اخبار

نظرسنجي

نظر شما درباره وبگاه این نشریه چیست؟

عالی 16.1%
خوب 6.5%
متوسط 7.0%
ضعیف 58.1%
12.4%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

مجله فيزيك پزشكي ايران ( 42111 )
ارسال الکترونیکی مقالات مجله فیزیک پزشکی ایران ( 10077 )
آرشیو ( 9586 )
راهنماي نويسندگان ( 5279 )
شناسنامه مجله ( 4709 )
فهرست مقالات مجله فیزیک پزشکی ایران، دوره ششم، شماره دوم، تابستان 88 ( 4142 )
فهرست مقالات دوره سوم، شماره دهم، بهار 85 ( 3853 )
فهرست مقالان دوره سوم، شماره دوازدهم، پاییز 85 ( 3712 )
فهرست مقالات مجله فیزیک پزشکی ایران، دوره هفتم، شماره چهارم، زمستان 89 ( 3518 )
خلاصه مقاله فارسی ( 3430 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3322 )
فهرست مقالات مجله فیزیک پزشکی ایران، دوره هفتم، شماره اول، بهار 89 ( 3171 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3140 )
فهرست مقالات مجله فیزیک پزشکی ایران، دوره ششم، شماره سوم، پاییز و زمستان 88 ( 3120 )
خلاصه مقاله فارسی ( 3113 )
خلاصه مقاله فارسی ( 3085 )
فهرست مقالات شماره هشتم پاییز 84 ( 3051 )
فهرست مقالان دوره سوم، شماره سيزدهم،زمستان 85 ( 2978 )
خلاصه مقاله فارسی ( 2943 )
خلاصه مقاله فارسی ( 2911 )
خلاصه مقاله فارسی ( 2909 )
خلاصه مقاله فارسی ( 2876 )
فهرست مقالات دوره سوم، شماره یازدهم، تابستان 85 ( 2872 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2825 )
خلاصه مقاله فارسی ( 2777 )

مجله فیزیک پزشکی ایران>شماره11 تابستان 85>خلاصه فارسی مقاله

 

شبيه‌سازي مونت کارلو طیف اشعه ایکس دستگاه راديولوژي تشخيصي با استفاده از کد MCNP-4C و مطالعه اثر متغيرهاي مختلف بر شکل طیف

محمد تقی بحرینی طوسی1، حبیب الله مرادی فرادنبه2، هدی زارع3،4

1- استاد گروه فیزیک پزشکی، مرکز تحقیقات فیزیک پزشکی، پژوهشکده بوعلی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2- عضو هیئت علمی گروه فيزيك پزشكي- راديولوژي، دانشگاه علوم پزشکی كاشان

3- دانشجوی دکتری تخصصی فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

4- عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات فیزیک پزشکی، پژوهشکده بوعلی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تاریخ دریافت نسخه اصلاح شده: 23/01/86 تاریخ پذیرش مقاله: 2/04/86

چكيده

مقدمه: برای بیش از هشت دهه محققین تلاش نموده اند تا طیف اشعه ایکس تشخیصی را پیش بینی نمایند. کیفیت تصویر، دوز بیمار و قرائت اتاقک یونیزاسیون تحت تاثیر طیف انرژی اشعه ایکس قرار می گیرند. در این مطالعه از کد MCNP-4C برای شبیه سازی طیف انرژی اشعه ایکس تشخیصی استفاده شده است. تاثیر جنس هدف، فیلتر، ولتاژ تیوب، نوسان ولتاژ و زاویه آند بر طیف انرژی اشعه ایکس مورد بررسی قرار گرفته است.

مواد و روشها: فایل ورودی کد MCNP-4C شامل کارت هندسه دستگاه و کارت اطلاعات می باشد. در این فایل کارتهای جداگانه برای وارد نمودن اطلاعات مربوط به هندسه دستگاه اشعه ایکس، منبع الکترون، بازه انرژی و . . . تعریف گردیدند. برای شبیه سازی ترابرد الکترون در محیط مادی، تولید الکترون، تولید فوتون و توزیع زاویه ای کامل پدیده بر مراشترالونگ مورد مطالعه قرار گرفتند. برخورد فوتون با محیط مادی و پدیده های مشابه نظیر تولید الکترون و پراکندگی همدوس مورد بررسی قرار گرفتند.

نتایج: طیف اشعه ایکس تشخیصی برای ولتاژهای 60، 70، 80 و 90 کیلو ولت با استفاده از فیلترهای معادل 2/1 میلیمتر آلومینیوم و 5/0 میلیمتر بریلیم بدست آمد. همچنین طیف اشعه ایکس برای ولتاژهای 100، 110، 120، 130 و 140 کیلو ولت با استفاده از فیلترهای معادل 5/2 میلیمتر آلومینیوم و 2/1 میلیمتر بریلیم شبیه سازی شد. تمام این طیف ها برای زوایای آند 9، 12، 15، 18 و 21 درجه بطور جداگانه محاسبه گردیدند. برای ارزیابی تاثیر نوسان ولتاژ طیف های ناشی از ولتاژ 100 ولت بدون نوسان و با 3، 5، 10، 15، 20، 25، 30، 50 و 100 درصد نوسان شبیه سازی شدند.

بحث و نتیجه گیری: هر یک از طیف های شبیه سازی شده با استفاده از کد MCNP-4C با طیف نظیر آن در گزارش
87IPEM مقایسه گردیدند. هر دو طیف نظیر از نظر آماری با استفاده از آزمون تی-زوج مقایسه گردیند، نتیجه حاکی از تطبیق بسیار خوب طیف های نظیر است. نتایج این مطالعه شبیه سازی طیف اشعه ایکس تشخیصی با دقت بسیار بالا با استفاده از کد MCNP-4C را تایید می کند. اثر جنس هدف، ولتاژ تیوب، نوسان ولتاژ و زاویه آند برای هر طیف مورد بحث قرار گرفتند. (مجله فیزیک پزشکی ایران، دوره 3، شماره 11، تابستان85 : 8-1)

 

واژگان كليدي: شبيه‌سازي مونت كارلو، طيف اشعه ايكس، كد MCNP-4C، ترابرد اشعه، راديولوژي تشخيصي


 

* نویسنده مسؤول: محمدتقی بحرینی طوسی

آدرس: مرکز تحقیقات فیزیک پزشکی، پژوهشکده بوعلی، دانشگاه
علوم پزشکی مشهد، mbahreyni@yahoo.co.uk

تلفن: 8517505 - (511) 98+


تاريخ بروز رساني : شنبه 24/06/86 ساعت 06:07

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه، دانشکده پزشکی، گروه فیزیک پزشکی. تلفن: 38002319 ۰۵۱ نمابر: 38002320 ۰۵۱پست الکترونيک: medical.physics.ir@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.