اخبار

نظرسنجي

به نظر شما در گروه فارماسيوتيکس کدام آزمايشگاه از نظر وضعيت دستگاههاي موجود و نحوه همکاري کارشناس آزمايشگاه با دانشجو مناسب تر مي باشد؟

آزمايشگاه صنعتي 46.5%
آزمايشگاه توليدي 6.7%
آزمايشگاه اشکال دارويي 6.0%
آزمايشگاه سامانه هاي نوين دارورساني 17.7%
آزمايشگاه تخصصي داروسازي 23.0%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

دانشکده داروسازی مشهد ( 319616 )
آزمایشگاه شیمی داروئي ( 57454 )
آزمایشگاه شیمی عمومي و شيمي آلي ( 56646 )
گروه شیمی دارویی ( 37708 )
دکتر محمدرضا صابری ( 30782 )
دكتر جواد بهروان ( 30693 )
چیدمان دروس رشته داروسازی ( 28875 )
پیام های هفتگی مرکز مشاوره ( 26692 )
سنتز ترکيبات دارويی ( 25849 )
واحد تحصیلات تکمیلی ( 24276 )
آیین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی داروسازی واحدهاي درسي و طول مدت تحصيل ( 23189 )
سیستم های دارورسانی نوین ( 22525 )
دکتر فرزین هادیزاده ( 18181 )
دكتر محمد رمضاني ( 18093 )
آزمایشگاه آنالیز دستگاه و عكس ( 18070 )
ریاست دانشکده داروسازی دکتر محسن ايمن شهيدي ( 16869 )
ليست دروس دانشكده داروسازي ( 16526 )
دكتر حسين حسين زاده ( 16371 )
دکتر بی بی صديقه فضلی بزاز ( 15896 )
معرفی دانشجویان برتر دانشکده داروسازی ( 15772 )
دكتر سيد عادل معلم ( 14485 )
بیوانفورماتیک ( 14415 )
دکتر محمود رضا جعفری - گروه فارماسیوتیکس ( 13922 )
کتابخانه دانشکده داروسازی مشهد ( 13509 )
سلولهای بنیادی ( 13247 )

دکتر محسن تفقدي > فعاليتهاي تحقيقاتي

رزومه
Curriculum Vitae

1) مشخصات فردي

نام : محسن
نام خانوادگي: تفقدي
جنسيت: مرد
رشته تحصيلي: فارماسيوتيكس
گروه آموزشي: فارماسيوتيكس
مرتبه علمي: دانشيار
آدرس محل كار: دانشكده داروسازي مشهد- صندوق پستي 1365-91775
تلفن محل كار: 66-8823255 (98511+)
آدرس پست الكترونيك: tafaghodim@mums.ac.ir

2) تحصيلات دانشگاهي

1) دكتراي عمومي (Pharm.D.) داروسازي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، (مهر ماه 1369 تا اسفند ماه 1375)
2) دكتراي (Ph.D.) داروسازي (فارماسيوتيكس)، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، (مهر ماه 1375 تا اسفند ماه 1381)
3) دوره پژوهشي تكميلي Ph.D.، دانشگاه آلبرتا، كانادا (ارديبهشت 1379 تا آبان 1379)
4) فرصت مطالعاتي هيات علمي، دانشگاه لايدن، هلند (مهرماه 1389 تا تيرماه 1390)
 

3)تجربيات حرفه اي

1) مسوول فني داروخانه هاي هلال احمر، امام و 22 بهمن

4)تجربيات آموزشي

1) استاديار گروه فارماسيوتيكس، دانشكده داروسازي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، (فروردين ماه 1382 تا آبان ماه 1387)
2) دانشيار گروه فارماسيوتيكس، دانشكده داروسازي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، (آبان ماه 1387 تا 1391 )
3) استاد گروه فارماسيوتيكس، دانشكده داروسازي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، (1391 تا کنون )

5) عناوين و امتيازات ويژه

1) محقق برتر علوم دارويي ، جشنواره فردوسي، دانشگاه فردوسي مشهد سال 1381
2) داروساز برگزيده، انجمن داروسازان خراسان، 1382
3) سخنراني برتر، هشتمين همايش علوم دارويي، 1382، شيراز
4) پژوهشگر جوان برتر، نهمين همايش علوم دارويي، تبريز، 1384
5) ترجمه برتر (عوارض جانبي داروهاي گياهي)، جشنواره هفته پژوهش دانشگاه علوم پزشكي مشهد، 1384
6) ترجمه برتر (فارماسيوتيكس جلد 1)، جشنواره هفته پژوهش دانشگاه علوم پزشكي مشهد، 1385
7) ترجمه برتر (فارماسيوتيكس جلد 1 و 2)، جشنواره هفته پژوهش، شانزدهمين دوره كتاب برتر دانشگاهي، دانشگاه تهران، 1385
8) عضو هيات علمي برگزيده آموزشي، جشنواره شهيد مطهري، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، 1386
9) ترجمه برتر (فارماسيوتيكس جلد 2)، جشنواره هفته پژوهش دانشگاه علوم پزشكي مشهد، 1387
10) ترجمه برتر (راهنمای درمان با داروهای بدون نسخه)، جشنواره هفته پژوهش دانشگاه علوم پزشكي مشهد، 1390
 
6) فعاليت هاي پژوهشي
 
الف) انتشار مقاله در ژورنال‎هاي علمي پژوهشي سطح ISI) :  I)

1- Diwan, M., Tafaghodi, M., Samuel, J., 2002. Enhancement of immune responses by co-delivery of a CpG oligodeoxynucleotide and tetanus toxoid in biodegradable nanospheres. Journal of Controlled Release, 85, 247-262. (IF 7.16)

2- Tafaghodi, M., Sajadi Tabasi, S.A., Jaafari, M.R.., 2004. Utilization of particulate and immuno-modulating adjuvants for enhancement of immune responses against tumors antigenic markers. Iranian Journal of Basic Medical Sciences, 6(4), 336-345.

3- Tafaghodi, M., Sajadi Tabasi, S.A., Jaafari, M.R., Zakavi, S.R., Momen-nejad, M., 2004. Evaluation of the clearance characteristics of various microspheres in the human nose by gamma-scintigraphy. International Journal of Pharmaceutics, 280, 125-135. (IF 3.60)

4- Sajadi Tabasi, S.A.,Tafaghodi, M., Jaafari, M.R., 2004. Dextran microspheres encapsulated with tetanus toxoid as a delivery system for nasal immunization: in vitro and in vivo characterization. Iranian Journal of Basic Medical Sciences, 7(2), 88-98.

5- Jaafari, M.R.,Tafaghodi, M., Sajadi Tabasi, S.A., 2005. Evaluation of the clearance characteristics of liposomes in the human nose by gamma-scintigraphy. Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 4(1), 3-11. (IF 0.65)

6-Tafaghodi, M., Sajadi Tabasi, S.A., Jaafari, M.R., 2006. Formulation and characterization and release studies of alginate microsphere encapsulated with tetanus toxoid. Journal of Biomaterials Science. Polymer Edition., 17(8), 909-924. (IF 2.5)

7-Tafaghodi, M., Sajadi Tabasi, S.A., Jaafari, M.R., 2006. Induction of systemic and mucosal immune responses by intranasal administration of alginate microspheres encapsulated with tetanus toxoid and CpG-ODN. International Journal of Pharmaceutics, 319, 37-43. (IF 3.60)

8-Tafaghodi, M., Jaafari, M.R., Sajadi Tabasi, S.A., 2006. Nasal immunization studies by liposomes encapsulated with tetanus toxoid and CpG-ODN. European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 64, 138-145. (IF 4.3)

9-Tafaghodi, M., Jaafari, M.R., Nikouzadeh, A. 2007. Evaluation of systemic and mucosal immune responses following the nasal immunization by various sizes of liposomes encapsulated with tetanus toxoid. Iranian Journal of Basic Medical Sciences, 9, 4(32), 307-315.

10-Tafaghodi, M., Sajadi Tabasi, S.A., Jaafari, M.R., 2007. Nasal immunization study by PLGA nanospheres encapsulated with tetanus toxoid and CpG-ODN. Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 6(3), 151-158. (IF 0.65)

11- Ghiasi, Z., Sajadi Tabasi, S.A., Tafaghodi, M., 2007. Preparation and In Vitro Characterization of Alginate Microspheres Encapsulated with Autoclaved Leishmania major (ALM) and CpG –ODN. Iranian Journal of Basic Medical Sciences, 10(2), 90-98.

12- Tafaghodi, M., Sajadi Tabasi, S.A., Kharazizadeh, M., 2008. Preparation and characterization of PLGA nanospheres encapsulated with autoclaved Leishmania major (ALM) and Quillaja saponin. Saudi Pharmaceutical Journal, 16(1), 43-49. (IF 0.13)

13- Sajadi Tabasi, S.A., Tafaghodi, M., Jaafari, M.R., 2008. Induction of high antitoxin titers against tetanus toxoid in rabbits by intranasal immunization with dextran microspheres. International Journal of Pharmaceutics, 360, 12-17. (IF 3.60)

14-Tafaghodi, M., Sajadi Tabasi, S.A., Amiri, N., 2008. PLGA nanospheres loaded with Autoclaved Leishmania Major (ALM) and CpG-ODN: Preparation and in vitro characterization. Iranian Journal of basic medical Sciences, 11(2), 112-119.

15-Amin, M.R., Jaafari, M.R., Tafaghodi, M., 2009. Nasal immunization studies in rabbits by anionic and chitosan coated liposomes encapsulated with tetanus toxoid as a model antigen. Colloids and Surfaces B. Biointerfaces, 74, 225-229. (IF 2.78)

16- Khadivzadeh, T., Samadi, S., Emami, A., Tafaghodi, M., Sanjar Moosavi, N., Behnam, H.R., 2010. The Effect of Hypericum Perforatum on the Wound Healing and Scar of Cesarean. Journal of Alternative and Complementary Medicine, 16(1), 113-117. (IF 1.69)

17- Tafaghodi, M., Rastegar, S., 2010. Preparation and in vivo study of dry powder microspheres for nasal immunization. Journal of Drug Targeting, 18(3), 235-242. (IF 2.5)

18- Emami, S.A., Fakhrjafary, M., Tafaghodi, M., Hassanzadeh, M.K., 2010. Chemical Composition and Antioxidant Activities of the Essential Oils of Different Parts of Cupressus arizonica Greene. Journal of Essential Oil Research, 22, 193-199. (IF 0.64)

19- Tafaghodi, M., Jaafari, M.R., Eskandari, M., Khamesipour, A., 2010. Immunization against leishmaniasis by PLGA nanospheres loaded with an experimental Autoclaved Leishmania major (ALM) and Quillaja saponins. Tropical Biomedicine, 27, 639-650. (IF 0.58)

20- Mohaghegh, M., Tafaghodi, M., 2011. Dextran microspheres could enhance immune responses against PLGA nanospheres encapsulated with tetanus toxoid and Quillaja saponins after nasal immunization in rabbit. Pharmaceutical Development and Technology, 16, 36-43. (IF 0.9)

21- Alipour, S., Montaseri, H., Tafaghodi, M., 2010. Preparation and characterization of paclitaxel loaded alginate microparticles for pulmonary delivery. Colloids and Surfaces B. Biointerfaces, 81, 521-529. (IF 2.78)

22- Tafaghodi, M., Jaafari, M.R., Samiei, A., Soroush, D., Khamesipour, A., 2011. Immunization against leishmaniasis by PLGA nanospheres encapsulated with Autoclaved Leishmania major (ALM) and CpG-ODN. Parasitology Research, 108, 1265-1273. (IF 1.81)

23- Tafaghodi, M., Eskandari, M., Khamesipour, A., Jaafari, M.R., 2011. Alginate microspheres encapsulated with Autoclaved Leishmania major (ALM) and CpG-ODN induced partial protection and enhanced immune response against murine model of leishmaniasis. Experimental Parasitology 129, 107-114. (IF 1.86)

24- Moghadam Aryaee, F., Tafaghodi, M., 2011. Mucosal adjuvant potential of Quillaja saponins and cross-linked dextran microspheres, co-administered with liposomes encapsulated with tetanus toxoid. Iranian Journal of Pharmaceutical Research (In Press). (IF 0.65)

25- Tafaghodi, M., Eskandari, M., 2011. The mucosal adjuvant potential of cross-linked dextran microspheres (CDM) as dry powder. Iranian Journal of Basic Medical Sciences (In Press).

26- Khodaverdi, E., Tafaghodi, M., Ganji, F., Abnoos, K., Naghizadeh, H., 2011. In vitro insulin release from thermosensitive chitosan hydrogel. AAPS PharmSciTech (In Press).
 
 
ب) انتشار مقاله در ژورنال‎هاي علمي پژوهشي سطح Index Medicus, Pubmed, Medline) :  II )
 

1. Tafaghodi, M., Hasanzadeh, M., Rahimizadeh, M., 2003. Isolation and identification of Hyoscyamus insanus alkaloids. Iranian journal of Medicinal Plants, 2(7), 29-36.

2. Tafaghodi, M., Sajadi Tabasi, S.A., Jaafari, M.R., 2008. Nasal immunization studies by cationic, fusogenic and cationic-fusogenic liposomes encapsulated with tetanus toxoid. Current Drug Delivery, 5, 108-113.

3. Maleki, M., Karimi, G., Tafaghodi, M., Raftari, S., Nahidi, Y., 2011. Comparison of Intralesional 2% zinc sulfate and Glucantime injection in treatment of acute cutaneous Leishmaniasis. Indian Journal of Dermatology (In Press).

ج) انتشار مقاله در ژورنال‎هاي علمي پژوهشي سطح Scopus, Chemical Abstract, Embase, Biological Abstract) :III )

1. Tafaghodi, M., Hadizadeh, F., Farahmand, F., 2008. Comparison of spectrophotometry and spectroflourimetry methods in determination of encapsulation efficiencies of TT in microspheres and liposomes, Pharmaceutical Sciences, summer, 53-59.

 
د) انتشار مقاله در ژورنال‎هاي علمي پژوهشي سطح IV: (ساير سايت‎هاي تخصصي)

1. Tafaghodi, M., Sajadi Tabasi, S.A., Payan, M., 2007. Alginate microspheres as delivery system and adjuvant for autoclaved Leishmania major (ALM) and Quillaja saponin (QS) - Preparation and characterization. Iranian Journal of Pharmaceutical Sciences, 3(2), 61-68.

2. Deldar, K., Nazemi, E., Balali Mood, M., Emami, S.A., Mohammadpour, A.H., Tafaghodi, M., Afshari, R., 2008. Effect of Coriandrum sativum L. extract on lead excretion in 3-7 year old children, Journal of Birjand University of Medical Sciences, 15, 11-19.

هـ) انتشار مقاله در ژورنال‎هاي علمي پژوهشي اندكس نشده:

3. Tafaghodi, M., Sajadi Tabasi, S.A., Jaafari, M.R., 2002. Drug delivery from nasal route. Razi,,155, 32-42.
4. Tafaghodi, M., Sajadi Tabasi, S.A., Jaafari, M.R.., 2004. Mucosal immunization. Razi, 175, 17-24.
5. Tafaghodi, M., Jaafari, M.R.., Sajadi Tabasi, S.A., 2004. Adjuvants. Razi, 174, 34-45
 
 
 
و) ارائه مقاله دركنگره ها يا سمينارهاي خارجي:

1. Tafaghodi, M., Jaafari, M.R., Amin, M.R., 2007. Nasal Immunization Studies in Rabbits by Anionic and Chitosan Coated Liposomes Encapsulated with Tetanus Toxoid as a Model Antigen. Proceeding of the 1st Vaccine Congress, Amsterdam, Netherland.

2. Tafaghodi, M., Jaafari, M.R., Sajadi Tabasi, S.A., 2009. Induction of immune responses against leishmaniasis by alginate microspheres encapsulated with autoclaved Leishmania major (ALM) antigen and CpG-ODN. Proceeding of the 3rd Modern vaccine adjuvant and delivery systems, Vienna, Austeria.

 
ز) ارائه مقاله دركنگره ها يا سمينارهاي داخلي:

1) Tafaghodi, M. Shokouhi Nejad, H., 1995. Evaluation of different methods of determination of poor soluble substances. Proceeding of the 2nd congress of Iranian pharmacy students, Mashhad, Iran.

2) Moghimipour E., Dehghan G. and Tafaghodi M., 1998. The study of HPMC concentrations on physical properties of coated tablets. Proceeding of the 6th Iranian Congress of Pharmaceutical Sciences, Tehran, Iran.

3) Tafaghodi M., Rahimizadeh M., Hassanzadeh M., 2000. Isolation and characterization of alkaloids of Hyoscyamus insanus. Proceeding of the 7th Iranian Congress of Pharmaceutical Sciences, Mashhad, Iran.

4) Tafaghodi, M., Jaafari, M.R., Sajadi Tabasi, S.A., 2000. Formulation and characterization of liposomes containing tetanus toxoid. Proceeding of the 7th Iranian Congress of Pharmaceutical Sciences, Mashhad, Iran.

5) Tafaghodi, M., Sajadi Tabasi, S.A., Jaafari, M.R., 2002. Preparation and characterization of alginate microspheres encapsulated with tetanus toxoid for nasal delivery. Proceeding of the 8th Iranian Congress of Pharmaceutical Sciences, Shiraz, Iran.

6) Tafaghodi, M., Diwan, M., Samuel, J., Jaafari, M.R., Sajadi Tabasi, S.A., 2002. Increasing the immune responses by co-delivery of tetanus toxoid and CpG ODN encapsulated in PLGA nanospheres­. Proceeding of the 8th Iranian Congress of Pharmaceutical Sciences, Shiraz, Iran.

7) Tafaghodi, M., Zakavi, S.R., Sajadi Tabasi, S.A., Jaafari, M.R., Momen Nejad, H., 2002. Gamma-Scintigraphy as a novel method to study the distribution and clearance rate of different mucoadhesive nasal delivery systems. Proceeding of the 6th Annual Meeting of Nuclear Medicine, Mashhad, Iran.

8) Tafaghodi, M., Sajadi Tabasi, S.A., Jaafari, M.R.., 2003. Nasal immunization using alginate microspheres encapsulated with tetanus toxoid (TT). Proceeding of the 1st Congress of New Drug Delivery Systems, Tehran, Iran.

9) Tafaghodi, M., Jaafari, M.R.., Sajadi Tabasi, S.A., 2003. Nasal immunization using neutral, cationic, fusogenic and cationic-fusogenic liposomes encapsulated with tetanus toxoid (TT). Proceeding of the 1st Congress of New Drug Delivery Systems, Tehran, Iran.
 
10) Tafaghodi, M., Samuel, J., Diwan, M., Sajadi, S.A., Jaafari, M.R., 2003. Utilization of particulate and immunomodulating adjuvants for enhancement of immune response against tumors antigenic markers. Proceeding of the 3rd Congress of National Biotechnology, Mashhad, Iran.

11) Tafaghodi, M., Sajadi Tabasi, S.A., Jaafari, M.R.., 2006. Nasal immunization studies by alginate and cross-linked dextran microspheres and PLGA nanospheres encapsulated with tetanus toxoid (TT). Proceeding of the 10th Iranian Congress of Pharmaceutical Sciences, Tehran, Iran.

12) Tafaghodi, M., Sajadi Tabasi, S.A., Kharazizadeh, M., 2007. Preparation and characterization of PLGA nonospheres encapsulated with autoclaved Leishmania major (ALM) and saponin adjuvant. Proceeding of the 3rd Congress of New Drug Delivery Systems, Tehran, Iran.

13) Tafaghodi, M., Hadizadeh, H., Farahmand, F., 2007. Determination of encapsulation efficiency of fluorescent tetanus toxoid in microsphere and Liposome drug delivery systems by spectrofluorimetery method. Proceeding of the 3rd Congress of New Drug Delivery Systems, Tehran, Iran.

14) Tafaghodi, M., Jaafari, M.R., Sajadi Tabasi, S.A., 2008. Preparation, characterization and immunization studies with PLGA nonospheres encapsulated with autoclaved Leishmania major (ALM) and saponin adjuvant. Proceeding of the 11th Iranian Congress of Pharmaceutical Sciences, Kerman, Iran.

15) Tafaghodi, M., 2009. Nanoparticulate drug delivery systems as vaccine adjuvant and delivery system. Proceeding of the Nanodrugs, nano-biotechnology, nano-biosensors and nano-materials in medical sciences. Mashhad, Iran.

16) Tafaghodi, M., Jaafari, M.R., Sajadi, S.A., Khamesipour, A., Amiri, N., 2009. Immunization against leishmaniasis by PLGA nanospheres encapsulated with autoclaved Leishmania major (ALM) and CpG-ODN. ICRC2009, Zanjan, Iran.

17) Tafaghodi, M., Mohaghegh, M., 2009. Dextran microspheres could enhance immune responses against PLGA nanospheres encapsulated with tetanus toxoid and Quillaja saponins after nasal immunization in rabbit. ICRC2009, Zanjan, Iran.

18) Tafaghodi, M., Jiskoot, W., Saluja, V., 2011. Hepatitis B surface antigen (HBsAg) nanoparticles coated with chitosan and trimethyl chitosan (TMC): impact of formulation on physicochemical and immunological characteristics. ICRC 2011, Mashhad, Iran.

7) كتب تأليف/ ترجمه شده

الف) كتب تأليف شده:

ب) كتب ترجمه شده:

1) دو اسمت، پيتر، "عوارض جانبي داروهاي گياهي- جلد اول"، ترجمه ي تفقدي، محسن، اميري، رضا، حسين زاده، حسين، چاپ چهارم، انتشارات دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مشهد، سال 1385.

2) دو اسمت، پيتر، "عوارض جانبي داروهاي گياهي- جلد دوم"، ترجمه ي تفقدي، محسن، حسين زاده، حسين، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مشهد، سال 1385.

3) دو اسمت، پيتر، "عوارض جانبي داروهاي گياهي- جلد سوم"، ترجمه ي حسين زاده، حسين، تفقدي، محسن، چاپ اول، انتشارات دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مشهد، سال 1385.

4) اولتون، مايكل، "فارماسيوتيكس- جلد اول" ترجمه ي افراسيابي، هادي، تفقدي، محسن، سجادي، ابوالقاسم، صادقي، فاطمه، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مشهد، سال 1388.

5) اولتون، مايكل، "فارماسيوتيكس- جلد دوم" ترجمه ي افراسيابي، هادي، تفقدي، محسن، سجادي، ابوالقاسم، صادقي، فاطمه، فضلي بزاز، صديقه، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مشهد، سال 1389.

6) كاوينگتون، تيموتي، "درمان با داروهاي بدون نسخه" ترجمه ي ايمن شهيدي، محسن، تفقدي، محسن، معلم، سيد عادل، رضايي، رامين، فيروزي، زهرا، چاپ اول، انتشارات دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مشهد، سال 1390.

8) مسئولیت های اجرائی

1) مسوول آزمايشگاه اشكال دارويي دانشكده داروسازي مشهد، 1384
2) راه اندازي آزمايشگاه تحقيقات فارماسيوتيكس دانشكده داروسازي مشهد، 1383
3) مسوول آزمايشگاه تحقيقات فارماسيوتيكس دانشكده داروسازي مشهد، 1383 تا 1389
4) مسوول ارزشيابي امور آموزشي دانشكده داروسازي مشهد، 1384 تا 1387
5) معاون پژوهشي دانشكده داروسازي مشهد، 1385 تا 1389

9) عضویت در سازمان ها

1) عضو کمیته مشاورین تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشكي مشهد، 1383 تا 1385
2) عضو شوراي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مشهد، 1385 تا 1389
3) عضو هيات ممتحنه و ارزشيابي رشته نانوفناوري دارويي، وزارت بهداشت، 1389 تاكنون
4) عضو شوراي راهبردي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي مشهد، 1389 تاكنون
5) عضو شوراي بورس دانشگاه علوم پزشكي مشهد، 1389 تاكنون
6) عضو نيمه وقت مركز تحقيقات علوم دارويي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، 1387 تاكنون
7) عضو نيمه وقت مركز تحقيقات نانوفناوري، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، 1388 تاكنون
8) عضو انجمن سامانه هاي نوين دارورساني ايران، 1385 تاكنون
9) عضو هيات مديره انجمن سامانه هاي نوين دارورساني ايران، 1387 تا 1389
10) عضو تحريريه مجله Asian Pacific Journal of Tropical Medicine، 1388 تاكنون

10) علایق پژوهشی

1) ايمن سازي مخاطي و سيستميك با استفاده از سامانه هاي دارورساني نانوسفر، ميكروسفر و ليپوزوم
2)تجويز مخاطي داروها با استفاده از سامانه هاي دارورساني ميكرو و نانوپارتيكل
 
 
 
 
 
 
 
 

تاريخ بروز رساني : پنجشنبه 24/12/91 ساعت 13:31

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی، دانشکده داروسازی صندوق پستی: 1365-91775 تلفن: 66-8823255 511 نمابر: 8823251 511 پست الکترونیک: phs.it@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است .

آدرس سایت جدید دانشکده : pharmacy.mums.ac.ir