اخبار

نظرسنجي

نظر شما در مورد سايت مجله چيست؟

بسيار عالي 17.4%
عالي 10.2%
خوب 12.0%
متوسط 6.9%
ضعيف 53.5%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

مجله زنان، مامائی و نازائی ایران ( 82271 )
آرشیو ( 23298 )
ارسال الکترونیکی مقالات ( 10976 )
فهرست مقالات مجله زنان مامائی و نازایی ایران، شماره نهم پاییز و زمستان 85 ( 9720 )
دستورالعمل نگارش مقالات ( 8311 )
خلاصه فارسی مقالات ( 6802 )
خلاصه فارسي مقالات ( 4896 )
فهرست مقالات دوره دهم، شماره دوم،‌ پاييز و زمستان 1386 ( 4383 )
مجله زنان، مامائي و نازايي ايران> فهرست مقالات دوره پانزدهم، شماره بیست و نهم، هفته سوم آذر 91 ( 4181 )
مجله زنان، مامائي و نازايي ايران> فهرست مقالات دوره پانزدهم، شماره اول، فروردین 91 ( 4132 )
فهرست مقالات دوره نهم، شماره اول، بهار و تابستان 1385 ( 4127 )
خلاصه فارسی مقالات ( 4083 )
هيات تحريريه ( 4037 )
درباره مجله ( 3564 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3561 )
خلاصه مقالات فارسی ( 3472 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3296 )
خلاصه فارسی مقالات ( 3176 )
خلاصه فارسی مقالات ( 3166 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3160 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3082 )
فهرست مقالات دوره يازدهم، شماره اول،‌بهار 87 ( 2924 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2890 )
خلاصه فارسی مقالات ( 2715 )
خلاصه فارسی مقالات ( 2676 )

 

 

 

بررسی مقایسه ای ابعاد اپیزیوتومی های مدیولترال انجام شده توسط پزشکان و ماماهای زایشگاه های شهر اهواز

سمیه مکوندی1*، شیرین زرگر شوشتری2

1. کارشناس ارشد مامایی، گروه مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران.
2. کارشناس مامایی،دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز، ایران.

تاريخ دريافت: 10/12/1389     تاريخ پذيرش مقاله:‌ 5/2/1390

مقدمه: اپیزیوتومی متداولترین عمل جراحی در مامایی است. از آنجا که در اپیزیوتومی های میانی احتمال آسیب به اسفنگتر مقعد و ایجاد بی اختیاری مدفوع و گاز بیشتر است، امروزه اپیزیوتومی مدیولترال رایج شده است. با وجود استفاده وسیع از اپیزیوتومی مدیولترال هنوز هم زنان زیادی از آسیبهای مقعدی ناشی از زایمان رنج می برند. هدف از این مطالعه بررسی مقایسه ای ابعاد اپیزیوتومی های مدیولترال انجام شده توسط پزشکان و ماماهای زایشگاه های شهر اهواز بود.

روش­کار: این پژوهش یک مطالعه توصیفی-تحلیلی بود که در سال 1389 روي زنان نخست زايي كه براي انجام زايمان به زايشگاه هاي امام خميني، رازي و سينا در شهر اهواز مراجعه كرده بودند انجام شد. روش کار به این صورت بود که بلافاصله بعد از ترمیم اپیزیوتومی در وضعیت لیتوتومی، با نوار مدرج پارچه ای طول اپیزیوتومی، فاصله ابتدای اپیزیوتومی از خط وسط، فاصله انتهای اپیزیوتومی از نقطه وسط آنوس و زاویه برش نسبت به خط عمود اندازه گیری شدند. اطلاعات بدست آمده با استفاده از آمار توصیفی و آزمونهاي آماري تی- تست و کای دو نرم افزار آماري SPSS (نسخه 15) مورد تجزیه، تحليل و بررسي قرار گرفتند.

یافته­ها: از ميان 120 مورد اپیزیوتومی مورد بررسی، 76 مورد (3/63%) توسط ماماها و 4 مورد (7/36%) توسط پزشکان انجام شده بود كه در مجموع 6/16% از اپیزیوتومی ها با زاویه مناسب اجرا شده بودند. به عبارت دیگر 2/13% از ماماها و 7/22% از پزشکان اپیزیوتومی مدیولترال حقیقی را اجرا کرده بودند که از این نظر بین دو گروه تفاوتی وجود نداشت. (12/0= p-value).

نتیجه­گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که اکثر اپیزیوتومی های مدیولترال به شیوه نادرست اجرا می شوند. بنابراین آموزشهای بیشتر به عاملین زایمان در این زمینه ضروری به نظر میرسد.

کلمات کلیدی: اپیزیوتومی، مدیولترال، زاویه، پزشک، ماما

تاريخ بروز رساني : سه شنبه 08/09/90 ساعت 18:30

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، بیمارستان امام رضا، بخش زنان، طبقه دوم، دفتر مجله زنان مامایی و نازایی ایران تلفن: 8022617-0511* و تلفکس:‌8525204-0511
پست الکترونيک: Journal.Gyn.ir@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.