اخبار

نظرسنجي

اطلاع رساني سايت در بخشهاي مختلف را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

عالي است 56.0%
خوب است 18.8%
در حد خوب است 2.8%
متوسط است 3.6%
در حد متوسط است 18.1%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

دانشکده پرستاري و مامايي مشهد ( 548905 )
دانشكده پرستاري و مامايي مشهد ( 156141 )
دانشكده پرستاري و مامايي مشهد ( 155844 )
سوالات رايج در مورد شير خشک ( 115175 )
تحصيلات تكميلي عناوين پايان نامه هاي كارشناسي ارشد ( 100557 )
راهنماي نگارش پايان نامه ( 86910 )
تحصيلات تكميلي ( 40129 )
هيئت علمی ( 40118 )
واریکوسل ( 31444 )
دانشکده پرستاري و مامايي مشهد ( 29362 )
گروه های آموزشی ( 27655 )
آموزش ( 25095 )
مقالات چاپ شده گروه مامايي ( 24937 )
كارشناسي ارشد تحصيلات تكميلي ( 24660 )
كتابخانه ( 24488 )
طرح درس ( 22506 )
امور دانشجويی فرهنگی ( 20669 )
رياست ( 19333 )
پايان نامه هاي در دست اجرا مقطع كارشناسي ارشد ( 16925 )
مجله دانشكده ( 16294 )
اطلاعات رشته ها ( 16155 )
دانشجويان جديد ( 15856 )
آموزش مجازي ( 14765 )
گروه فوريت هاي پزشكي ( 14419 )
کارنامه خديوزاده ( 14118 )

دانشکده پرستاری و مامایی > معاونت آموزشی > گروههای آموزشی > مدیریت، بهداشت و روان > پایان نامه

 
 
 
 
 سعيد واقعي: استاد راهنماي پايان نامه كارشناسي ارشد بررسی ارتباط ميزان خوشنودی زناشوئی با باورهای ارتباطی زناشوئی در پرستاران شاغل در بيمارستان های دانشگاهی شهر مشهد، سال 1382.
 سعيد واقعي:استاد مشاور پايان نامه كارشناسي ارشد بررسی مقايسه ای خود ايده آل با خود واقعی و ارتباط آن با پيشرفت تحصيلی دانشجويان پرستاری و مامائی، سال1382.
 سعيد واقعي: استاد مشاور پايان نامه كارشناسي ارشد تاثير آموزش مراقبت از خود بر ميزان افسردگی بيماران تحت درمان با همودياليز، سال 1385.
سعيد واقعي:استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد رشته پرستاری ارتباط درک شناختي خودپنداره با تبعيت از رژيم درماني در مبتلايان به نارسايي قلب مراجعه کننده به بيمارستانهاي قائم(عج) و امام رضا (ع) شهر مشهد، اسفند 1387، دانشکده پرستاري و مامايي مشهد.  
 
 زهرا امامي مقدم: استاد راهنماي پايان نامه كارشناسي ارشد بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد پرستاران شاغل در بخش های همودياليز در ارتباط با پيشگيری از بيماری هپاتيت ويروسی B در بيمارستان های مشهد، سال 1376.
 زهرا امامي مقدم: استاد راهنماي پايان نامه كارشناسي ارشد بررسی رابطه عزت نفس با کيفيت مراقبت از خود در بيماران مجذوم ساکن مشهد و ساکن بهکده رضوی، سال 1377.
 زهرا امامي مقدم: استاد راهنماي پايان نامه كارشناسي ارشد بررسی تاثير اجرای طرح رابطين بهداشت بر ميزان آگاهی و عملکرد بهداشتی زنان سنی باروری مراکز بهداشتی و درمانی شهری شهرستان گنبد کاووس، سال 1377.
 زهرا امامي مقدم: استاد راهنماي پايان نامه كارشناسي ارشد بررسی کيفيت مراقبت های پرستاری از بيماران تحت درمان با الکتروشوک در بيمارستان های روانی مشهد.
زهرا امامي مقدم: استاد راهنماي پايان نامه كارشناسي ارشد بررسی چگونگی تداوم دارو درمانی ضد سل در مبتلايان به سل ريوی در زابل.
 زهرا امامي مقدم: استاد راهنماي پايان نامه كارشناسي ارشد بررسی تاثير يک برنامه مدون بازديد منزل بر وضعيت سلامت بيماران تحت درمان همودياليز در بيمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد.
 زهرا امامي مقدم: استاد راهنماي پايان نامه كارشناسي ارشد بررسی چگونگی بيماريهای شايع در مراجعين به مراکز درمانی نيروی انتظامی خراسان.
 زهرا امامي مقدم: استاد راهنماي پايان نامه كارشناسي ارشد بررسی چگونگی ارائه مراقبت های پرستاری به مبتلايان خونريزی تحت عنکبوتی.
 زهرا امامي مقدم: استاد راهنماي پايان نامه كارشناسي ارشد بررسی عوامل موثر در بروز آلودگی زخم های جراحی
 زهرا امامي مقدم: استاد راهنماي پايان نامه كارشناسي ارشد بررسی تاثير يک برنامه آگاهی و نگرش مردان و رعايت تنظيم خانواده در مشهد.
 زهرا امامي مقدم: استاد راهنماي پايان نامه كارشناسي ارشد بررسی چگونگی پوشش واکسيناسيون کزاز مادران شهری و روستايی شهر مشهد.
 زهرا امامي مقدم: استاد راهنماي پايان نامه كارشناسي ارشد بررسی عوامل موثر بر چگونگی مراجعه والدين جهت واکسيناسيون فرزندانشان بررسی تاثير بازديد منزل بر نحوه مراقبت از بيماران جزامی ساکن مشهد.
زهرا امامي مقدم: استاد راهنماي پايان نامه كارشناسي ارشد بررسی تاثير بازديد منزل بر نحوه مراقبت از بيماران جزامی ساکن مشهد.
 
امیر رضا صالح مقدم: استاد راهنماي پايان نامه كارشناسي ارشد بررسی چگونگی ارائه خدمات بیمه درمانی از دیدگاه بیمه شوندگان و ارائه دهندگان خدمت مشهد / 1379
 امیر رضا صالح مقدم: استاد راهنماي پايان نامه كارشناسي ارشد بررسی دانش و نگرش مدیران پرستاری در مورد اصول مدیریت در شهر قم مشهد / 1379
امیر رضا صالح مقدم: استاد راهنماي پايان نامه كارشناسي ارشد بررسی شدت و رتبه استرس و دیگر عوامل موئر در مبتلایان به انفاکتوس قلبی مشهد / 1378
امیر رضا صالح مقدم: استاد راهنماي پايان نامه كارشناسي ارشد تائیر مشارکت بیماران در مصرف دارو بر میزان اگاهی داروئی و رضایتمندی انان مشهد / 1377
امیر رضا صالح مقدم: استاد راهنماي پايان نامه كارشناسي ارشد بررسی مقایسه ای بخور اب با بخور پماد ضد احتقان در عوارض لوله گذاری دهانی – تراشه ای مشهد / 1375
امیر رضا صالح مقدم: استاد راهنماي پايان نامه كارشناسي ارشد بررسی تائیر اوای قران مجید بر میزان اظطراب بیماران جراحی قلب باز مشهد / 1377
امیر رضا صالح مقدم: استاد راهنماي پايان نامه كارشناسي ارشد بررسی تائیر پماد نیترو گلیسیرین دو در صد بر فیلیبیت ناشی از کاتتر وریدی مشهد / 1375
امیر رضا صالح مقدم: استاد راهنماي پايان نامه كارشناسي ارشد بررسی دانش و نگرش و عملکرد کادر پرستاری اتاق عمل در ارتباط مراقبت های ویزه ریکاوری مشهد / 1375
امیر رضا صالح مقدم: استاد راهنماي پايان نامه كارشناسي ارشد مقایسه محلول انتی باکتریال صابون انتی سپتیک و صابون معمولی بر کلونیزاسیون میکرواروگانیسمهای دست پرسنل پرستاری 1386
امیر رضا صالح مقدم: استاد راهنماي پايان نامه كارشناسي ارشد بررسی رابطه تلاوت قران مجید با میزان افسردگی دانشجویلن علوم پزشکی مشهد مشهد / 1378
امیر رضا صالح مقدم: استاد راهنماي پايان نامه كارشناسي ارشد بررسی کارائی روش ضد بارداری نوروپلانت مشهد / 1373
امیر رضا صالح مقدم: استاد راهنماي پايان نامه كارشناسي ارشد بررسی ائر گند زدائی هالامید/ فرمل و اشعه ماورائ بنفش در اتاق عمل مشهد / 1373
امیر رضا صالح مقدم: استاد راهنماي پايان نامه كارشناسي ارشد تائیر اجرای برنامه اموزشی مدون به همسران مردان مبتلا به دیابت بر میزان هموگلوبین a1c /و... بیماران مشهد / 1373
امیر رضا صالح مقدم: استاد راهنماي پايان نامه كارشناسي ارشد بررسی میزان شیوع زیاردیا در کودکان دبستانی و تائیر رفتارهای بهداشتی بر سالم سازی انان مشهد / 1373
امیر رضا صالح مقدم: استاد راهنماي پايان نامه كارشناسي ارشد بررسی فعالیتهای سر پرستاران و انتظارات سوپر وایزران از انان مشهد / 1373
امیر رضا صالح مقدم: استاد راهنماي پايان نامه كارشناسي ارشد بررسی ساعات پرستاری مسقیم و غیر مستقیم در بخشهای ویزه مشهد 1372
امیر رضا صالح مقدم: استاد راهنماي پايان نامه كارشناسي ارشد بررسی مقایسه ای پانسمان با محلول بتادین و ریوانل در عفونت زخم جراحی مشهد / 1372
امیر رضا صالح مقدم: استاد راهنماي پايان نامه كارشناسي ارشد بررسی مشکلات رفتاری کودکان قبل مدرسه شهری با روستائی سبزوار مشهد / 1372
امیر رضا صالح مقدم: استاد راهنماي پايان نامه كارشناسي ارشد بررسی دانش و عملکرد پرستاران در ارتباط با الودگی اتاق عمل مشهد / 1372
امیر رضا صالح مقدم: استاد راهنماي پايان نامه كارشناسي ارشد روشهای پرپ پوست در جراحی های تمیز مشهد / 1373
امیر رضا صالح مقدم: استاد راهنماي پايان نامه كارشناسي ارشد بررسی نقش تغذیه در ابتلا کودکان زیر دو سال به اوتیت میانی مشهد / 1372
امیر رضا صالح مقدم: استاد راهنماي پايان نامه كارشناسي ارشد بررسی روشهای دست شستن دست در اتق عمل مشهد / 1373
امیر رضا صالح مقدم: استاد راهنماي پايان نامه كارشناسي ارشد بررسی تائیر محلول بتادین و سوسپانسیون الومینیم با بتادین در زخم فشاری مشهد / 1374
امیر رضا صالح مقدم: استاد راهنماي پايان نامه كارشناسي ارشد بررسی تائیر اجرای برنامه اموزشی مدون بر اطلاعات مدیریتی مدیران پرستاری بر تاکئد بر تفویض اختیار مشهد / 1371
 
غلامحسین ظریف نژاد: استاد راهنماي پايان نامه كارشناسي ارشد بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد بهداشت فردی دانش آموزان مدارس راهنمایی تربت حیدریه سال 1379
غلامحسین ظریف نژاد: استاد راهنماي پايان نامه كارشناسي ارشد مقایسه میزان افسردگی پرستاران شاغل در نوبت کاری های مختلف بیمارستاران منتخب علوم پزشکی مشهد سال 1377
غلامحسین ظریف نژاد: استاد راهنماي پايان نامه كارشناسي ارشد بررسی استازیس خون وریدی با یا بدون ورزش دست بر میزان پتاسیم خون سال 1373
غلامحسین ظریف نژاد: استاد راهنماي پايان نامه كارشناسي ارشد بررسی ساعات پرستاری مستقیم و غیر مستقیم در بخش های مراقبت های ویژه (I.C.U) بیمارستان های شهر مشهد سال 1373
غلامحسین ظریف نژاد: استاد راهنماي پايان نامه كارشناسي ارشد بررسی مقایسه ای وضعیت روانی مردان و همسرانشان قبل و متعاقب عمل وازکتومی در مراجعین به مرکز بهداشتی درمانی شهر مشهد سال 1372
غلامحسین ظریف نژاد: استاد راهنمای پايان نامه كارشناسي ارشد بررسی تأثیر آمادگی پوست در ایجاد آلودگی زخم پس از عمل جراحی انتخابی سال 1371
غلامحسین ظریف نژاد: استاد راهنماي پايان نامه كارشناسي ارشد بررسی مقایسه ای تأثیر اتومیدیت و پروپوفول بر فشار داخل چشم در سال 1373
غلامحسین ظریف نژاد: استاد راهنماي پايان نامه كارشناسي ارشد بررسی نقش خانه های بهداشت در پیشگیری از بارداری روستاهای شهرستان سبزوار در سال 1372
غلامحسین ظریف نژاد: استاد راهنماي پايان نامه كارشناسي ارشد بررسی تأثیر تزریق وریدی متوکلوپرامید بر رگورژیتاسیون حین القاء بیهوشی در بیماران تحت عمل سزارین در سال 1372
غلامحسین ظریف نژاد: استاد راهنماي پايان نامه كارشناسي ارشد بررسی تأثیر محل تزریق واکسن ثلاث در عوارض جانبی ناشی از واکسیناسیون در سال 1372 
معصومه صیدی:  استاد راهنماي پايان نامه بررسي ميزان رضايت شغلي داروسازان در داروخانه هاي  شهر قم 1382 دکتراي حرفه ایی قم .
سعید ابراهیم زاده: استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری بررسی ارتباط درک شناختی خودپنداره با تبعیت از رژیم درمانی در مبتلایان به نارسایی قلب کراجعه کننده به بیمارستان های قائک(عج) و امام رضا (ع) شهر مشهد، 1387. 
سعید ابراهیم زاده: استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری بررسی مقایسه ای محلول آنتی باکتریال بر صابون آنتی سپتیکو صابون معمولی بر کلونیزاسیون کلیه ارگانیسم های دست پرسنل پرستاری، 1386  
سعید ابراهیم زاده: استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری بررسی تأثیر روش تزریق عضلانی Z و قفل هوا بر میزان درد بیماران مراجعه کننده به کلینیک تزریقات بیمارستان حشمتیه سبزوار، 1377. 
سعید ابراهیم زاده: استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری بررسی مقایسه ای نگرش والدین خانواده های پرجمعیت و کم جمعیت نسبت به افزایش موالید در شهرستان سبزوار، 1376. 
سعید ابراهیم زاده: استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد زوج های جوان در شرف ازدواج در مورد بیماری تالاسمی، 1376.  
سعید ابراهیم زاده: استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری بررسی شناخت عقاید و رفتار پرستاران در مورد کنترل عفونت بیمارستانی، 1376. 
سعید ابراهیم زاده: استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد مامایی بررسی تأثیر تمرینات هوازی در آب بر اضطراب و ترس از زایمان زنان باردار، سال 1388
سعید ابراهیم زاده: استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد مامایی بررسی ارتباط خستگی مادر با اندوه و افسردگی بعد از زایمان، سال 1387. 
سعید ابراهیم زاده: استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد مامایی بررسی تأثیر تمرینات هوازی بر آمادگی جسمانی زنان یائسه، 1387.  
سعید ابراهیم زاده: استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد مامایی بررسی ارتباط خشونت خانوادگی با دلبستگی مادر و شیرخوار، 1387.
سعید ابراهیم زاده: استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد مامایی بررسی ارتباط مراقبت حمایتی توسط ماما بر زمان شروع لاکتوژنز 2 و الگوی تغذیه شیرخوار در زنان نخست زا، 1387.
سعید ابراهیم زاده: استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد مامایی بررسی ارزش تشخیصی معیارهای بالینی آمل در تشخیص واژینوزباکتریال، 1387
سعید ابراهیم زاده: استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد مامایی بررسی تأثیر مراقبت مادرانه آغوشی بر موفقیت در اولین تغذیه با شیر مادر در دوره نوزادی، 1387.
سعید ابراهیم زاده: استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد مامایی بررسی تأثی استنشاق اسنس اسطو خودوس بر میزان اضطراب مرحله اول زایمان زنان نخست زا، 1387.
سعید ابراهیم زاده: استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد مامایی بررسی ارتباط بین روش های پیشگیری از بارداری و کیفیت زندگی سه ماه بعد از استفاده از روش در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانس شهرستان زنجان، 1386.
سعید ابراهیم زاده: استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد مامایی بررسی ارتباط بین نوع زایمان با کیفیت زندگی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانس شهرستان آمل در سال 86-1385.
سعید ابراهیم زاده: استاد مشاور 124 پایان نامه در دانشکده پزشکی   
سعید ابراهیم زاده: استاد مشاور 19 پایان نامه در دانشکده دندان پزشکی
سعید ابراهیم زاده: استاد مشاور 8 پایان نامه در دانشکده های علوم پزشکی
سعید ابراهیم زاده: استاد مشاور 1 پایان نامه در دانشکده های علوم پزشکی مالزی
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

تاريخ بروز رساني : سه شنبه 10/06/88 ساعت 20:18

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

آدرس سايت جديد: http://nurse.mums.ac.ir/
مشهد، خيابان دانشگاه، چهارراه دكترا، خيابان ابن سينا، دانشكده پرستاري و مامايي، كد پستي: 9137913199، تلفن: 3-8591511 0511، نمابر: 8597313 0511 پست الكترونيك: nms.it@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.