اخبار

نظرسنجي

به نظر شما بنا به نياز كشور در زمان كنوني كداميك بر ديگري اولويت دارد؟

پژوهش 69.2%
تاليف 2.8%
ترجمه 8.4%
سمينار علمي 8.7%
نشست هاي هفتگي 10.9%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

راهنماي بیماران پس از عمل دیسک کمر ( 64212 )
مركز تحقيقات ارتوپدي ( 20630 )
تراكشن ( 16383 )
مركز تحقيقات جراحي ارتوپدي و تروما -دانشگاه علوم پزشكي مشهد ( 16081 )
رزومه دكتر ابراهيم قيم حسنخاني ( 14126 )
ترومبوز وريد عمقي ( 13120 )
رزمه فارسی دکتر مخملباف ( 12950 )
تعويض كامل مفصل ران ( 11507 )
رزومه دكتر فرشيد باقري ( 11115 )
رزومه دكتر حلاج مقدم- مركز تحقيقات جراحي ارتوپدي ( 10843 )
رزومه دكتر محمد قره داغي ( 10792 )
رزومه دكتر بيرجندي نژاد ( 10473 )
رزومه دکتر ثمینی ( 10103 )
زخم بستر ( 8940 )
رزومه دكتر محمد تقي پيوندي ( 8905 )
مراقبت بيمار داراي فيكساتور خارجي ( 8359 )
اعضاء محترم مرکز تحقیقات ارتوپدی ( 7211 )
اسلاید های آموزشی مرکز تحقیقات اوتوپدی ( 5934 )
رزومه دكتر محمد حسين ابراهيم زاده ( 5881 )
گالري عكس - مركز تحقيقات جراحي ارتوپدي - دانشگاه علوم پزشكي مشهد ( 5713 )
سلامت در ارتوپدی- مرکز تحقیقات جراحی ارتوپدی - بیمارستان قائم مشهد ( 5611 )
رزومه دكتر مهدي مظلومي ( 5548 )
رزومه دكتر سيد رضا شريفي دلوئي ( 5310 )
آرتروسکوپی چیست و در چه مواردی از آن استفاده میشود؟ ( 4266 )
مقالات مرکز جراحي ارتوپدي- دانشگاه علوم پزشكي مشهد ( 4183 )

ردیف

نویسنده

عنوان مقالات دکتر ابراهیم زاده

سال

نام مجله

اندکس

1

Omidi-Kashani F, Ebrahimzadeh MH, Peivandy MT

Late onset sciatalgia as a rare complication of percutaneous vertebroplasty; a case report

2009 Aug

Cases Journal

PubMed

2

Kilinc AS, Ebrahimzadeh MH, Lafosse L.

Subacromial internal spacer for rotator cuff tendon repair: "the balloon technique".

2009 Aug;25(8):921-4

Journal of Arthroscopy

ISI, PubMed

3

Ebrahimzadeh

MH,

Hariri S.

Long-term outcome of transtibial amputation

2009

June;

(174):

593-7

Journal of Military Medicine

ISI, PubMed

4

Birjandinejad A, Ebrahimzadeh MH

Augmentation Plate fixation for the treatment of femoral and tibial nonunion after intramedullary nailing

June 2009

ORTHPEDICS

ISI, PubMed

5

Ebrahimzadeh MH, Hoseini MR

Pain full and tender toe, Osteoid osteoma of the distal phalanx of toe

August 2009

Journal of The Foot

Scopus

6

Ebrahimzadeh MH, Fattahi AS

Long-term clinical outcomes of Iranian veterans with unilateral transfemoral amputations

May 2009

Disability & Rehabilitation

ISI, PubMed

7

Omidi F, Hasankhani E, Mazloumi M, Ebrahimzadeh MH

Varus distal femoral osteotomy in young adults with valgus knee

May 2009

Journal of Orthopedic surgery and research

ISI, PubMed

8

Ebrahimzadeh M. H. MD , Rajabi M.T.

Long-term outcomes of patients undergoing war-related mputations of the foot and ankle.

2007; 46(6):429–433

J Foot Ankle Surg

ISI

PubMed

9

Ebrahimzadeh M. H., Jupiter Jess

Isolated tuberculosis of metacarpal bone in a 2-year-old child

2007 Feb;32(1):109

Journal of Hand Surgery (Br)

ISI,

PubMed

10

Ebrahimzadeh M. H, Sharifi SR.

Chondromixoid

Fibroma of the calcaneus

2007 May-Jun;97(3):223-4.

J Am Podiatr Med Assoc

PubMed

11

Ebrahimzadeh M. H, Fattahi A.

Long-term follow up of Iranian upper extremity amputation from Iran-Iraq war. A study of 25 cases with 17.5 years follow-up

2006 Oct;61(4):886-8

Journal of Trauma

ISI, PubMed

12

Ebrahimzadeh M.H. Fattahi A.

Inferior shoulder dislocation (Luxatio Erecta); Report of 2 cases and a litrature review.

2006; 16(1):31-33.

European Journal of Orthopedic Surgery and Traumatology,

ISI, Scopus

13

Ebrahimzadeh M. H, Fattahi A.

Isolated Tuberculosis of Talus

2005; 15:59-61

The Foot

Scopus

14

Ebrahimzadeh MH, Birjandi Nejad A, Ghorbani S

Modified Thompson quadricepsplasty for extension contracture of the knee, variables and their effects on clinical outcomes

2010

Journal of Trauma, injury, infection, and critical care

ISI, PubMed

15

Ebrahimzadeh MH,

Ahmadzadeh H

Osteoid osteoma: a diagnosis for radicular pain of extremities

2009 nov; 32(11)

Orthopedics

ISI, PubMed

16

Sharifi R, , Ebrahimzadeh MH, Ahmadzadeh H KhajehMozaffari M

Closed total talus dislocation without fracture, a rare case report

2009

Cases Journal

PubMed

17

Ebrahimzadeh MH,

Ahmadzadeh-chabock H

Pathologic dislocation of the shoulder

2009

Cases Journal

PubMed

18

Ebrahimzadeh MH, Ahmadzadeh H, Ring D

Traumatic Elbow Instability

2010; 35, 1220-1225

Journal of hand surgery [Am]

ISI

19

دکتر اقبال صدری ـ دکتر محمدحسین ابراهیم زاده ـ دکتر حسین احمد زاده ـ دکتر محمدتقی پیوندی

مطالعه توصيفـي بيماران لگ کالو پرتس بستري در بيمارستان قائم (عج) از سال 1374 تا 1384

زمستان 89

پذیرفته شده در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان

20

دکتر اقبال صدري ، دکتر محمدحسين ابراهيم زاده، دکتر نويدرضا ميرزاده ،دکتر علي بيرجندي نژاد

عوارض زودرس بيماران پس از عمل بازسازي ليگامان صليبي قدامي به روش استفاده از تاندون پاتلا

دوره 11، شماره 3 ، پائیز 1388

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان

21

دکترپیوندی ـ دکتر ابراهیم زاده ـ دکتر باقری ـ دکتر شیخیان

تزریق استروئید اپیدورال در درد حاد سیاتیک

دوره 6، شماره 4، تابستان 1387

مجله جراحی

استخوان و مفاصل ایران

22

دکتر مظلومی ـ دکتر ابراهیم زاده

دیسپلازی اپیفیز همی ملیکا (سندرم تروور)

1388

مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران

23

دکتر صدری ـ

دکتر ابراهیم زاده

دردهای مفصل پاتلوفمورال به دنبال بیماری دژنراتیو مفصلی درمان های حمایتی و جراحی

دوره 15 ـ شماره 1 ـ سال 1388

مجله علمی پژوهشی

افق دانش

24

دکتر پیوندی ـ

دکتر ابراهیم زاده ـ

دکتر حسنی

همانژیوم داخل عضلانی ساعد همراه با واکنش استخوانی رادیوس و النا

دوره 14ـ شماره 3ـ پائیز 1387

مجله علمی پژوهشی

افق دانش

25

دکتر بیرجندی نژاد ـ دکتر ابراهیم زاده

شکستگی پروگزیمال تیبیا: مقایسه بین ثابت کردن با پلاک LCP با پلاک T باترس

دوره 6 ـ شماره 3ـ بهار 87

مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران

26

دکتر ابراهیم زاده ـ

دکتر بیرجندی نژاد ـ

دکتر صدری

نتیجه درمان بلند مدت استفاده از الیزاروف در عدم جوش خوردگی های عفونی تی بیا

دوره 14 ؛ شماره 2؛ تابستان 1387

مجله علمی پژوهشی

افق دانش

27

دکتر ابراهیم زاده ـ

دکتر حلاج مقدم

عملكرد پروتز توتال هيپ بدون سيمان

1384; 87(48): 93-98

مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

28

دکتر ابراهیم زاده ـ

دکتر مخملباف

ارزش آرتروسكوپي در تشخيص اختلالات داخل زانو در مقايسه با تشخيص باليني: مطالعه 290 مورد در بخش جراحي ارتوپدي بيمارستان قائم مشهد

1383;4(10): 35-37

مجله علمی پژوهشی

افق دانش

29

کتر ابراهیم زاده ـ

دکتر فتاحی

مطالعه بلند مدت قطع اندام تحتاني در جانبازان جنگ تحميلي عراق عليه ايران

1383;4(9): 285-292

مجله علمی پژوهشی کوثر

30

دکتر ابراهیم زاده ـ

دکتر حلاج مقدم

نتايج درمان جراحي سل ستون مهره ها با اپروچ قدامي و گرفت استخواني، سال هاي 80-1368

1382;79(46): 33-39

مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

31

دکتر ابراهیم زاده ـ

دکتر حلاج مقدم

آمپوتاسيون اندام تحتاني در جانبازان جنگ تحميلي عراق عليه ايران

1382;82(46): 14-22

.

مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

32

دکتر ابراهیم زاده ـ

دکتر حلاج مقدم

گزارش دو مورد گاز گرفتگي انساني از نوع وخيم در بيمارستان امام رضا (ع) مشهد

1381;1(10): 73-76

مجله شهید صدوقی دانشگاه علوم پزشکی یزد

33

دکتر ابراهیم زاده ـ

دکتر فتاحی

گزارش هشت ساله صدمات عروق محيطي در مجروحين جنگي (68-1361) بستري در بيمارستان قائم (عج) مشهد.

1380;72(44): 102-110

مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

34

دکتر بیرجندی نژاد

كاربرد تصوبربرداري هسته اي (T99) در افتراق دردهاي راديكولر ناشي از استئوئيد استئوما

سال 2008

مجله علوم پزشکی مازندران

35

دکتر بیرجندی نژاد

The Ilizarov ring External Fixator in Complex open fracture of the tibia

2006

European Trauma

36

دکتر بیرجندی نژاد

Incidence des myosites ossifiantes dans la chirurgie tardive des fracture supracondyliennes …- ACADRMIE NATIONALE DE

2003

ACADRMIE NATIONALE DE HIRURGIE

37

دکتر بیرجندی نژاد

Long- term Folloe-up of lranian eteran upperextremity amputees from the IRAN _ Lraq

2006

Journal of trauma

38

دکتر محمد تقی پیوندی

Comparsionbetween the effects of Harrington rod … in sagittal plan

2007

Iran University of medical

39

دکتر محمد تقی پیوندی

The Ilizarov ring External Fixator in Complex Open Fractures of the Tibia

2006

European Trauma

40

دکتر محمد تقی پیوندی

A propos de l´ oste´osynthe´se Vertebrale...

2005

e-memoires de l´ acade´mie Narionale de chirurgie

41

دکتر محمد تقی پیوندی

Spinopelvic fixation for vertically unstable type C fractures of the pelvis

2007

Medical Journal of the Iranian Red Crescent -

42

دکتر محمد تقی پیوندی

Anterolateral Fracture-Dislocation of LumbosacralJunction

2006

Arch Iranian. Med

ISI

43

دکتر محمد تقی پیوندی

In- body corrosion fatigue failure of a stainless steel orthopaedic implant …-

2007

Engineering Failure Analysis

44

دکتر محمد تقی پیوندی

Osteoblastoma of the spine

2007

Medical Journal of the Iranian Red Crescent -

     ادامه

تاريخ بروز رساني : چهارشنبه 14/07/89 ساعت 23:56

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

آدرس مرکز: مشهد - بیمارستان قائم ـ مركز تحقيقات جراحي ارتوپدي كدپستي: 91766-99199 صندوق پستي : 155
تلفن: 05118012610 و 05118012638 نمابر: 05118417453 پست الکترونيک: orc@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.