اخبار

نظرسنجي

نظر شما درباره وبگاه این نشریه چیست؟

عالی 16.1%
خوب 6.5%
متوسط 7.0%
ضعیف 58.1%
12.4%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

مجله فيزيك پزشكي ايران ( 42111 )
ارسال الکترونیکی مقالات مجله فیزیک پزشکی ایران ( 10077 )
آرشیو ( 9586 )
راهنماي نويسندگان ( 5279 )
شناسنامه مجله ( 4709 )
فهرست مقالات مجله فیزیک پزشکی ایران، دوره ششم، شماره دوم، تابستان 88 ( 4141 )
فهرست مقالات دوره سوم، شماره دهم، بهار 85 ( 3853 )
فهرست مقالان دوره سوم، شماره دوازدهم، پاییز 85 ( 3712 )
فهرست مقالات مجله فیزیک پزشکی ایران، دوره هفتم، شماره چهارم، زمستان 89 ( 3518 )
خلاصه مقاله فارسی ( 3429 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3322 )
فهرست مقالات مجله فیزیک پزشکی ایران، دوره هفتم، شماره اول، بهار 89 ( 3170 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3139 )
فهرست مقالات مجله فیزیک پزشکی ایران، دوره ششم، شماره سوم، پاییز و زمستان 88 ( 3119 )
خلاصه مقاله فارسی ( 3112 )
خلاصه مقاله فارسی ( 3085 )
فهرست مقالات شماره هشتم پاییز 84 ( 3051 )
فهرست مقالان دوره سوم، شماره سيزدهم،زمستان 85 ( 2977 )
خلاصه مقاله فارسی ( 2943 )
خلاصه مقاله فارسی ( 2911 )
خلاصه مقاله فارسی ( 2908 )
خلاصه مقاله فارسی ( 2875 )
فهرست مقالات دوره سوم، شماره یازدهم، تابستان 85 ( 2871 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2825 )
خلاصه مقاله فارسی ( 2776 )

مجله فیزیک پزشکی ایران>شماره 7 تابستان 84>خلاصه مقاله فارسی
 

كلاسه بندي بافت تصاوير سونوگرافي بيماريهاي منتشر كبدي با استفاده از تبديل موجك

اکبر مصطفي1، عليرضا احمديان2*، محمدجواد ابوالحسني2، معصومه گيتي3

1- دانش آموخته کارشناسی ارشد فيزيک پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي تهران

2- استاديار گروه فيزيک و مهندسي پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي تهران و مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی تهران

3- استاديار گروه رادیولوژی، دانشگاه علوم پزشکي تهران

تاریخ دریافت نسخه اصلاح شده: 9/9/84 تاریخ پذیرش مقاله: 6/2/85

چکيده

مقدمه : يكي از مشكلاتي كه در مورد بيماران مزمن كبدي با آن مواجه هستيم، رويه تشخيص است. روش تشخيصي متداول براي اينگونه بيماريها عمدتاً بر بيوپسي كبد استوار است كه يك روش تهاجمي مي باشد. مشخصة اصلي مورد استفاده براي تمايز ميان كبد نرمال، هپاتيت و سيروز عبارتست از خصوصيت بافت سطح كبد. در اين بررسي ابتدا يك تبديل موجك بهينه بنام موجك گابور را معرفي نموديم، سپس سه نوع از روشهاي استخراج ويژگيهاي بافت شامل روش آماري , روش تبديل موجك دياديك و روش تبديل موجك گابور را مورد ارزيابي قرار داديم. نتايج حاصل از تبديل موجك دياديك با موجك گابور مقايسه گرديده است.

مواد و روشها : الگوريتم پيشنهادي، بر تصاوير سونوگرافي كبدي، در سه گروه متمايز شامل كبد نرمال، كبد مبتلا به هپاتيت و سيروز كبدي اعمال شده است. در بررسي ما، 50 تصوير نمونه از هرگروه بكار رفته اند. اين تصاوير مربوط به بيماراني
مي باشند كه قبلاً توسط بيوپسي تشخيص داده شده اند.

تصاوير مذکور با استفاده از يك دستگاه Toshiba Sonolayer SSA250A و ترانسديوسر 75/3 مگاهرتزي واقع در مركز بيمارستاني cheng kung كشور تايوان دريافت گرديده اند. براي هر تصوير، يك ناحية مورد نظر ( ROI) با ابعاد 75 * 35 پيكسل انتخاب شده است. ناحية ROI بگونه اي انتخاب مي شود كه فقط بافت كبد را دربر بگيرد و شامل رگهاي خوني يا مجاري صفراوي نباشد.

از «روش حداقل فاصله» برای کلاسه بندی استفاده شده به منظور ارزيابي نتايج تشخيصي , دو كميت «حساسيت» و «ویژگی» براي هر روش محاسبه شده اند.

نتايج : نتايج حاصله نشان مي دهد كه در تصاوير مربوط به هپاتيت , موجك گابور داراي حساسيت 85% مي باشد , در حاليكه موجك دياديك حساسيتي برابر 77% دارد. از سوي ديگر در تصاوير مربوط به سيروز كبدي، موجك گابور حساسيت 86% بدست مي آورد درحاليكه حساسيت موجك دياديك برابر با 78% است.

نسبت اختصاصيت موجك گابور در تصاوير هپاتيت و سيروز به ترتيب برابر 77% و 79% مي باشد , اين ارقام براي موجك دياديك به ترتيب برابر با 65% و 72% مي باشد.

بحث و نتیجه گیری: بر مبناي بررسي هاي ما در كلاسه بندي بافت، تبديل موجك گابور مناسب تر از تبديلات موجك دياديك و روش هاي آماري است، زيرا منجر به دقت كلاسه بندي بالاتري مي گردد. يكي از عوامل اصلي اين امر آنستكه تبديل موجك دياديك بخشي از نواحي فركانس مياني را از دست مي دهد، در حاليكه موجك گابور تمام نواحي فركانسي را حفظ مي كند. برمبناي مشاهدات ما بنيادي ترين اطلاعات مربوط به بافت، عمدتاً در نواحي با فركانس مياني متمركز شده است. بنابراين با استفاده از موجك گابور، يك تجزية انعطاف پذيرتر در تمام باند فركانسي قابل دستيابي است كه منجر به قابليت بالايي در جداسازي اطلاعات بافت مي گردد. (مجله فیزیک پزشکی ایران، دوره 2، شماره 7، تابستان 84: 76-67)

 
واژگان کليدي: کلاسه بندي بافت، استخراج ويژگي، موجک گابور، تحليل بافت، ممانهاي آماري

تاريخ بروز رساني : شنبه 21/11/85 ساعت 06:04

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه، دانشکده پزشکی، گروه فیزیک پزشکی. تلفن: 38002319 ۰۵۱ نمابر: 38002320 ۰۵۱پست الکترونيک: medical.physics.ir@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.