اخبار

نظرسنجي

به نظر شما در گروه فارماسيوتيکس کدام آزمايشگاه از نظر وضعيت دستگاههاي موجود و نحوه همکاري کارشناس آزمايشگاه با دانشجو مناسب تر مي باشد؟

آزمايشگاه صنعتي 46.5%
آزمايشگاه توليدي 6.8%
آزمايشگاه اشکال دارويي 6.0%
آزمايشگاه سامانه هاي نوين دارورساني 17.7%
آزمايشگاه تخصصي داروسازي 23.1%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

دانشکده داروسازی مشهد ( 318799 )
آزمایشگاه شیمی داروئي ( 57411 )
آزمایشگاه شیمی عمومي و شيمي آلي ( 56563 )
گروه شیمی دارویی ( 37619 )
دكتر جواد بهروان ( 30603 )
دکتر محمدرضا صابری ( 30568 )
چیدمان دروس رشته داروسازی ( 28807 )
پیام های هفتگی مرکز مشاوره ( 26544 )
سنتز ترکيبات دارويی ( 25717 )
واحد تحصیلات تکمیلی ( 24208 )
آیین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی داروسازی واحدهاي درسي و طول مدت تحصيل ( 23027 )
سیستم های دارورسانی نوین ( 22252 )
دکتر فرزین هادیزاده ( 18109 )
دكتر محمد رمضاني ( 18006 )
آزمایشگاه آنالیز دستگاه و عكس ( 17960 )
ریاست دانشکده داروسازی دکتر محسن ايمن شهيدي ( 16794 )
دكتر حسين حسين زاده ( 16242 )
ليست دروس دانشكده داروسازي ( 16123 )
دکتر بی بی صديقه فضلی بزاز ( 15828 )
معرفی دانشجویان برتر دانشکده داروسازی ( 15719 )
دكتر سيد عادل معلم ( 14442 )
بیوانفورماتیک ( 14356 )
دکتر محمود رضا جعفری - گروه فارماسیوتیکس ( 13821 )
کتابخانه دانشکده داروسازی مشهد ( 13404 )
سلولهای بنیادی ( 13177 )

 
 
 
  دكتر بی بی صدیقه فضلی بزاز(MSc , PhD)
 عضو هیئت علمی گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی
(مدیر گروه شیمی دارویی)

 
آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، پردیس دانشگاه، دانشکده داروسازی، گروه شیمی دارویی، 1365-91775
تلفن: دانشکده داروسازی 65-8823255-0511         نمابر: دانشکده داروسازی 8823251-0511 
               
 
 
 
 
سوابق تحصیلی
مراتب علمی
 ليسانس شيمي از دانشگاه مشهد 1349
 استاديار گروه شيمي دارويي دانشكده داروسازي مشهد 1361
 فوق ليسانس شيمي دارويي از دانشگاه لاف برا انگلستان 1357
 دانشيار گروه شيمي دارويي دانشكده داروسازي مشهد 1368
Ph.D. ميكرب شناسي دارويي از دانشگاه لاف برا انگلستان 1360
 استاد گروه شيمي دارويي دانشكده داروسازي مشهد 1378
 فرصت مطالعاتي، بيولوژي مولكولي و تكنولوژي DNA نوتركيب، دانشگاه مك گيل كانادا 1371
 عضو هيات علمي مركز تحقيقات علوم دارويي دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1380-1382
 فرصت مطالعاتي، كشت سلولي، دانشگاه كبك، انستيتو آرماند فراپير لاوال- كانادا 1376
 عضو هيات علمي مركز تحقيقات بيوتكنولوژي دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1382 تاکنون.
 
 
شرکت در دوره های آموزش
سوابق تدریس
 كارگاه آموزش متدولوژي تحقيق 1368
 دوره آموزش مديريت مياني 1371
کنترل میکروبی دارو عملی
 كارگاه عملي و نظري رونويسي ژن و ساخت پروتئين در خارج بدن موجود زنده 1374
 كنترل ميكربي دارو تخصصي- تئوري و عملي
 مجموعه كارگاه هاي سريالي آموزش پزشكي جامعه نگر 1374
 فرآورده هاي دارويي بيولوژيك
 كارگاه انطباق امور آموزشي، پژوهشي و... با موازين شرع مقدس اسلام 1375
 ميكروبيولوژي عمومي
 كارگاه PBL 1378
 زبان تخصصي
 كارگاه طراحي سوال 1380، 1385
 شيمي دارويي
 كارگاه مقاله نويسي 1382
 
 
 
کسب مقام
 استاد نمونه کشور در سال 1376
 برگزیده زنان نخبه سراکشور ونخبه و ایثارگر جهان اسلام، مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در سال 1386
 مترجم برتر دانشگاه علوم پزشکی مشهد(ترجمه کتاب فارماسیوتیکس جلد 2، 1386)
 مترجم کتاب برگزیده فارماسیوتیکس (جلد 2) در شانزدهمین دوره کتاب برتر دانشگاهی سال 1385 در جشنواره پژوهش دانشگاه تهران ، 1386
 
 
 
سوابق اجرایی
 رئيس دانشكده داروسازي مشهد  1361-1371
 مدير گروه شيمي دارويي دانشكده داروسازي مشهد 1377-1379 و 1387 تا کنون
 معاون پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1379-1384
 سردبير مجله علوم پايه پزشكي ايران 1377 تا کنون
 عضو شوراي آموزش داروسازي و تخصصي كشور 1367-1375
 عضو هيات ممتحنه و ارزشيابي رشته تخصصي فارماسيوتيكس 1370-1381
 عضو كميته پنج نفره انتخاب اعضا هيات هاي ممتحنه و ارزشيابي رشته هاي تخصصي داروسازي 1371-1374
 عضو شوراي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1372 تا کنون
 عضو هيات مميزه دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1372تا 1387
 عضو شوراي پژوهشي دانشكده داروسازي مشهد 1373 تا کنون
 عضو بورد تخصصي فارماسيوتيكس كشور 1370- 1381
 عضو بورد تخصصي بيوتكنولوژي دارويي كشور 1379-1386
 عضو كميته ارزيابي و بررسي كيفيت آموزش دانشگاه 1378-1379
 عضو شوراي انتشارات دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1379-1384
 عضو كميته منطقه اي اخلاق دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1379تا کنون
 عضو كميته منتخب دانشكده داروسازي مشهد 1375تا 1389
 عضو كميته تخصصي هيات مميزه دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1375-1380 و 1389 تا کنون
 مسئول نشريات دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1379تا کنون
 عضو كميته تامين منابع لاتين دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1379تا کنون
 عضو شوراي دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1385تا 1388
عضو بورد تخصصی داروسازی سنتی  1386 تا 1387
عضو بورد تخصصی کنترل دارو  1387 تا کنون
 مدیر گروه شیمی دارویی، دانشكده داروسازي مشهد 1387تا کنون
 مدير مسئول مجله علوم پايه پزشکي ايران 1387 تا کنون
 
 
علائق تحقیقاتی
 تعيين مقدار مواد به طريقه ميكربي
 بيوفيلم، تشكيل و چگونگي حذف آن
 بررسي توكسيسيته مواد با استفاده از تست ايمز
 بررسي آلودگي ميكربي مواد مختلف و فرآورده هاي دارويي
 حساسيت زايي (مقاومت زدايي) ميكربها با استفاده از اثر سينرژي دو ماده
 بررسي خواص ضدميكربي داروهاي مختلف، عصاره ها و اجزا گياهي و همينطور مكانيسم عمل ضد ميكربي آنها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاريخ بروز رساني : دوشنبه 11/10/91 ساعت 03:44

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی، دانشکده داروسازی صندوق پستی: 1365-91775 تلفن: 66-8823255 511 نمابر: 8823251 511 پست الکترونیک: phs.it@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است .

آدرس سایت جدید دانشکده : pharmacy.mums.ac.ir