آرشيو اخباردسته اخبار

مجله زنان، مامائی و نازائی ایران>شماره 9 پاییز و زمستان 85>خلاصه مقاله فارسی
 
مقایسه عفونت و احتباس ادراری با و بدون سوندگذاری مثانه پس از عمل کلپورافی قدامی (81-1380)

نویسندگان :

قدسیه سیدی علوی

استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد

عطیه منصوری*

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

محبوبه رستمی

دستیار زنان مامائی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 
مقدمه: کلپورافی قدامی از اعمال جراحی شایع در حیطه جراحی های زنان است که عوارض آن بصورت عفونت ادراری و دفع غیرطبیعی ادرار پس از عمل از جمله احتباس ادرار دیده می شود و به همین دلیل گذاشتن طولانی مدت سوند مثانه پس از اين عمل توصیه نمی شود. از طرفی گذاشتن سوند باعث تخریب گردن مثانه و علائم تحریکی می شود. این پژوهش با هدف مقایسه عفونت و احتباس ادراری با و بدون سوندگذاری مثانه پس از عمل کلپورافی قدامی انجام گرفت .

روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 81-1380 در بخش جراحی زنان بیمارستان قائم (عج) مشهد انجام شده است. 40 بیمار که برای عمل جراحی کلپورافی قدامی بستری شده بودند و بطور تصادفی به دو گروه الف (تجربي) و ب (شاهد) تقسیم شدند و مورد مطالعه قرار گرفتند.

در گروه تجربی سوند داخل مثانه گذاشته نشد و بیمار از نظر احتباس ادرار تا 6 ساعت بعد از عمل کنترل گردید. در گروه شاهد سوند داخل مثانه بعد از عمل جراحی در اتاق عمل گذاشته شد و 3 روز بعد خارج گردید، از کلیه بیماران قبل و بعد از عمل آزمایش ادرار بعمل آمد. مشخصات فردی، نتایج آزمایشگاهی و عمل جراحی در پرسشنامه ای جمع آوری گردید. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و جداول توزیع فراوانی و آزمون کای اسکوئر پردازش شد.

نتایج : اختلاف آماری معنی داری بین احتباس ادراری بدنبال عمل در گروه سوندگذاری 3 روزه و عدم کاربرد سوند وجود ندارد. همچنین در دو گروه شاهد و تجربی پس از عمل درصد عفونت ادراری در گروه سوندگذاری 3روزه، 45 درصد و در گروه عدم بکار بردن سوند 20 درصد نشان داده است که 25 درصد کاهش عفونت را بدنبال داشت که این مقدار قابل توجه است. همین طور مدت بستری بیماران در گروه شاهد بیشتر از گروه تجربی بوده است .

نتیجه گیری : عدم سوندگذاری پس از عمل کلپورافی سبب افزایش میزان احتباس ادراری نمی شود و در عوض سبب کاهش مدت بستری و عفونت ادراری در بیماران می گردد.

کلمات کلیدی: احتباس ادرار، عفونت ادراری، کلپورافی، کاتتر فولی

تاريخ بروز رساني : يكشنبه 17/10/85 ساعت 11:47

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، بیمارستان امام رضا، بخش زنان، طبقه دوم، دفتر مجله زنان مامایی و نازایی ایران تلفن: 8022617-0511* و تلفکس:‌8525204-0511
پست الکترونيک: Journal.Gyn.ir@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.