اخبار

نظرسنجي

نظر شما در مورد سايت مجله چيست؟

بسيار عالي 17.4%
عالي 10.2%
خوب 12.0%
متوسط 6.9%
ضعيف 53.5%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

مجله زنان، مامائی و نازائی ایران ( 82222 )
آرشیو ( 23287 )
ارسال الکترونیکی مقالات ( 10970 )
فهرست مقالات مجله زنان مامائی و نازایی ایران، شماره نهم پاییز و زمستان 85 ( 9704 )
دستورالعمل نگارش مقالات ( 8306 )
خلاصه فارسی مقالات ( 6786 )
خلاصه فارسي مقالات ( 4879 )
فهرست مقالات دوره دهم، شماره دوم،‌ پاييز و زمستان 1386 ( 4380 )
مجله زنان، مامائي و نازايي ايران> فهرست مقالات دوره پانزدهم، شماره بیست و نهم، هفته سوم آذر 91 ( 4166 )
مجله زنان، مامائي و نازايي ايران> فهرست مقالات دوره پانزدهم، شماره اول، فروردین 91 ( 4127 )
فهرست مقالات دوره نهم، شماره اول، بهار و تابستان 1385 ( 4125 )
خلاصه فارسی مقالات ( 4079 )
هيات تحريريه ( 4034 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3558 )
درباره مجله ( 3556 )
خلاصه مقالات فارسی ( 3459 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3294 )
خلاصه فارسی مقالات ( 3164 )
خلاصه فارسی مقالات ( 3164 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3159 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3076 )
فهرست مقالات دوره يازدهم، شماره اول،‌بهار 87 ( 2921 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2889 )
خلاصه فارسی مقالات ( 2710 )
خلاصه فارسی مقالات ( 2674 )

مجله زنان، مامائی و نازائی ایران> دوره نهم، شماره اول، بهار و تابستان 85>خلاصه مقاله فارسی

 
بررسي ارزش تشخيصي نسبت پروتئين به كراتینين نمونه تصادفي ادرار در پيش بيني پروتئين ادرار 24 ساعته بيماران مبتلا به مسمومیت حاملگی
نویسندگان :
 رويا نصيري*

استاديار و عضو هيئت علمي گروه زنان

محمد سرافراز يزدي

استاديار و عضو هيئت علمي گروه داخلي

خلاصه
 مقدمه : مسمومیت حاملگی در 12-5 % بارداري ها اتفاق مي افتد كه علت آن ناشناخته مي باشد. ارزيابي كمي شايع جهت تعيين مقدار پروتئين دفعي در ادرار براي تشخيص مسمومیت حاملگی، جمع آوري ادرار 24 ساعته مي باشد. كه اين روش وقت گير وپرزحمت و در معرض خطاي جمع آوري واندازگيري براي آزمايشگاه وبيمار است .
هدف: هدف اصلي اين تحقيق بررسي ارزش تشخيصي نسبت پروتئين به كراتنين نمونه تصادفي ادراردر پيش بيني پروتئين ادرار24 ساعته در زنان باردار مبتلا به مسمومیت حاملگی مي باشد.
روش کار : اين مطالعه به صورت مشاهده اي- تحليلي (analytical observation study) و بر روي 30 بيمار باردار مبتلا به مسمومیت حاملگی بستري در بيمارستان 22 بهمن مشهد در فاصله سالهاي 83-82 صورت گرفته است . بيماران بارداري كه با تشخيص مسمومیت حاملگی در بخش زنان بستري شدند و ادرار 24 ساعته آنها جهت تعيين ميزان كمي پروتئين اوري جمع آوري شد، در اين مطالعه وارد شدند . يك نمونه تصادفي ادرار پس از جمع آوري ادرار24 ساعته جهت تعيين نسبت پروتئين به كراتنين گرفته شد. از آزمون رگرسيون خطي چند گانه جهت تعيين ارتباط، بين دفع پروتئين ادرار 24 ساعته و نسبت پروتئين به كراتنين نمونه تصادفي ادرار استفاده شد و قدرت اين ارتباط توسط ضريب همبستگي پيرسون مورد ارزيابي قرار گرفت. ارتباط پروتئين ادرار 24 ساعته و نسبت پروتئين به كراتنين نمونه تصادفي ادرار با ديگر متغيرها شامل ( سن مادر ، سن حاملگي، تعداد زایمان، فشار خون و وزن) مورد ارزيابي قرار گرفت. از رگرسيون چند گانه جهت تشخيص اثرات مخدوش كننده استفاده شد.
يافته ها: 30 بيمار در اين تحقيق شركت داده شدند. ارتباط قابل توجهي بين پروتئين ادرار 24 ساعته و نسبت پروتئين به كراتنين وجود داشت( r=0/85 وP<0/001 ). ارتباط سن مادر، سن حاملگي، وزن، تعداد زایمان و فشار خون با نسبت پروتئين به كراتنين ضعيف وغير قابل توجه بود. براساس رگرسيون چند گانه تاثير مخدوش كننده سن مادر، سن حاملگي، وزن، تعداد زایمان و فشار خون وجود نداشت.
بحث و نتيجه گيري : يافته هاي ما ارتباط قوي بين نسبت پروتئين به كراتنين نمونه تصادفي ادرار و ميزان پروتئين اوری 24 ساعته ادرار در بيماران باردار مبتلابه مسمومیت حاملگی را تاييد مي كند.
كلمات كليدي:پروتئين اوري، نسبت پروتئين به كراتنين ادرار، حاملگي، مسمومیت حاملگی

تاريخ بروز رساني : جمعه 26/05/86 ساعت 23:02

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، بیمارستان امام رضا، بخش زنان، طبقه دوم، دفتر مجله زنان مامایی و نازایی ایران تلفن: 8022617-0511* و تلفکس:‌8525204-0511
پست الکترونيک: Journal.Gyn.ir@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.