آرشيو اخباردسته اخبار

مجله زنان، مامائی و نازائی ایران>شماره 9 پاییز و زمستان 85>خلاصه مقاله فارسی

مقایسه اختلال تحمل گلوکز و پیامد بارداری در بیماران مبتلا و غیر مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک

طاهره نظری

دانشگاه علوم پزشکی بابل

زهرا کریمیان

دانشگاه علوم پزشکی بابل

 زینب نظری

دانشگاه علوم پزشکی بابل

مقدمه: بارداري با مقاومت به انسولين همراه است. در 80 درصد زنان چاق و 30 درصد زنان لاغر مبتلا به سندرم تخمدان پلي‌كيستيك قبل از بارداري مقاومت به انسولين ديده مي‌شود و 30 درصد اين خانمها بعدها دچار اختلال تحمل گلوكز خواهند شد بنابراين زنان مبتلا به سندرم در ريسك عدم تحمل گلوكز در طي بارداري قرار دارند.

اطلاعاتي وجود دارد مبني بر شيوع اختلال كربوهيدارتي در طي بارداري در اين خانمها كه مي‌تواند روي پيامد بارداري و نوزادي تأثيرگذار باشد.

اين مطالعه با هدف تعيين تأثير سندرم تخمدان پلي‌كيستيك بر روي اختلال تحمل گلوكز در طي بارداري و نيز پيامد بارداري به انجام رسيده است.

مواد و روشها: اين مطالعه مورد- شاهدی در سال 84-1383 در دانشگاه علوم پزشکی بابل انجام شده است. 40 خانم باردار مبتلا به سندرم تخمدان پلي‌كيستيك با 60 خانم باردار غيرمبتلا به سندرم مورد مطالعه قرار گرفتند. تمام افراد در ابتداي بارداري و نيز هفتة 28-24 بارداري براي ديابت حاملگي با 50 گرم گلوكز خوراكي غربالگری شدند. برای بيماران با تست تحمل گلوكز بيشتر از mg/dl140 تست تحمل گلوكز سه ساعته با 100 گرم گلوكز خوراكي انجام شد. مشخصات فردی، مشكلات و عوارض مربوط به بارداري، نتایج آزمایشگاه در پرسشنامه ای جمع آوری گردید. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و جداول توزیع فراوانی پردازش شد.

نتايج:BMI در گروه مبتلا به سندرم تخمدان پلي‌كيستيك به صورت معناداري بالاتر بود. شيوع اختلال تحمل گلوكز و ديابت حاملگي در بين دو گروه تفاوت معناداري نداشت.

شيوع پراكلامسي در بيماران مبتلا به سندرم نسبت به گروه كنترل به صورت معناداري بالاتر بود. شيوع زايمان زودرس، روش زايمان، ميزان انتقال به بخش مراقبتهاي ويژه نوزادان، دكولمان، جفت سرراهي در بين دو گروه تفاوت معناداري نداشت.

نتیجه گیری:افزايش ريسك پراكلامسي در بيماران مبتلا به سندرم تخمدان پلي‌كيستيك مي‌تواند به دليل چاقي مادر باشد.

کلمات كليدي: سندرم تخمدان پلي‌كيستيك، ديابت حاملگي، اختلال تحمل گلوكز، پيامد بارداري

تاريخ بروز رساني : پنجشنبه 21/10/85 ساعت 11:47

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، بیمارستان امام رضا، بخش زنان، طبقه دوم، دفتر مجله زنان مامایی و نازایی ایران تلفن: 8022617-0511* و تلفکس:‌8525204-0511
پست الکترونيک: Journal.Gyn.ir@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.