اخبار

نظرسنجي

به نظر شما در گروه فارماسيوتيکس کدام آزمايشگاه از نظر وضعيت دستگاههاي موجود و نحوه همکاري کارشناس آزمايشگاه با دانشجو مناسب تر مي باشد؟

آزمايشگاه صنعتي 46.5%
آزمايشگاه توليدي 6.7%
آزمايشگاه اشکال دارويي 6.0%
آزمايشگاه سامانه هاي نوين دارورساني 17.7%
آزمايشگاه تخصصي داروسازي 23.1%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

دانشکده داروسازی مشهد ( 318837 )
آزمایشگاه شیمی داروئي ( 57413 )
آزمایشگاه شیمی عمومي و شيمي آلي ( 56569 )
گروه شیمی دارویی ( 37624 )
دكتر جواد بهروان ( 30609 )
دکتر محمدرضا صابری ( 30579 )
چیدمان دروس رشته داروسازی ( 28811 )
پیام های هفتگی مرکز مشاوره ( 26551 )
سنتز ترکيبات دارويی ( 25730 )
واحد تحصیلات تکمیلی ( 24209 )
آیین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی داروسازی واحدهاي درسي و طول مدت تحصيل ( 23044 )
سیستم های دارورسانی نوین ( 22267 )
دکتر فرزین هادیزاده ( 18116 )
دكتر محمد رمضاني ( 18011 )
آزمایشگاه آنالیز دستگاه و عكس ( 17965 )
ریاست دانشکده داروسازی دکتر محسن ايمن شهيدي ( 16797 )
دكتر حسين حسين زاده ( 16249 )
ليست دروس دانشكده داروسازي ( 16143 )
دکتر بی بی صديقه فضلی بزاز ( 15836 )
معرفی دانشجویان برتر دانشکده داروسازی ( 15720 )
دكتر سيد عادل معلم ( 14449 )
بیوانفورماتیک ( 14358 )
دکتر محمود رضا جعفری - گروه فارماسیوتیکس ( 13824 )
کتابخانه دانشکده داروسازی مشهد ( 13409 )
سلولهای بنیادی ( 13186 )

 
 
 
 
هر آزمایشگاه باید با توجه به دستگاههای مورد استفاده در آزمایشگاه خود اقدام به جمع آوری اطلاعات در مورد مقررات ایمنی کار با دستگاه مورد نظر را نماید
 
 
وسائل آزمايشگاهی کوچک
 
 
ميکروپيپت
 

برای برداشتن حجم مورد نظر خود توسط ميکروپيپت به نکات زير توجه فرماييد:

1- ميکروپيپت را به آرامی و با دقت برروی حجم مورد نظر تنظيم کنيد.

2- تيپ يکبار مصرف را به ميکروپيپت متصل نماييد بطوريکه از جايگيری درست و محکم آن مطمئن باشيد.

3- دکمة عملگر (Operating Botton) را تا اولين ايست (First stop) آن فشار دهيد.

4- نوک تيپ را درست زير سطح مايع (mm3-2( قرار دهيد و دکمة عملکرد را به آرامی و به طور يکنواخت آزاد کنيد. ميکروپيپت را در طی کشيدن مايع عمود نگه داريد. در مورد مايعاتی که ويسکوزيته و دانسيته آنها با آب متفاوت می باشدبهتر است که با پرو خالی کردن تيپ، درون آنرا با آن مايع مرطوب نماييد.

5- سرتيپ را به دقت از درون مايع بيرون آورد، به کنارة درون ظرف بکشيد تا مقادير اضافی به جدار بيرونی آن باقی نمانده باشد.

6- مايع کشيده شده با فشار آرام دکمة عملکرد تا اولين ايست خارج می شود. پس از توقف کوتاهی در اولين ايست دکمة عملکرد را تا دومين نقطة ايست فشار دهيد تا از تخليه کامل آن مطمئن شويد.

هرگز از ميکروپيپت در خارج از محدودة مشخص شده برای آن استفاده نکنيد.

پيشنهاد می شود که در هنگام عدم استفاده از ميکروپيپت، آنرا در وضعيت عمودی نگهداريد.

برای تميز کردن ميکروپيپت از آب يا اتانول 70% و يک پارچة نرم يا دستمال بدون پرز استفاده کنيد. پيشنهاد می شود که محل اتصال تيپ به ميکروپيپت به طور منظم تميز شود. هرگز برای پاک کردن سطوح خارجی ميکروپيپت از موادی نظير گزيلول يا ساير حلالهای مواد پلاستيکی استفاده نکنيد.

مراقب باشيد هنگام برداشتن مواد شيميايی تنها تيپ با آنها تماس يابد و خود ميکروپيپت آلوده نشود.

مايع نبايد وارد ميکروپيپت شود بنابراين هرگز هنگاميکه تيپ حاوی مايع می باشد. آنرا سروته يا به طور افقی نگه نداريد.

هميشه حجم کشيده شده توسط مطکروپيپت را با چشم کنترل کنيد تا مطمئن شويد حجم مورد نظر شما کشيده شده است.

در هنگام کشيدن مواد با چگالی بالا مثل کليسرول و تريتون ؛ علاوه بر رعايت آرامش در کار، هميشه پس از آزادی کامل دکمة عملکرد نوک تيپ را تا چند لحظه در مايع نگه داريد تا حجم مورد نظر شما به طور کامل کشيده شود. در صورتيکه نياز به برداشتن حجمهای بيشتری از اين مواد باشد، می توان برای سهولت کار، سر تيپ را چيد. اين مورد برای برداشتن سوسپانسيون سلولی نيز صادق است.

تا حد امکان از کشيدن مواد خورنده ای مثل اسيد و بازهای قوی با استفاده از ميکروپيپت خودداری

کنيد؛ زيرا بخارات اين مواد باعث خوردگی و زنگ زدن فنر ميکروپيپت می شود . بهتر است در اين موارد از پيپت های شيشه ای استفاده شود. در صورت اجتناب ناپذير بودن استفاده از ميکروپيپت برای اين مواد ، پيشنهاد می شود که پس از اتمام کار ميکروپيپت باز شده، پيستون و اجزای درونی آن شسته و تميز گردد.

در صورت آلوده شدن ميکروپيپت به خون، فراورده های خونی يا سوسپانسيون ميکروبی، اگر ميکروپيپت قابل اتوکلاو کردن است از اين روش استفاده کنيد. درغير اينصورت قسمت آلوده را با دقت از ميکروپيپت جدا کرده و به مدت يکساعت در ساولن 10% و پس از شستشو با آب به مدت 10 دقيقه در SDS 10% و پس از شستشوی مجدد با آب به مدت 10 دقيقه در الکل 70% قرار دهيد. در نهايت وسيله را با مقادير فراوانی آب شستشو داده و در هواخشک کنيد.

ورتکس

پيش از استفاده از دستگاه های ورتکس- اسپين روميزی، از محکم بودن خش چرخندة آن اطمينان حاصل کنيد.

سعی کنيد حتی المکان به صورت تراز از آن استفاده کنيد. به طور مثال از اسپين کردن يک ويال که در مقابل آن يک ويال ديگری قرار نداده ايد خودداری فرماييد.

استفاده از ورتکس تنها برای موارد خاصی همچون مخلوط کردن بافرها مناسب است. DNA های بزرگ در اثر ورتکس آسيب خواهند ديد.

در هنگام ورتکس کردن از محکم بودن در ويال ها و غير قابل نشت بودن آنها مطمئن شويد، زيرا نشت مواد باعث ايجاد اشکال در آزمايش شما و بروز مشکلات ايمنی می گردد.

ويال

قبل از شروع کار از سالم بودن( سوراخ نبودن) و تميز بودن ويال اطمينان حاصل کنيد.

سعی کنيد در هر آزمايش از ويال مناسب آن کار استفاده کنيد.

در هنگام کار خصوصا" در مورد مواد فرار سمی و خطرناکی مثل فنل از محکم بودن و عدم نشت در ويال مطمئن شويد.

برای باز کردن در ويال از روش مناسبی استفاده کنيد تا محتويات آن يکباره به بيرون پاشيده نشود.

در هنگام استفاده از ظروف يکبار مصرف مثل ويال، فالکون، پليت و ... به جنس پليمر سازندة آن توجه داشته باشيد. برخی از انها مثل پلی پروپيلن (Polypropylene) قابل اتوکلاو کردن هستند و برخی ديگر مثل پلی اتيلن(Polyethylene) را نمی توان اتوکلاو کرد. ضمنا" اين ظروف نسبت به تمامی مواد مقاوم نبوده با برخی از آنها واکنش می دهند، برای مثال پلی کربناتها نسبت به انواع الکلها مقاوم نيستند.

صفحة گرم کننده (Hot Plate)

اين دستگاه يک وسيلة الکترونيکی است که استفاده از آن در محدودة دمايی مشخصی مجاز می باشد ( C ° 80-15) بنابراين از تنظيم آن روی دماهای بالاتر از مجاز خودداری کنيد. زيرا باعث ايجاد آسيب در سيستم الکترونيکی زير آن می شود.

برای سرد کردن دستگاه جدا" از خيس کردن آن به هر صورت اجتناب نماييد.

در صورتيکه حجم مادة درون يک ويال زياد باشد، دمای بالا باعث ايجاد فشار و باز شدن خود به خودی درب و بيرون پاشيدن محتويات آن می شود. دراين موارد يک منفذ خروجی برای آن تعبيه کنيد يا حجم کمتری در هر ويال بريزيد.

بن ماری (حمام آب)

محفظة بن ماری بايد هميشه حاوی مقدار کافی آب مقطر تميز باشد. بنابراين قبل از روشن ساختن ان از کافی بودن حجم آب اطمينان حاصل کنيد، خصوصا" زمانيکه می خواهيد شبانه يا برای مدت طولانی دستگاه را روی دمای بالايی روشن بگذاريد. بديهی است که کم شدن آب آن باعث بروز آسيب در دستگاه و آتش سوزی خواهد شد.

برای پر کردن بن ماری از آب يکبار تقطير استفده نماييد. مراقب باشيد که نمونه های شما به آب نفوذ نکند. در صورت مشاهدة آلودگی در آب بن ماری ، بلافاصله آب آنرا به طور کامل تخليه و پس از شستشوی محفظ آنرا از آب تميز پر نماييد.

در صورت استفادة بلند مدت خصوصا" در دماهای بالا، در محفظه را بسته نگهداريد تا از تغيير بيش از حد، فشار آمدن به دستگاه و کثيف شدن احتمالی آن جلوگيری شود.

اگر می خواهيد از سرد کننده (chiller) استفاده کنيد، حتما" لازم است بن ماری را هم روی دمای مورد نظر تنظيم و آنرا روشن نماييد. توجه داشته باشيد که هنگام قرار دادن سر مارپيچ در آب، دمای آب بالاتر از دمااتاق نباشد.

از بن ماری های دقيق برای دماهای بالاتر از c ° 55 استفاده نکنيد.

اصول ايمنی کار با دستگاه مايکروويو

دستگاه مايکروويو با استفاده ز انرژی امواج بسيار کوتاه راديويی يا مايکروويو، حرارت مورد نياز برای گرم کردن اجسام و موارد را در مدت زمان کوتاهی تأمين می نمايد.

در کار بااين دستگاه دوعامل اصلی قدرت و زمان استفاده ز امواج، قابل کنترل است. انرژی الکترومغناطيس در فرکانس مايکروويو يکی از پاکيزه ترين و بی زيان ترين منابع ايجاد گرما می باشد ولی در کار با دستگاه بايد نکات زير را رعايت نمود.

هرگز دستگاه را بدون آنکه چيزی در آن باشد مورد استفاده قرار ندهيد ، زيرا انرژی گرمايی جذب ديواره های داخلی آن شده و باعث صدمه به دستگاه می گردد. حتما" در هنگامی که دستگاه کار می کند بايد جسمی يا مايعی در آن باشد تا انرژی گرمايی جذب آن شود.

به هيچ وجه نبايد وسايل يا ضمايم فلزی مانند فويل آلمينيومی را داخل دستگاه نمود زيرا به محض شروع به کار دستگاه باعث ايجاد جرقه و صدمه زدن به دستگاه می گردد. درپوش آلمينيومی را قبل از گرم کردن بايد از ظرف جدا کرد.

از گرم کردن ظروف در بسته ، خشک کردن کاغذ و پارچه توسط دستگاه اجتناب نمائيد .

دريچه های تهويه دستگاه بايد آزاد باشند و راه آنها نبايد مسدود گردد.

برای خارج کردن ظروف گرم شده توسط دستگاه حتما" بايد از دستکش يا دستگيره پارچه ای استفاده نمود.

پس از گرم کردن مايعات و خاموش کردن دستگاه چند دقيقه صبر نماييد تا حرارت آن يکنواخت شود و سپس با احتياط آن را از دستگاه خارج نماييد.

درب دستگاه قبل از شروع به کار بايد کاملا" بسته باشد و از کار کردن دستگاه بادرب باز يا نيمه باز جدا" خود داری شود.

درصورتی که در اثر اشتباه دستگاه بدون بار کار نمايد ، برق ان به طور خودکار قطع می گردد، در اين صورت حداقل نيم ساعت دستگاه را روشن نکنيد.

اگر از کيسه نايلونی برای گرم کردن جسمی استفاده می نماييد. دقت فرماييد که منافذی برای خروج بخار آب در کيسه ايجاد نماييد.

کليدها را آرام و تک به تک فشار دهيد، هرگز به طور هم زمان چند کليد را با هم فشار ندهيد.

هيچ گاه دستگاه را بدون سينی استفاده ننماييد.

سطوح داخلی و خارجی، درب و نوارهای حاشيه و سينی گردان و غلط گر را بايد همواره تميز نگهداشت زيرا در صورت آلودگی دستگاه به مواد شيميايی و حتی مواد پاک کننده کارايی آن پايين می آيد.

نظافت دستگاه

برای برطرف کردن لکه ها و جرم ها از داخل مايکروويو ، حدود 1 ليتر آب در يک ظرف شيشه ای قرار داده و دستگاه را به مدت 6 تا 8 دقيقه با بالاترين قدرت روشن نماييد. آب به جوش می ايد و بخار آن با عث می شود که لکه ها و جرمها نرم شده و به راحتی برطرف شوند. اين کار باعث ميشود که بوی نامطبوع که دراثر گرم کردن بعضی مايعات در داخل دستگاه ايجاد می گردد. برطرف گردد. مايعات نيز نبايد بر روی سينی و داخل محفظه ريخته شوند و برای شستشو دستگاه نيز حتما" آب را در يک ظرف ريخته و سپس از آن بجوشانيد.
 
مشکلات احتمالی کار با دستگاه مايکروويو
 

اشکال

توصيه و راه حل

- تراکم بخا در داخل دستگاه

- جريان هوا در اطراف درب و پوشش خارجی

- انعکاس نور از اطراف دربو پوشش خارجی

- آزاد شدن بخار از اطراف درب و يا منافذ

طبيعی است

درهنگام فشار دادن کليد <Start>دستگاه کار نمی کند.

از بسته بودن درب دستگاه اطمينان يابيد.

امکان وارد کردن هطچ تنظيمی نيست.

اشتباها" برای توقف موفت کليد <Stop> را فشار داده ايد.

کليد <Reset > را فشار دهيد تا برنامه تنظيمی کاملا" لغو شود.

شنيدن صدای اضافه يا جرقه

آيا ظروف دارای تئينات فلزی است؟

آيا ظروف فلزی در دستگاه باقی نمانده است.

آيا فويل آلومينيومی در مجاورت ديواره ها قرار

 

نکات ايمنی کاربا اتوکلاو

اتوکلاو دستگاهی است که با استفاده از بخار آب تحت فشار عمل استريليزاسيون را انجام می دهد. درهنگام کار با اين دستگاه به نکات زير توجه نماييد:

بهتر است جهت جلوگيری از تشکيل رسوب در دستگاه اتوکلاو ، از آب مقطر استفاده نماييد.

سطح اب درون دستگاه نبايد از انتهای پايين ديگ بالاتر رود.

پيچهای درب را بايد کاملا" محکم بست. برای اين منظور بايد پيچهای روبروی هم بسته شود تا درب دستگاه به طور يکنواخت محکم شده و بخار آب از آن خارج نشود.

استفاده از دماهای بيشتر از ميزان لازم و مدت زمان طولانی تر تفاوتی در نتيجه حاصل ندارد. بهتر است از دما و زمانی که طبق دستورالعمل لازم است پيروی گردد. به طور معمول برای استريليزاسيون محلولها و تيپها و ويالهای کار با DNA 20 دقيقه دمای 121 درجه کافی است. برای وسايل و مواد کار با RNA 45 دقيقه دمای 121 درجه در صورت اطمينان بيشتر تکرار اين برنامه کافی می باشد.

ظروف دارای محلول را نبايد پر کرد و حداقل بخشي از ظروف بايد خالی باشد.

درب ظروف ، مخصوصا" آنهايی که حاوی محلول هستند را کاملا" نبنديد، بلکه مقدار آن را شل نموده تا بخار آب ايجاد شده از آن خارج شود.

پس از اتمام زمان لازم برای استريل کردن نمونه ها، جهت بازکردن درب دستگاه به صورت زير عمل کنيد:

منبع حرارت را خاموش کنيد و دريچه خروج بخار را باز نمائيد(دريچه خروج بخار را آهسته بازکنيد مخصوصا" اگر محلول داخل اتوکلاو داريد اين عمل خيلی به آهستگی بايد انجام گيرد) تا فشار داخل دستگاه به صفر برسد و پس از آن درب دستگاه را باز نماييد.

نکات ايمنی ونحوه کار با آون هيبريداسيون

آون هيبريداسيون دستگاهی است که همزمان با ايجاد دمای لازم و حرکت دورانی، شرايط را برای واکنشهای دورگ سازی مهيا می سازد.

مکان دستگاه:

دستگاه بايد درمکانی قرار گيرد که در اطراف ان فضای کافی برای کار با ان وجود داشته باشد.

- چون درب دستگاه روبه بالا باز می شود ، بالای آن به اندازه ای که درب دستگاه به طرف آن با باز می شود ، نبايد مانعی قرار گرفته باشد.

- دستگاه بايد درمکانی صاف قرار گرفته و ترازی که پشت ان قرار دارد، تنظيم گردد.

نحوه کار با دستگاه:

- غشاء ومحلولهای مربوط به واکنش دورگ سازی را درون لوله های مخصوص قرار دهيد.

- لوله ها را در سبد چرخنده قرار دهيد و آن را درون محفظه دستگاه بگذاريد.

- پيچ تنظيم سرعت چرخش و دما را در پايين ترين ميزان قرار دهيد.

- دستگاه را روشن کنيد.

- کليد مربوط به دستگاه چرخنده را روشن کرده و ميزان چرخش با پيچ کنترل آن را تنظيم کنيد.

- دما را به حد نياز افزايش دهيد.

- پيچ تنظيم دمای ايمنی را چند درجه بيشتر از دمايی که مورد نظرتان است، برای اطمينان از عدم افزايش دمای بی رويه ، تنظيم کنيد.

نکاتی ديگر پيرامون کار با دستگاه آون هيبريداسيون

- لازم است که درب لوله های مخصوص کاملا" محکم شود و از بيرون ريختن مايعات جلوگيری شود. در صورتی که در کاملا" محکم نمی شود و مايعات از آن خارج می گردد حتما" بايد واشر و در صورت لزوم لوله جديدی مورد استفاده قرار گيرد.

- 10 تا 15 دقيقه پس از قرار دادن لوله ها در دمای 60 تا 68 درجه ، پس از قطع کردن چرخش دستگاه، درب لوله ها را کمی باز نماييد تا بخار آب ايجاد شده از آن خارج شود. سپس دوباره درب آنها را ببنديد و درون دستگاه قرار دهيد.

- موقع قرار دادن لوله ها در سبد چرخنده حتما" بايد تقارن حفظ شود. اگر از يک لوله استفـــــاده می کنيد آن را در وسط سبد ، و اگر از دو لوله استفاده می کنيد، انها را روبروی هم قرار دهيد.

- ازريخته شدن محلول در سينی ثبت دستگاه جلوگيری نماييد. در صورت آلوده شدن دستگاه با مايعات ، پس از خاموش کردن دستگاه، آن را با پارچه نرم که سايش ايجاد نکند، تميز نماييد.

الکتروفورز

تعريف: به حرکت يونهای کوچک و مولکولهای باردار در محلول که تحت تأثيرميدان الکتريکی انجام می گيردا لکتروفورز گفته می شود ميزان حرک ذات بستگی به اندازه و شکل و مقدار بار مولکول، جريان ا الکتريکی و مقاومت محيط دارد.

الکتروفورز پروتئين ها

محيطهای زمينه برای الکتروفورز پروتئين ها

1- کاغذ استات سلولز و موادی که به صورت لايه های نازک استفاده می شوند که جداسازی براساس بارالکتريکی است.

2- ژل های آگارز، نشاسته و پلی اکريلاميد که جداسازی براساس اندازه مولکول و بار الکتريکی است.

ژل نشاسته

- قطر منافذ ژل کم است.

- جداسازی براساس اندازه مولکولی است.

- کيفيت نشاسته بسيار مهم است و بايد خالص باشد.

ژل پلی اکريلاميد

- قطر منافذ ژل مشابه اندازه پروتئينها است.

- از نظر شيميايی خنثی است.

- شفاف و بيرنگ است.

- ژل پلی اکريلاميد بايد پيش از افزودن عوامل پلی مريزه کننده degas شود.

- به ژل های رقيق پلی اکريلاميد مقداری آگارز اضافه می شود تا استحکام داشته باشد.

- اگر ژل آگارز بارها جوشانده و استفاده شود تغليظ می گردد و بافر آن نيز غليظ می شود بهتر است که يا در مقادير کم تهيه شود و يا مقداری آب (نه بافر) به آن اضافه گردد.

- پيش از هر بار استفاده از تانک افقی بهتر است بافر آن را به هم زد تا يونها به طور يکنواخت در ان پراکنده شوند.

- ارتفاع بافر روی ژل نبايد زياد باشد(چند ميلی ليتر) در غير اينصورت جريان بيشتر از بافر عبور می کند تا از ژل و زمان الکتروفورز افزايش می يابد.

- اگر به هنگام خارج کردن شانه از درون ژل روی آنرا بافر پوشانده باشد شانه راحت تر خـــارج می شود.

- هيچگاه به دستگاه مولد برق که روشن است سيم های تانک را وصل نکنيد بلکه ابتدا دستگاه را خاموش کرده و سپس سيم ها را وصل نموده و ولتاژ را بالا ببريد.

- هيچگاه هنگام برقرار جريان انگشت خد را درون بافر وارد نکنيد چون امکان برق گرفتگی وجود دارد.

- هنگام رنگ اميزی ژل مراقب اتيديم برومايد باشيد زيرا موتاژن بسيار قوی است.

- فورماميد در ژل های denaturing

الکتروفورز RNA

تعريف: حرکت مولکول RNA که دارای بار منفی است به سمت آند.

در مورد عوامل مؤثر در الکتروفورز RNA به بخش الکتروفورز DNA مراجعه شود.

علاوه بر موارد ذکر شده در بخش الکتروفورز DNA توجه به نکات زير در مورد الکتروفورز RNA ضروری است:

- مولکول RNA دارای ساختارهای ثانويه است از جمله بخشهای سنجاق سری و نواحی مکمل در تک رشته که دو رشته ها را می سازند (tRNA) اين عوامل برحرکت RNA بر روی ژل اثر می گذارند.

- به دليل وجود ساختارهای ثانويه RNA را پيش از بردن در ژل denature می کنند تا تخمين وزن مولکولی آن صحيح تر باشد.

- عوامل دناتوره کننده که استفاده می شوند عبارتند از:

- فورماميد که بسيار سمی و خطرناک است.

- اوره

- متيل مرکوريک هيدروکسايد که فقط در ژل آگارز استفاده شده و بسيار سمی و فرار است.

آزاد توليد می شود بايد محلول تازه تهيه شده آن استفاده شود. در مورد ژل های native و Continues برای خروج راديکال های اضافی از ژل و جلوگيری از اثر آنها بر پروتئين چند دقيقه ژل پيش از بردن نمونه بايد چند دقيقه به دستگاه مولد برق وصل شود.

نکات مهم در تهيه ژل

- اطمينان از تميز بودن شيشه ها، مراحل شستشو به ترتيب عبارتند از:

اسيد کروميک ( بمدت 13-12 ساعت) – شستشو با آب – شستشوبا اتانل – شستشو با استن

- Spacer ها بايد همه قطر يکسان داشته و مشابه شانه باشند.

- شيشه ها به يکديگر و به تانک توسط آگار، و يا چسب مخصوص چسبانده می شود وازلين توصيه نمی شود.

- Degas کردن ژل که بيش از افزودن عامل پلی مريزه کننده انجام می گيرد چون اکسيژن مانع پلی مريزه شدن می شود.

- ريختن ايزوبوتانل بر روی ژل Resolving به منظور عدم تماس ژل با اکسيژن هوا و نيز صاف شدن ژل انجام می گيرد.

- بهتر است که ژل Resolving يک شب تا صبح بماند تا پلی مری شدن کامل شود و بعد ژل Stacking ريخته شود.

نکات ضروری درهنگام کار با انکوباتورها

1- انکوباتورها تا حدامکان بايد در نزديکی هودهای کشت سلولی يا هودهای ميکروبی قرار داده شوند.

2- انکوباتور را در سطحی مطمئن قرار دهيد.

3- انکوباتور ا در برروی سطحی صاف و در حالت تعادل قرار دهيد.

4- از قرار دادن انکوباتور در جای مرطوب و خيلی گرم که محل مناسبی برای رشد باکتريها است خودداری کنيد. دمای محيط بايد بين 5 تا 40 درجه سانتی گراد بوده و حداکثر رطوبت 80 درصد، دردمای 31 درجه سانتيگراد و يا 50 درصد دردما 40 درجه سانتی گراد باشد.

5- انکوباتور را در نزديک درهای اصلی يا جريانات هوائی و هواکش ها قرار ندهيد.

6- در صورت امکان انکوباتور کشت سلولی در اتاق کشت و انکوباتور ميکروبی در محل مناسب خود قرار گيرد.

7- بعد از مشخص کردن مکان انکوباتور بايد تمام محلهای اتصال گاز و آب را در دستگاه که موجب شوک وصدمه به می گردد را کنترل کنيد.

8- هنگامی که سيلندر متصل می باشد از کار کردن با سيفون سيلندر خود داری کنيد.

9- بعد از وصل کردن تنظيم کننده سيلندر گاز CO2 ، فشار گاز در مانومتر اوليه (طرف سيلندر گاز) بايد در حدود kg/cm2G 250 يا MPaG5/24 و در طرف ديگر kPaG 196 يا cm2G/kg2 باشد.

10- هنگاميکه درجه حرارت انکوباتور بر روی 37 تنظيم می باشد درجه حرارت محيطی نبايد از 32 درجه بيشتر باشد.

11- از گذاشتن مواد فرار يا قابل اشتعال (اتر،بنزين، الکل ، پروپان) در انکوباتور خودداری کنيد.

12- از آب تقطير شده يا خالص برای پر کردن محفظه آب جهت ايجاد رطوبت استفاده کنيد. و سطح آب را در محل ذخيره هميشه کنترل شود.استفاده از مقادير کم سولفات مس و يا ساولون برای جلوگيری از رشد قارچها و کپک ها در آب داخل انکوباتور مناسب است.

13- ظروف کشت سلول يا پليت های باکتريها را با فاصله از يکديگر قرار دهيد تا جريان هوا به خوبی صورت گيرد، اگر فاصله اين ظروف کم باشد تعديل دما و گاز CO2 در بين آنها به خوبی صورت نمی گيرد.

14- هميشه مراقب باشيد که درب داخلی انکوباتور خوب بسته شده است.

15- قبل از برداشتن فلاسک های کشت سلول يا پليت ها باکتريها از دستکش های لاتکس استفاده نموده و حتما" دست ها را ضد عفونی نمائيد.

16- برای تميز کردن دستگاه از ريختن آب روی آن خود داری کنيد.

17- هنگامی که می خواهيد انکوباتور را تميز کنيد از برس ف اسيد، بنزين ، تينر، استفاده نکنيد، اين عمل باعث از بين رفتن رنگ دستگاه و صدمه به پوشش آن می شود. همچنين قسمت های پلاستيکی ممکن است دچار تغيير شکل گردند. هيچوقت از مواد شيميايی فرار مانند بنزين در قسمت های پلاستيکی استفاده نکنيد. مواد دترجنت بهترين انتخاب برای شستشوی دستگاه می باشند.

18- برای تميز کردن داخل دستگاه از محلول سديم کلرايد يا محلول های هالوژن دار استفاده نکنيد که باعث خوردگی ديواره دستگاه می شود.

19- از محلول های قليائی يا اسيدی قوی استفاده نکنيد.

20- سنسور CO2 در انکوباتورهای کشت سلولی تحت تاثير ميزان رطوبت بوده و پايين آمدن رطوبت باعث بالارفتن ميزان گاز CO2 در دستگاه می شود. تميز نمودن مرتب اين سنسور با الکل 70 درصد يا ايزوپروپيل الکل ضروری است.

21- هنگام استفاده از الکل جهت تميز نمودن داخل انکوباتور دقت لازم را بعمل بياوريد بويژه اگر انکوباتور با الکل در درجه حرارت های بالا تميز شود و در اين شرايط الکل بخار شده تمام فضای داخل انکوباتور را فرا گرفته و ممکن است خطر انفجار روی دهد بنابراين تمام الکل باقی مانده را به خوبی پاک کنيد.

22- برای جلوکيری از آلودگی در انکوباتور ها ؛ فقسه ها و ديواره دستگاه همواره بايد خشک باشد در اثر باز ماندن درب دستگاه به مدت طولانی رطوبت موحود در انکوباتور به صورت قطرات آب در آمده و اين قطرات روی قفسه و ديواره ها باعث رشد باکتريها، قارچها ، و مخمرها می شود در اين موارد

آب موجود را کاملا" خشک کنيد و محل را به خوبی ضد عفونی نماييد به خصوص اگر مقداری از محيط کشت روی قفسه يا داخل انکوباتور ريخته است. به همين خاطر بيش از اندازه فلاسک های کشت را با محيط پر نکنيد زيار در اثر تکان خوردن اين محيط ها داخل انکوباتور ريخته و محل مناسبی را جهت رشد عوامل آلوده کننده بوحود می آورد.

23- در صورت ديدن آلودگی در فلاسک های کشت بلافاصله تمام کشت ها را خارج نموده و داخل انکوباتور ا به خوبی با الکل 70 درصد ضد عفونی نماييد قفسه ها را نيز می توانيد در داخل فورقرار داده تا استريل کردند.

24- تعويض به موقع ظرف آب داخل دستگاه، در انکوباتور های کشت سلولی بسيار ضروری است.

25- بهترين انواع انکوباتورهای CO2 آنهائی هستند که محفظه داخلی انکوباتور به قسمت های کوچکتری با دربهای جداگانه تقسيم شده اند که در صورت آلودگی در يک قسمت از انتشار آن به ساير قسمت های ديگر جلوگيری شود. همچنين اين نوع دستگاه ها دارای سيستم خود دار استريليزاسيون بوده که در هنگام ضد عفونی و تميز کردن دستگاه می توان از آن استفاده نمود. همچنين دارای دو ورودی گاز CO2 از دو سيلندر بوده تا در هنگام تمام شدن يک سر سيلندر از ديگری استفاده کند.

نکات ضروری در هنگام کار با هود

هودهای ميکروبی و کشت سلول

1- مطئن شويد که محيط هود از کار قبلی تميز شده است. برای اطمينان بيشتر يکبار ديگر به طور کامل داخل هود را با الکل 70 درصد بادستمال بدون کرک پاک کنيد.

2- به مدت حداقل 15 ذقيقه چراغ UV داخل هود را روشن نمائطد(مرطوب بودن سطح داخل هود با اکل اثر اشعه را بيشتر می نمايد. اين نکته بسيار دارای اهميت است که اثر UV در هنگامی که چراغ داخل هود خاموش بوده و مؤثرتر است همچنين در اتاق های کشت در هنگام استفاده از UV محيط بايد کاملا" تاريک باشد).

3- بعداز خاموش کردن چراغ UV هود را روشن نموده و 5 دقيقه صبر نمايد.

4- بايد توجه داشت که برای جلوگيری از الودگی در هود شايد به يک تکنيک بسيار دقيق آسپتيک خوب نياز است نه کاملا" به يک عملکرد معجزه آسای هود.

5- اعتماد به عمل فيلتراسيون هوا در جهت عملکرد موثر هودها کمی قابل تامل است و هميشه در صدی خطا وجود خواهد داشت. بنابراين اين هودها هرگز نمی توانند به طور کامل و 100% موثر بوده ولی می توانند احتمال الودگی را به ميزان بسيار زيادی کاهش دهند. در نتيجه وجود هوای تميز با تهويه مناسب دراتاق

6- جهت رسيدن به حداکثر راندمان کاری و اطمينان مستمر از عملکرد يک هود، کنترل مرتب آن بسته به شرايط استفاده ، تعداد استفاده کننده ها لازم و ضروری است.

7- هودهای مذکور بايد در محلی ايزوله و جدا از ساير قسمت های آزمايشگاه و جريانات شديد هوائی کار گذاشته شوند ( دور از دها و پنجره ها ، هواکش ها،خنک کننده ها و همچنين بدور از رفت و امدهای زياد کارکنان)

8- از ظروف آهنی يا چوبی برای نگهداری نيتروژن مايع يا حمل و نقل آن استفاده نمايد.

9- نيتروژن مايع بی رنگ، بی بو، بی مزه و کشنده است. نيتروزن مايع به سرعت ميزان اکسيژن محيط و بافت و هر قسمتی که روی آن ريخته شود ا کاهش داده و باعث ايجاد Saffocation می گردد. بنابراين هرگز نبايد برای کنترل آن داخل ظرف را ديد. مزه يا بو نمود زيرا به سرعت استنشاق می گردد. به همين خاطر نيتروژن مايع بخار می شود باعث کاهش شديد غلظت اکسيژن هوا شده و ممکن است باعث سرگيجه ، بی هوشی و حتی مرگ گردد.

10- نيتروژن مايع بی نهايت سرد است و يکی از مهمترين و حساس ترين نقاط بدن چشم ها است که به سرعت پس از تماس کوچک با نيتروژن مايع صدمات جدی می بيند.

11- نيتروژن مايع مشاهده شدنی نيست وقتی در معرض هوا قرار می گيرد ابر بخار تشکيل شود فقط رطوبت است در حالی که گاز نيتروژن به تنهايی قابل ديدن نيست.

12- پس از استفاده باقی مانده نيتروژن مايع را فقط در محيطهای سرباز و فقط روی زمين خالی نمايد.

13- ظروف نگهداری نيتروزن مطلع در جای تميز و خشک بدور از رطوبت ، مواد تميز کننده و مواد شيميايی يا ساير خورنده های شيميايی نگهداری کنيد . اين ظروف را فقط با آب يا محلولهای دترجنت ضعيف بشوئيد و سپس خشک نمائيد.

14- ميزان بخار شدن نيتروژن مايع بسته به زمان، موقعيت و شکل ظروف نگهداری و نحوه استفاده از ان متفاوت است. بازو بسته نمودن مستمر يا حرکت دادن ظرف حاوی نيتروژن از ميزان اثر سرمازائی می کاهد . سطح نيتروژن مايع را در ظرف هر هفته بايد اندازه گيری شود و مطمئن باشيد که به اندازه کافی بوده تا به مواد نگهداری شده در آن صدمه وارد نشود.

15- اگر نيتروژن مايع سريعتر از حد معمول بخار می شود بايد نسبت به تغيير ظرف نگهداری و محيط نگهداری آن اقدام نمود.

16- در مواقعی که شخصی بوسيله نيتروژن مايع دچار سرگيجه شد يا کمی بی هوش گرديد او را به محيطی که کاملا" باز باشد ببريد و از يک پزشک کمک بگيرد. اگر تنفس برای او مشکل است از اکسيژن استفاده نمايد و در صورت قطع ان از تنفس مصنوعی استفاده کنيد ، او را گرم نگهداريد تا پزشک از راه برسد.

17- اگر نيتروژن مايع روی دست ، پا و يا صورت بريزد بايد محل آسيب ديده را با دمای طبيعی بدن به سرعت هر چه بيشتر گرم نگهداشت، پوشش ناحيه را بايد از پوست جدا کرد و ناحيه را بايد از پوست جدا کرد و ناحيه را در حمام آب 42 تا 45 درجه سانتی گردد غوطه ور کرد.


موارد ايمنی و کار با دستگاه مولد نور ماوراء بنفش (UV)

از نور ماوراء بنفش (Ultra Violet) برای مقاصد مختلفی ازجمله مشاهده باندهای DNA جدا شده روی ژلهای تيمار شده با محلول اتيديوم بروميد استفاده می شود . اثات UV بر پوست شامل ايجاد شيار، لکه های پوستی و همچنين سرطان پوست می باشد و در چشم ورم، آب مروايد و سوختگی شبکيه ايجاد م نمايد. هنگام کار با دستگاه های مختلف مولد نور UV موارد ايمنی زير را بايد رعايت کرد:

پوشاندن تمامی قسمتهای پوست با استفاده از روپوشهای بلند و دستکشهای محافظ، مخصوصا" زمان که از UV دستی استفاده می نماييد.

استفاده از عينک محافظ

ابتدا ژل را بر روی صفحه دستگاه قرار دهيد و پس از گذاشتن شيشه محافظ دستگاه را روشن نماييد. درهنگامی که دستگاه روشن است از جابجا کردن ژل خودداری نماييد. در اين وضعيت ابتدا دستگاه را خاموش نماييد و بعد ژل را جابجا کنيد.

شيشه و اشياء کدر نور UV را جذب می نمايند. دقت نماييد حتما" بين پوست و چشم شما مانع شيشه ای يا کدر قرار داشته باشد تا از اثر مستقيم نور UV برآنها جلوگيری شود.

هنگام کار با دستگاه UV مواظب باشيد که از زوايای کناری شيشه محافظ در معرض نور UV قرار نگيريد. اغلب در هنگام کار با دستگاه اگر به طرفين دستگاه حرکت نماييد به علت فاصله شيشه از دستگاه در معرض نور UV قرار می گيريد.

بهتر است پس از استفاده از دستگاه و پس از خاموش کردن آن ، شيشه آن را با آب مقطر و دستمال کاغذی تميز نماييد.

از باز کردن و دستکاری لامپ مولد نور UV جدا" خودداری نماييد. درصورت لزوم باز کردن اين لامپها دستها نبايد چرب باشند و لامپ بايد کاملا" خنک شده باشد. حرکت دادن لامپهای داغ باعث انفجار و خروج بخار جيوه داخل انها می گردد.
 
 
 

تاريخ بروز رساني : سه شنبه 12/10/91 ساعت 18:26

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی، دانشکده داروسازی صندوق پستی: 1365-91775 تلفن: 66-8823255 511 نمابر: 8823251 511 پست الکترونیک: phs.it@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است .

آدرس سایت جدید دانشکده : pharmacy.mums.ac.ir