اخبار

نظرسنجي

اطلاع رساني سايت در بخشهاي مختلف را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

عالي است 57.2%
خوب است 19.1%
در حد خوب است 2.7%
متوسط است 3.5%
در حد متوسط است 16.8%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

دانشکده پرستاري و مامايي مشهد ( 404051 )
دانشكده پرستاري و مامايي مشهد ( 154761 )
دانشكده پرستاري و مامايي مشهد ( 149737 )
راهنماي نگارش پايان نامه ( 72421 )
تحصيلات تكميلي عناوين پايان نامه هاي كارشناسي ارشد ( 65095 )
تحصيلات تكميلي ( 34444 )
هيئت علمی ( 33784 )
كارشناسي ارشد تحصيلات تكميلي ( 23402 )
گروه های آموزشی ( 22741 )
آموزش ( 20216 )
واریکوسل ( 18837 )
كتابخانه ( 18376 )
طرح درس ( 18044 )
پايان نامه هاي در دست اجرا مقطع كارشناسي ارشد ( 16801 )
امور دانشجويی فرهنگی ( 16443 )
رياست ( 15600 )
مقالات چاپ شده گروه مامايي ( 15342 )
اطلاعات رشته ها ( 13736 )
دانشجويان جديد ( 13324 )
کارنامه خديوزاده ( 11909 )
مجله دانشكده ( 10911 )
گروه فوريت هاي پزشكي ( 10859 )
آموزش مجازي ( 10767 )
فرم هاي پژوهشي ( 10097 )
معاون آموزشی ( 9856 )

معرفي دوره رشته پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان.pdfمعرفي دوره رشته پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان.doc

معرفي دوره رشته پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان

 
 

 

نام رشته و مقطع مربوطه

دوره کارشناسی ارشد نا پیوسته رشته پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

Neonatal Intensive Care Nursing (M.Sc.)

1-تعریف رشته

پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان یک شاخه ی اختصاصی از رشته پرستاری است که از طریق بهینه سازی مراقبت های پرستاری از نوزادان بد حال و یا نارس نیازمند به مراقبت های ویژه و خانواده آنان, تقویت مبانی مدیریتی, آموزشی,پژوهشی, اخلاقو رفتار حرفه ای, موجبات مراقبت های پرستاری, کاهش مرگ و میر و عوارض بیماری در بخش های ویژه نوزادان را فراهم می سازد

تعاریف پرستاری مراقبت ویژه نوزادان

مراقبت

محور ارتباط پرستار با نوزاد و خانواده مراقبت می باشد. وجوه این مراقبت در رفتار, عملکرد و خصوصیات پرستار نمایان می گردد

مراقبت از نوزاد و خانواده مستلزم این درک می باشد که آنان افرادی یگانه می باشند که در راستای دستیابی به اهداف برای دسترسی به وضعیت سلامتی بهتر توسط پرستار همیاری می گردند

مهارتهای بالینی

توانایی های پرستار در انجام وظایف و مداخلات, با تلفیق علوم پرستاری و مهارتهای وی به منظور انجام مداخلات پرستاری متبلور می گردد. این مداخلات شامل ارزیابی کامل نوزاد, مراقبت های ایمن پرستاری, انجام دستورات پزشکی به طور ماهرانه و درج صحیح و کامل این فرایندها می باشد

توانایی

منظور از توانایی پرستار, بهره وری جامع از تمام توانمندی های حرفه ای اش می باشد که از این طریق قادر به انجام وظایف خویش (در شرایط ویژه بیمار و بیماری ) خواهد بود. این توانمندیها شامل دانش, قضاوت به هنگام, نگرش درست, مهارت های بالینی و تصمیم گیری در امتداد ارزش ها و اعتقادات متعالی می باشد. اگرچه تنها به این موارد محدود نمی باشد

پرستار مراقبت های ویژه نوزادان

پرستار مراقبت های ویژه نوزادان فردی است ورزیده و دارای دانش عالی که به عنوان عضوی فعال از گروه مراقبتی, وظیفه ارائه کامل ترین و مناسب ترین مراقبت و حمایتنوزادان نارس و یا بدحال در بخش ویژه را با رویکرد تکاملی بر عهده دارد. دانش و مهارتهای این پرستاران در راستای پیشگیری از بیماری ها و عوارض نارسی, تامین, حفظ و ارتقاء,سلامت, حمایت از نوزاد و خانواده وی,تداوم درمان ناتوانی , آسایش و آرامش نوزادان نیازمند به مراقبت ویژه به کار گرفته می شود. آنها به صورت همزمان مدیریت خودکار و مشارکت جویانه شیر خواران رادر بخش مراقبت ویژه ارائه می دهند و رهبری سازماندهی مراقبت فوری و بعدی نوزادان تحت مراقبت خود را فراهم می نمایند. ارائه مراقبت سلامت نیاز به کسب تجربه در انجام ارزیابی بالینی, بررسی تاریخچه پری ناتال هر نوزاد, یافته های آزمایشگاهی, هماهنگی مداخلات تشخیصیو مراقبت های درمانی دارد. پرستار مراقبت ویژه نوزادان کارایی حرفه ای خود را با آموزش مداوم (نظری و عملی) و پژوهش در رشته های مرتبط با محوریت بخش مراقبت ویژه نوزادان تداوم می بخشد. این افراد همچنین باید آموزش و تداوم سیستم حمایتی به خانواده هاینوزادان در معرض خطر را در شرایط سرپایی و مراقبت فوری ارائه دهند

مراقبت سلامت محور

از آنجا که منظور از سلامت, فقط بیمار نبودن نمی باشد بلکه به معنای برخورداری از حداکثر سلامت جسم, روان و رفاه اجتماعی است و با توجه به این که پزشکان و پرستاران و کلا گروه مراقبتی در بخش ویژه نوزادان مسئول حفظ, تامین و ارتقاء سلامت نوزادان بستری و خانواده آنها هستند و نه منحصرا مسئول درمان آنان لذا همگی از جمله پرستاران که بیشترین وقت رادر بخش های ویژه با نوزادان سپری می نمایند, باید ضمن تلاش برای گسترش هرچه بیشتر دانش خویش در این راستا, به همه عوامل موثر بر سلامت و به ویژه به ابعاد روانی و اجتماعی توجه خاص نموده و آنها را در این محیط اعمال نمایند

مراقبت خانواده محور

خانواده مهم ترین بخش جامعه می باشد که فلسفه مراقبت های خانواده محور, در حقیقت به رسمیت شناختن تاثیر خانواده در گستره سلامت کودک می باشد. در این راستا پرستاردر سیستم های مراقبتی با توسعه مشارکت و همکاری با والدین باید قدرت و کفایت خانواده را حمایت, ملاحظه, تشویق و ارتقاء دهد. در چنین سیستمی تاکید بر کودک و خانواده بوده و کارکرد خانواده با توجه به نقش تمامی اعضا در نظر گرفته می شود و اصول مراقبتی بر اساس ارزش ها و اعتقادات خانواده تدوین می گردد و آنها را در امر مراقبت و تصمیم گیری حمایت می کنند. همکاری فیما بین پرستار و خانواده در مراقبت های خانواده محور, در حقیقت بر پایه این اعتقاد استوار است که هر یک از طرفین, افرادی مستعد و توانا هستند که از طریق تشریک مساعی و تبادل اطلاعات, مهارتها و منابع با یکدیگر, می توانند به توانمندی های بیشتری در زمینه مراقبت از نوزاد دست یابند

تفکر انتقادی-نقادانه-جستجوگرانه

تفکر انتقادی یک فرایند تفکر سیستماتیک و هدفمند است که قضاوت های مبتنی بر حدس و گمان را بر آزمون و خطا ترجیح می دهد. پرستار مراقبت ویژه نوزادان در راستای ارزیابی سیر درمان نوزادان نیازمند به مراقبت ویژه, از طریق تفکر نقادانه به حل مشکلات می پردازد. اجزای مهم تفکر نقادانه, جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها و شناسایی پدیده های استنتاجی و تکراری می باشند

مدیریت و رهبری

پرستار با کسب تجربه و شایستگی های اثبات شده قادر به شناخت و تحلیل شرایط بحرانی می شود. این امر با فراهم ساختن مراقبتی ایمن, موثر و مبتنی بر اخلاق حرفه ای, بهبودی نوزادان و ارتقاء نظام سلامت را بدنبال خواهد داشت. وی به صورت همزمان مدیریت خودکار و مشارکت جویانه نوزادان را در بخش مراقبت ویژه ارائه داده و رهبری سازماندهی مراقبت فوری و بعدی بیماران خود را فراهم می نماید

اخلاق و رفتار حرفه ای

مسئولیت پذیری در راستای تطبیق با قوانین انجام وظایف از مهم ترین ویژگی های اخلاق و رفتار حرفه ای می باشد. اجزای جدایی ناپذیر این ویژگی ها شامل احترام به نیازهای نوزادان و خانواده آنان در تصمیم گیری, تامین, حفظ و ارتقاء سلامت, بهبود سرنوشت نهایی, حفظ حریم خصوصی و اطلاعات مرتبط با نوزادان و خانواده آنان, سلامت محوری, احترام به قداست حیات, تآمل و ارتباط دائم با اعضای متفاوت گروه ارائه دهنده خدمات مراقبتی - حمایتی بر پایه اعتماد و احترام می باشد

پژوهش

ارائه خدمات روزآمد و بهینه پرستاری همواره نیازمند پژوهش است. بنابر این ضمن کاربردی بودن تحقیقات, بکارگیری نتایج عملی این تحقیقات در راستای ارتقاء سلامت و مراقبت های بالینی کاربردی امری ضروری است

ایمنی

استقرار عملکردی ایمن در محیط بخش مراقبت ویژه نوزادان امری بسیار حیاتی می باشد. پرستار بخش های مراقبت ویژه نوزادان هموارهباید ایمنی نوزادان و خانوادهآنان, خود و همکاری را مدنظر داشته باشد. مداخلات هوشمندانه در این راستا امری بسیار ضروری است.

استانداردهای مراقبت

استانداردهای پرستاری مراقبت ویژه نوزادان واژگانی برای ارزیابی عملکرد بالینی و غیر بالینی پرستاران در محیط کار می باشند. سه رکن اصلی اینواژگان را

1- استانداردهای حرفه ای

2-حداقل توقعات بالینی

3- قوانین حرفه ای تشکیل می دهند

حمایت روانی-اجتماعی

آن دسته از مداخلاتی را در بر می گیرد که توسط پرسنل پرستاری در زمان بستری نوزاد در بیمارستان به منظور کاهش استرس روانی ناشی از بیماری و فرایند های تشخیصی و درمانی بر مادر و نوزاد و در صورت لزوم برخورداری والد و نوزاد از خدمات نهادهای حمایتی, انجام می شوند.

ارتباط حرفه ای پرستار با نوزادان و خانواده های آنها

پرستار موظف به ایجاد ارتباط مراقبتی-حرفه ای با نوزادان و خانواده آنان می باشد. این ارتباط باید در راستای نیازهای درمانی و عاطفی نوزاد و خانواده وی و بر پایه احترام - اعتماد و استفاده به موقع از قاطعیت استوار باشد. همچنین مرزهای این ارتباط باید همواره محترم شمرده شوند و موارد تخطی از این مرزها بدرستی شناسایی و ترمیم گردند

2-تاریخچه

(تاریخچه مختصر رشته در دنیا): نقش پرستار نوزادان در سال های1970 به طور خاص مورد توجه قرار گرفت و با گسترش این نقش, پیشرفت های گسترده در تکنولوژی به کار گرفته شده برای نوزادان در معرض خطر و انجام کار به صورت گروهی با کاهش استرس در محیط کار, در بخش های مراقبت ویژه نوزادان مورد توجه قرار گرفت و بر تحصیل پس از مقطع کارشناسی پرستاری بر دوره پیشرفته مراقبت از نوزادان تاکید گردید. سپس در طی سال 1991 میلادی رشته تحصیلی پرستار حرفه ای بالینی نوزادان (clinical nurse practitioner)در امریکا طراحی گردید. این پرستاران بالینی علاوه بر انجام مراقبت های اولیه نوزادان, مراقبت از نوزاد را از زمان بستری تا ترخیص را برعهده دارند. در طی قریب سی سال نقش پرستاران مراقبت های ویژه نوزادان به عنوان افراد حرفه ای, ارزشمند و صلاحیت دار که هدایت و مراقبت های ماهرانه از نوزادان, خانواده واجتماع را نیز در بر می گیرد, در کشور امریکا شناخته شده است. در این کشور بحث پرستار ویژه نوزادن در مقطع پس از کارشناسیبهصورت زیر تا کنون مطرح شده است:

 

دوره پیشرفته پرستاری مراقبت ویژه نوزادان (advanced nursing practice in newborn intensive care units)

دیپلم در پرستاری مراقبت ویژه نوزادان (prostgraduate diploma in neonatal intensive carere nursing)

پرستار دارای مجوز با تجربه مراقبت ویژه نوزادان (neonatalnurse practitioner)

پرستار حرفه ای بالینی نوزادان (neonatalclinical nurse practitioner)

پرستار بالینی متخصص نوزادان (neonatalclinical nurse specialists)

پرستار بالینی نوزادان {این عنوان دیگر به کار نمی رود} (neonatalnurse clinicaian)

علاوه بر امریکا به دلیل پیشرفت های گسترده در طب نوزادان و پریناتالوژی و امکان بقا نوزادان نارس و بد حال و نیز کمبود پزشکان, توجه به آموزش حرفه ای پرستاران در بخش های مراقبت ویژه نوزادان در طی سال های 1980 در کانادا و در سال های 1990 در انگلستان مورد توجه قرار گرفت.

در کشور امریکا از سال 2000 دستیابی به کارشناسی ارشد در تخصص های پرستاری دنبال گردید به علاوه از سال 2001 رشته پرستار حرفه ای بالینی نوزادان(NCNS)به صورت جدی از سوی آکادمی پزشکان کودکان امریکا(AAP) با تعریف دقیق حیطه و نیز نحوه آموزش و ارزیابی مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.

بر اساس مصوبه ای که از سال 2000 در امریکا مورد پذیرش قرار گرفت, پرستار متخصص مر اقبت ویژه نوزادان(NCNS), پرستار دارای مجوز با گواهینامه کارشناسی است که دارای تجربه و مهارت در مراقبت از نوزادان پر خطر می باشد. به علاوه تاکید بر اداره و مدیریت نیازهای مراقبت بهداشتی نوزادان و خانواده آنان در حیطه فعالیت های این رشته می شود. این پرستاران بایستی همراه با پزشکان متخصص نوزادان و کودکان شرایط تشخیص, مراقبت و درمان را فراهم کنند, تا بتوانند تصمیماتمستقلبگیرند و در بررسی, تشخیص, مدیریت و ارزشیابی نیازهای مراقبت بهداشتی مشارکت همه جانبه انجام دهند. پرستارانی که پیش از سال 2000 در امریکا در این رشته تحصیل کرده و مشغول به کار بوده اند, توصیه به تکمیل دوره آموزشی و حفظ توانمندی خود شده اند.

بر طبق نظر انجمن پرستاری نوزادان(NANN) در آخرین دهه قرن بیستم در امریکا, مدرک کارشناسی ارشد برای این دوره ها در نظر گرفته می شود. علاوه بر این امکان تحصیل تا مقطع دکترا هم میسر می باشد

تاریخچه مختصر رشتهدر ایران

در حال حاضر آموزش پرستاری بر عکس آموزش پزشکی منفک از بالین بوده و دانش آموختگان این رشته حتی در مقطع کارشناسی ارشد, امکان بهره گیری کامل از آموزه های خود در بالین را به طور کامل ندارند. به علاوه شرایط بهره وری موثر از بسیاری از این دانش آموختگان هم در مراکز درمانی میسر نمی باشد.

در طی سال های اخیر امکان بقا نوزادان کم وزن و بد حال در کشور ما نیز در حال افزایش است و رشته فوق تخصصی نوزادان از میان اولین رشته های مصوب دوره فوق تخصصی پزشکی در ایران می باشد. به همین جهات بخش های مرقبت ویژه نوزادان در کل کشور در حال گسترش می باشد. اما در حالی که نیازهای مراقبتی تخصصی از جمعیت نوزادانی که در بخش های ویژه بستری می شوند افزایش یافته و با گسترش بخش های ویژه نوزادان و رشد توسعه درمانی تخصصی توسط پزشکان, متاسفانه هیچ دوره تکمیلی در این رشته پس از مقطع کارشناسی پرستاری در کشور ما وجود ندارد. دوره های مصوب کوتاه مدت در قالب آموزش ضمن خدمت در برخی از دانشگاه ها طراحی و اجرا شده است. از این جمله طراحی و برگزاری برنامه های یک ماهه توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران و دوره های سه ماهه در دانشگاه علوم پزشکی تهران در طی سال های اخیر در پاسخ به نیازهای پرستاران و نیز برآورد توقع پزشکان چنین بخش های جهت توانمندسازی پرستاران این بخش ها می باشد. اخیرا نیز دفتر پرستاری وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی مجوز برنامه پنج روزه پرستاری مراقبت ویژه نوزادان برای پرستاران چنین بخش هایی با اخذ حق ثبت نام توسط دانشکده های پرستاری را صادر نموده است.

در حال حاضر با وجود قریب 1400 تخت واحدهای مراقبت ویژه نوزادان, خلاء پرستاران زبده و متخصص در چنین بخش هایی بشدت احساس می گردد.بنابراین تقاضای بسیاری برای حضور پرستاران آموزش دیده در این بخش ها هم از سوی پرستاران و نیز پزشکان و مسئولین وجود دارد. در مطالعات گسترده از جمله مطالعه ایکه در سال 1380 در دانشکده علوم پزشکی تهران پیرامون چالش در آینده آموزش پرستاری نیز با هدف طراحی آموزش پرستاری و در مواجهه با تغییر در امر مراقبت بهداشتی و درمانی صورت گرفت هم بر توجه به نیازهای مردم و توسعه بخش های جدید و آموزش حرفه ای تاکید گردید. تجربه دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز پس از برگزاری دو دوره در این حیطه گویای افزایش دانش, نگرش و توانمندی شرکت کنندگان پس از شرکت در این دوره ها بوده است

3- ارزش های حاکم بر رشته (Values)

دانش آموختگان این رشته با تکیه بر رعایت و ارزش های اخلاقی و اسلامی, حفظ کرامت و شان والای انسانی, عدالت اجتماعی, انسان گرایی, ارج نهادن به کارکنان, مسئولیت پذیری, صداقت علمی و حرفه ای, تعهد پذیری, کار گروهی, نوآوری, احترام به بیماران و خانواده های آنان و مسئولیت در قبال کارکنان درجهت تامین, حفظ و ارتقاء سلامت نوزادان کشور تلاش می نمایند. در این راستا موارد زیر از جمله ارزش های مورد نظر می باشد:

1- رعایت عدالت و ارزش های اجتماعی و اخلاقی, مذهبی و اسلامی

2-حفظ کرامت و شان والای انسانی

3-توجه بهعدالت اجتماعی

4-ارج نهادن به دیگر کارکنان

5- صداقت علمی و اخلاق حرفه ای

6-تعهدپذیری

7- پاسخگویی

8-مشارکت و کار گروهی

9-احترام به حقوق نوزادان و خانواده های آنها

10-مسئولیت در قبال دیگر کارکنان

11-ارائه حمایت همه جانبه

12-مراقبت خانواده محور

13-جامعه محوری

14-پیش قدم شدن در کنترل کیفیت

4-چشم انداز رشته(vision)

انتظار می رود همگام با گسترش بخش های مراقبت ویژه نوزادن در سطح کشور طی ده سال آینده, این موارد به دنبال تربیت چنین دانش آموختگانی میسر گردد:

1-ارتقاء دانش و مهارت پرستاران بخش های مراقبت ویژه نوزادان نیز به سطح قابل قبول در کل کشور بر اساس استانداردهای جهانی به عنوان بهترین در سطح منطقه

2-بهبود وضعیت مراقبت پرستاری ویژه نوزادان با بهره گیری از ابعاد مختلف آموزرشی و پژوهشی بر محور خانواده

3-اختصاص سهم قابل توجهی در ارائه نظام سلامت توسط پرستاران بخش های مراقبت ویژه نوزادان در ارتقاء شاخص های بهداشتی و کاهش مرگ و میر نوزادان در کشور

5- رسالت رشته (Mission)

رسالت رشته کارشناسی ناپیوسته پرستاری مراقبت ویژه نوزادان عبارت از کاهش مرگ و میر و عوارض ناشی از بیماری نوزادان بستری در بخش های ویژه و گسترش ساختاری در ارتقاء روند مراقبت های پرستاری و تربیت دانش آموختگانی کارآمد با توانایی ها و فرا توانایی های لازم می باشد. پیشرفت های طب نوزادان امکان تولد و بقاء نوزادان نارس, کم وزن و بد حالی را فراهم کرده که نیاز به مراقبت خاص دارند. به دلیل افزایش تعداد جمعیت چنین نوزادانی که نیاز به مراقبت های ویژه دارند, ایجاد و توسعه و تجهیز بخش های ویژه در دنیا و کشور ما نیز ضرورت پیدا کرده است. آموزش های پرستاران در سطح کارشناسی پاسخگوی برآوردن چنین نیازهایی نبوده و بسیاری از پرستاران در طی سال های کار در این حرفه به صورت عملی کسب تجربه می نمایند. لذا متعاقب این مسئله تربیت و آموزش پرستارانی حرفهای که بتوانند پاسخگوی ارائه مراقب مطلوب و همه جانبه باشند, رو به افزایش بوده است. این پرستاران نقش مهمی در تعامل رشته های نوزادان و پریناتالوژی را بر عهده دارند.

این پرستاران با توجه به ارزش های حاکم بر این رشته, مراقبت از نوزادان پرخطر را در بخش های ویژه نوزادان در سطح سوم مراقبتی و انجام پژوهش های کاربردی بالینی را بر عهده دارند. در صورت تامین نیروی انسانی بخش های مراقبت ویژه نوزادان از دانش آموختگان این رشته در آینده, آنها می توانند در سطح دوم مراقبتی نیز ارائه خدمات نمایند.

6- اهداف کلی رشته (Aims)

هدف کلی رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری مراقبت ویژه نوزادان, تربیت دانش آموختگانی است که دارای دانش, نگرش و توانمندی های لازم در زمینه حوزه اصلی کاری (مراقبت از نوزادان نارس و یا بد حال) و توانایی ها و فراتواناییهای لازم (رفتار حرفه ای, مهارت های ارتباطی, فن آوری اطلاعات, خودآموزی مادام العمر, پژوهش, مدیریت و ارتقاء کیفیت مراقبتی, حل مساله, مستند سازی و ...) به صورت زیر باشند:

1. دانش پرستاری

2. ارائه سیستم حمایتی از خانواده نوزاد در معرض خطر

3. ایجاد ارتباط مناسبو موثر با نوزاد و خانواده و دیگر افراد گروه مراقبتی

* وظایف حرفه ای دانش آموختگان در نقش آموزشی

- روز آمد نمودن مستمر دانش, نگرش و مهارت با استفاده از روش های متداول آموزش مداوم

- آموزش به سایر افراد گروه مراقبتی نوزادان در بخش ویژه

- ارائه آموزش های لازم و مشاوره های مراقبتی به خانواده های نوزادان در بخش مراقبت های ویژه نوزادان

- ارائه طرح ترخیص نوزاد با رویکرد تکامل نوزاد

- آموزش و تداوم سیستم حمایتی به خانواده های نوزادان در معرض خطر در شرایط سرپایی و مراقبت فوری

- مشارکت در تدوین دوره های کوتاه مدت آموزشی و دستورالعمل های مرتبط

*وظایف حرفه ای دانش آموختگان در نقش پژوهشی

- طراحی و انجام پژوهش های کاربردی در مورد مشکلات و چالش های موجود مرتبط با نوزادان و پری ناتالوژی

- تولید شواهد و مقالات در منابع معتبر در مورد مراقبت از نوزاد

- انجام پروژه های مشترک با سایر مراکز و تولید ارائهشواهد قابل تعمیم به کل کشور

- ایجاد ارتباط با مراکز تحقیقات موجود در داخل و خارج از کشور در زمینه مراقبت های نوزادان نوزادان و پری ناتالوژی

* وظایف حرفه ای دانش آموختگان در نقش مدیریتی

- تحلیل نظام ارائه خدمات پرستاری به نوزادان نورس و یا بد حال در بخش های ویژه

- بهینه نمودن روند ارائه خدمات پرستاری به نوزادان نورس و یا بد حال و خانواده آنان از طریق طراحی و اجرای مداخلات

- بکارگیری ابزارها و روش های مدیریتی جهت ارتقاء عوامل موثر بر مراقبت پرستاری و کاهش میزان مرگ و میر, عوارض و ناخوشی و بهبود تکامل نوزادان نارس و یا بد حال

- ارائه مشاوره به مدیران و سیاستگذاران نظام سلامت در زمینه تصمیم سازی های مرتبط با بخش های ویژه نوزادان نارس و یا بد حال

- فراهم نمودن زمینه همکاری موثر و متقابل به صورت یک گروه منسجم بین همکاران شاغل در بخش و گروه پریناتالوژی

9-استراتژی راهبردی آموزشی

برنامه آموزشی رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته پرستاری مراقبت ویژه نوزادان بر اساس آخرین شواهد موجود در آموزش علوم پزشکی و بر پایه استراتژی اجرایی آموزش,تلفیقی از استراتژی دانشجو محور (Student Centered) و استاد محور (Teacher Centered) می باشد که محورهای اصلی حاکم عبارتند از:

چگونگی آموزش ارزش های مورد نظر در رشته

- با استفاده از منابع موجود, اعضاء هیئت علمی, محیط آموزشی - بالینی و توجه به اولویت های آموزشی, به کارگیری الگوهای نوین تدریس از قبیل بحث گروهی, آموزش گروهی,حل مساله, بارش افکار و آموزش مبتنی بر شواهد, ارزش ها و دانش مربوط به رشته, به دانش آموختگان منتقل خواهد شد

تربیت نیروی انسانی چند پیشه

- با توجه به تخصصی شدن مراقبت از نوزادان در علم پزشکی کودکان و نوزادان, لزوم تربیت نیروی حرفه ای خاص این رشته بیشتر احساس می گردد

دانشجو-محوری/ مدرس-محوری

- با تاکیدی که بر فعالیت های آموزشی در مقاطع کارشناسی ارشد ارائه می گردد, مبنای استفاده از الگوهای آموزشی بر اساس دانشجو-محوری با حضور فعال و بالینی خواهد بود

راهبرد حل مساله

- آموزش مبتنی بر حل مساله در جهت برخورد با مشکلات و مدیریت مناسب خواهد بود

راهبرد ادغام یافته

- توجه به آموزش ادغام یافته جنبه های مختلف دانش نظری و مهارت های علمی که خصوصا با آموزش و عمل بر بالین بیمار صورت گیرد

توجه به نیازها و مشکلات جامعه

- توجه به نیازهای جامعه با شناسایی صحیح مشکلات جهت برخورد مناسب و مدیریت کارآمد مورد نظر می باشد

آموزش حضوری و غیر حضوری

- کلید واحدهای درسی به صورت حضوری در کلاس های نظری و محیط بالینی ارئه خواهد شد

*10-طول دوره و شرایط و نحوه پذیرش در رشته:

پذیرش دانشجو در این مقطع تابع ضوابط و مقررات وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی خواهد بود. علاوه بر صلاحیت عمومی و سلامت جسمانی دارا بودن مدرک کارشناسی در رشته پرستاری از دانشگاه های مورد تائید وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی جهت شرکت در آزمون ورودی الزامی می باشد

مواد امتحانی و ضرایب آن

ردیف

مواد امتحانی

ضریب

1

پرستاری کودکان (کودک سالم و بیمار)

3

2

پرستاری مراقبت های ویژه

2

3

بهداشت مادران و نوزادان

2

4

برنامه کشوری شیر مادر, احیا نوزاد, واکسیناسیون و ارتقاء سلامت مادر و نوزاد

1

5

زبان انگلیسی

2

*جهت کسب اطلاعات از آخرین تغییرات در مدارک تحصیلی مورد پذیرش, مواد امتحانی و ضرایب آزمون ورودی هر سال تحصیلی, به دفترچه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های علوم پزشکی مربوط به آن سال تحصیلی مراجعه شود

11- شرایط مورد نیاز برای راه اندازی رشته:

مطابق با ضوابط دفتر گسرش و ارزیابی آموزش پزشکی می باشد. راه اندازی این رشته تنها در دانشگاه هایی که تربیت دستیار رشته فوق تخصصی نوزادان را داشته امکان پذیر می باشد

 
 
 

تاريخ بروز رساني : دوشنبه 16/06/88 ساعت 11:25

معرفي دوره رشته پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان.pdfمعرفي دوره رشته پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان.doc

معرفي دوره رشته پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، خيابان دانشگاه، چهارراه دكترا، خيابان ابن سينا، دانشكده پرستاري و مامايي، كد پستي: 9137913199، تلفن: 3-8591511 0511، نمابر: 8597313 0511 پست الكترونيك: nms.it@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.