اخبار

نظرسنجي

به نظر شما بنا به نياز كشور در زمان كنوني كداميك بر ديگري اولويت دارد؟

پژوهش 69.2%
تاليف 2.8%
ترجمه 8.4%
سمينار علمي 8.7%
نشست هاي هفتگي 10.9%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

راهنماي بیماران پس از عمل دیسک کمر ( 64217 )
مركز تحقيقات ارتوپدي ( 20632 )
تراكشن ( 16383 )
مركز تحقيقات جراحي ارتوپدي و تروما -دانشگاه علوم پزشكي مشهد ( 16081 )
رزومه دكتر ابراهيم قيم حسنخاني ( 14127 )
ترومبوز وريد عمقي ( 13121 )
رزمه فارسی دکتر مخملباف ( 12953 )
تعويض كامل مفصل ران ( 11507 )
رزومه دكتر فرشيد باقري ( 11116 )
رزومه دكتر حلاج مقدم- مركز تحقيقات جراحي ارتوپدي ( 10843 )
رزومه دكتر محمد قره داغي ( 10793 )
رزومه دكتر بيرجندي نژاد ( 10474 )
رزومه دکتر ثمینی ( 10104 )
زخم بستر ( 8940 )
رزومه دكتر محمد تقي پيوندي ( 8905 )
مراقبت بيمار داراي فيكساتور خارجي ( 8359 )
اعضاء محترم مرکز تحقیقات ارتوپدی ( 7213 )
اسلاید های آموزشی مرکز تحقیقات اوتوپدی ( 5934 )
رزومه دكتر محمد حسين ابراهيم زاده ( 5881 )
گالري عكس - مركز تحقيقات جراحي ارتوپدي - دانشگاه علوم پزشكي مشهد ( 5713 )
سلامت در ارتوپدی- مرکز تحقیقات جراحی ارتوپدی - بیمارستان قائم مشهد ( 5611 )
رزومه دكتر مهدي مظلومي ( 5548 )
رزومه دكتر سيد رضا شريفي دلوئي ( 5311 )
آرتروسکوپی چیست و در چه مواردی از آن استفاده میشود؟ ( 4266 )
مقالات مرکز جراحي ارتوپدي- دانشگاه علوم پزشكي مشهد ( 4183 )

 
 

  

 نام و نام خانوادگي: سيدرضا شريفي دلوئي

تخصص: ارتوپدي
 
 فلوشيپ: آرتروسكوپي وجراحي زانو دانشگاه گراش اتريش
 
 تاريخ تولد : 1/3/ 133
 
 محل كار : 8596606 
 

 
   

آدرس: بيمارستان اورژانش سوانح شهيد كامياب،كدپستي: 37477-91666 مشهد – ايران

تلفن: 8592121 511 098

نمابر: 8549234 511 098
 
 
 
 سوابق خدمتي
 
 استاديار ارتوپدي دانشگاه علوم پزشكي كرمان(1363-1367)
 
 استاديار ارتوپدي دانشگاه علوم پزشكي مشهد (1367- تا كنون)
 
 
 
 
 
 سمت ها
 
1- شركت در جبهه هاي جنگ از 1365 تا 1368

2- پزشك مسئول درمان مجروحين جنگ تحميلي در بيمارستان امام رضا مشهد در دوران رزيدنتي

3- عضو تيم پزشكي اعزام به لنبان در اوايل انقلاب ( سال60-61) كه بعدا" با تشخيص و تصميم امام اعزام تيم پزشكي منتفي گرديد.

4- رئيس بخشهاي مختلف ارتوپدي در بيمارستان شهيد باهنر كرمان

5- عضو كميته آموزش بيمارستان شهيد باهنر كرمان

6- عضو كميسيون بنياد شهيد و بنياد جانبازان كرمان از سال 1364 تا 1374

7- عضو كميسيون ارتوپدي تامين اجتماعي كرمان از سال 1364 تا1374

8- عضو كميسيون ارتوپدي تامين اجتماعي مشهد از سال 1374 تا كنون

9- عضو كميته علمي بررسي پرونده هاي بستري تامين اجتماعي مشهد از سال 1384 تا كنون

10- پزشك مسئول درمان جانبازان و خانواده شهداء در كرمان از سال 1364 تا 1374

11- تقديرنامه هاي متعدد از امام جمعه و استاندار و رئيس دانشگاه و رئيس بنياد جانبازان و رئيس بنياد شهيد و رياست بيمارستان كرمان درمان در كرمان

12- تقدير نامه از معاون استاندار استان خراسان و رئيس بيمارستان امدادي و رياست امور درمان تامين اجتماعي مشهد

13- رئيس بخش اتاق عمل مركزي بيمارستان امدادي از سال 1379 تا كنون

14- رئيس بخش ارتوپدي بيمارستان امدادي مشهد از 1382 تا 1385

15- دبير بازآموزي ارتوپدي در اسفند ماه 1383

16- عضو کميته هئيت ممتحنه ارتوپدی دانشکده پزشکی مشهد از سال 1382

17- عضو کميته کنترل عفونت از سال 1377 تا 1387 در بيمارستان امدادي مشهد

18- عضو کميته اتاق عمل بيمارستان امدادي مشهد سال 1385

19- عضو کميته اخلاق پزشکی, مراعات موازين شرعی در فعاليتهای بيمارستان از سال 1385 تا كنون

20- عضو کميته مرگ و مير و آسيب شناسی و نسوج و خطاهای پزشکی از سال 1385 تا كنون

21- عضو کميته مديريت کيفيت بيمارستان امدادي مشهد

22- عضو کميته پيگيری امور پزشکی مجروحين جنگی مستقر در دانشگاه مشهد از سال 1360 تا 1363

23- شركت در کارگاه آموزشی طراحی سوال

24- کارشناسی نظام پزشکی مشهد از سال 1384 تا 1386

25- داديار انتظامي سازمان نظام پزشكي مشهد از 1386 تا كنون

 
 
 
  مقالات فارسي
 
1 - شکستگی های گردن استخوان ران- نام نشريه : دانشکده پزشکی دانشگاه مشهد - ناشر يا محل انتشار : دانشگاه مشهد- سال: 1361 شماره: سوم – چهارم- تاريخ انتشار : ماه زمستان سال 1361

2- شكستگي اينتركونديلار انتهاي بازو در يك كودك- نام نشريه : مجله جراحي استخوان و مفاصل ايران- ناشر يا محل انتشار : انجمن جراحان ارتوپدي ايران- سال: شماره: 2- تاريخ انتشار : ماه زمستان سال 84

3- درمان جراحي تومورهاي جدار قفسه سينه- نشريه : دانشكده پزشكي مشهد- ناشر يا محل انتشار : دانشگاه مشهد- سال: 1386- شماره: 95 - تاريخ انتشار : ماه بهار سال 1386

4- زانوي شناور و تقسيم بندي جديد اين شكستگي نشريه : جراحي استخوان و مفاصل- ناشريا محل انتشار- تهران سال : 1361

5- استئوتومي كاپيتيت و گرافت استخواني آن بدون آرترودز داخل كارپال در بيماري كين باخ – نشريه : جراحي استخوان و مفاصل- ناشر يا محل انتشار: تهران- سال :تابستان1386- شماره: 4

6-مقايسه دو روش درماني جااندازي باز و پلاك گذاري و استفاده از ميخ داخل استخواني در شكستگي هاي تنه ران – مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان- سال : 1387

  
 
 
  
 

 مقالات خارجي

1 -Chondromysoid.flbroroma of the calcaneum

2- Regression of metastatic neuroblastoma to ganglioneuroma

3- Comparative survey of learning styles of staff and residents of crthopedic surgeryin muhs fran, 2003

4-Evaluation epidemiologique des fracture distales de radius ( 100 cas ) de 2000 a 2003

5- Is surgery recommended in adults with ….- BMC Medicine- 2008

6- Pathologic dislocation of the shoulder Secondary to septic arthritis- Journal of shoulder and elbow surgery
 
 
  

   كتاب ها

 

1- ترجمه كتاب : حرکت مفصل – اندازه گيری و ارزيابی آن- 1384

2- ترجمه چاپ سوم كتاب : HAND book of Fracture خلاصه كتاب Text شكستگي ها و دررفتگي هاي راك وود و گرين ( چاپ 2006) در دو جلد- 1387

3- بررسي و اظهار نظر پيرامون كتاب (آناتومي كاربردي اندام و اروژانسهاي ارتوپدي ) تاليف آقاي دكتر اميدي كاشاني

 
 
 

 پايان نامه هاي دكتراي عمومي

 
1- شكستگيهاي ستون فقرات گردني، خاجي و دنبالچه :نگارش مسعود ديلمي در سال تحصيلي 1369-1370 دانشگاه علوم پزشكي كرمان

2- ديسپلازي مادرزادي مفصل هيپ ( D.D.H ):نگارش حسين جعفري درسال تحصيلي 1370-1371 دانشگاه علوم پزشكي كرمان

3- نكروز آواسكولر ايديوپاتيك سر فمور (Legg calve perthesis):نگارش نزهت احمدي نژاد سال تحصيلي 1371-1372 دانشگاه علوم پزشكي كرمان

4- بررسي نتايج اعمال جراحي بازسازي نسج نرم در شكستگيهاي باز ساق در بيمارستان سوانح شهيد كامياب از فروردين 83 تا آخر اسفند 84- دكتر علي اصغر ذوالفقاري - استاد دعوت شده

5- بررسي نتايج درمان شكستگي هاي باز ران به روش ميله هاي داخل استخواني بيولوژيك بدون انجام ريم در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهيد كامياب از فروردين 1380 لغايت اسفند 1383 دانشگاه علوم پزشكي مشهد- دكتر احسان بهجتيان- استاد دعوت شده

6- بررسي نتايج اصلاح دفورميتي ژنووارم بروش استئوتومي كاونثري شماره پايان نامه 5500 سال 83-82 مشهد

7- درمان غيرجراحي شكستگي هاي شفت هومروس بزرگسالان در بيمارستان امام رضا (ع) 1/1/81 تا 1/1/83 شماره پايان نامه 5575 علوم پزشكي مشهد
 
 
 

  پايان نامه هاي تخصصي

1 - مقايسه دو روش جراحي اينترلاك باز و پلاك در شكستگيهاي بسته تنه استخوان فمور در بيماران بستري شده در سال 1381-1382 در بيمارستان امدادي مشهد : تحقيق و نگارش دكتر محمد خياط زاده سال تحصيلي 1382-1383 دانشگاه علوم پزشكي مشهد

2- بررسي تعيين بهترين دامنه حركتي زانو براي انجام عمل جراحي كوادري سپس پلاستي زانو 29/5/85 دانشگاه علوم پزشكي مشهد - دكتر سعيد قرباني- استاد مشاور

3- تاثير استفاده از آنتي بيوتيك موضعي در درمان شكستگي باز در سه مركز شهيد كامياب،‌ هاشمي نژاد و شريعتي 85 تا 87 دانشگاه علوم پزشكي مشهد - دكتر محمد بهره مند - استاد مشاور

4- بررسي نقش فاصله زماني دررفتگي تروماتيك هيپ بر AVN در بيماران بستري در اورژانس بيمارستان امدادي امام رضا(ع) مشهد 86-1380 دانشگاه علوم پزشكي مشهد - دكتر هادي قطبي- استاد راهنما

5- بررسي نتايج درماني شكستگي هاي ديافيز تيبيا با دوروش پلاك و UTN در بيماران بستري در بيمارستان آموزشي امداد و شريعتي در دانشگاه علوم پزشكي مشهد 84-1382 در سال 84-1382 دكتر سعيد اصغري - استاد مشاور
 
 
 

 كنگره ها 

1 - سمينار بين المللي پيشرفتهاي نوين جراحي ارتوپدي 19-18/11/71- اصفهان

2- اولين كنگره ساليانه و بازآموزي انجمن جراحان – 22- 18/2/72- تهران

3- كنفرانس هاي هفتگي بازآموزي در بيمارستان امام رضا principels of arthroscopy- 1374

4- سخنراني در كنفرانس هاي هفتگي بازآموزي در بيمارستان امام رضا principels of arthroscopy- 1374

5- همايش سراسري بازآموزي تالار ابن سينا Traumatic foot injuries- زمستان 1375

6- سخنراني در همايش سراسري بازآموزي تالار ابن سينا Traumatic foot injuries- زمستان 1375

7- همايش سراسري باز آموزي تالار ابن سينا Treatment of open fractures- زمستان 1376

8- سخنراني در همايش سراسري باز آموزي تالار ابن سينا Treatment of open fractures- زمستان 1376

9- همايش سراسري بازآموزي ارتوپدي اطفال Congenifal anomalies of the forearm - 1377

10- سخنراني در همايش سراسري بازآموزي ارتوپدي اطفال Congenifal anomalies of the forearm - 1377

11- Fx&DISI HIP در مشهد - 1378

12- سخنرانيFx&DISI HIP در مشهد -1378

13- كنگره تروماي لگن و اندام تحتاني تالار ابن سينا Principels of ext fixation- 1378

14- سخنراني در كنگره تروماي لگن و اندام تحتاني تالار ابن سينا Principels of ext fixation- 1378

15- برنامه آموزش مداوم مدون ج تالار ابن سينا Congonifal anomalies of the thigh- 1379

16- سخنراني در برنامه آموزش مداوم مدون ج تالار ابن سينا Congonifal anomalies of the thigh- 1379

17- برنامه مدون الف تالار ابن سينا Synovial toumors- 1380

18- سخنراني در برنامه مدون الف تالار ابن سينا Synovial toumors- 1380

19- كنفرانس سالانه جامعه جراحان ايران بيمارستان امام رضا Septic artherities -1381

20- سخنراني در كنفرانس سالانه جامعه جراحان ايران بيمارستان امام رضا Septic artherities -1381

21- FX shaft of the boxch در مشهد – 1381

22- سخنراني در FX shaft of the boxch در مشهد – 1381

23- كنگره همايش جامعه پزشكي در هفته سلامت در مشهد- 23/1/82

24- برنامه آموزش مداوم سمينار جنبه هاي پزشكي جنگهاي نوين در مشهد- 25-24/7/82

25- برنامه مدون ارتوپدي تالار ابن سينا Indication for traumatic amputation- 29-23/3/83

26- سخنراني در برنامه مدون ارتوپدي تالار ابن سينا Indication for traumatic amputation- 29-23/3/83

27- برنامه آموزش مداوم مدون ارتوپدي تالار ابن سينا Fractures of shaft of the tibia and fibula in children- 14-12/12/83

28- سخنراني در برنامه آموزش مداوم مدون ارتوپدي تالار ابن سينا Fractures of shaft of the tibia and fibula in children- 14-12/12/83

29- برنامه آموزش مداوم مدون ارتوپدي تالار ابن سينا Fractures of humerous and elbow- 23/1/84

30- سخنراني در برنامه آموزش مداوم مدون ارتوپدي تالار ابن سينا Fractures of humerous and elbow- 23/1/84

31- علل التهابي لنگش در اطفال در مشهد- 12/9/86

32- سخنراني در علل التهابي لنگش در اطفال در مشهد- 12/9/86

33- شركت در برنامه آموزش مداوم ارتوپدي در تاريخ 3-5 تيرماه 87

34- سخنراني در برنامه آموزش مداوم ارتوپدي در تاريخ 3/4/87 با عنوان شكستگي هاي تنه استخوان بازو

35- سخنراني در برنامه آموزش مداوم ارتوپدي در تاريخ 4/4/87 با عنوان تقسيم بندي شكستگي مهره ه هاي تحتاني گردن

36- شركت در سمينار درمان شكستگيهاي اندام فوقاني و تحتاني در شيراز در 2/3/87

37- برنامه مدون شكستگي و دررفتگي هاي تحتاني بازو و آرنج و ساعد در مشهد- 7-5/4/87
 
 
 

تاريخ بروز رساني : يكشنبه 28/06/89 ساعت 05:19

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

آدرس مرکز: مشهد - بیمارستان قائم ـ مركز تحقيقات جراحي ارتوپدي كدپستي: 91766-99199 صندوق پستي : 155
تلفن: 05118012610 و 05118012638 نمابر: 05118417453 پست الکترونيک: orc@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.