اخبار

نظرسنجي

به نظر شما در گروه فارماسيوتيکس کدام آزمايشگاه از نظر وضعيت دستگاههاي موجود و نحوه همکاري کارشناس آزمايشگاه با دانشجو مناسب تر مي باشد؟

آزمايشگاه صنعتي 46.5%
آزمايشگاه توليدي 6.8%
آزمايشگاه اشکال دارويي 6.0%
آزمايشگاه سامانه هاي نوين دارورساني 17.7%
آزمايشگاه تخصصي داروسازي 23.1%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

دانشکده داروسازی مشهد ( 318599 )
آزمایشگاه شیمی داروئي ( 57401 )
آزمایشگاه شیمی عمومي و شيمي آلي ( 56539 )
گروه شیمی دارویی ( 37587 )
دكتر جواد بهروان ( 30588 )
دکتر محمدرضا صابری ( 30534 )
چیدمان دروس رشته داروسازی ( 28790 )
پیام های هفتگی مرکز مشاوره ( 26519 )
سنتز ترکيبات دارويی ( 25687 )
واحد تحصیلات تکمیلی ( 24194 )
آیین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی داروسازی واحدهاي درسي و طول مدت تحصيل ( 22987 )
سیستم های دارورسانی نوین ( 22196 )
دکتر فرزین هادیزاده ( 18085 )
دكتر محمد رمضاني ( 17986 )
آزمایشگاه آنالیز دستگاه و عكس ( 17937 )
ریاست دانشکده داروسازی دکتر محسن ايمن شهيدي ( 16777 )
دكتر حسين حسين زاده ( 16217 )
ليست دروس دانشكده داروسازي ( 16005 )
دکتر بی بی صديقه فضلی بزاز ( 15801 )
معرفی دانشجویان برتر دانشکده داروسازی ( 15712 )
دكتر سيد عادل معلم ( 14425 )
بیوانفورماتیک ( 14346 )
دکتر محمود رضا جعفری - گروه فارماسیوتیکس ( 13792 )
کتابخانه دانشکده داروسازی مشهد ( 13392 )
سلولهای بنیادی ( 13155 )

دکتر زهرا طيراني نجاران

 

 
 
 فعالیتهای تحقیقاتی
 1) مشخصات فردي
نام : زهرا
نام خانوادگي: طیرانی نجاران
جنسيت: زن
رشته تحصيلي: فارماکولوژی/سم شناسی
گروه آموزشي: فارماکودینامی و سم شناسی
مرتبه علمي: استادیار
آدرس محل كار: مشهد-دانشکده داروسازی
تلفن محل كار: 8823255 (98511+) داخلی 354
آدرس پست الكترونيك:  tayaraninz@mums.ac.ir

2)تحصيلات دانشگاهي

20 اسفند 1384 تا 31 شهریور 1390:
تحصیل در رشته فارماکولوژی گروه فارماکولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 
مهر 1377 تا اردیبهشت 1383:
دکتری حرفه ای داروسازی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3) تجربيات حرفه اي

4) تجربيات آموزشي

استادیار فارماکولوژی و سم شناسی، دانشكده داروسازی، دانشگاه علوم پزشكي مشهد،

برگزاری کارگاه مقاله نویسی

برگزاری کارگاه پروپوزال نویسی

5) عناوين و امتيازات ويژه

برنده نفر اول پوستر در گروه فارماکودینامی و سم شناسی؛ کنگره بین المللی علوم دارویی، زنجان، تیر 1389
انتخاب به عنوان دانشجوی برتر گروه های آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پزشکی ، اردیبهشت 1389
انتخاب به عنوان دانشجوی برتر در میان دانشجویان PhD دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دی 1389

کتاب های منتشر شده

مفردات پزشکی, شیمی گیاهی , گیاهان دارویی جلد اول, ترکیبات حاصل از متابولیسم اولیه, نوشته جان برنتون, ترجمه سید احمد امامی, زهرا طیرانی نجاران. از فرانسه به فارسی, انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد. 1387 پاييز

Seyed Ahmad Emami, Zahra Tayarani-Najaran. Cytotoxic Plants: Potential Uses in Prevention and Treatment of Cancer. InTech. "Cancer Treatment / Book 1", ISBN 978-953-307-397-2., 2011

6)فعاليت هاي پژوهشي

الف) انتشار مقاله در ژورنالهاي علمي پژوهشي سطح I): ISI)

1. Mousavi SH, Tayarani-Najaran Z, and Hersey P. Apoptosis: from Signalling Pathways to Therapeutic Tools. Iranian Journal of Basic Medical Sciences. 2008; 11( 3): 121-143. (Impact factor= 0.324).

2. Emami SA, Tayarani-Najaran Z, Sabouri Ghannad M, Khajeh Karamadini P, Khajeh Karamadini M, Antiviral Activity of Obtained Extractsfrom Different Parts of Cupressus sempervirens against Herpes Simplex Virus Type 1, Iranian Journal of Basic Medical Sciences. 2009; 12(3):133-139. (Impact factor= 0.324).

3. Mousavi SH, Tayarani NZ, Parsaee H. Protective Effect of Saffron Extract and Crocin on Reactive Oxygen Species-Mediated High Glucose-Induced Toxicity in PC12 Cells. Cell Mol Neurobiol 2010; 30 (2): 185-191. (Impact factor= 1.969).

4. Hassanzadeh MK, Emami SA, Asili J, Tayarani Najaran Z. Review of the Essential Oil Composition of Iranian Lamiaceae. J essential oil Res. 2011;3,1-40. (Impact factor= 0.412).

5. Mousavi SH, Tayarani-Najaran Z, Asghari M, Sadeghnia HR. Protective Effect of Nigella sativa Extract and Thymoquinone on Serum/Glucose Deprivation-Induced PC12 Cells Death. Cell Mol Neurobiol. 2010; 30 (4)591-598. (Impact factor= 1.969).

6. Tayarani-Najaran Z, Mousavi SH, Asili J, Emami SA, Growth-inhibitory effect of Scutellaria lindbergii in human cancer cell lines. Food Chem Toxicol. 2010;48, 599–604. (Impact factor= 2.999).

 

7. Tayarani-Najaran Z, Emami SA, Asili J, Mirzaei A, Mousavi SH, Analyzing cytotoxic and apoptogenic properties of Scutellaria litwinowii root extract on cancer cell lines. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2011 (2011): Article ID 160682, 9 pages doi:10.1093/ecam/nep214. (Impact factor= 4.774).

8. Bakavolia M, Rahimizadeh M, Shiria A, Akbarzadeh M, Mousavi SH, Atapour-Mashhad H, Tayarani-Najaran Z. Synthesis and anticancer evaluation of new derivatives of 3-phenyl-1,5-dimethyl-1H-[1,2,4]triazolo[4’,3’:1,2]pyrimido[4,5-e][1,3,4]oxadiazine, J Chem Res 2010; (7), 403-406. (Impact factor= 0.633).

9. Bakavolia M, Rahimizadeh M, Shiria A, Akbarzadeh M, Mousavi SH, Tayarani-Najaran Z, Atapour-Mashhad H, Nikpour M. Synthesis of New Derivatives of 3-Aryl-1,5-dimethyl-1H [1,2,4]triazolo[40,30:1,2]pyrimido[4,5-e][1,3,4]oxadiazines as Potential Antiproliferative Agents. J Heterocyclic Chem. 2011; 48:183-187. (Impact factor= 1.22).

10. Atapour-Mashhad H, Tayarani-Najaran Z, Mousavi SH, Davoodnia A, Moloudi R. Antitumor activity of novel pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-ones, Drug and Chemical Toxicology, 2011; 34(3):271-276. (Impact factor= 1.082).

11. Tayarani-Najarani Z, Asili J, Parsaee H, Mousavi SH, Vadati Mashhadian N, Mirzaee A, Emami SA. 2011 Wogonin and neobaicalein from Scutellaria litwinowii roots are apoptotic for HeLa cells. Brazilian Journal of Pharmacognosy, Rev. bras. farmacogn. 22(2): 268-276. (Impact factor= 3.672).

12. Tayarani-Najaran Z, Mousavi SH, Vahdati-Mashhadian N, Emami SA, Parsaee H. Scutellaria litwinowii induces apoptosis through both extrinsic and intrinsic apoptotic pathways in human promyelocytic leukemia cells. Nutr Cancer. 2012;64(1):80-8. (Impact factor= 2.783).

13. Tayarani Najaran Z, Emami SA, Naderinasab M, Mohammad Barzinb In vitro antimicrobial activities of some Iranian conifers. Iranian Journal of Pharmaceutical Research. In press. (Impact factor= 0.235).

14. Tayarani-Najaran Z, Soofi H, Emami SA, Asili J, Mousavi SH, Apoptosis induction of Salvia chorassanica root extract on human cervical cancer cell line Iranian Journal of Pharmaceutical Research. In press. (Impact factor= 0.235).

ب) انتشار مقاله در ژورنالهاي علمي پژوهشي سطح II): Index Medicus, Pubmed, Medline)

Hadizadeh F, Ramezani M, Tayarani Z, Eghbal M, Synthesis and Study of antitumor activity of substituted imidazolecarboxamide; Iranian Journal Pharmaceutical Sciences (IJPS), 2007;3(4):241-246.

زهرا طیرانی نجاران - حمید رضا صادق نیا- مژگان اصغری - سید هادی موسوي. اثر محافظت عصبی عصاره سیاه دانه در مرگ سلولي القاء شده توسط محرومیت از سرم/گلوکز در سلول های PC12. مجله فيزيولوژي و فارماکولو‍ژي. 13 (3) پاييز 1388 ، 263-270

زهرا طیرانی نجاران - حیدر پارسایی - سید هادی موسوی. بررسی غلظت های مختلف گلوکز بر سمیت سلولی و افزایش گونه هاي فعال اکسيژن و نقش حفاظتی زعفران در سلول PC12 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکي زنجان. دوره 18، شماره 72، پاییز 89، صفحات 42 تا 51

ج) انتشار مقاله در ژورنالهاي علمي پژوهشي سطح III): Scopus, Chemical Abstract, Embase, Biological Abstract)

Tayarani-Najaran Z, Parsaee H, Hoseini A, Mousavi SH, Study of Noscapine-Induced Cell Death in Hepatocellular Carcinoma Cell Line. Pharmacologyonline 2009; 3: 522-530. (Impact factor= 0.235).

Afsharzadeh M, Tayarani-Najaran Z, Zare A, Mousavi SH. Protective Effect of Scutellaria litwinowii Extract on Serum/Glucose-Deprived Cultured PC12 Cells and Determining the Role of Reactive Oxygen Species Journal of Toxicology. 2012, Article ID 413279, 6 pages. doi:10.1155/2012/413279

هـ) انتشار مقاله در ژورنالهاي علمي پژوهشي اندكس نشده:

Zamiri-Akhlaghi A, Rakhshandeh H,Tayarani-Najaran Z, Mousavi SH. Study of cytotoxic properties of Rosa damascena extract in human cervix carcinoma cell line. Avicenna Journal of Phytomedicine 1(2) 2011, 74-77.

و) ارائه مقاله دركنگره ها

1- Tayarani-Najaran Z One handred plant, One handred effects.11th Seminar of Iranian Pharmacy students, Sep 2004, Sari, Iran

2- Tayarani-Najaran Z Zakhire Kharazmshahi12th Seminar of Iranian Pharmacy students, Sep 2005, Shiraz, Iran

3- Tayarani-Najaran Z Synthesis and Study of antitumor activity of substituted imidazolecarboxamide The 9th Iranian Congress of Toxicology, May 2006, shiraz, Iran

4- Tayarani-Najaran Z In vitro antifungal and antibacterial activities of male and female leaves and fruits of Iranian Conifers 18th Iranian Congress of Physiology & Pharmacology, August 2007, Mashhad, Iran.

5- Tayarani-Najaran Z In vitro antifungal and antibacterial activities of male and female leaves and fruits of Iranian Conifers 11th Iranian Pharmaceutical Sciences Conference (IPSC2008) Kerman, Iran, 18-21 August, 2008.

6- Tayarani-Najaran Z Modulating Apoptosis as a target for effective therapy.11th Seminar of Iranian Pharmacy students, Feb 2009, Ahwaz, Iran

7- Tayarani-Najaran Z Protective effect of saffron extract and its ingredient crocin on ROS-mediated glucose toxicity in PC12 cells International congress of Saffron May 2009, Mashhad, Iran (Oral presentation).

8- Tayarani-Najaran Z Study Of Cytotoxic Effect Of Scutellaria litwinowii Root Extract On Human Cancer Cells: Role Of Apoptosis The 10th Iranian Congress of Toxicology May 2009, Tehran, Iran (Oral presentation).

9- Mousavi SH*, Parsaee H, Tayarani-Najaran Z Study of correlation between glucose-induced cytotoxicity and reactive oxygen species production in pc12 cells. The 10th Iranian Congress of Toxicology, May 2009, Tehran, Iran

10- Tayarani-Najaran Z Role of oxidative stress in apoptotic death induced by Noscapine in HepG2 Cells 19th Iranaian Congress of Physiology & Pharmacology, August 2009, Tehran, Iran

11- Tayarani-Najaran Z Role of oxidative stress in apoptotic death induced by Noscapine in HepG2 Cells 19th Iranaian Congress of Physiology & Pharmacology, August 2009, Tehran, Iran

12- Mousavi SH*,Tayarani-Najaran Z Study of correlation between glucose-induced cytotoxicity and reactive oxygen species production in pc12 cells. 19th Iranaian Congress of Physiology & Pharmacology, August 2009, Tehran, Iran

13- Davari A*,Tayarani-Najaran Z Study of Honey-induced cytotoxicity in MCF-7 and MRC-5 cells. 19th Iranaian Congress of Physiology & Pharmacology, August 2009, Tehran, Iran

14- Tayarani-Najaran Z Protective effect of Nigella sativa extract and thymoquinone on serum/glucose deprivation-induced PC12 cells death Avicenna.Research Centre festival Nov 2009, Mashhad, Iran.

15- Tayarani-Najaran Z Role of oxidative stress in apoptotic death induced by Noscapine in HepG2 CellsAvicenna. Research Centre festival Nov 2009, Mashhad, Iran.

16- Tayarani-Najaran Z Apoptosis induction ofScutellaria litwinowii in human myeloid cell lines. 12th Iranian Pharmaceutical Sciences Conference (IPSC2008) Zanjan, Iran, August, 2010.

17- Tayarani-Najaran Z Protective Effect of Nigella sativa Extract and Thymoquinone on Serum/Glucose Deprivation-Induced PC12 Cells Death.12th Seminar of Iranian Pharmacy students, Nov 2010, Kerman, Iran

18- Tayarani-Najaran Z Analyzing cytotoxic and apoptogenic properties of Sophora Pachycarpa root extract on cancer cell lines. 20th Iranaian Congress of Physiology & Pharmacology, September 2011, Hamedan, Iran (Oral presentation).

19- Tayarani-Najaran Z Isolation, Characterization andantiproliferative activity of two isolated flavonoids from Scutellaria liwinowii and underlying apoptosis mechanism in cancer cell lines The 11th Iranian Congress of Toxicology 13-15 September 2011, Mashhad, Iran.

20- Tayarani-Najaran Z Anticancer Plants. National congress on Medicinal Plants. Yasouj, Iran, August, 2012.(Invited oral presentation).

21- Tayarani-Najaran Z Isolation, Characterization andantiproliferative activity of two isolated flavonoids from Scutellaria liwinowii and underlying apoptosis mechanism in cancer cell lines 13th Iranian Pharmaceutical Sciences Conference (IPSC2012) Esfahan, Iran, September, 2012.(Oral presentation).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاريخ بروز رساني : چهارشنبه 13/10/91 ساعت 20:56

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی، دانشکده داروسازی صندوق پستی: 1365-91775 تلفن: 66-8823255 511 نمابر: 8823251 511 پست الکترونیک: phs.it@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است .

آدرس سایت جدید دانشکده : pharmacy.mums.ac.ir