اخبار

نظرسنجي

به نظر شما در گروه فارماسيوتيکس کدام آزمايشگاه از نظر وضعيت دستگاههاي موجود و نحوه همکاري کارشناس آزمايشگاه با دانشجو مناسب تر مي باشد؟

آزمايشگاه صنعتي 46.5%
آزمايشگاه توليدي 6.8%
آزمايشگاه اشکال دارويي 6.0%
آزمايشگاه سامانه هاي نوين دارورساني 17.7%
آزمايشگاه تخصصي داروسازي 23.1%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

دانشکده داروسازی مشهد ( 318599 )
آزمایشگاه شیمی داروئي ( 57401 )
آزمایشگاه شیمی عمومي و شيمي آلي ( 56539 )
گروه شیمی دارویی ( 37587 )
دكتر جواد بهروان ( 30588 )
دکتر محمدرضا صابری ( 30534 )
چیدمان دروس رشته داروسازی ( 28790 )
پیام های هفتگی مرکز مشاوره ( 26519 )
سنتز ترکيبات دارويی ( 25687 )
واحد تحصیلات تکمیلی ( 24194 )
آیین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی داروسازی واحدهاي درسي و طول مدت تحصيل ( 22988 )
سیستم های دارورسانی نوین ( 22197 )
دکتر فرزین هادیزاده ( 18085 )
دكتر محمد رمضاني ( 17986 )
آزمایشگاه آنالیز دستگاه و عكس ( 17938 )
ریاست دانشکده داروسازی دکتر محسن ايمن شهيدي ( 16777 )
دكتر حسين حسين زاده ( 16217 )
ليست دروس دانشكده داروسازي ( 16006 )
دکتر بی بی صديقه فضلی بزاز ( 15801 )
معرفی دانشجویان برتر دانشکده داروسازی ( 15712 )
دكتر سيد عادل معلم ( 14425 )
بیوانفورماتیک ( 14347 )
دکتر محمود رضا جعفری - گروه فارماسیوتیکس ( 13792 )
کتابخانه دانشکده داروسازی مشهد ( 13393 )
سلولهای بنیادی ( 13156 )

 
صفحه اصلی > اداره آموزش> برنامه آموزشی > جدول پیش نیازی دروس
 
 
 
لیست دروس دانشكده داروسازي
 
 
رديف
شماره درس
شرح فارسي
واحد کل
واحد تئوري
واحد عملي
نوع درس
وضعيت
مقطع                      
حداقل نمره قبولي
پيش نياز
1
1204011
فيزيك 1
3.00
3.00
0.00
نظري
پايه
دكتري حرفه اي
10.00
 
2
1204012
فيزيك 2
1.00
0.00
1.00
عملي
پايه
دكتري حرفه اي
10.00
 
3
1204015
فيزيك در داروسازي نظري
2.00
2.00
0.00
نظري
پايه
دكتري حرفه اي
10.00
 
4
1204031
شيمي عمومي *1*
3.00
3.00
0.00
نظري
پايه
دكتري حرفه اي
10.00
 
5
1204032
شيمي عمومي *2*
1.00
1.00
0.00
نظري
پايه
دكتري حرفه اي
10.00
6
1204033
شيمي عمومي 3
3.00
3.00
0.00
نظري
پايه
دكتري حرفه اي
10.00
7
1204034
شيمي عمومي 4
1.00
1.00
0.00
عملي
پايه
دكتري حرفه اي
10.00
8
1204036
تشريح نظري و عملي
1.50
1.00
0.50
نظري- عملي
تخصصي
دكتري حرفه اي
10.00
 
9
1204037
بافت شناسي نظري وعملي
1.50
1.00
0.50
نظري- عملي
تخصصي
دكتري حرفه اي
10.00
 
10
1204051
زيست شناسي نظري
3.00
3.00
0.00
نظري
پايه
دكتري حرفه اي
10.00
 
11
1204061
فيزيولوژي 1
4.00
4.00
0.00
نظري
پايه
دكتري حرفه اي
10.00
12
1204062
فيزيولوژي *2*
5.00
5.00
0.00
نظري- عملي
پايه
دكتري حرفه اي
10.00
13
1204070
تشريح
2.00
2.00
0.00
نظري
پايه
دكتري حرفه اي
10.00
 
14
1204071
رياضيات پايه
3.00
3.00
0.00
نظري
عمومي
دكتري حرفه اي
10.00
 
15
1204091
شيمي ا لي 1نظري
3.00
3.00
0.00
نظري
پايه
دكتري حرفه اي
10.00
16
1204092
شيمي ا لي 2عملي
1.00
0.00
1.00
عملي
پايه
دكتري حرفه اي
10.00
17
1204093
شيمي ا لي *3*نظري
3.00
3.00
0.00
نظري
پايه
دكتري حرفه اي
10.00
18
1204094
شيمي ا لي *4*عملي
1.00
0.00
1.00
عملي
پايه
دكتري حرفه اي
10.00
19
1204095
شيمي آلي 1 عملي
1.00
0.00
1.00
عملي
تخصصي اجباري
دكتري حرفه اي
12.00
20
1204140
ا صول خدمات بهدا شتي
2.00
2.00
0.00
نظري
پايه
دكتري حرفه اي
10.00
 
21
1204141
بيوشيمي
5.00
5.00
0.00
نظري
پايه
دكتري حرفه اي
10.00
 
22
1204142
بيوشيمي *عملي *
1.00
1.00
0.00
عملي
پايه
دكتري حرفه اي
10.00
 
23
1204190
ا مارحياتي
2.00
2.00
0.00
نظري
پايه
دكتري حرفه اي
10.00
24
1204193
ويروس شناسي
1.00
1.00
0.00
نظري
پايه
دكتري حرفه اي
10.00
25
1204194
باكتري شناسي نظري
3.00
3.00
0.00
نظري
پايه
دكتري حرفه اي
10.00
 
26
1204195
باكتري شناسي عملي
1.00
0.00
1.00
عملي
پايه
دكتري حرفه اي
10.00
 
27
1204220
زبان تخصصي
2.00
2.00
0.00
نظري
تخصصي اصلي
دكتري حرفه اي
12.00
28
1204230
كمكهاي ا وليه
2.00
2.00
0.00
نظري
پايه
دكتري حرفه اي
10.00
 
29
1204250
ا يمني شناسي وسرم شناسي
2.00
2.00
0.00
نظري
پايه
دكتري حرفه اي
10.00
30
1204251
ا يمني شناسي وسرم شناسي *عملي *
1.00
0.00
1.00
عملي
پايه
دكتري حرفه اي
10.00
31
1204260
گياه شناسي دا رويي
3.00
3.00
0.00
نظري
تخصصي اصلي
دكتري حرفه اي
12.00
32
1204261
گياهشناسي دارويي عملي
1.00
0.00
1.00
عملي
تخصصي اصلي
دكتري حرفه اي
12.00
33
1204313
ا نگل شناسي وقارچ شناسي
3.00
3.00
0.00
نظري
پايه
دكتري حرفه اي
10.00
34
1204314
ا نگل شناسي وقارچ شناسي *عملي *
1.00
0.00
1.00
عملي
پايه
دكتري حرفه اي
10.00
35
1204330
فيزيكال فارماسي *1*
2.00
2.00
0.00
نظري
تخصصي اصلي
دكتري حرفه اي
12.00
36
1204341
فيزيكال فارماسي *2*
2.00
2.00
0.00
نظري
تخصصي اصلي
دكتري حرفه اي
12.00
37
1204353
ا شكال دا روئي *1*
3.00
3.00
0.00
نظري
تخصصي
دكتري حرفه اي
10.00
38
1204354
زهرشناسي (سم شناسي )تئوري
3.00
3.00
0.00
نظري
تخصصي
دكتري حرفه اي
10.00
 
39
1204355
زهرشناسي (سم شناسي )عملي
2.00
2.00
0.00
نظري
تخصصي
دكتري حرفه اي
10.00
 
40
1204360
ا شكال دا روئي *2*
1.00
1.00
0.00
نظري
تخصصي
دكتري حرفه اي
10.00
 
41
1204370
ا شكال دا روئي *3*
3.00
3.00
0.00
نظري
تخصصي اصلي
دكتري حرفه اي
12.00
42
1204401
كارا موزي ونسخه پيچي 1
2.00
2.00
0.00
عملي
تخصصي
دكتري حرفه اي
10.00
43
1204402
كارا موزي ونسخه پيچي 2
2.00
2.00
0.00
عملي
تخصصي
دكتري حرفه اي
10.00
44
1204410
مقدمات دا روسازي
2.00
2.00
0.00
نظري
تخصصي اصلي
دكتري حرفه اي
10.00
45
1204420
گياهشناسي دا روئي
2.00
2.00
0.00
نظري
تخصصي اصلي
دكتري حرفه اي
12.00
 

 صفحه بعدی

 
 

تاريخ بروز رساني : دوشنبه 11/10/91 ساعت 21:07

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی، دانشکده داروسازی صندوق پستی: 1365-91775 تلفن: 66-8823255 511 نمابر: 8823251 511 پست الکترونیک: phs.it@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است .

آدرس سایت جدید دانشکده : pharmacy.mums.ac.ir