اخبار

نظرسنجي

نظر شما درباره وبگاه این نشریه چیست؟

عالی 16.1%
خوب 6.5%
متوسط 7.0%
ضعیف 58.1%
12.4%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

مجله فيزيك پزشكي ايران ( 42111 )
ارسال الکترونیکی مقالات مجله فیزیک پزشکی ایران ( 10077 )
آرشیو ( 9586 )
راهنماي نويسندگان ( 5279 )
شناسنامه مجله ( 4709 )
فهرست مقالات مجله فیزیک پزشکی ایران، دوره ششم، شماره دوم، تابستان 88 ( 4141 )
فهرست مقالات دوره سوم، شماره دهم، بهار 85 ( 3853 )
فهرست مقالان دوره سوم، شماره دوازدهم، پاییز 85 ( 3712 )
فهرست مقالات مجله فیزیک پزشکی ایران، دوره هفتم، شماره چهارم، زمستان 89 ( 3518 )
خلاصه مقاله فارسی ( 3430 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3322 )
فهرست مقالات مجله فیزیک پزشکی ایران، دوره هفتم، شماره اول، بهار 89 ( 3171 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3139 )
فهرست مقالات مجله فیزیک پزشکی ایران، دوره ششم، شماره سوم، پاییز و زمستان 88 ( 3120 )
خلاصه مقاله فارسی ( 3113 )
خلاصه مقاله فارسی ( 3085 )
فهرست مقالات شماره هشتم پاییز 84 ( 3051 )
فهرست مقالان دوره سوم، شماره سيزدهم،زمستان 85 ( 2977 )
خلاصه مقاله فارسی ( 2943 )
خلاصه مقاله فارسی ( 2911 )
خلاصه مقاله فارسی ( 2908 )
خلاصه مقاله فارسی ( 2875 )
فهرست مقالات دوره سوم، شماره یازدهم، تابستان 85 ( 2871 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2825 )
خلاصه مقاله فارسی ( 2776 )

مجله فیزیک پزشکی ایران>شماره 7 تابستان 84>خلاصه مقاله فارسی

بررسي صحت دوز داده شده به تومورهای مغز به روش دوزيمتریin vivo
با آشكارساز نيمه هادی

محمد رضا تقی زاده دباغ1*، محمود اله وردي2، مهبد اصفهاني3، پیمان حداد 4

1- کارشناس ارشد فیزیک پزشکی، مرکز تصویر برداری پزشکی، بیمارستان امام حسین (ع)، دانشکده علوم پزشکی شاهرود

2- استادیار گروه فيزيك پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، بخش فيزيک راديو ترا پي انستيتو كانسر بيمارستان امام خميني تهران

3- کارشناس ارشد فیزیک پزشکی، بخش فیزیک رادیوتراپی انستیتوکانسر بیمارستان امام خمینی تهران

4- دانشیار گروه رادیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تهران، بخش رادیوتراپی انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی تهران

تاریخ دریافت نسخه اصلاح شده: 2/9/84 تاریخ پذیرش مقاله: 8/11/84

 

چکيده

مقدمه : هدف از پرتو درمانی، کنترل موضعی تومور همراه با حداقل عوارض جانبی است. بر اساس منحنی پاسخ تومور و بافت نرمال نسبت به دوز جذبی، دوز جذبی باید از صحت بالایی برخوردار باشد. در بسیاری از مراکز، دوزیمتری به روش in vivoبا استفاده از دیودها برای بررسی صحت دوز جذبی انجام می شود. طبق گزارش ICRU حد اکثر خطای مجاز دوز داده شده از دوز تجویز شده 5% می باشد.

مواد و روشها: دوز ورودی و خروجی 38 بیمار مبتلا به تومور مغزی تحت درمان با چشمه کبالت 60 به روش SSD بطور همزمان با استفاده از دیود در یک نوبت اندازه گیری شد. در این پروژه از یک اتاقک یونیزاسیون 6/0 سی سی به منظور کالیبراسیون دیودها و تعیین فاکتورهای تصحیح، فانتوم آب و دو آشکارساز نیمه هادی نوع – P برای اندازه گیری دوز جذبی و تعیین میزان انتقال خروجی ( T ) بیمار استفاده شد. با استفاده از این وسایل، فاکتورهای کالیبراسیون و تصحیح بدست آورده شد، و نمودارهای مربوطه نیز رسم گردید. در تعیین دوز جذبی از فاکتورهای تصحیح SSD (بعلت اینکه SSD در تمام تابش ها برابر 80 سانتیمتر بود)، زاویه تابش و درجه حرارت ( بعلت تغییرات کمتر از 1%) صرف نظر گردید.

بحث و نتیجه گیری: خطاهای بزرگتر از 5% در دوز ورودی، خروجی و نقطه میانی تشخیص داده شد. بعلاوه، دوز ورودی، خروجی و نقطه میانی اندازه گیری شده با مقادیر محاسبه شده مقایسه گردید اختلاف معنی داری بین آنها دیده نشد (1/0<P). در نتیجه با توجه به عدم اختلاف معنی دار در دوز نقطه میانی، به منظور بررسی دوز داده شده به تومور مغزی، محاسبات از صحت قابل قبولی برخوردار هستند. (مجله فیزیک پزشکی ایران، دوره 2، شماره 7، تابستان 84: 25-13)

 

واژگان کلیدی : دوزیمتری in vivo، آشکارسازهای نیمه هادی، تومورهای مغزی

تاريخ بروز رساني : شنبه 21/11/85 ساعت 06:05

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه، دانشکده پزشکی، گروه فیزیک پزشکی. تلفن: 38002319 ۰۵۱ نمابر: 38002320 ۰۵۱پست الکترونيک: medical.physics.ir@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.