اخبار

نظرسنجي

نظر شما درباره وبگاه این نشریه چیست؟

عالی 16.1%
خوب 6.5%
متوسط 7.0%
ضعیف 58.1%
12.4%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

مجله فيزيك پزشكي ايران ( 42111 )
ارسال الکترونیکی مقالات مجله فیزیک پزشکی ایران ( 10077 )
آرشیو ( 9586 )
راهنماي نويسندگان ( 5279 )
شناسنامه مجله ( 4709 )
فهرست مقالات مجله فیزیک پزشکی ایران، دوره ششم، شماره دوم، تابستان 88 ( 4141 )
فهرست مقالات دوره سوم، شماره دهم، بهار 85 ( 3853 )
فهرست مقالان دوره سوم، شماره دوازدهم، پاییز 85 ( 3712 )
فهرست مقالات مجله فیزیک پزشکی ایران، دوره هفتم، شماره چهارم، زمستان 89 ( 3518 )
خلاصه مقاله فارسی ( 3430 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3322 )
فهرست مقالات مجله فیزیک پزشکی ایران، دوره هفتم، شماره اول، بهار 89 ( 3171 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3139 )
فهرست مقالات مجله فیزیک پزشکی ایران، دوره ششم، شماره سوم، پاییز و زمستان 88 ( 3120 )
خلاصه مقاله فارسی ( 3113 )
خلاصه مقاله فارسی ( 3085 )
فهرست مقالات شماره هشتم پاییز 84 ( 3051 )
فهرست مقالان دوره سوم، شماره سيزدهم،زمستان 85 ( 2978 )
خلاصه مقاله فارسی ( 2943 )
خلاصه مقاله فارسی ( 2911 )
خلاصه مقاله فارسی ( 2909 )
خلاصه مقاله فارسی ( 2876 )
فهرست مقالات دوره سوم، شماره یازدهم، تابستان 85 ( 2871 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2825 )
خلاصه مقاله فارسی ( 2777 )

مجله فیزیک پزشکی ایران>شماره 6 بهار 84>خلاصه مقاله فارسی
 
يك روش جديد براي تخمين مشخصات پوست با استفاده از فراصوت: استفاده از روشهاي شناسايي سيستم

سيدوهاب شجاع الديني1*، سيد احمدرضا شرافت2، محمد حسين ميران بيگي3

1- دانشجوي دكتري تخصصی مهندسي پزشكي، دانشگاه تربيت مدرس

2- دانشيار مهندسي پزشكي، دانشگاه تربيت مدرس

3- استاديار مهندسي پزشكي، دانشگاه تربيت مدرس

تاریخ دریافت نسخه اصلاح شده: 4/8/84                تاریخ پذیرش مقاله: 7/8/84

چكيده

مقدمه: در تصوير برداري از پوست با امواج فراصوت بسياري از ضايعات پوستي قابل تشخيص نيستند. براي حل اين مشكل از تخمين مشخصات پوست استفاده مي شود كه در آن پارامترهاي پوست مستقيماً از سيگنال پراكنش بازگشتي از پوست، استخراج مي شوند. اغلب روشهاي تخمين مشخصات پوست كه تا كنون استفاده شده اند مبتني بر تغيير اندازة سيگنال فراصوت به هنگام پراكنش از پوست بوده اند. در اين مقاله روشي جديد براي تخمين مشخصات پوست با استفاده از امواج فراصوت ارايه مي شود كه علاوه بر تغيير اندازه، اطلاعات مربوط به تغييرشكل موج فراصوت بازگشتي را نيز در تخمين مشخصات پوست مورد استفاده قرار مي دهد.

مواد و روشها: در روش پيشنهادي اين مقاله رفتار هر لايه از پوست در برابر امواج فراصوت به صورت يك فيلتر مدل شده و تابع تبديل آن، با ابزارهاي شناسايي سيستم نظير وينر، تخمين کمینه واريانس و آمارگان مرتبة بالا تخمين زده مي شود. اين روش هم روي دادگان حاصل از شبيه سازي وهم روي دادگان حاصل از ساخت يك مجموعة آزمايشگاهي، آزمايش شده است. اعمال اين روش روي دادگان حاصل از شبيه سازي به منظور بررسي توانايي آن‏ها در تفكيك لايه هاي پوست در شرايط مختلف انجام گرديده است. در ادامة تحقيق، فانتوم هايي كه با توجه به هندسه و خواص آكوستيك پوست طراحي و ضايعات مشخص در آن‏ها ايجاد شده اند، با استفاده از يك سيستم فراصوت آزمايش شده اند. براي هر يك از ضايعات دوفانتوم و براي هر فانتوم تعداد 60 موقعيت در سه عمق مختلف(براي حصول عدم وابستگي روش به عمق) آزمايش شده اند.

نتايج: آزمايش هاي انجام شده، نشان مي دهند كه ضايعات همنوع در فانتوم هاي مختلف، توابع تبديلي با شكل هاي مشابه نتيجه مي دهند. با استفاده از طبقه بندي براي تفكيك ضايعات و با استخراج ويژگي هاي شكلي، ضايعات مورد نظر در فانتوم هاي اين تحقيق با خطاي 5 درصد براي هر ضايعه از يكديگر تفكيك گرديده اند.

بحث و نتیجه گیری: نتايج حاصل، حاكي از آن هستند كه شناسايي سيستم و روشهاي مورد استفاده در اين تحقيق، قابليت شناسايي وتفكيك ضايعات در اعماق مختلف از فانتوم هاي پوست را دارا هستند. بدين ترتيب روش پيشنهادي امكان تشخيص برخي از ضايعات پوستي كه در حال حاضر توسط روش هاي موجود قابل تشخيص نيستند را بدون نياز به بالابردن فركانس موج فراصوت(كه منجر به كاهش عمق تصوير برداري مي شود) فراهم مي آورد. (مجله فیزیک پزشکی ایران، دوره 2، شماره 6، بهار 84: 68-53)

واژگان كليدي: فراصوت، تفكيك پذيري، تخمين مشخصات پوست، شبيه سازي، شناسايي سيستم

تاريخ بروز رساني : يكشنبه 15/11/85 ساعت 06:06

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه، دانشکده پزشکی، گروه فیزیک پزشکی. تلفن: 38002319 ۰۵۱ نمابر: 38002320 ۰۵۱پست الکترونيک: medical.physics.ir@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.