آرشيو اخباردسته اخبار

مجله زنان، مامائی و نازائی ایران>شماره 9 پاییز و زمستان 85>خلاصه مقاله فارسی

 

تاثير تجويز فلوكسيتين روزانه در درمان اختلالات سندرم قبل از قاعدگي

نويسندگان :

ناهيد لرزاده*

استاديار دانشگاه علوم پزشكي لرستان، متخصص زنان و زايمان

سیروس کاظمی راد

پزشك عمومي، دانشگاه علوم پزشكي لرستان

مرضيه مؤمن نصب

مشاور آماري، دانشگاه علوم پزشكي لرستان

مينا لرزاده

پزشك عمومي، دانشگاه علوم پزشكي لرستان

ميترا صفا

متخصص اعصاب و روان دانشگاه علوم پزشكي لرستان

مقدمه: سندرم پيش از قاعدگي (PMS = Pre Menstruul Syndrom) مجموعه اي از علايم جسمي و رواني است كه در نيمه دوم سيكل قاعدگي رخ مي دهد و در حدود 95% از زنان با شدتهاي مختلف به آن گرفتار مي شوند . در 8-3% موارد سندرم پیش از قاعدگی علائم اختلالات ناخوشي روي مي دهد كه با فعاليت هاي روزانه اجتماعي مبتلايان تداخل ايجاد مي كند .

در اين زمينه درمان هاي مختلفي وجود دارد كه يكي از آنها تجويز داروهاي مهاركننده بازجذب سروتونين از جمله فلوكسيتين مي باشد . هدف از اين مطالعه بررسي اثربخشي و تعيين مقدار روزانه فلوكسيتين قبل از قاعدگي به صورت دوره اي براي دمان اختلالات خلقي سندرم قبل از قاعدگي (PMDD) بوده است.

روش كار: این کارآزمایی بالینی در سال 1384 در دبیرستانهای دختران شهرستان خرم آباد انجام گردید. 212 نفر دانش آموز دختر كه بعد از دو سيكل قاعدگي كه جهت تعيين افراد با علايم PMS و اختلالات خلقي آن (PMDD) انجام شد وارد مطالعه شدند و به صورت تصادفی در سه گروه تقسیم شدند. گروه یک 86 نفر و تحت درمان با كپسول فلوكسيتين 10میلی گرم و گروه دو 86 نفر فلوكسيتين 20 میلی گرم و به گروه سوم 88 نفر دارونما داده شد. این داروها از 14 روز قبل از قاعدگي بعدي تا روز اول خونريزي روازنه یکعدد و تجویز شد. اين قاعدگي روزانه یکعدد تجویز شد. يك ويزيت بدون دريافت هيچگونه دارويي شدند بعد از اين مدت اطلاعات از طريق پرسشنامه حاوي سؤالات جمع آوري گرديد و با نرم افزار SPSS و آزمونهاي آماري تی و کای اسکونر مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .

نتايج: افراد مورد مطالعه از نظر مشخصات دموگرافيك و شدت بيماري و طول سيكل قاعدگي با هم اختلاف نداشتند و از نظر ميزان تأثير دارو فلوكسيتين 20 ميلي گرم كه به صورت دوره اي قبل از قاعدگي داده شد به طور واضح نسبت به دارونما و فلوكسيتين 10 ميلي گرم در بهبود علايم و رفع آنها مؤثر بوده است . 005/0 P = و هر دو گروه فعال دريافت كننده دارو به طور مشخص از همان سيكل اول درمان بهبودي نشان دادند. هر دو گروه فلوكسيتين 20 ميلي گرم و 10 ميلي گرم به طور واضح نسبت به دارونما در بهبود اختلالات روحي و ناخوشي PMS مؤثر بودند . شدت 12 علامت با مصرف فلوكسيتين 20ميلي گرم در طي 3 سيكل قاعدگي به طور معني دار كاهش پيدا كرد يا به طور كامل از بين رفت. قطع درمان به علت عوارض جانبي در هيچكدام از سه گروه ديده نشد .

نتيجه گيري: فلوكسيتين با مقدار روزانه قبل از قاعدگي به خوبي قابل تحمل و بي خطر مي باشد و علايم روحي ـ فيزيكي و اختلالات اجتماعي را كه همراه با PMS است را كاملاً بهبود مي بخشند و فلوكسيتين 20ميلي گرم مفيدتر از فلوكسيتين 10 ميلي گرم در درمان اختلالات ناخوشي سندرم قبل از قاعدگي مي باشد.

کلمات کلیدی: سندرم پيش از قاعدگي، فلوكسيتين، علايم روحي و خلقي و جسمي

تاريخ بروز رساني : يكشنبه 17/10/85 ساعت 11:47

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، بیمارستان امام رضا، بخش زنان، طبقه دوم، دفتر مجله زنان مامایی و نازایی ایران تلفن: 8022617-0511* و تلفکس:‌8525204-0511
پست الکترونيک: Journal.Gyn.ir@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.