اخبار

نظرسنجي

نظر شما در مورد سايت مجله چيست؟

بسيار عالي 17.4%
عالي 10.2%
خوب 12.0%
متوسط 6.9%
ضعيف 53.4%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

مجله زنان، مامائی و نازائی ایران ( 81318 )
آرشیو ( 23047 )
ارسال الکترونیکی مقالات ( 10875 )
فهرست مقالات مجله زنان مامائی و نازایی ایران، شماره نهم پاییز و زمستان 85 ( 9601 )
دستورالعمل نگارش مقالات ( 8170 )
خلاصه فارسی مقالات ( 6679 )
خلاصه فارسي مقالات ( 4797 )
فهرست مقالات دوره دهم، شماره دوم،‌ پاييز و زمستان 1386 ( 4297 )
مجله زنان، مامائي و نازايي ايران> فهرست مقالات دوره پانزدهم، شماره بیست و نهم، هفته سوم آذر 91 ( 4065 )
فهرست مقالات دوره نهم، شماره اول، بهار و تابستان 1385 ( 4030 )
مجله زنان، مامائي و نازايي ايران> فهرست مقالات دوره پانزدهم، شماره اول، فروردین 91 ( 4027 )
خلاصه فارسی مقالات ( 4022 )
هيات تحريريه ( 3964 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3487 )
درباره مجله ( 3442 )
خلاصه مقالات فارسی ( 3391 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3218 )
خلاصه فارسی مقالات ( 3104 )
خلاصه فارسی مقالات ( 3103 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3089 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3019 )
فهرست مقالات دوره يازدهم، شماره اول،‌بهار 87 ( 2851 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2824 )
خلاصه فارسی مقالات ( 2648 )
خلاصه فارسی مقالات ( 2615 )

بررسی تأثیر کلسیم - ویتامینD در موفقیت القاء تخمک گذاری در زنان نابارور با تشخیص سندرم تخمدان پلی کیستیک

دکتر ربابه محمد بیگی1، دکتر عبدالرحیم افخم زاده2، نزهت السادات دانشپور3*

1. استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، کردستان، ایران.
2. متخصص پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، کردستان، ایران.
3. رزیدنت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، کردستان، ایران.
 
تاريخ دريافت: 19/1/1391 تاريخ پذيرش مقاله:‌ 16/5/1391

مقدمه: سندرم تخمدان پلی کیستیک یکی از شایع ترین مشکلات هورمونی زنان در سنین باروری است که از طریق عدم تخمک گذاری باعث ایجاد نازایی می شود. تجویز کلسیم همراه با کلومیفن ممکن است تأثیر بیشتری در القاء تخمک گذاری و رشد فولیکول ها داشته باشد، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر کلسیم - ویتامین D در موفقیت القاء تخمک گذاری در زنان نابارور با تشخیص سندرم تخمدان پلی کیستیک انجام شد.

روش­کار: این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی در سال های 1389-1390 بر روی 44 زن نابارور مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک انجام شد. بیماران با روش بلوک بندی تصادفی در دو گروه مداخله (22 نفر) و شاهد (22 نفر) قرار گرفتند. برای افراد گروه مداخله روزانه 50 میلی گرم قرص کلومیفن همراه با 400 واحد ویتامین D3 و 1000 میلی گرم کلسیم و برای گروه شاهد روزانه 50 میلی گرم قرص کلومیفن همراه با پلاسبو تجویز شد. برای این بیماران سونوگرافی تا سه سیکل، و هر بار در روز 13 سیکل قاعدگی جهت بررسی سایز فولیکول غالب انجام شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 5/11) و آزمون های کای دو، فیشر، من ویتنی و تحلیل واریانس برای مقادیر تکراری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزانp کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

یافته­ها: بین روند تغییرات اندازه فولیکول در دو گروه تفاوت معنی دار آماری مشاهده نشد (1/0=p) ولی میانه و میانگین اندازه فولیکول ها در ماه اول، دوم و سوم در گروه مداخله بیشتر از گروه شاهد بود (05/0>p). همچنین به طور کلی، تفاوت آماری معنی داری بین ماه اول و دوم از نظر اندازه فولیکول ها مشاهده نشد (82/0=p) ولی اندازه فولیکول ها در ماه سوم به طور معنی داری با ماه دوم متفاوت بود (01/0=p).

نتیجه­گیری: اضافه کردن روزانه 400 واحد ویتامین D3 و 1000 میلی گرم کلسیم به درمان معمول با کلومیفن باعث افزایش اندازه فولیکول ها می شود که این تأثیر پس از سیکل دوم قاعدگی پس از درمان بیشتر است.

کلمات کلیدی: سندرم تخمدان پلی کیستیک، کلسیم، کلومیفن، ناباروری، ویتامین D


 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاريخ بروز رساني : دوشنبه 27/06/91 ساعت 09:18

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، بیمارستان امام رضا، بخش زنان، طبقه دوم، دفتر مجله زنان مامایی و نازایی ایران تلفن: 8022617-0511* و تلفکس:‌8525204-0511
پست الکترونيک: Journal.Gyn.ir@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.