي افراد شاغل در آن مديريت ( رسمي ، پيماني ،مشمول قانون كار، قراردادی تبصره 3 ) به همراه اعضاي خانواده هاي محترمشان حداقل 50 % اعضاي خانواده مطابق فرم پيوست حداكثر تا تاريخ 24/07/1389 تهيه و به نماينده بيمه البرز كه با آن مديريت هماهنگ خواهد شد تحويل نمايند . لازم به ذكر است سهم پرسنل بخش جهت بيمه تكميل درمان از تعرفه دولتي جهت هر نفر مبلغ 39850 ريال مي باشد .

همچنين در سال جاري تعهدات بيمه به شرح زير و دو برابر ارائه شده است . مقتضي است همه ماهه جمع تعرفه ها از حقوق پرسنل كسر و طي فيش يا چك بين بانكي به حساب جاري 61406/4100 بانك تجارت واريز گردد. همچنين لازم به ذكر است با توجه به تعهد دانشگاه مبني بر كسر تعرفه ها و واريز وجه مربوطه در موعد مقرر آن مديريت محترم دقت لازم را جهت اين اقدام اعمال فرمايند.

ياد آور مي شود قرارداد منعقده با بيمه البرز از تاريخ 25/06/1389 بوده و كسر تعرفه از تاريخ فوق مي بايست صورت پذيرد و هر يك از پرسنل بخش بيمه شده اگر چنانچه هزينه اي متحمل شده اند نسبت به ارائه مدارك و دريافت هزينه ها به بيمه البرز مراجعه نمايند.

1- حداكثر تعهدات بيمه گر در مورد هزينه هاي بيمارستاني چهار عمل اصلي اعمال جراحي تخصصي، شامل جراحي هاي قلب ، مغز ، پيوند كليه و پيوند مغز استخوان تا سقف 000/000/50 ريال براي هر بيمه شده در طول مدت قرار داد قابل پرداخت مي باشد.

2- حداكثر تعهدات بيمه گر در مورد درمان طبي و ساير اعمال جراحي در بيمارستان ها و مراكز جراحي محدود DAYCAE ( با سقف بيش از شش ساعت بستري ) و نيز انژيو گرافي قلب و انواع سنگ شكن و جراحي ديسك ستون فقرات تا سقف 000/000/25 ريال براي هر بيمه شده در طول مدت قرار داد مي باشد.

3- جمع تعهدات بيمه گر در خصوص هزينه هاي بيمارستاني اعم از جراحي تخصصي ، جراحي عمومي و درمان طبي و همچنين هزينه آمبولانس ( درون شهري و برون شهري ) حداكثر معادل سقف جراحي تخصصي مي باشد.

4- هزينه هاي مربوط به زايمان ( طبيعي و سزارين ) كورتاژ تخليه اي تا مبلغ 000/000/8 ريال مشمول تعهدات بيمه گر مي باشد.

5- هزينه هاي پزشكي تشخيصي و تشخيصي درماني غير بيمارستان ( پاراكلينيكي )و جراحي هاي مجاز سرپائي شامل : سونوگرافي ، مامو گرافي ، راديو گرافي ، انواع اسكن ، انواع سي تي اسكن ، انواع آندوسكوپي ، ام ار آي ، اكو و كارديوگرافي حداكثر تا سقف 000/000/2 ريال براي هر بيمه شده در طول مدت قرارداد قابل پرداخت مي باشد .

- تست ورزش نوار عضله EMG) ) نوار اعصاب (NCV ) نوتار مغز (EEG) و آنژيوگرافي چشم تست تراكم استخوان حداكثر تا سقف 000/000/2 ريال براي هر بيمه شده در طول مدت قرارداد قابل پرداخت مي باشد .

- هزينه هاي جراحي هاي مجاز سر پايي شكستگيها ، گچبري ،‌ختنه ، بخيه ، كرايو تراپي ،‌اكسيژن ليپوم ، ليزر درماني چشم و تخليه يا برداشت كيست حداكثر تا سقف 000/000/2 ريال براي هر بيمه شده در طول مدت قرار داد قابل پرداخت مي باشد.

6- هزينه هاي مربوط به جابه جايي بيمار در موارد داخل شهري تا 000/500 ريال و بين شهري 000/000/1 ريال قابل پرداخت است.

7- هزينه هاي مربوط به رفع عيوب انكساري چشم براي هر دو چشم مبلغ 000/000/5 ريال قابل پرداخت مي باشد.


ضمناٌ جدول زير خدمات اضافه تر از سال قبل بدون دريافت حق بيمه اضافي مي باشد.

شرح خدمات

تعهد بيمه

در سال 88

تعهد خدمات قرارداد جديد

سال 89

1- مبلغ 000/000/1 ريال خدمات دندانپزشكي (پيوند لثه ، جراحي دندان عقل ، پلاك فضا نگهدار، پالپوتومي ، جراحي

لثه و فيشيور سيلنت) بدون اضافه شدن تعرفه بيمه

--

بدون حق بيمه اضافي

تا مبلغ

000/000/1 ريال

2- پوشش هزينه تست استرس ، اكو ،سنجش تراكم استخوان

از محل تعهدات پاراكلينيكي بدون دريافت حق بيمه اضافي

--

بدون حق بيمه اضافي

تا مبلغ

000/000/2 ريال

3-پوشش هزينه هاي تست آلرژي ، نوار مثانه ، تست تنفسي،

شنوايي سنجي ، بينايي سنجي و هولتر مانيتوريك قلب از محل تعهدات پاراكلينيكي بدون دريافت حق بيمه اضافي

--

بدون حق بيمه اضافي

تا مبلغ

000/000/2 ريال

4- پوشش هزينه هاي بيويسي ازمحل تعهدات پاراكلينيكي(3)

بدون دريافت حق بيمه اضافي

--

بدون حق بيمه اضافي

تا مبلغ

000/000/2 ريال

5- پوشش هزينه هاي شيمي درماني و MS در صورت

بستري شدن بيمار در مراكز درماني مجاز از محل تعهدات

بيمارستاني بدون دريافت حق بيمه اضافي

--

بدون حق بيمه اضافي

تا مبلغ

000/000/25 ريال

6- هزينه هاي انواع سرطان و گامانايف تا سقف تعهدات

جراحي ها خاص به شرط بستري شدن بيمار در مراكز

درماني مجاز قابل پرداخت است

--

بدون حق بيمه اضافي

تا مبلغ

000/000/25 ريال

 
 
 
 
 
بیمه شدگان عبارتند از :
 
سرپرست و افراد تحت تکفل شامل : همسر ، فرزندان ، پدر و مادر و افرادی که قانونا" با ارائه مدرک دادگستری تحت تکفل قرار می گیرند.

شرایط سنی قرارداد:

1- بیمه شدگان تا سن 60 سال با حق بیمه یک برابر معادل 39850 ریال در ماه و بیمه شدگان بین 60 تا 70 سال با 50 % افرایش و بیمه شدگان بالای 70 سال با حق بیمه 2 برابر تحت پوشش قرار می گیرند.

2- فرزندان ذکور مجرد حداکثر تا سن 18 سال تمام و در صورت اشتغال به تحصیل با ارائه گواهی تحصیلی نام وقت حداکثر تا سن 20 سال تمام و در مورد دانشجویان با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل تا سن 25 سال با حق بیمه یک برابر معادل39850 ریال تحت پوشش قرار می گیرند .در غیر این صورت فرزندان ذکور مجرد از 18 سال تا سن 25 سال تمام به شرط عدم اشتغال به کار و ازدواج با حق بیمه دو برابر تحت پوشش قرار می گیرند.
 
همکاران محترم پس از ثبت اطلاعات در لینک ذیل پرینت مربوطه را به کارگزینی واحد محل خدمت تحویل نمایند.
 
 
جهت درج اطلاعات در فرم مشخصات بیمه شدگان بیمه تکمیلی اینجا را کلیک نمائید.
 

مهر و امضاء کارگزینی                                                                                                              امضاء سرپرست

 

دکتر حسن منفرد

مدير امور پشتيباني دانشگاه
 
 

 
 
 

 

تاريخ بروز رساني : چهارشنبه 13/10/91 ساعت 02:44

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد،میدان جوان ،بلوار شهید فکوری ،شهرک دانش و سلامت صندوق پستی345 ، کدپستی 9177899191 ، تلفن: 83-38794978- 0511 نمابر: 38798385 و 8713609 3 0511پست الکترونیک Vcsupport@MUMS.AC.IR
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.

آدرس سايت جديد معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشکي مشهد http://v-poshtibani.mums.ac.ir