اخبار

نظرسنجي

اطلاع رساني سايت در بخشهاي مختلف را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

عالي است 56.0%
خوب است 18.8%
در حد خوب است 2.8%
متوسط است 3.6%
در حد متوسط است 18.1%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

دانشکده پرستاري و مامايي مشهد ( 549067 )
دانشكده پرستاري و مامايي مشهد ( 156187 )
دانشكده پرستاري و مامايي مشهد ( 155957 )
سوالات رايج در مورد شير خشک ( 118109 )
تحصيلات تكميلي عناوين پايان نامه هاي كارشناسي ارشد ( 101598 )
راهنماي نگارش پايان نامه ( 87099 )
تحصيلات تكميلي ( 40175 )
هيئت علمی ( 40163 )
واریکوسل ( 31594 )
دانشکده پرستاري و مامايي مشهد ( 31250 )
گروه های آموزشی ( 27699 )
آموزش ( 25146 )
مقالات چاپ شده گروه مامايي ( 25133 )
كارشناسي ارشد تحصيلات تكميلي ( 24696 )
كتابخانه ( 24589 )
طرح درس ( 22573 )
امور دانشجويی فرهنگی ( 20729 )
رياست ( 19392 )
پايان نامه هاي در دست اجرا مقطع كارشناسي ارشد ( 16925 )
مجله دانشكده ( 16443 )
اطلاعات رشته ها ( 16220 )
دانشجويان جديد ( 15916 )
آموزش مجازي ( 14846 )
گروه فوريت هاي پزشكي ( 14474 )
کارنامه خديوزاده ( 14183 )

 
 
 
 
 

معرفی برنامه آموزشي دوره دكتري تخصصي (Ph.D) رشته بهداشت باروري

(مصوب بیست و هفتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی پزشکی مورخ 7/9/83)

فصل اول

كليات برنامه


1- نام و تعريف:

رشته بهداشت باروري (Reproductive health) شاخه‌اي از علوم پزشكي و بهداشتي است كه در آن دانشجويان طي دورة آموزشي با ابعاد مختلف بهداشت باروري نظير امور جمعيتي، تغذيه، حقوق، اپيدميولوژي و تكنيكهاي پيشرفته در امر باروري و ناباروري آشنا شده و به امر برنامه‌ريزي، مديريت، تحقيق و آموزش در امر بهداشت باروري مي‌پردازند. دانش آموختگان اين رشته در مراكز آموزشي، تحقيقاتي و برنامه‌ريزي به انجام وظيفه در امور بهداشت باروري همت خواهند گماشت.

2- تاريخچه رشته:

طبق مستندات موجود تاكنون رشته‌اي تحت اين عنوان در ايران وجود نداشته و براي اولين بار در سال 1376 پيشنهاد تأسيس اين رشته از طرف سياستگذاران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مطرح گرديد و مسئوليت تدوين برنامة آموزشي آن به هيأت ممتحنه و ارزشيابي رشته مامايي واگذار شد.

در دنيا اين رشته براي اولين بار در سال 1967 در دانشگاه كارولينكا سوئد با گرايش‌هاي مختلف نظير بهداشت باروري و بهداشت كودكان، بهداشت باروري و آندوكرينولوژي و... در دپارتمان بهداشت زنان و كودكان تأسيس گرديد كه متعاقب آن در ساير دانشگاههاي معتبر دنيا نظير جان هاپكينز، هاروارد، كيلي، لن كاشير، وارويك، موناش و ادينبرگ نيز به تربيت دانشجو در اين رشتة پرداخته شد.

3- رسالت رشته :(Mission)

رسالت رشته عبارت است از تربيت دانش آموختگان براي:

الف - تأمين و تكميل كادر علمي دانشگاهها و مراكز آموزشي و تحقيقاتي كشور در رشته مامايي و بهداشت باروري.

ب - تأمين و تكميل نيروهاي متخصص و متعهد جهت برنامه ريزي، مديريت و ارزشيابي در امر بهداشت باروري.

ج - انجام تحقيقات و دستيابي به آخرين دستاوردهاي علمي در زمينه بهداشت باروري در سطح بين المللي.

4- ارزشها و باورها :(Values)

حفظ و ارتقاء سلامت جامعه از مهمترين وظايف گروههاي مختلف پزشكي و بهداشتي مي‌باشد. كه در دين مبين اسلام نيز مورد تأكيد قرار گرفته است و از حقوق مسلم انسانها با عنايت به كرامت انساني به شمار مي‌رود كه در اين ميان توجه به سلامت زنان و كودكان كه گروه آسيب پذير جامعه بشمار مي‌روند و تعيين كننده سلامت جامعه مي‌باشند از اهميت خاصي برخوردار است. در رشته بهداشت باروري نيز زنان و كودكان عمده گروههاي مورد توجه به شمار مي‌روند. هرچند مردان نيز در ارتباط با موفقيت در امر رسيدن به اهداف بهداشت باروري از جايگاه خاصي برخوردارند.

5- چشم انداز رشته :(Vision)

باتوجه به اهميت و نقش سياستگذاري و برنامه ريزي صحيح در بهداشت باروري و ارتقاء كيفيت خدمات و موفقيت در رسيدن به اهداف نظام بهداشتي و نيز نقش حساس و تعيين كننده وجود نيروهاي آموزشي در مراتب بالاي علمي در تربيت مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد و باتوجه به تغييرات و گستردگي علوم در دنيا و نياز به وجود افراد محقق در زمينه بهداشت باروري براي دستيابي به مرزهاي دانش و توليد علم، وجود اين رشته مي‌تواند در ساليان آتي نقش عمده‌اي در بهبود كيفيت خدمات و دستيابي به دستاوردها و پيشرفتهاي علمي ايفا نمايد.

6- نقش دانش آموختگان در نظام بهداشتي :(Role definition)

نقش دانش آموختگان اين رشته شامل : نقش آموزشي، تحقيقاتي و برنامه ريزي در مراكز آموزشي، تحقيقاتي و ستادي مي‌باشد.

7- وظايف حرفه‌اي دانش آموختگان :(Task analysis)

الف - نقش آموزشي: بر طرف نمودن نيازهاي آموزشي در مراكز آموزش عالي كشور در سطوح مختلف و رفع نيازهاي آموزشي مراكز بهداشتي كشور در زمينه مامايي و بهداشت باروري.

ب - نقش تحقيقاتي: انجام تحقيقات، احاطه و دستيابي به جديدترين آثار علمي، نوآوري، تهيه متون موردنياز، كمك به پيشرفت و گسترش علم مامايي و بهداشت باروري در سطح بين‌المللي.

ج - نقش برنامه ريزي: برنامه ريزي در زمينه بهداشت باروري و مامايي بويژه مسائل بهداشتي جوانان نوجوانان، مادران و كودكان، تنظيم خانواده.

8- اهداف كلي :(Aims)

الف - تربيت نيروي انساني متبحر با توانايي انجام وظايف آموزشي در سطح مراكز آموزش مامايي و بهداشت باروري.

ب - تربيت نيروي انساني متخصص و متبحر براي انجام پژوهشهاي علمي - كاربردي جهت شناسايي و رفع نيازهاي مراكز آموزشي، تحقيقاتي جامعه و رسيدن به استقلال علمي و گسترش مرزهاي دانش، توليد علم و صدور آن به ساير كشورها.

ج - تربيت افراد متخصص و متعهد با توانايي انجام وظايف برنامه ريزي در زمينه بهداشت باروري جهت بهبود و ارتقاء كيفيت ارائه خدمات بهداشت باروري و مامايي.

9- استراتژيهاي كلي آموزش:

- استراتژيهاي كلي آموزشي شامل سيستم حضوري با تلفيقي از استاد محوري (Teacher centered) و شاگرد محوري (Student centered) با ويژگي‌هاي ذيل مي‌باشد:

- اجراي سمينار، پروژه و كنفرانسهاي مرتبط

- اجراي كارگاه آموزشي

- تقويت و توسعه سيستم اطلاع رساني

- سيستم غير حضوري، آموزش از راه دور (Distance learning)

امكان ارائه اين دورة با اين روش نيز وجود دارد.

10- نحوه و شرايط پذيرش دانشجو:

داوطلبان شركت در آزمون دورة دكتراي تخصصي (Ph.D) رشته بهداشت باروري لازم است علاوه بر داشتن شرايط عمومي پذيرش دانشجوي دورة دكتراي تخصصي (Ph.D) مطابق ضوابط و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي شرايط اختصاصي زير را نيز داشته باشد.

- داشتن دانشنامه كارشناسي ارشد در رشته مامايي يا مدرك دكتري عمومي پزشكي

- يا كارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشتي و درماني با مدرك كارشناسي، بهداشت عمومي يا كارشناسي ارشد آموزش بهداشت با مدرك كارشناسي مامايي از يكي از دانشگاههاي معتبر داخل يا خارج از كشور كه به تائيد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا وزارت علوم تحقيقات و فن‌آوري رسيده باشد.


مواد آزمون ورودي ضريب و ضرايب آن

رديف

نام درس

ضريب

1

بهداشت باروري

4

2

بارداري و زايمان

3

3

بيماريهاي زنان و سرطان‌هاي شايع

2

11-رشته‌هاي مشابه در داخل كشور: وجود ندارد

12-رشته‌هاي مشابه در خارج از كشور: رشته‌هاي مشابه در خارج از كشور و دانشگاههاي مربوطه به شرح ذيل مي‌باشد:

1- Reproductive Perinatal and women's health JOHNS HOPKINS UNINVERSITY

2- Population and Reproductive Health JOHNS HOPKINS

3- Maternal and child health HARVARD UNIVERSITY

4- Reproductive and perinatal health KAROLINSKA INSTITUTET

5- Reproductive Health EDINBURGH UNIVERSITY

6- Reproductive Health Management Keele UNIVERSITY

7- Reproductive Health CENTRAL LANCASHIR UNIVERSITY

9- Community Gynecology and Reproductive Health care WARWICK UNIVERSITY

13- شرايط موردنياز براي راه اندازي رشته:

مدرسين موردنياز: مدرسين متبحر در سطوح استاديار و دانشيار در زمينه‌هاي زنان و مامايي - تغذيه - مديريت و برنامه ريزي بهداشتي - حقوق و علوم جمعيتي موردنياز است كه در سطح دانشگاههاي معتبر و بزرگ كشور موجود است. بقيه شرايط شامل امكانات و تجهيزات طبق ضوابط شوراي عالي نظارت، ارزشيابي و گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي كشور مي‌باشد.

14- موارد ديگر (مانند بورسيه):

اعزام بورسيه به خارج از كشور براساس نياز و مطابق قوانين وزارت متبوع مي باشد.

فصل دوم

مشخصات دوره


نام رشته: بهداشت باروري

دوره: دكتري تخصصي (Ph.D)

طول دوره: منطبق با آيين نامه دوره دكتراي تخصصي (Ph.D) اين دوره شامل دو مرحله است:

1- مرحله آموزشي

2- مرحله پژوهشي

مرحله آموزشي:

در اين مرحله كليه واحدهاي آموزشي كه مشتمل بر 20 واحد اختصاصي اجباري و 6 واحد اختصاصي اختياري از جدول دروس اختياري مي‌باشد، گذرانده مي‌شود.

مرحله پژوهشي:

مرحله پژوهشي پس از قبولي داوطلب در امتحان جامع آغاز شده و با تدوين رساله و دفاع از آن پايان مي‌پذيرد دانشجو مي‌تواند تحقيقات اوليه مرحله پژوهشي را در مرحله آموزشي آغاز نمايد ولي ثبت نام رسمي براي رساله منوط به موفقيت او در امتحان جامع است ساير مقررات طبق مصوبات شوراي عالي برنامه ريزي مي‌باشد. تعداد واحد مرحله پژوهشي 24 واحد است.

واحدهاي درسي:

تعداد كل واحدهاي دورة دكتراي تخصصي (Ph.D) رشته بهداشت باروري 50 واحد به شرح زير است:

دروس اختصاصي اجباري

20 واحد

دروس اختصاصي اختياري

6 واحد

پايان نامه

24 واحد


جدول الف - دروس كمبود يا جبراني دورة دكتري تخصصي (Ph.D)رشته بهداشت باروري

كد درس

نام درس

واحد

ساعت

پيش نياز

نظري

عملي

جمع

01

زبان تخصصي

3

34

34

68

 

02

كامپيوتر

2

17

34

51

 

03

سيستم‌هاي اطلاع رساني پزشكي

1

9

17

26

 

04

روشهاي نوين تدريس و تدريس باليني

2

17

34

51

 

05

سنجش و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي

1

17

 

17

 

06

طراحي و ارزشيابي سيستم آموزشي

2

34

 

34

 

07

ابعاد فرهنگي اجتماعي و جامعه شناسي در بهداشت

2

34

 

34

 

08

روشهاي نوين و ارزشيابي خدمات تنظيم خانواده

1

17

 

17

 

جمع

14

179

119

298

دانشجو موظف است يا تشخيص گروه آموزشي و تأييد كميته تحصيلات تكميلي دانشگاه، تمامي يا تعدادي از دروس جدول فوق را بگذراند.


جدول ب - دروس اختصاصي اجباري دورة دكتري تخصصي (Ph.D)رشته بهداشت باروري

كد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پيش نياز

نظري

عملي

نظري

عملي

09

ابعاد جمعيتي بهداشت باروري

2

 

34

 

 

10

رشد و تكامل جسمي، رواني و اجتماعي

2

 

34

 

 

11

ابعاد حقوقي بهداشت باروري

2

 

34

 

 

12

تغذيه و بهداشت باروري

2

 

34

 

 

13

توانمندسازي زنان و نقش آنها در توسعه

2

 

34

 

 

14

اپيدميولوژي خانواده و جامعه

2

 

34

 

 

15

بيماريهاي نوپديد / بيماريهاي مقاربتي، سرطانها يائسگي و سالمندي

2

 

34

 

 

16

سياستگذاري، اصلاح و بهينه سازي سيستم‌ها و برنامه هاي بهداشتي مادر و كودك

2

 

34

 

 

17

برنامه ريزي، ارزشيابي و مديريت در بهداشت مادر و كودك و باروري

5/1

5/0

25

17

 

18

تكنيك‌هاي پيشرفته در باروري و ناباروري

5/1

5/0

25

17

 

جمع

19

1

322

34

دروس اختصاصي 20 واحد است كه دانشجو موظف است تمامي 20 واحد را انتخاب و با موفقيت بگذراند.


جدول ج - واحدهاي اختصاصي اختياري دورة دكتري تخصصي (Ph.D)رشته بهداشت باروري

كد

عنوان درس

تعداد واحد

نوع واحد

ساعت

19

مقايسه سيستم شبكه‌هاي بهداشتي درماني كشور با ديگر كشورها

2

نظري

34

20

سياستگذاريهاي كشور در امور بهداشتي و درماني و امور آموزشي مربوط

2

*

*

21

بررسي مقايسه‌اي نظام هاي آموزشي و خدماتي مامايي و بهداشت باروري

2

*

*

22

طراحي و برنامه ريزي كامپيوتري در موضوعات و امور بهداشتي درماني

2

*

*

23

فيزيولوژي

2

*

*

24

ايمونولوژي

2

*

*

25

ژنتيك

2

*

*

26

اپيدميولوژي

2

*

*

27

تغذيه

2

*

*

28

اقتصاد سياسي بهداشت

2

*

*

29

سمينار مطالعات مستقل در موضوعات بهداشتي

2

*

*

جمع

22

 

واحدهاي اختياري: تعداد كل واحدها اختياري پيش بيني شده 22 واحد است كه بايد دانشجو 6 واحد آنرا با هماهنگي استاد راهنما و گروه آموزشي مربوط و ترجيحاً متناسب با موضوع پايان نامه انتخاب و بگذراند.

 
 
 

 

تاريخ بروز رساني : دوشنبه 16/06/88 ساعت 02:22

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

آدرس سايت جديد: http://nurse.mums.ac.ir/
مشهد، خيابان دانشگاه، چهارراه دكترا، خيابان ابن سينا، دانشكده پرستاري و مامايي، كد پستي: 9137913199، تلفن: 3-8591511 0511، نمابر: 8597313 0511 پست الكترونيك: nms.it@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.