اخبار

نظرسنجي

مطالب این سایت تا چه میزان پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی شما می باشد.

%100 29.4%
%75 16.2%
%50 12.7%
%25 14.3%
%0 27.3%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

بيمارستان اميد مشهد ( 114751 )
مراقبتهاي شيمي درماني ( 43672 )
بيمارستان اميد ( 43393 )
اسامي پزشکان ( 34261 )
سرطان معده و روده بزرگ ( 31914 )
داروخانه ( 19509 )
واحد بهبود کیفیت ( 18116 )
نوبت دهی اینترنتی ( 17847 )
آموزش بیماران ( 16906 )
معرفی ( 13983 )
دیگر پزشکان ( 13877 )
پرتودرماني ( 12931 )
بخش راديولوژی ( 12375 )
جراحي مري و معده ( 12010 )
واحد سمعي بصري ( 11928 )
کميته کنترل عفونت ( 11442 )
خدمات پرستاری ( 11441 )
چگونگي رفتار با كودك سرطاني ( 11086 )
دانستنیهای مفید ( 11073 )
آزمايشگاه تشخيص طبی ( 10836 )
لينكهاي مفيد ( 10585 )
اعضاء هيئت علمي ( 10460 )
برنامه کاري درمانگاهها ( 10271 )
کمیته های بیمارستان ( 10031 )
بهداشت محيط ( 10006 )

 

بیمارستان امید > واحد بهداشت محیط
 

 

مقدمه :

بيمارستانها در اكثر كشورها قسمت عمده اي از مراكز بهداشتي درماني را تشكيل ميدهند و بخش اعظم هزينه هاي بهداشت و درمان (حدود 70%) را به خود اختصاص داده اند بيمارستان بايد الگوي نظافت و سمبل پاكيزگي و بهداشت باشد بنابراين رعايت ضوابط بهداشتي بخصوص بهداشت محيط و حرفه اي از اولويت خاصي برخوردار است . مخاطرات عمده سلامت در بيمارستان ناشي از عدم اجراي مقررات بهداشتي ، مواد زائد جامد (زباله)، فاضلاب ، رختشويخانه بيمارستان، آب و مواد غذايي غير بهداشتي و عدم مراعات نظافت عمومي و عوامل زيان آور حرفه اي نظير عوامل فيزيكي ، شيميايي ، بيولوژيك ، ارگونوميك و رواني و ... مي باشند كه كليه بيماران – ملاقات كنندگان پرسنل بخش و در نهايت جامعه را در معرض اين مخاطرات قرار مي دهد. اگر اقدامات درماني توأم با سالم سازي و بهداشت محيط بيمارستان نباشد ، با توجه به شرايط موجود در بيمارستان و وجود عوامل مختلف بيماريزا ، موجبات انتقال عفونت هاي بيمارستاني مهيا خواهد شد .

با توجه به اينكه رعايت اصول بهداشت محيط در بيمارستانها تاثير به سزائي در كاهش عفونت هاي بيمارستاني خواهد داشت ، لذا تلاش و هزينه نمودن در جهت بهسازي و بهداشتي نمودن بيمارستانها و ارتقاء شاخص هاي بهداشت محيط بيمارستان علاوه بر جلوگيري از بسياري از مرگ و مير ها باعث جلوگيري از ضرر و زيان هاي ناشي از كار افتادگي و يا هزينه زياد درمان بيماران عفوني خواهد شد .

هدف کلی :
ارتقاء شاخص هاي بهداشت محيط بيمارستانها به منظور تامين حفظ سلامت بيماران ، پرسنل بيمارستان و جامعه

شرح وظايف کارشناس بهداشت محيط بيمارستان:

 

1-هماهنگی و اقدام در جهت تشكیل كمیته بهداشت و كنترل عفونت بیمارستان و شركت فعال در آن و پیگیری مصوبه های مربوطه

2- تهیه و تدوین مطالب آموزشی و تشكیل جلسات آموزشی مرتبط با بهداشت محیط و بهداشت عمومی برای پرسنل بخش رده های مختلف

3- نظارت و مداخله در عقد قراردادهای خدماتی بیمارستان و مطالبه كارت معاینه پزشكی ، كارت معاینه كارگری و گواهینامه آموزش بهداشت عمومی پرسنل مشمول قانون

4- بررسی وضعیت آب مورد مصرف بیمارستان ( شبكه عمومی ، شبكه خصوصی ) و تشكیل پرونده مربوط به آن

5- كنترل بهداشتی آب مصرفی ازنظر كمی و كیفی و انجام آزمایشات دوره ای میكروبی وشیمیایی و كلرسنجی با استناد به دستورالعمل ها ، استانداردها و شرایط موجود

6- نظارت ، بررسی و كنترل بهداشتی بركلیه مراحل مختلف جمع آوری ، تفكیك ، انتقال ، نگهداری موقت و دفع زباله های بیمارستانی و نیز جلوگیری از فروش و بازیافت زباله بیمارستانی

7- نظارت و كنترل بهداشتی بر نحوه دفع فاضلاب بیمارستان و درصورت وجود معضل ، ارائه پیشنهادهای اجرائی مناسب

8- نمونه برداری از پساب خروجی سیستم تصفیه فاضلاب برابر دستورالعمل های اعلام شده (درصورت وجود تصفیه خانه ) بمنظور بررسی كیفیت پالایش فاضلاب

9- كنترل حشرات و جوندگان با اولویت بهسازی محیط ، دفع بهداشتی زباله ودرصورت نیاز ، استفاده اصولی از روش های شیمیایی و نیز جلوگیری از فعالیت شركتهای سم پاشی غیر مجاز

10- نظارت و مداخله در تهیه و كاربرد مواد گندزدا وپاك كننده بیمارستان

11- اقدام لازم در زمینه تهیه البسه و ملزومات موردنیاز درسمپاشی وضدعفونی ( روپوش – كلاه – دستكش – ماسك – چكمه و . . . ) وتدارك سموم و موادگندزدا و دیگر تجهیزات و وسایل مورد استفاده در سمپاشی وضدعفونی با هماهنگی مسئولین بیمارستان

12- بررسی وضعیت فنی و بهداشتی سیستم تهویه مطبوع در بیمارستان ( گرمایش ، سرمایش ) و پیگیری در جهت رفع مشكلات احتمالی موجود

13- پیگیری و اقدام درزمینه مسائل بهداشتی و حفاظتی بخش پرتوهای یونساز با كمك مسئول فیزیك بهداشت ذیربط

14- نظارت فنی و بهداشتی مستمر بر نحوه كار آشپزخانه شامل :

( شرایط بهداشت محیطی آشپزخانه ، وضعیت سردخانه ، انبار نگهداری موادغذایی ، سرویسهای بهداشتی ، بهداشت فردی پرسنل بخش ، اطاق استراحت پرسنل بخش ، شستشو و ضدعفونی ظروف ، شستشو و ضدعفونی سبزیجات خام مورد استفاده ، وضعیت بهداشتی موادغذایی آماده طبخ وسایل و ظروف مورد استفاده و . . . . )

15- نظارت و هماهنگی لازم در زنجیره تهیه ، طبخ و توزیع موادغذایی با همكاری كارشناس تغذیه بمنظور اطمینان از سلامت توزیع و مصرف غذا

16- نظارت و كنترل دائم برامور مربوط به رختشویخانه و رعایت كلیه نكات ایمنی و بهداشتی ازنظر تفكیك البسه عفونی از غیرعفونی درهنگام شستشو و استفاده از دستگاه های شوینده اتوماتیك ومواد پاك كننده مناسب ونهایتا” ضدعفونی و اطوكشی البسه بخش عفونی و آلوده ( توضیحا” دركاربرد موادضدعفونی كننده بایستی دقت لازم درانتخاب نوع آن و میزان مجاز بعمل آید تا خرابی دستگاهها و البسه را سبب نشود . )

17- ارتباط مستمر با معاونت های بهداشت و درمان درهماهنگ كردن فعالیتهای اجرایی و دستورالعملها واقدامات نظارتی دربیمارستان

18- ثبت و ضبط اقدامات و مكاتبات اداری و تشكیل بایگانی درست ومنظم به نحوی كه روند فعالیتها و پیگیری امور بدین طریق كاملا” قابل دسترسی و مشهود باشد . ( مستند سازی )

19- نظارت بر ایمنی و مشاركت فعال در كاهش سوانح و صدمات داخل بیمارستان ازجمله پوشش پنجره ها ، وسایل اطفاء حریق و سیستم های هشداردهنده ، مهار كپسولهای طبی و . . .

20- ارائه راهكارهای بهسازی بعنوان اصولی ترین روش كنترل ناقلین

21- انجام امور محوله در شرایط خاص مانند كنترل همه گیری و نیز مقابله با بحران و بلایا

22- فرهنگ سازی و جلوگیری از استعمال دخانیات در فضاهای بسته و عمومی بیمارستان

23- بطوركلی نظارت و كنترل لازم بهداشتی بركلیه بخش ها – همكاری و هماهنگی با مدیران و مسئولین قسمتهای مختلف درحیطه شغلی و وظائف سازمانی تعیین شده .

 
مسئول واحد
 
 
معصومه نصرآبادی
 
پست سازمانی :
 
کاردان بهداشت محیط
 
تلفن تماس : 8426082
داخلی 526
 
پست الکترونیک :
 

تاريخ بروز رساني : يكشنبه 12/09/91 ساعت 00:09

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، خیابان کوهسنگی، میدان الندشت تلفن: 4_ 38426082 051 نمابر: 38428622 051 پست الکترونیک: omidhos@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.