اخبار

نظرسنجي

به نظر شما در گروه فارماسيوتيکس کدام آزمايشگاه از نظر وضعيت دستگاههاي موجود و نحوه همکاري کارشناس آزمايشگاه با دانشجو مناسب تر مي باشد؟

آزمايشگاه صنعتي 46.5%
آزمايشگاه توليدي 6.7%
آزمايشگاه اشکال دارويي 6.0%
آزمايشگاه سامانه هاي نوين دارورساني 17.7%
آزمايشگاه تخصصي داروسازي 23.1%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

دانشکده داروسازی مشهد ( 318837 )
آزمایشگاه شیمی داروئي ( 57413 )
آزمایشگاه شیمی عمومي و شيمي آلي ( 56569 )
گروه شیمی دارویی ( 37624 )
دكتر جواد بهروان ( 30609 )
دکتر محمدرضا صابری ( 30579 )
چیدمان دروس رشته داروسازی ( 28811 )
پیام های هفتگی مرکز مشاوره ( 26551 )
سنتز ترکيبات دارويی ( 25730 )
واحد تحصیلات تکمیلی ( 24209 )
آیین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی داروسازی واحدهاي درسي و طول مدت تحصيل ( 23044 )
سیستم های دارورسانی نوین ( 22267 )
دکتر فرزین هادیزاده ( 18116 )
دكتر محمد رمضاني ( 18011 )
آزمایشگاه آنالیز دستگاه و عكس ( 17965 )
ریاست دانشکده داروسازی دکتر محسن ايمن شهيدي ( 16797 )
دكتر حسين حسين زاده ( 16249 )
ليست دروس دانشكده داروسازي ( 16144 )
دکتر بی بی صديقه فضلی بزاز ( 15836 )
معرفی دانشجویان برتر دانشکده داروسازی ( 15720 )
دكتر سيد عادل معلم ( 14449 )
بیوانفورماتیک ( 14358 )
دکتر محمود رضا جعفری - گروه فارماسیوتیکس ( 13824 )
کتابخانه دانشکده داروسازی مشهد ( 13409 )
سلولهای بنیادی ( 13186 )

 دکتر بيژن ملائکه> فعاليتهاي تحقيقاتي

 

  

1) مشخصات فردي

نام : بیژن
نام خانوادگي: ملائکه نیکوئی
جنسيت: مرد
رشته تحصيلي: فارماسیوتیکس
گروه آموزشي: فارماسیوتیکس
مرتبه علمي: دانشیار
آدرس محل كار: مشهد – بلوار وکیل آباد – مجتمع دانشگاهی – دانشکده داروسازی – صندوق پستی 1365-91775
تلفن محل كار: 8823255 (98511+)
آدرس پست الكترونيك: malaekehb@mums.ac.ir

2) تحصيلات دانشگاهي

1) دکترای عمومی داروسازی، دانشگاه علوم پزشكي تبریز، (مهر ماه 1373 لغايت شهريور ماه 1378)
2) دکترای تخصصی (PhD) فارماسیوتیکس، دانشگاه علوم پزشکی مشهد (مهرماه 1379 لغایت شهریورماه 1385)

3) تجربيات حرفه اي

4) تجربيات آموزشي

1) استاديار فارماسیوتیکس، دانشكده داروسازی، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، (مهرماه 1385 تا مردادماه 1390)
2) دانشیار فارماسیوتیکس، دانشكده داروسازی، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، (مردادماه 1390 تاکنون)

5) عناوين و امتيازات ويژه

1) محقق برتر (رتبه سوم) در گروه علوم دارویی، جشنواره هفته پژوهش دانشگاه علوم پزشكي مشهد سال 1389
2) محقق برتر (رتبه دوم) در گروه علوم دارویی، جشنواره هفته پژوهش دانشگاه علوم پزشكي مشهد سال 1391
3) محقق برجسته دانشگاه، جشنواره هفته پژوهش دانشگاه علوم پزشكي مشهد سال 1391

6) فعاليت هاي پژوهشي

الف) انتشار مقاله در ژورنال‎هاي علمي پژوهشي سطحISI) : I)

1) Malaekeh-Nikouei B., Sajadi S. A., Jaafari M. R., 2004, Preparation and characterization of biodegradable microspheres encapsulated with cyclosporine A using different grades of PLGA, Iranian Journal of Basic Medical Sciences, 7, 4, 240-249 (IF=0.243).

2) Jaafari M. R., Malaekeh-Nikouei B., Nasirli H., Hosseinzadeh H., 2005, Formulation of topical liposomes encapsulated with triamcinolone and comparison of their anti-inflammatory effects with available conventional topical ointment in mice, Iranian Journal of Basic Medical Sciences, 8, 3, 195-201 (IF=0.243).

3) Malaekeh-Nikouei B., Sajadi S. A., Jaafari M. R., 2006, The effect of different grades of PLGA on characteristics of microspheres encapsulated with cyclosporine A, Current Drug Delivery, 3, 4, 343-349.

4) Malaekeh-Nikouei B., Sajadi S. A., Jaafari M. R., Davies N. M., 2006, The effect of complexation on characteristics and drug release of PLGA microspheres loaded by cyclosporine-cyclodextrin complex, Journal of Drug Delivery Science and Technology, 16(5), 345-350 (IF=1.088).

5) Malaekeh-Nikouei B., Nassirli H., Davies N. M., 2007, Enhancement of cyclosporine aqueous solubility using α- and hydroxypropyl β-cyclodextrin mixtures, Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry, 59 (3-4), 245-250 (IF=1.399).

6) Malaekeh-Nikouei B., Sajadi S. A., Jaafari M. R., 2008, Preparation, characterization and mucoadhesive properties of chitosan coated microspheres encapsulated with cyclosporine A, Drug Development and Industrial Pharmacy, 34, 5, 492-498 (IF=1.539).

7) Malaekeh-Nikouei B., Jaafari M. R., Sajadi S. A., Samiee A., 2008, The Enhancement of Immunosuppressive Effects of Cyclosporine A on Human T-Cells Using Fusogenic Liposomes, Colloids and Surfaces B:Biointerfaces, 67, 238-244 (IF=3.554).

8) Abrishami M., Zarei-Ghanavati S., Soroush D., Rouhbakhsh M., Jaafari M. R., Malaekeh-Nikouei B., 2009, Preparation, characterization and in vivo evaluation of nanoliposomes encapsulated bevacizuamb for Intravitreal administration, Retina, 29, 5, 699-703 (IF=2.825).

9) Ramezani M., Khoshhamdam M., Dehshahri A.,Malaekeh-Nikouei B., 2009, The influence of size, lipid composition and bilayer Tm on the transfection efficiency of nanolipoplexes, Colloids and Surfaces B:Biointerfaces, 72(1), 1-5 (IF=3.554).

10) Malaekeh-Nikouei B., Malaekeh-Nikouei M., Kazemi Oskuee R., Ramezani M., 2009, Preparation, characterization and transfection efficiency of nanoliposomes modified with oligoamines as gene carrier, Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine, 5, 457–462 (IF=6.930).

11) Malaekeh-Nikouei B., Sajadi Tabassi S.A., Ashari H., Gholamzadeh A., 2009, Evaluation the effect of cyclodextrin complexation on aqueous solubility of fluorometholoneto achieve ophthalmic solution, Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry, 65, 335-340 (IF=1.399).

12) Ramezani M., Khakshoor T., Malaekeh-Nikouei M., Malaekeh-Nikouei B., 2010, The effect of linear PEI on characteristics and transfection efficiency of PEI-based cationic nanoliposomes, Iranian Journal of Basic Medical Sciences, 14, 1, 82-88 (IF=0.243).

13) Malaekeh-Nikouei B., Banaee T., Aghamohammadian J., Mosallaei N., Mohajeri SA., 2011, Quantitative LC Analysis of Cyclosporine A in Ocular Samples, Chromatographia, 73:817–821, (IF=1.437).

14) Motaharinia J., Ramezani M., Malaekeh-Nikouei M., Malaekeh-Nikouei B., 2011, Liposome-linear polyethyleneimine-DNA Nanocomplexes for Gene Delivery: Preparation, Characterization and In Vitro Transfection Activity, Current Nanoscience, 7, 587-593 (IF=1.356).

15) Mousavi S.H., Moallem S.A., Mehri S., Shahsavand S., Nassirli, Malaekeh-Nikouei B., 2011, Improvement of cytotoxic and apoptogenic properties of crocin in cancer cell lines by its nanoliposomal form, Pharmaceutical Biology, 49(10), 1039–1045 (IF=1.206).

16) Malaekeh-Nikouei B., Sajadi Tabassi S.A., Gerayeli G., Arab Salmani M., Gholamzadeh A., 2011, The effect cyclodextrin mixtures on the aqueous solubility of beclomethasone dipropionate, Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry, 72, 383-387 (IF=1.399).

17) Mohajeri SA, Malaekeh-Nikouei B., Sadegh H., 2012, Development of a pH-responsive drug delivery system for diclofenac using molecularly imprinted polymers, Drug Development and Industrial Pharmacy, 38(5), 616-22 (IF=1.539).

18) Malaekeh-Nikouei B., Abbasi Ghaeni F., Motamedshariaty V., Mohajeri SA, 2012, Controlled release of prednisolone acetate from molecularly imprinted hydrogel contact lenses, Journal of Applied Polymer Science, 126, 1, 387-394 (IF=1.395).

19) Tavallaie S., Zobeiri M., Haghighat-Khazaee Z., Hassanzadeh-Khayyat M., Nassirli H., Malaekeh-Nikouei B., Sahebkar A., Ghayour-Mobarhan M., 2012, Serum vitamin E concentration in Iranian population with angiography defined coronary artery disease, Asian Biomedicine, 6, 1, 19-25 (IF=0.282).

20) Rafiee E., Eavani S., Malaekeh-Nikouei B., 2012, 12-Tungstophosphoric Acid Immobilized on γ-Fe2O3@SiO2 Core–Shell Nanoparticles: An Effective Solid Acid Catalyst for the Synthesis of Indole Derivatives in Water, Chemistry Letters, 41, 4, 438 (IF=1.594).

21) Mosallaei N., Banaee T., Farzadnia M., Abedini E, Ashraf H, Malaekeh-Nikouei B., 2012, Safety evaluation of nanoliposomes containing cyclosporine A after ocular administration, Current Eye Research, 37, 6, 453-456 (IF=1.71).

22) Ramezani M., Malaekeh-Nikouei B., Malekzadeh S., Baghayeripour M.R., Malaekeh-Nikouei M., 2012, The effect of lipopolymer structure on the transfection efficiency of hydrophobic PEI-based cationic nanoliposomes, Current Nanoscience, 8, 5, 680-684 (IF=1.356).

23) Zarei-Ghanavati S., Malaekeh-Nikouei B., Pourmazar R., Seyedi S., 2012, Preparation, Characterization and In Vivo Evaluation of Microspherical Triamcinolone acetonide after Intravitreal Administration, Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics, 28 (5), 502-506 (IF=1.293).

24) Malaekeh-Nikouei B., Fazly Bazzaz B.S., Soheili V., Mohammadian K., 2013, Problems in ophthalmic drug delivery: evaluation of interaction between preservatives and cyclodextrins, Jundishapur Journal of Microbiology, 6(5), e6333 (IF=0.383).

25) Hosseinzadeh H., Ramezani M., Tavakoli Anaraki N., Malaekeh-Nikouei B., Mohammadpour A.H., 2013, Development and validation of extraction and HPLC method for determination of crocetin in human serum samples, Iranian Journal of Basic Medical Sciences, 15, 1, 47-55 (IF=0.243).

26) Malaekeh-Nikouei B., Mousavi SH, Shahsavand S, Mehri S, Nassirli H, Moallem SA., 2013, Assessment of cytotoxic and apoptogenic properties of safranal and nanoliposomal safranal in various cancer cell lines, Phytotherapy Research, 27, 1868-1873 (IF=2.068).

27) Malaekeh-Nikouei B., Golmohammadzadeh S., Salmani-Chamanabad S., Mosallaei N., Jamialahmadi K., 2013, Preparation, characterization and moisturizing effect of liposomes containing glucosamine and N-acetyl glucosamine, Journal of Cosmetic Dermatology, 12, 96-102 (IF=0.871).

28) Malaekeh-Nikouei B., Vahabzadeh S.A., Mohajeri S.A., 2013, Preparation of a molecularly imprinted soft contact lens as a new ocular drug delivery system for dorzolamide, Current Drug Delivery, 2, 3, 279 -285.

29) Mosallaei N., Jaafari M.R., Hanafi-Bojd M.Y., Golmohammadzadeh S., Malaekeh-Nikouei B., 2013, Docetaxel loaded solid lipid nanoparticles: Preparation, characterization, in-vitro and in-vivo evaluations, Journal of Pharmaceutical Sciences, 102, 6, 1994-2004 (IF=3.13).

30) Eslampour A., Malaekeh-Nikouei B., Abrishami M., Bayani R., 2013, Efficacy of extended-release oral diclofenac in postoperative pain management after photorefractive keratectomy, Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics, 29(7), 670-673 (IF=1.293).

31) Malaekeh-Nikouei B., 2014, A brief report on Iranian Journal of Basic Medical Sciences in 2013, Iranian Journal of Basic Medical Sciences, 17, 3, 149 (Editorial) (IF=0.243).

32) Fazly Bazzaz B.S., Khameneh B., Jalili-Behabadi M., Malaekeh-Nikouei B., Mohajeri S.A., 2014, Preparation, characterization and antimicrobial study of a hydrogel (soft contact lens) material impregnated with silver nanoparticles, Contact Lens & Anterior Eye, (IF=1.5) (In Press).

33) Moghadas Sharif N., Fazly Bazzaz B.S., Khameneh Bagheri B., Malaekeh-Nikouei B., 2014, The effect of nanoliposomes containing vancomycin and rifampin on Staphylococcus epidermidis biofilm, Drug Development and Industrial Pharmacy (IF=1.593) (In Press).

34) Oskuee R.K., Mohtashami E., Golami L., Malaekeh-Nikouei B., 2014, Cationic Liposomes-Polyallylamine-Plasmid Nanocomplexes for Gene Delivery, Journal of Experimental Nanoscience (IF=0.875) (In Press).

ب) انتشار مقاله در ژورنال‎هاي علمي پژوهشي سطح Index Medicus, Pubmed, Medline) :II)

1) Malaekeh-Nikouei B., Davies N. M., 2009, Double loading of cyclosporine A in liposomes using cyclodextrin complexes, PDA Journal of Pharmaceutical Science and Technology, March-April, 63(2), 139-148.

ج) انتشار مقاله در ژورنال‎هاي علمي پژوهشي سطح Scopus, Chemical Abstract, Embase, BiologicalAbstract) :III)

1) Hasanzadeh D., Malaekeh-Nikouei B., 1997, Quantitative analysis of H2-blockers by FT-IR: comparison with HPLC method, Pharmaceutical Sciences (Journal of Tabriz Faculty of Pharmacy), 3, 25-32.

2) Malaekeh-Nikouei B., Jaafari M. R., Sajadi S. A., Samiee A., 2005, Preparation of fusogenic liposomes encapsulated with cyclosporine A and evaluation of its immunosuppressive effects on human T-cells, Pharmaceutical Sciences (Journal of Tabriz Faculty of Pharmacy), 2, 1-9.

3) Malaekeh-Nikouei B., Jaafari M. R., Sajadi S. A., 2007, Preparation, characterization and mucoadhesive evaluation of chitosan coated liposomes containing cyclosporine A, Saudi Pharmaceutical Journal, 15, 3-4, 176-182.

4) Malaekeh-Nikouei B., Abrishami M., Zarei S., 2008, Liposomal formulation of bevasizuamb for intravitreal administration: increased half-life, decreased side effects, Iranian Journal of Medical Hypotheses and Ideas, 2:4.

5) Malaekeh-Nikouei B., Golmohammadzadeh S., Hosseini M., Nassirli H., 2011, Preparation and characterization of liposomes encapsulated with clindamycin and tretinoin, Pharmacie Globale (IJCP), 6 (03),

6) Ramezani M., Malaekeh-Nikouei B., Motaharinia J., Malaekeh-Nikouei M., 2011, Glactosylated liposome-polyethyleneimine-DNA nanocomplexes as a non-viral vector, Pharmacie Globale (IJCP), 10 (03).

7) Asili J., Mosallaei N., Shaterzadeh A., Malaekeh-Nikouei B., 2012, Preparation and characterization of liposomes containing methanolic extract of aerial parts of Platycladus orientalis (L.) Franco, Avicenna Journal of Phytomedicine, 2, 1, 17-23.

8) Iranshahi M., Esfahanizadeh T., Jalili-Jamshidian E., Hanafi-Bojd M.Y., Malaekeh-Nikouei B., 2013, Improvement the aqueous solubility of the prenylated coumarins using cyclodextrin complexation, International Journal of Pharmaceutical Research, 5, 3, 40-42.

9) Nikofal S., Mohajeri S.A., Banaee T., Malaekeh-Nikouei B., 2013, Evaluation of cyclosporine A eye penetration after administration of liposomal or conventional forms in animal model, Nanomedicine Journal, 1, 1, 52-58.

10) Ramezani A., Mehrdad Iranshahi M., Hanafi-Bojd, M.H., Malaekeh-Nikouei B., 2014, Preparation, characterization and cytotoxic effects of nanoliposomes containing umbelliprenin, International Journal of Pharmaceutical Research, (Accepted).

د) انتشار مقاله در ژورنال‎هاي علمي پژوهشي سطح IV: (ساير سايت‎هاي تخصصي)

1) Malaekeh-Nikouei B., Sajadi S. A., Jaafari M. R., Davies N. M., 2005, Preparation and characterization of PLGA microspheres loaded by cyclosporine-cyclodextrin complex, Iranian Journal of Pharmaceutical Sciences, 1, 4, 195-201.

2) آرام بستان، محبت محبي، محمدحسين حداد خداپرست، مهدي وريدي، بيژن ملائكه نيكوئي، بررسي ساختار اسيد چرب و خصوصيات فيزيكوشيميايي روغن دانه مرو (Salvia macrosiphon، Boiss)، فصلنامه پژوهشهاي علوم و صنايع غذايي ايران ، سال نهم، شماره 3 (پاییز 1392)، صفحه 279-283.

هـ) انتشار مقاله در ژورنال‎هاي علمي پژوهشي اندكس نشده:

و) ارائه مقاله دركنگره ها يا سمينارهاي خارجي:

1) Malaekeh-Nikouei B., Banaee T., Mosallaei N., Farzadnia M., Abedini E., Ashraf H., Preparation, characterization and safety evaluation of nanoliposomal formulations containing cyclosporine A, NanoFormulation, 28 May-1June 2012, Spain.

2) Malaekeh-Nikouei B., Ramezani M., Arabi L., Transfection efficiency of hydrophobic polyethyleneimine-based cationic nanoliposomes, Nanoscience and Nanotechnology 2011, September 19-23, 2011, Italy.

3) Malaekeh-Nikouei B., Ramezani M., and Malaekeh-Nikouei M.,Galactosylated liposmes-polyethyleneimine-DNA Nanocomplexes for gene delivery, Nano Thailand 2010, November 18-20, 2010, Thailand.

4) Malaekeh-Nikouei B., Ramezani M., and Malaekeh-Nikouei M., Preparation, Characterization and Transfection Efficiency of Galactosylated Nanolipoplexes as a Gene Carrier, 2010 Singapore Symposium on Drug Delivery Systems, January 20-24, 2010, Singapore.

5) Malaekeh-Nikouei B., Jaafari M. R., Sajadi S. A., Afshin Samiei, The effect of phospholipid type and size on immunosuppressive activities of liposomes encapsulated with cyclosporine A, 11th Liposome Research Days Conference, July 2008, Yokohama, Japan.

6) Sajadi S. A., Malaekeh-Nikouei B., Jaafari M. R., Davies N. M., The effect of complexation on characteristics of and drug release from PLGA microspheres loaded by cyclosporine-cyclodextrin complex, 33rd Annual Meeting and Exposition of the Controlled Release Society, July 2006, Vienna, Austria.

7) Sajadi S. A., Malaekeh-Nikouei B., Jaafari M. R., Preparation and characterization of biodegradable microspheres encapsulated with Cyclosporine A using different grades of PLGA, 1ST Pharmaceutical Sciences Fair & Exhibition, June 2005, Nice, France.

ز) ارائه مقاله دركنگره ها يا سمينارهاي داخلي:

1) Malaekeh-Nikouei B., Zarei-Ghanavati S., Pourmazar R., Seyedi S.,Microspheres containing triamcinolone acetonide for intravitreal administration: preparation, characterization and in vivo evaluation, 5th Iranian Controlled Release Conference, October 4-6, 2011, Mashhad, Iran.

1) Malaekeh-Nikouei B., Ramezani M., Motaharinia J., and Malaekeh-Nikouei M., The Cationic Liposome-Polyethyleneimine-DNA Complexes for Gene Delivery: Preparation, Characterization, and Transfection In Vitro, 12th Iranian Pharmaceutical Sciences Conference, August 2-5, 2010, Zanjan, Iran.

2) Malaekeh-Nikouei B., Abrishami M., Zarei-ghanavati S., Soroush D., Majid Rouhbakhsh M., Jaafari M. R., Preparation, characterization and in vivo evaluation of nanoliposomes encapsulated bevacizuamb (Avastin) for intravitreal administration, The Specialized Congress of Nanomedicine, Nanobiotechnology, Nanobiosensors and Nanomaterials,July 14-16, 2009 , Mashhad, Iran.

3) Malaekeh-Nikouei B., Ramezani M., Nazari S., Khakshour T., Preparation, characterization and transfection efficiency of nanoliposmes modified with lipopolymers constructed from polyethyleneimine and acrylate derivatives, 4th Iranian Controlled Release Conference, October 6-8, 2009, Zanjan, Iran

4) Malaekeh-Nikouei B., Ramezani M., Malaekeh-Nikouei M., Kazemi Oskuee R., Preparation, characterization and transfection efficiency of nanoliposomes modified with oligoamines as gene carrier, 11th Iranian Pharmaceutical Sciences Conference, Aug 2008, Kerman, Iran.

5) Gholamzadeh A., Ashari H., Malaekeh-Nikouei B., Sajadi Tabassi S.A., Evaluation of sulphobutylether β-cyclodextrin and hydroxypropyl γ-cyclodextrin complexation on aqueous solubility of fluorometholone, 11th Iranian Pharmaceutical Sciences Conference, Aug 2008, Kerman, Iran.

6) Shahsavand S., Mehri S., Moallem S.A., Mosavi S.H.,Malaekeh-Nikouei B., Assessment of cytotoxic and apoptogenic properties of crocin and its nanoliposomes in various cancer cell lines, 11th Iranian Pharmaceutical Sciences Conference, Aug 2008, Kerman, Iran.

7) Mehri S., Shahsavand S., Moallem S.A., Mosavi S.H.,Malaekeh-Nikouei B., Assessment of cytotoxic and apoptogenic properties of safranal and its nanoliposomes in various cancer cell lines, 11th Iranian Pharmaceutical Sciences Conference, Aug 2008, Kerman, Iran.

8) Malaekeh-Nikouei B., Jaafari M. R., Sajadi S. A., Preparation, characterization and mucoadhesive evaluation of chitosan coated liposomes containing cyclosporine A, The Third Iranian Conference of Novel Drug Delivery Systems, June 2007, Tehran, Iran.

9) Malaekeh-Nikouei B., Sajadi S. A., Jaafari M. R., Preparation and characterization of chitosan coated microspheres encapsulated with cyclosporine A, 10th Iranian Pharmaceutical Sciences Conference, Aug 2006, Tehran, Iran.

10) Malaekeh-Nikouei B., Jaafari M. R., Sajadi S. A., Samiei A., The enhancement of immunosuppressive effects of cyclosporine A on human T-cells using fusogenic liposomes, 10th Iranian Pharmaceutical Sciences Conference, Aug 2006, Tehran, Iran.

7) كتب تأليف/ ترجمه شده

الف) کتب تالیفی:
1) سامانه های دارورسانی با اندازه نانو، چاپ اول، انتشارات دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مشهد، سال 1390.
 
ب) كتب ترجمه شده:
1) استوارت باربارا، ” طیف بینی مدرن مادون قرمز “، ترجمه‎ي حسن زاده. داود، ملائکه. بیژن، چاپ اول، انتشارات دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مشهد، سال 1380.

8) مسئولیت های اجرائی

1) عضو كميته كارشناسي علوم پايه معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سال 1387 تا سال 1389
2) مدیر اجرایی مجله علوم پایه پزشکی ایران، از سال 1382 تاکنون
3) عضو مرکز تحقیقات نانوفناوری از سال 1388 تاکنون
4) عضو مرکز تحقیقات شبکیه از سال 1392 تاکنون
5) مسئول آزمایشگاه داروسازی صنعتی دانشکده داروسازی از سال 1388 تاکنون
6) دبیر اجرایی همایش تخصصی جایگاه نانوداروها، نانوزیست فناوری و..... در سال 1389
7) مدیر عامل داروخانه آموزشی 22 بهمن از سال 1389 تا 1392
8) دبیر اجرایی پنجمین همایش سامانه های نوین دارورسانی ایران در سال 1390
 
 
9) عضویت در سازمان ها
 
1) عضو انجمن متخصصین علوم دارویی ایران
2) عضو انجمن نانوفناوری ایران
 
 
10) علایق پژوهشی
 
1) سيستم هاي نوين داروسازي نظير : نانوسفرها، ليپوزوم ها، نانوذرات لیپیدی جامد، نانوذرات آهن و نانوذرات سیلیکا
2) طراحي وكتورهاي غير ويروسي و انتقال ژن
3) بررسي افزايش محلوليت داروها از طريق كمپلكس شدن با سيكلودكسترين ها

 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاريخ بروز رساني : چهارشنبه 20/01/93 ساعت 18:33

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی، دانشکده داروسازی صندوق پستی: 1365-91775 تلفن: 66-8823255 511 نمابر: 8823251 511 پست الکترونیک: phs.it@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است .

آدرس سایت جدید دانشکده : pharmacy.mums.ac.ir