اخبار

نظرسنجي

به نظر شما در گروه فارماسيوتيکس کدام آزمايشگاه از نظر وضعيت دستگاههاي موجود و نحوه همکاري کارشناس آزمايشگاه با دانشجو مناسب تر مي باشد؟

آزمايشگاه صنعتي 46.5%
آزمايشگاه توليدي 6.7%
آزمايشگاه اشکال دارويي 6.0%
آزمايشگاه سامانه هاي نوين دارورساني 17.7%
آزمايشگاه تخصصي داروسازي 23.0%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

دانشکده داروسازی مشهد ( 319507 )
آزمایشگاه شیمی داروئي ( 57449 )
آزمایشگاه شیمی عمومي و شيمي آلي ( 56635 )
گروه شیمی دارویی ( 37696 )
دکتر محمدرضا صابری ( 30740 )
دكتر جواد بهروان ( 30674 )
چیدمان دروس رشته داروسازی ( 28864 )
پیام های هفتگی مرکز مشاوره ( 26679 )
سنتز ترکيبات دارويی ( 25825 )
واحد تحصیلات تکمیلی ( 24268 )
آیین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی داروسازی واحدهاي درسي و طول مدت تحصيل ( 23163 )
سیستم های دارورسانی نوین ( 22485 )
دکتر فرزین هادیزاده ( 18169 )
دكتر محمد رمضاني ( 18080 )
آزمایشگاه آنالیز دستگاه و عكس ( 18045 )
ریاست دانشکده داروسازی دکتر محسن ايمن شهيدي ( 16861 )
ليست دروس دانشكده داروسازي ( 16461 )
دكتر حسين حسين زاده ( 16349 )
دکتر بی بی صديقه فضلی بزاز ( 15884 )
معرفی دانشجویان برتر دانشکده داروسازی ( 15762 )
دكتر سيد عادل معلم ( 14478 )
بیوانفورماتیک ( 14409 )
دکتر محمود رضا جعفری - گروه فارماسیوتیکس ( 13905 )
کتابخانه دانشکده داروسازی مشهد ( 13493 )
سلولهای بنیادی ( 13237 )

 
 
 
  
دكتر محسن تفقدی(PharmD, PhD)
عضو هیئت علمی گروه فارماسیوتیکس ، دانشکده داروسازی مشهد
                                                                     
 
 

 
آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، پردیس دانشگاه، دانشکده داروسازی، گروه فارماسیوتیکس، 1365-91775
تلفن: دانشکده داروسازی 65-8823255-0511        نمابر: دانشکده داروسازی 8823251-0511  
    
 
 
 
 
سوابق تحصیلی
مراتب علمی
 دکترای داروسازی (Pharm.D) از دانشکده داروسازی مشهد
 استادیار گروه فارماسیوتیکس از سال 1383 تا سال 1387                                                                      
ph.D فارماسيوتيكس، دانشكده داروسازي مشهد، 1381-1375 (ايمن سازي از راه بيني با استفاده از ميكروسفرها و ليپوزومهاي زيست تجزيه پذير: توكسوئيد كزاز به عنوان مدل)
 دانشیار گروه فارماسیوتیکس از سال 1387 تا 1391
 دوره تکمیلی ph.D دانشكده داروسازي آلبرتا، كانادا، 1380 (وكسيناسيون عليه سرطان با استفاده از سامانه هاي دارورساني نانوسفر)
 
 استاد گروه فارماسیوتیکس از سال 1391 تا کنون
 
 
شرکت در دوره های آموزش
 كارگاه تهيه آنتي باديهاي نوتركيب (با منشا ايمونوگلوبولينهاي شتر و موش)- دانشكده پزشكي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، 1382
 اولين همايش و كارگاه مشترك ايران روسيه در زمينه نانوتكنولوژي- تهران، 1383
 كارگاه جستجو در اينترنت و مديريت منابع، مشهد، 1385
 كارگاه منطقه اي اخلاق در پژوهشهاي پزشكي، مشهد، 1385
 كارگاه كشوري كدهاي اختصاصي در پژوهشهاي پزشكي، وزارت بهداشت، تهران، 1385
 كارگاه طراحي سوالات چند گزينه اي، مشهد، 1385
 كارگاه پژوهش در آموزش، مشهد، 1385
 كارگاه كابرد نانوتكنولوژي در دارورساني، تهران، 1386
 كارگاه SPSS، مشهد، 1386
 
 
سوابق اجرایی
سوابق تدریس
 مسوول آزمايشگاه اشكال دارويي دانشكده داروسازي مشهد، 1384
 مقدمات داروسازي                                                     
 راه اندازي آزمايشگاه تحقيقات فارماسيوتيكس دانشكده داروسازي مشهد
 دارورساني از راه بيني، پوست و چشم
 مسوول آزمايشگاه تحقيقات فارماسيوتيكس دانشكده داروسازي مشهد، 1383 تا كنون
 داروسازي هسته اي
 عضو کمیته مشاورین تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشكي مشهد، 1383 تا 1385
 فراورده هاي بهداشتي- آرايشي
 مسوول ارزشيابي امور آموزشي دانشكده داروسازي مشهد، 1384 تا 1387
 كارآموزي داروخانه
 معاون پژوهشي دانشكده داروسازي مشهد، 1385 تا 1389
 داروسازي صنعتي
 عضو شوراي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مشهد، 1385 تا كنون
 سامانه هاي دارورساني ميكروسفر و نانوسفر (PhD)
 
 

گرایشهای پژوهشی

 ايمن سازي مخاطي و سيستميك با استفاده از سامانه هاي دارورساني نانوسفر، ميكروسفر و ليپوزوم ، تجويز مخاطي داروها با استفاده از سامانه هاي دارورساني ميكرو و نانوپارتيكل ، تهيه و بررسي ويژگيهاي سامانه هاي دارورساني كلاسيك
 
 
افتخارات و جوایز
  محقق برگزيده علوم دارويي، جشنواره فردوسي، مشهد، 1380
 داروساز برگزيده منتخب انجمن داروسازان خراسان ، مشهد، 1381
 بهترين مفاله در هشتمين همايش علوم دارويي (بخش دانشجويان phD )، شيراز، 1381
 پژوهشگر جوان برگزيده، نهمين همايش علوم دارويي، تبريز، 1383
 بهترين ترجمه كتاب (عوارض جانبي داروهاي گياهي- جلد 1 و )2، جشنواره هفته پژوهش، مشهد، 1383
 دريافت جايزه از ستاد نانوفناوري وزارت بهداشت بابت 3 پايان نامه دكتراي داروسازي در زمينه نانو فناوري
 بهترين ترجمه كتاب (فارماسيوتيكس- جلد 1)، جشنواره هفته پژوهش، مشهد، 1385
 هيات علمي برگزيده آموزشي، جشنواره هفته معلم، مشهد، 1385
  بهترين ترجمه كتاب (فارماسيوتيكس- جلد 2)، جشنواره هفته پژوهش، مشهد، 1386
 بهترين ترجمه كتاب در زمينه علوم دارويي، جشنواره هفته پژوهش، دانشگاه تهران، 1386 
 
 
 
انتشارات (کتاب)
  عوارض جانبي داروهاي گياهي- جلد اول (ترجمه با همكاري دكتر رضا اميري و دكتر حسين حسين زاده)، انتشارات دانشگاه علوم پزشكي مشهد، چاپ اول 1377، چاپ چهارم 1385 (داراي امتياز خودآموزي كشوري از وزارت بهداشت)
 عوارض جانبي داروهاي گياهي- جلد دوم (ترجمه با همكاري دكتر حسين حسين زاده)، انتشارات دانشگاه علوم پزشكي مشهد، چاپ اول 1380، چاپ سوم 1385 (داراي امتياز خودآموزي كشوري از وزارت بهداشت)
 عوارض جانبي داروهاي گياهي- جلد سوم (ترجمه با همكاري دكتر حسين حسين زاده)، انتشارات دانشگاه علوم پزشكي مشهد، چاپ اول 1385
 فارماسيوتيكس دانش طراحي اشكال دارويي- جلد اول (ترجمه با همكاري دكتر افراسيابي، دكتر سجادي، دكتر صادقي)- انتشارات دانشگاه علوم پزشكي مشهد، چاپ اول 1384
 فارماسيوتيكس دانش طراحي اشكال دارويي- جلد دوم (ترجمه با همكاري دكتر افراسيابي، دكتر سجادي، دكتر صادقي، دكتر فضلي بزاز)- انتشارات دانشگاه علوم پزشكي مشهد، چاپ اول 1385
 
 

مقالات برگزیده

 Diwan, M., Tafaghodi, M., Samuel, J., 2002. Enhancement of immune responses by co-delivery of a CpG oligodeoxynucleotide and tetanus toxoid in biodegradable nanospheres. Journal of Controlled Release, 85, 247-262 (IF 3.7)

 Tafaghodi, M., Sajadi Tabasi, S.A., Jaafari, M.R.., Zakavi, S.R., Momen-nejad, M., 2004. Evaluation of the clearance characteristics of various microspheres in the human nose by gamma-scintigraphy. International Journal of Pharmaceutics, 280, 125-135 (IF 2.2)

 Tafaghodi, M., Sajadi Tabasi, S.A., Jaafari, M.R., 2006. Formulation and characterization and release studies of alginate microsphere encapsulated with tetanus toxoid. Journal of Biomaterials Science. Polymer Edition., 17(8), 909-924 (IF 1.4)

 Tafaghodi, M., Sajadi Tabasi, S.A., Jaafari, M.R., 2006. Induction of systemic and mucosal immune responses by intranasal administration of alginate microspheres encapsulated with tetanus toxoid and CpG-ODN. International Journal of Pharmaceutics, 319, 37-43 (IF 2.2)

 Tafaghodi, M., Jaafari, M.R., Sajadi Tabasi, S.A., 2006. Nasal immunization studies by liposomes encapsulated with tetanus toxoid and CpG-ODN. European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 64, 138-145 (IF 2.5)

 
 

تاريخ بروز رساني : پنجشنبه 24/12/91 ساعت 10:30

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی، دانشکده داروسازی صندوق پستی: 1365-91775 تلفن: 66-8823255 511 نمابر: 8823251 511 پست الکترونیک: phs.it@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است .

آدرس سایت جدید دانشکده : pharmacy.mums.ac.ir