اخبار

نظرسنجي

به نظر شما سايت چند درصد نياز شما را بر آورده کرده است؟؟

100% 19.7%
75% 14.6%
50% 8.9%
30% 11.0%
0 45.8%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

مركز تحقيقات روان پزشكی و علوم رفتاري ( 73581 )
آشنايي با درمان تشنج الکتريکي مغز ECT ( 33352 )
تست روانشناسي ( 11199 )
دکتر محمدرضا فیاضی بردبار ( 11073 )
دكتر علي طلايى ( 8770 )
فيلم هاي آموزشي ( 8725 )
دكتر ابراهيم عبداللهيان ( 7632 )
rTMS ( 7185 )
دوره آموزشی MMT ( 7008 )
لابراتوار خواب ( 6948 )
دكتر پريا حبراني ( 6696 )
دوره آموزشي مهارتهاي زندگي ( 6543 )
دكتر نغمه مخبر ( 5556 )
دكتر فاطمه بهداني ( 4621 )
سمينارهاي داخلي روان پزشكي وعلوم رفتاري ( 4421 )
کارگاه هاي آموزشي ( 4188 )
کارگاه روان پزشکی ژنومیک ( 4054 )
كارگاه هاى آموزشى ( 3898 )
تماس ( 3579 )
پروپوزال ( 3483 )
اهداف مركز تحقيقات روان پزشكى ( 3415 )
دكتر علي آخوندپور منطقي ( 3340 )
چارت سازماني ( 3272 )
اعضاي شوراي عالي مركز تحقيقات روان پزشكي ( 3140 )
ترک سيگار ( 3102 )

 
دکتر طلايي
 
دکتر علي طلائي
 
آدرس: مشهد، ميدان بوعلي، خيابان حر عاملي، بيمارستان آموزشي روان پزشکي ابن سينا
تلفن:05117112540
نمابر:05117124184
پست الکترونيک: talaeia@mums.ac.ir
 
 
فعاليتهاي تحقيقاتي CV                                     دانلود CV کامل شده دکتر علي طلائي

سوابق تحصيلي

رتبه دوم کشوري بورد تخصصي روان پزشكي- دانشگاه علوم پزشكي مشهد- 1377
 
 پزشكي عمومي- دانشگاه علوم پزشکي مشهد- 1371

تجربيات آموزشي

دانشيار و عضو هيئت علمی دانشکده علوم پزشکي مشهد(بیمارستان ابن سینا) - مهر ماه 1382 تا کنون

مدرس دانشگاه آزادتربت جام گروه روانشناسي - 1378

مدرس گروه روان پزشکي بيمارستان شفا و ابن سينا از سال1378 لغايت 1381

فعاليتهاي پژوهشي

انتشار مقاله در ژورنالهاي علمي پژوهشي سطح يک (ISI):

1. Evaluation of Psychological Status in Patients with Asthma and COPD. Amir MH Asnaashari, Ali Talaei, and Mehry Baghban Haghighi. Iran J Allergy Asthma Immunol. March 2012; 11(1): 65-71. (ISI)

2. Talaei A, Mokhber N, Abdollahian E, Fayyazi Bordbar M R, Salari E. Attention Deficit Hyperactivity Disorder: a survey on prevalence rate among male subjects in elementary school (7-9 years old) in Iran.Journal of Attention Disorders, Volume 13, Number 4.January 2010 (USA). (IF6/0).

3. RivastigmineasanEffectiveAdd-On to Standard Treatmen to fVeterans With Chronic Posttraumatic StressDisorder. Mohammad Reza Fayyazi Bordbar, AliTalaei. 

فعاليتهاي پژوهشي

انتشار مقاله در ژورنال‎هاي علمي پژوهشي :

1- Talaei A, SoltanifarA, Mokhber N, Mohammadnejad M. Depression in the Iranian Health Employees and its correlation with self-esteem and social support. Pakistan Journal of Psychology, Volume39, Number1.June 2008 (Pakistan).

2-.Rezaei Ardani A, Talaei A, Borhani Moghani M, Nejati R, Sabouri S, Solooti S, Hosseini SA. Assessment the rules of demographic variables and body mass index in sleep quality among medical students of Mashhad University of Medical Sciences.Journal of Fundamentals of Mental Health 2012; 14(2): 132-9.

3- اکرم آرمند،علی طلایی، اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر کاهش مشکلات روان­شناختی و علائم سندرم پیش از قاعدگی، مجله زنان،مامایی و نازایی،دوره پانزدهم، شماره بيست و يکم، 24-31.

4- امير رضا صالح مقدم،حميد بزاز کاهاني ،سعيد واقعي،علي طلائي، مقايسه کيفيت زندگي معتادان گمنام سم زدايي شده،گروه اجتماع درمان مدار و تحت درمان با متادون مراجعه کننده به کلينيک هاي ترک اعتياد مشهد سال 91، مجله توسعه پژوهش در پرستاري و مامايي،شماره شش،مهر92،28-35.

5- علي طلائي،فاطمه محرري،فاطمه توکلي،امين فردوس مکان،مهديه برهاني مغاني، رابطه ي باور هاي اساسي ديني و سبک دلبستگي به خداوند با فرسودگي شغلي در کارکنان ستادي دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مجله اصول بهداشت رواني،سال15(3)پائيز92،23-215.

انتشار مقاله در ژورنال‎هاي علمي پژوهشي سطح دو Index Medicus, Pubmed, Medline:
 
1- Farid Hosseini R, Jabbari Azad F, Talaei A, Miri S, Mokhber N, Farid Hosseini F, Esmaeili H, Mahmoudi M, Rafatpanah H, Mohammadi MR. Assessment of Immune System Activity in Iranian Patients with Major Depression Disorder (MDD).Iranian Journal of Immunology (PubMed Journal), Volume 4, Number 1.March 2007 (Tehran, Iran) (IF: 0.058)
 
انتشار مقاله در ژورنال‎هاي علمي پژوهشي سطح سه  Scopus, Chemical Abstract, Embase, Biological Abstrac:

1- Fayyazi Bordbar M R, Soltanifar A, Talaei A. ُShort-term family-focused psycho-educational program for bipolar mood disorder in Mashhad.Iranian Journal of Medical Sciences, Volume 34, Number 2.June 2009 (Shiraz, Iran). (IF: 0.013).

2- Talaei A, Morteza-Nia M, Jafar-Zadeh M, Rezaei Ardani A. Dramatic Response of Resistant Obsessive Compulsive Disorder to Repeated Transcranial Magnetic Stimulation on Right Supplementary Motor Area..Iranian Journal of Medical Sciences, Volume 34, Number 4.December. 2009 (Shiraz, Iran). (IF: 0.013).

مقالات ارائه شده در سمينارها

1-. Talaei A .Dramatic Response Of Resistant Obsessive Compulsive Disorder To Repeated Transcranial Magnetic Stimulation, A Case Report. 18th European Congress Of Psychiatry Munichgermany.2010. .( Poster Presentation)

2- Talaei A. Depression And Its Correlation With Self-Esteem And Social Support Among Iranian University Students. Munichgermany.2010 18th European Congress of Psychiatry. (Poster Presentation)

 3-شرکت در پانل قرآن، بهداشت و سلامت روان. 6 و 7 دي ماه 1391. دانشگاه علوم پزشکي مشهد.

Acquired angio-edema induced by risperidone. Ali Talaei. Sanaz Faraji.

4. A Case Control Study of Effect s of Group Psychotherapy on Anxiety, Depressive Symptoms and General Health of Methadone Maintenance Therapy Patients. The first Razavi International Anxiety Congress. Ali Talaei, Mohammad Reza Fayyazi Bordbar. Oct 8-10, 2012/ Razavi Hospital.

5. A Case Control Study of cognitive Deficits and Memory Disturbance in Patients with Chronic Post- Traumatic Stress Disorder. The first Razavi International Anxiety Congress. Mohammad Reza Fayyazi Bordbar, Ali Talaei. Oct 8-10, 2012/ Razavi Hospital.

مسئوليتهاي اجرايي

رئيس مرکز تحقيقات روان پزشکی و علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد - اسفند 1388 تا کنون
 
رئيس واحد مديريت دانش باليني روانپزشکي و علوم رفتاري- شهريور 1391 تا کنون
 
مدير اجرايي مجله علمي پژوهشي اصول بهداشت رواني – اسفند 1385 تا کنون 

عضويت در کميته ها

 عضو کميته اصلي پاسداري و مراقبت و ترويج ارزشهاي متعالي

 عضو کميته نظارت و ارزشيابي دروني

 عضو کميته مديريت کيفي

 عضويت و شرکت منظم در کميته منطقه اي نظارت بر واحدهاي درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيست(کميته ماده 31).

 عضو هيات ممتحنه گواهينامه تخصصي رشته روانپزشکي.  1391  

 عضو کميته پژوهشي گروه روانپزشکي. 1391

 عضو شوراي راهبردي و اتاق فکر صدا و سيماي خراسان رضوي. 16/8/91.

 عضو کميته علمي اولين همايش ملي قرآن وعلوم پزشکي. 6 و 7 دي ماه 1391.

 داور اولين همايش ملي قرآن وعلوم پزشکي. 6 و 7 دي ماه 1391.

 عضو تيم پژوهشي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر، 24/12/91
 

شرکت در کارگاه ها

 شرکت در جلسات اصول تعليم و تربيت اسلامي به مدت 16 ساعت. بيمارستان ابن سينا. 11/10/91.

شرکت در سلسله نشست هاي فرهنگي اعضاي هيات علمي. دانشگاه علوم پزشکي مشهد. 23/4/1390.

 شرکت در پانل چالش هاي پژوهش در آموزش در دانشگاه و راهکارهاي مديريت آنها،‌9/12/91، دانشکده پزشکي،‌تالار امام رضا(ع).

شرکت در کارگاه مرور نظام مند و متا انالیز متون در مرکز توسعه تحقیقات بالینی،1/2/92

تاريخ بروز رساني : دوشنبه 27/08/92 ساعت 05:28

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، بلوار حر عاملی، میدان بوعلی، بیمارستان آموزشی روان پزشکی ابن سینا. کد پستی: 91959 تلفن و نمابر: 37112540 ۰۵۱۱ پست الکترونيک: PBSRC@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.