اخبار

نظرسنجي

اطلاع رساني سايت در بخشهاي مختلف را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

عالي است 56.0%
خوب است 18.8%
در حد خوب است 2.8%
متوسط است 3.6%
در حد متوسط است 18.1%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

دانشکده پرستاري و مامايي مشهد ( 549084 )
دانشكده پرستاري و مامايي مشهد ( 156191 )
دانشكده پرستاري و مامايي مشهد ( 155962 )
سوالات رايج در مورد شير خشک ( 118604 )
تحصيلات تكميلي عناوين پايان نامه هاي كارشناسي ارشد ( 101638 )
راهنماي نگارش پايان نامه ( 87113 )
تحصيلات تكميلي ( 40179 )
هيئت علمی ( 40169 )
واریکوسل ( 31609 )
دانشکده پرستاري و مامايي مشهد ( 31405 )
گروه های آموزشی ( 27700 )
آموزش ( 25148 )
مقالات چاپ شده گروه مامايي ( 25142 )
كارشناسي ارشد تحصيلات تكميلي ( 24698 )
كتابخانه ( 24600 )
طرح درس ( 22577 )
امور دانشجويی فرهنگی ( 20732 )
رياست ( 19396 )
پايان نامه هاي در دست اجرا مقطع كارشناسي ارشد ( 16925 )
مجله دانشكده ( 16453 )
اطلاعات رشته ها ( 16223 )
دانشجويان جديد ( 15921 )
آموزش مجازي ( 14852 )
گروه فوريت هاي پزشكي ( 14478 )
کارنامه خديوزاده ( 14187 )

 
 
 
معرفی برنامه آموزشي دوره دكتري تخصصي (Ph.D) رشته پرستاري

(مصوب بیست و ششمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 23/3/82)

فصل اول

کلیات برنامه


1. نام و تعريف رشته:

دكتري تخصصي (Ph.D)پرستاريNursing (Ph.D)

دوره دكتري تخصصي (Ph.D) پرستاري يا Nursing (Ph.D) بالاترين مقطع تحصيلي اين رشته است. دانش آموختگان اين دوره مي توانند به عنوان اعضاء هيئت علمي در دانشگاه ها، مراكز آموزشي و تحقيقاتي كشور انجام وظيفه نمايند.

2. تاريخچه رشته:

با گذشت قريب به يك قرن از تاريخ پرستاري و حدود 40 سال از پرستاري نوين، تقويت بنيه علمي، عملي و بدنة كارگزاران حرفه پرستاري به عنوان يكي از شاخه هاي علمي و حرفه اي گروه پزشكي ضرورت مي يابد. اين امر با ارتقاء دائمي و گسترش و تعميق مرزهاي علم و تربيت نيروهاي متخصص در اين رشته، به ويژه وجود برنامه دكتري تخصصي (Ph.D) پرستاري ميسر مي گردد.

با نگاهي به تاريخ و مستندات موجود مي توان گفت موضوع تاسيس دكتري تخصصي (Ph.D) پرستاري اولين بار با گشايش مركز پزشكي ايران در يكصد و سومين نشست شوراي گسترش آموزش عالي مورخ 5/6/54 مطرخ گرديد. ليكن تلاش براي تهيه برنامه دكتري و تصويب آن در سال هاي 1360 توسط رياست محترم شاخه تخصصي رشته پرستاري شوراي عالي برنامه ريزي صورت گرفت. برنامه آموزشي دوره دكتري تخصصي پرستاري (كه توسط كميته تخصصي پرستاري گروه پزشكي شوراي عالي برنامه ريزي تهيه و تائيد شده بود)، در دويست و هشتاد و چهارمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي وزارت فرهنگ و آموزش عالي مورخ 17/7/73 به تصويب رسيد.

اولين دوره دكتري تخصصي (Ph.D) پرستاري در سال 1374 در دانشگاه علوم پزشكي تبريز با پذيرش 3 دانشجو آغاز شد. پس از آن به ترتيب دانشگاه تربيت مدرس در سال 1375 با پذيرش چهار دانشجو، دانشگاه هاي علوم پزشكي ايران و تهران در سال 1378 هر يك با پذيرش 2 دانشجو، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در سال 1381 با پذيرش 2 دانشجو، و بالاخره دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال 1382 با پذيرش 2 دانشجو، دوره دكتري تخصصي (Ph.D) پرستاري را آغاز نمودند. بنابراين تعداد دانشگاه هاي داراي مجوز تربيت دانشجوي دكتري تخصصي (Ph.D) پرستاري، شامل 6 دانشگاه تبريز، تربيت مدرس، ايران، تهران، شهيد بهشتي و اصفهان مي باشد.

در حال حاضر (بهمن 1382)، تعداد 53 دانشجو در مقطع دكتري تخصصي (Ph.D) پرستاري دانشگاههاي پيشگفت پذيرفته شده و از اين تعداد 10 نفر فارغ التحصيل گرديده اند.

3. ارزشها و بارورها (Values)(فلسفه برنامه):

پرستاري كه از سويي با سلامت انسان به عنوان موجودي چند بعدي، هر فرد با همه ويژگي هاي جسمي، رواني، اجتماعي، اخلاقي و به عنوان موجودي منحصر، سروكار دارد، و از سويي ديگر براساس نظام ارزش هاي اسلامي حاكم بر جامعه، ملزم به رعايت حقوق انسان ها و برقراري عدالت اجتماعي مي باشد، بايستي از راه پژوهش هاي بنيادي، كاربردي كيفي و تقويت مطالعات نظري با رويكردي جامع و جامعه نگر و ايجاد تفكر آموزش مداوم و تعامل با ساير شاخه هاي دانش (ديدگاه بين رشته اي) در دوره هاي دكتري در تحقق اين رويكرد فلسفي بكوشد. دانش آموختگان دوره دكتري تخصصي (Ph.D) پرستاري به مشابه راهبرد شناسان اين شاخه علمي و حرفه اي، در اعتلاء سلامت جامعه ايفاي نقش خواهند كرد. اين امر موجب افزايش انگيزه كارگزاران پرستاري و ارتقاء ارائه خدمات حرفه اي خواهد شد.

4. رسالت برنامه آموزشي در تربيت نيروي انساني (Mission):

ارتقاء علم و مهارت حرفه اي كارگزاران خدمات پرستاري و در نتيجه ارتقاء استانداردهاي ملي سلامت، غني سازي دائمي اعضاء هيئت علمي، توليد علم، انتقال فن آوري، افزايش تعامل علمي در سطح ملي و بين المللي، ايجاد پويايي و برانگيختن روحيه علمي و روش مندي، از ماموريت هاي عمده تاسيس دوره دكتري است.

5. چشم انداز برنامه آموزشي در تربيت نيروي انساني (Vision):

مشاركت راهبردي در توليد و گسترش پژوهش هاي بنيادي و كاربردي، ارتقاء استانداردهاي ملي و سازواري با استانداردهاي جهاني آموزش پرستاري، بسترسازي براي جذب نيروهاي كارآمد علمي و تخصصي در داخل كشور و جلب و جذب دانشجو از كشورهاي منطقه.

6. اهداف كلي رشته (Aims):

اهداف كلي برنامه دوره دكتري تخصصي (Ph.D) پرستاري عبارتند از: 1 – تربيت مدرسين با صلاحيت آموزشي و پژوهشي 2- تامين نيروي انساني مورد نياز دانشگاههاي كشور 3- نيل به خودكفائي حرفه اي.

7. نقش هاي دانش آموختگان در برنامه آموزشي (Role definition):

دانش آموختگان اين دوره ضمن رفع كمبود كمي و كيفي نيروي انساني، قادر خواهند بود دوره هاي آموزشي را برنامه ريزي و اداره نموده و به پژوهش در زمينه هاي آموزش، خدمات و مديريت در پرستاري بپردازند. همچنين دانش آموختگان قادر خواهند بود مسائل مربوط به حرفه را تجزيه و تحليل كرده و راه حلهاي مناسب ارائه نمايند.

8. وظايف حرفه اي دانش آموختگان (Task Analysis):

- تدريس در مقاطع تحصيلات تكميلي و كارشناسي در رشته پرستاري با استفاده از روش هاي نوين

- مشاور و مجري تحقيقات براساس نياز جامعه و انتشار نتايج تحقيق

- انجام برنامه ريزي آموزشي

- مشاركت در برنامه ريزي هاي تخصصي و حرفه اي

9. استراتژي هاي اجرايي برنامه آموزشي:

- ارائه دروس به صورت دانشجو محوري

- ارائه دروس به روش حل مسئله

- ارائه دروس به روش بحث گروهي

- ارائه دروس با تقويت تفكر اقتصادي

- موظف كردن دانشجويان به نگارش يافته هاي علمي و پژوهشي در رابطه با هر درس

10. شرايط و نحوه پذيرش دانشجو:

دارا بودن دانشنامه كارشناسي ارشد در يكي از رشته هاي آموزش يا مديريت خدمات پرستاري و يا رشته ها و گرايش هاي مربوط و دارا بودن ساير شرايط ورود به دوره دكتري تخصصي (Ph.D) مصوب شوراي عالي برنامه ريزي مي باشد.

جدول مواد امتحاني و ضرايب مربوطه پذيرش دانشجو در رشته پرستاري مقطع دكتري تخصصي (Ph.D)

رديف

مواد امتحاني

ضرايب

1

نظريه ها و كاربرد آن در پرستاري

3

2

اصول و نظريه هاي مديريت و كاربرد آن در پرستاري

3

3

اصول و نظريه هاي آموزش و كاربرد آن در پرستاري

3

4

آمار و پژوهش در پرستاري

3

11. رشته هاي مشابه در داخل كشور: وجود ندارد

12. رشته هاي مشابه در داخل كشور: از جمله كشورهايي كه دكتري پرستاري مشابه دارند عبارتند از: هندوستان، آمريكا، انگلستان، تايلند، كانادا، سوئد، استراليا، فنلاند، مصر، فيليپين و كشورهاي آمريكاي جنوبي.

13. شرايط مورد نياز براي راه اندازي رشته:

مطابق ضوابط شوراي نظارت، ارزشيابي و گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي كشور

14. موارد ديگر (مانند بورسيه):

اعزام بورسيه به خارج از كشور براساس نياز و مطابق قوانين وزارت متبوع مي باشد.


فصل دوم

برنامه آموزشی

مشخصات دوره:

نام دوره: دوره دكتري تخصصي (Ph.D) پرستاري

طول دوره و ساختار آن: حداقل و حداكثر مجاز طول دوره دكتري تخصصي (Ph.D) پرستاري طبق آئين نامه دوره دكتري (Ph.D) مصوب شورايعالي برنامه ريزي است و دروس بصورت واحدي ارائه مي شود. دوره شامل دو مرحله آموزشي و پژوهشي و براساس آئين نامه دوره دكتري (Ph.D) مي باشد.

نام درس و تعداد واحد درسي: مجموع واحدهاي آموزشي و پژوهشي در دوره دكتري تخصصي (Ph.D) پرستاري 45 واحد مي باشد.

- مرحله آموزشي: تعداد كل واحدهاي مرحله آموزشي دوره دكتري تخصصي (Ph.D) پرستاري 25 واحد طبق جدول ب مي باشد. علاوه بر اين واحدها دانشجو موظف است به تشخيص گروه آموزشي و تأييد كميته تحصيلات تكميلي دانشگاه 2 واحد درس كمبود يا جبراني مطابق جدول الف را بگذارند.

- مرحله پژوهشي: تعداد واحد در مرحله پژوهشي 20 واحد و به صورت پايان نامه مي باشد كه باتوجه به علاقه دانشجو و نياز جامعه در يكي از عرصه هاي خاص تهيه و تدوين خواهد شد.


الف –جدول دروس كمبود يا جبراني

كد درس

نام درس

تعداد

ساعت

پيش نياز

جمع

نظري

عملي

01

اپيدميولوژي

2

34

34

-


ب –جدول دروس دوره دكتري تخصصي (Ph.D)پرستاري

كد درس

نام درس

تعداد

ساعت

پيش نياز

جمع

نظري

عملي

02

اصول و فلسفه تعليم و تربيت

2

34

34

-

 

03

فلسفه، نظريه هاي پرستاري و نظريه پردازي

3

68

34

34

 

04

نظام هاي آموزش پرستاري در ايران و جهان

2

34

34

 

 

05

روش شناسي تحقيقات در پرستاري

2

34

34

 

اپيدميولوژي 2و احد

06

نقد پژوهش هاي كمي و كيفي در پرستاري

2

34

34

 

 

07

آمار استنباطي

2

43

26

17

 

08

رويكردهاي نوين تدريس

2

34

34

 

 

09

مديريت آموزشي

3

51

51

 

 

10

فناوري اطلاعات در پرستاري

2

34

34

 

 

11

چالش هاي پرستاري

3

51

51

 

 

12

آزمون سازي و ارزشيابي

2

34

34

 

 

 

جمع

25

451

400

51

 

 

پايان نامه

20

 

 

   

تذكر:

- گرچه دروس دوره دكتري تخصصي (Ph.D) اكثراً بصورت كارگاه و كار عملي اجراخواهد شد، شركت دانشجو در يك دوره كارگاه متدولوژي پژوهش (5 روزه) الزامي است.

مرحله پژوهشي:

پايان نامه به ميزان 20 واحد باتوجه به علاقه دانشجو و نياز جامعه در يكي از عرصه هاي خاص تهيه و تدوين و ارائه خواهد شد.
 
 
 
 

 

 
 

تاريخ بروز رساني : دوشنبه 16/06/88 ساعت 03:23

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

آدرس سايت جديد: http://nurse.mums.ac.ir/
مشهد، خيابان دانشگاه، چهارراه دكترا، خيابان ابن سينا، دانشكده پرستاري و مامايي، كد پستي: 9137913199، تلفن: 3-8591511 0511، نمابر: 8597313 0511 پست الكترونيك: nms.it@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.