اخبار

نظرسنجي

به نظر شما در گروه فارماسيوتيکس کدام آزمايشگاه از نظر وضعيت دستگاههاي موجود و نحوه همکاري کارشناس آزمايشگاه با دانشجو مناسب تر مي باشد؟

آزمايشگاه صنعتي 46.5%
آزمايشگاه توليدي 6.7%
آزمايشگاه اشکال دارويي 6.0%
آزمايشگاه سامانه هاي نوين دارورساني 17.7%
آزمايشگاه تخصصي داروسازي 23.0%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

دانشکده داروسازی مشهد ( 319519 )
آزمایشگاه شیمی داروئي ( 57449 )
آزمایشگاه شیمی عمومي و شيمي آلي ( 56635 )
گروه شیمی دارویی ( 37697 )
دکتر محمدرضا صابری ( 30742 )
دكتر جواد بهروان ( 30676 )
چیدمان دروس رشته داروسازی ( 28864 )
پیام های هفتگی مرکز مشاوره ( 26680 )
سنتز ترکيبات دارويی ( 25826 )
واحد تحصیلات تکمیلی ( 24268 )
آیین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی داروسازی واحدهاي درسي و طول مدت تحصيل ( 23164 )
سیستم های دارورسانی نوین ( 22487 )
دکتر فرزین هادیزاده ( 18170 )
دكتر محمد رمضاني ( 18084 )
آزمایشگاه آنالیز دستگاه و عكس ( 18046 )
ریاست دانشکده داروسازی دکتر محسن ايمن شهيدي ( 16862 )
ليست دروس دانشكده داروسازي ( 16461 )
دكتر حسين حسين زاده ( 16351 )
دکتر بی بی صديقه فضلی بزاز ( 15885 )
معرفی دانشجویان برتر دانشکده داروسازی ( 15762 )
دكتر سيد عادل معلم ( 14480 )
بیوانفورماتیک ( 14409 )
دکتر محمود رضا جعفری - گروه فارماسیوتیکس ( 13905 )
کتابخانه دانشکده داروسازی مشهد ( 13494 )
سلولهای بنیادی ( 13238 )

صفحه اصلی >گروههای آموزشی > گروه فارماکودینامی و سم شناسی >برنامه راهبردي آموزشي، پژوهشي وخدماتي گروه

 

 
برنامه راهبردي آموزشي، پژوهشي و خدماتي گروه فارماكودينامي و سم‌شناسي
 
 
 
 

چشم انداز (Vision)

تربيت داروسازان و متخصصان سم‌شناسي و ارتقاء نقش داروسازان در سلامت جامعه و انجام پژوهشهاي كاربردي و بنيادي در جهت رفع نيازهاي كشور و توليد علم در زمينة داروشناسي و سم‌شناسي

مأموريت (Mission)

1- تربيت داروسازان و متخصصين سم‌شناسي مورد نياز مراكز علمي، پژوهشي، دارويي، درماني، صنعتي و مديريتي در جهت رفع نيازهاي كشور
2- هدايت و انجام پژوهشهاي بنيادي و كاربردي داروشناسي و سم‌شناسي براي ارتقاء سلامت جامعه
3- ارتقاي كيفي و كمي انتشارات مرتبط با داروشناسي و سم‌شناسي
4- ارائه خدمات علمي و مشاوره‌اي براي جوامع علمي و صنعتي در زمينة بررسي اثرات متقابل دارو، سموم و بدن بر يكديگر
5- روزآمد نمودن دانش فارغ التحصيلان
6- پژوهش در جهت توسعه فناوري‌هاي نوين
 
 
ارزشها (Values)
 
1- حفظ كرامت انساني و ارزشهاي اسلامي
2- استفاده بهينه از منابع ملي
3- رعايت اخلاق پزشكي در امور پژوهشي
4- تفكر و كارگروهي
5- ارتقاء مستمر كيفيت
6- مسئوليت پذيري
 
 
اهداف كلي (General goals)
 
1- تربيت داروسازي عمومي و متخصصين سم‌شناسي
2- رفع نيازهاي كشور از طريق انجام پژوهش در زمينه داروشناسي و سم‌شناسي
 
 
اهداف جزيي (objectives)و فعاليتها (Activities)
 
                       G.1- آموزش در مقاطع داروسازي عمومي، متخصصين سم‌شناسي، فارغ التحصيلان رشته‌هاي علوم پزشكي و آموزش
                              به عموم مردم
 
 
 
                                          O.1- تربيت داروساز عمومي و متخصصين سم‌شناسي
 
                                                         O.1-A.1- برگزاري كلاسهاي نظري و عملي آزمايشگاهها، كارآموزي و كارورزي
                                                         O.1-A.2- برگزاري ژورنال كلاب و كنفرانسهاي علمي هفتگي
                                                         O.1-A.3- تأمين نيروي انساني مورد نياز
                                                         O.1-A.4- تأمين امكانات و تجهيزات مورد نياز آموزش
                                                         O.1-A.5- تأمين فضاي فيزيكي مورد نياز
 

                                          O.2- آموزش فارغ التحصيلان دانشجويان علوم پزشكي

                                                         O.2-A.1- برگزاري دوره‌هاي بازآموزي
                                                         O.2-A.2- برگزاري دوره‌هاي كوتاه مدت آموزشي
 

                                          O.3- ارتقاء سطح آگاهيهاي عمومي در رابطه با دارو و سموم

                                                         O.3-A.1- مصاحبه با رسانه‌ها
                                                         O.3-A.2- تهيه كتابچه‌هاي آموزشي
 
 
 
                       G.2- رفع نياز كشور از طريق انجام پژوهشي در زمينه‌هاي داروشناسي و سم‌شناسي
 
 
                                          O.1- انجام فعاليتهاي پژوهشي بر اساس نيازهاي كشور
 
                                                         O.1-A.1- تدوين سياستهاي پژوهشي گروه به منظور هدايت پايان‌نامه‌ها و طرحهاي تحقيقاتي
                                                                      در راستاي سياستهاي پژوهشي كشور
                                                         O.1-A.2- تعيين راهكارهاي جذب و تأمين منابع مالي براي پايان‌نامه‌ها و طرحهاي پژوهشي
                                                                      در راستاي سياستهاي پژوهشي كشور
 

                                          O.2- همكاري نزديك با واحدهاي پژوهشي مرتبط

                                                         O.2-A.1- شناسايي مراكز مستعد و مرتبط در امور پژوهشي
                                                         O.2-A.1- ارائه و اجراي طرحهاي پژوهشي مشترك با مراكز داخل و خارج دانشكده
 

                                          O.3- ارائه خدمات علمي و مشاوره‌اي به مؤسسات آموزشي، پژوهشي و صنايع مرتبط

                                                         O.3-A.1- شناسايي مراكز علمي، آموزشي و پژوهشي مرتبط جهت ارائه خدمات
                                                         O.3-A.2- برقرارري ارتباط فعال با دفتر ارتباطات و هماهنگي با مركز تحقيقاتي و صنعت دانشگاه
                                                         O.3-A.3- برگزاري كارگاههاي آموزشي مرتبط با نياز مراكز علمي، آموزشي، پژوهشي و صنايع
                                                                      مرتبط
                                                         O.3-A.4- ارائه مشاوره علمي و خدمات فني به مراكز آموزشي، پژوهشي و صنايع مرتبط
                                                         O.3-A.5- ارائه طرحهاي مشترك با پزشكي قانوني در زمينه اندازه‌گيري سموم و داروها
                                                                      در مايعات بيولوژيك و محيط
                                                         O.3-A.6- ارائه طرحهاي مشترك با صنايع در زمينة فارماكودينامي-توكسيكودينامي،
                                                                      فارماكوكينتيك و توكسيكوكينتيك
 
 
 
                       G.3- ارتقاء جايگاه گروه در زمينه پژوهشهاي داروشناسي و سم‌شناسي
 
 
                                          O.1- ارتقاء كميت و كيفيت پژوهشها
 
                                                         O.1-A.1- ارزيابي كمي و كيفي پژوهشها
                                                         O.1-A.2- برگزاري و شركت در دوره‌هاي آموزشي روش تحقيق
                                                         O.1-A.3- برگزاري سمينارهاي درون گروهي و بين گروهي
                                                         O.1-A.4- برگزاري سمينارهاي درون گروهي و بين گروهي
                                                         O.1-A.5- ايجاد تسهيلات و يافتن منابع مالي جهت تصويب و انجام طرحها
 
 
                                          O.2- تقويت همكاري‌هاي درون گروهي و بين گروهي
 
                                                         O.2-A.1- ارائه طرحهاي مشترك پژوهشي با ساير گروههاي دانشكده و دانشگاه
                                                         O.3-A.2- تلاش در جهت جذب حمايتهاي مالي جهت تشويق هيأت علمي جهت
                                                                      طرح تحقيقاتي منجر به چاپ مقاله بين المللي
                                                         O.3-A.3- برقراري تسهيلات لازم جهت شركت در كنگره‌ها
                                                         O.3-A.4- انتشار كتب و مقالات به صورت مشترك (داخلي و بين المللي)
 
 
 
                       G4- تحقيق در راستاي توسعه فناوري‌هاي نوين
 
 
                                          O.1- توسعه تحقيقات در زمينه نانوتوكسيكولوژي، نانوفارماكولوژي، سلولهاي بنيادي،
                                                 فارماكودينامي و سمَ‌شناسي سلولي-مولكولي
 
 
 
 
 
 
 

تاريخ بروز رساني : سه شنبه 12/10/91 ساعت 18:18

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی، دانشکده داروسازی صندوق پستی: 1365-91775 تلفن: 66-8823255 511 نمابر: 8823251 511 پست الکترونیک: phs.it@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است .

آدرس سایت جدید دانشکده : pharmacy.mums.ac.ir