آرشيو اخباردسته اخبار

مجله زنان، مامائی و نازائی ایران>شماره 9 پاییز و زمستان 85>خلاصه مقاله فارسی

بارداري، جنسيت و ارتباط آن با كيفيت روابط زناشويي

نويسنده:

زهره بلوريان

عضو هيأت علمي دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار

محمد حسن رخشانی

عضو هيأت علمي دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار

مقدمه: پیشگیری از بیماریهای وابسته به جنس ،کاهش موارد سقط های انتخابی و ضایعات جسمی و آلام روحی مادر متعاقب آن ، کنترل روند افزایش جمعیت و مشکلات ناشی از آن ، اهمیت توجه به مسئله انتخاب جنسیت را مستدل می سازند. لذا این مطالعه به منظور تعیین ارتباط بین جنس نوزاد با الگوی روابط جنسی والدين انجام شده است.

روش كار: این پژوهش ، بصورت توصیفی - مقطعی بر روی 346 زن باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی – درمانی شهر سبزوار در سال 1382 انجام شد. نمونه گیری بصورت غیر احتمالی در دسترس صورت پذیرفت. ابزار گرد آوری اطلاعات، فرم مصاحبه بوده که بصورت حضوری تکمیل شد. لازم به ذکر است که واحدهای پژوهش، اطلاعی از جنسیت فرزند خود نداشتند. جهت تحلیل اطلاعات، از آزمون کای اسکویر برای جداول توافقی استفاده شد.

نتایج: یافته ها نشان داد که رضایت زوجین از روابط جنسی ، سبب افزایش موارد پسرزایی شده است (009/0=P). همچنین تملایلات جنسی زیاد در مردان (039/0=p) و موارد ارگاسم کمتر در زنان (006/0=P) شانس تولد نوزاد دختر را بیشتر نموده است.

نتیجه گيري: با توجه به تأثیر فاکتورهای متعدد در تعیین جنسیت جنین و نقش عوامل روحی – روانی، آگاهیها و اطلاعات جنسی زوج، می توان افراد را در دستیابی به جنسیت مطلوب فرزند و بهبود کیفیت روابط زناشویی یاری رساند.

واژگان كليدي: بارداري، جنسيت نوزاد، روشهاي انتخاب جنسيت قبل از بارداري

تاريخ بروز رساني : پنجشنبه 21/10/85 ساعت 11:47

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، بیمارستان امام رضا، بخش زنان، طبقه دوم، دفتر مجله زنان مامایی و نازایی ایران تلفن: 8022617-0511* و تلفکس:‌8525204-0511
پست الکترونيک: Journal.Gyn.ir@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.