اخبار

نظرسنجي

اطلاع رساني سايت در بخشهاي مختلف را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

عالي است 56.0%
خوب است 18.8%
در حد خوب است 2.8%
متوسط است 3.6%
در حد متوسط است 18.1%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

دانشکده پرستاري و مامايي مشهد ( 548900 )
دانشكده پرستاري و مامايي مشهد ( 156140 )
دانشكده پرستاري و مامايي مشهد ( 155842 )
سوالات رايج در مورد شير خشک ( 115030 )
تحصيلات تكميلي عناوين پايان نامه هاي كارشناسي ارشد ( 100538 )
راهنماي نگارش پايان نامه ( 86905 )
تحصيلات تكميلي ( 40127 )
هيئت علمی ( 40116 )
واریکوسل ( 31441 )
دانشکده پرستاري و مامايي مشهد ( 29310 )
گروه های آموزشی ( 27655 )
آموزش ( 25095 )
مقالات چاپ شده گروه مامايي ( 24890 )
كارشناسي ارشد تحصيلات تكميلي ( 24658 )
كتابخانه ( 24486 )
طرح درس ( 22505 )
امور دانشجويی فرهنگی ( 20666 )
رياست ( 19332 )
پايان نامه هاي در دست اجرا مقطع كارشناسي ارشد ( 16925 )
مجله دانشكده ( 16292 )
اطلاعات رشته ها ( 16154 )
دانشجويان جديد ( 15856 )
آموزش مجازي ( 14764 )
گروه فوريت هاي پزشكي ( 14416 )
کارنامه خديوزاده ( 14117 )

 
دانشكده پرستاري و مامايي > معاونت آموزشی > تحصیلات تکمیلی > آئين نامه ها > راهنمای نگارش پایان نامه
 
  
دانشکده پرستاري ومامايي

راهنماي نگارش پايان نامه کارشناسي ارشد

· مشخصات کلي و ظاهري پايان نامه

· بخش هاي مختلف پايان نامه

صفحات مقدماتي

متن اصلي پايان نامه

- فصل اول: بيان مساله / اهداف و فرضيه هاي پژوهش/ تعريف متغيرها/ پيش فرض هاي پژوهشي

- فصل دوم: چار چوب پژوهش/ مروري بر مطالعات انجام شده

- فصل سوم: روش پژوهش

- فصل چهارم: يافته هاي پژوهش

- فصل پنجم: بحث/ نتيجه گيري/ پيشنهادها/ منابع و مآخذ/ چکيده انگليسي صفحه عنوان به انگليسي

- پيوست ها: فرم ها و نمونه ها/ اخلاق در پژوهش هاي علوم پزشکي (کد حفاظت آزمودني انساني در پژوهش هاي علوم پزشکي)


مشخصات کلي و ظاهري پايان نامه

1- بايد تمامي مشخصات مربوط به پايان نامه تايپ شده اعم از مشخصات دانشجو، اساتيد راهنما و مشاور، عنوان پايان نامه و روش کار مطابق با پروپوزال تصويب شده دانشجو باشد.

2- بر اساس آئين نامه براي انجام هرگونه تغيير در مشخصات فوق، دانشجو بايد کتباً درخواست خود را بنويسد و پس از تاييد استاد راهنما در جلسه شوراي تحصيلات تکميلي دانشکده مطرح و مورد تصويب قرار گيرد.

3- مطالب بايد در برنامه ميکروسافت ورد (Word) و روي کاغذ سفيد يک دست و مرغوب تايپ شود. هنگام تصفيه حساب بايد آخرين نسخه کامپيوتري مربوط به پايان نامه اصلاح شده به صورت يک فايل واحد(مشتمل بر خلاصه فارسي و انگليسي، صفحه عنوان، فهرست، تمامي فصل ها، جداول، نمودارها، منابع، پيوستها) به انضمام دو فايل ديگر، يکي محتوي خلاصه فارسي و ديگري محتوي خلاصه انگليسي بر روي فلاپي يا CD تحويل واحد تحصيلات تکميلي دانشکده گردد.

4- قلم متن فارسي لوتوس يا کمپ ست معمولي با فونت 14 و انگليسي Times New Roman با فونت 12 باشد (البته براي عناوين و فهرست مي توان از فونت درشت تر استفاده کرد.) فاصله سطرها در تمامي متن فارسي بايد 1cm باشد . حاشيه از بالا و سمت راست صفحه 4 سانتي متر و از پايين و سمت چپ 3 سانتي متر باشد. تعداد خطوط در هر صفحه بين 16 تا 22 خط باشد .

5- کليه بخش هاي پايان نامه کاملاً ساده و بدون کادر باشد. قبل از شروع هر فصل و همچنين قبل از شروع بخش منابع، يک صفحه سفيد بدون کادر که شماره و نام فصل و عنوان منابع با اندازه درشت و خوانا در آن درج شده قرار گيرد. شماره صفحات بايد در پايين صفحه و در وسط قرار گيرد و از پايين صفحه 5/1 سانتي متر فاصله داشته باشد.

شروع شماره صفحه از ابتداي فصل اول و پايان آن انتهاي بخش مراجع باشد.

صفحات سفيد عناوين فصول که قبل از هر فصل قرار مي گيرند نبايد شماره صفحه داشته باشد.

6- صفحات بسم ا... الرحمن الرحيم، صفحه عنوان، تقدير و تشکر و صورتجلسه دفاعيه و چکيده فارسي، چکيده انگليسي بدون شماره صفحه باشد. در مورد فهرست بهتر است از شماره گذاري بر اساس حروف ابجد (الف، ب، ج، د، ه ...) استفاده شود. پيوست هاي پايان نامه با حروف ابجد شماره گذاري شوند.

7- تمامي بخش هاي پايان نامه (از جمله جداول، نمودارها، شکل ها، اعداد، شماره صفحات، و ...) بايد کاملاً فارسي بوده و تا حد امکان از لغات فارسي استفاده شود مگر در مواردي که معادل فارسي واضح و مصطلح براي آنها يافت نشود و يا استفاده از کلمه فارسي به مفهوم اصلي صدمه بزند. درصد با علامت % مشخص شود.

8- واژه انگليسي معادل اصطلاح علمي بکار برده شده را بايد دراولين محلي که مورد استفاده قرار مي گيرد به صورت زير نويس درج نمود. در مورد استفاده از کلمات اختصاري نيز بايد دراولين محل مورد استفاده عنوان کامل اصطلاح نوشته شود و در جلوي آن در داخل پرانتز کلمه اختصاري درج شود. در اين مورد نيز واژه کامل انگليسي را بايد به صورت زيرنويس در پايين صفحه نوشت. مثلا آزمون بدون استرس بديهي است که در محل هاي بعدي فقط کلمه اختصاري انگليسي نوشته شود.

9- در متن بايد نام اشخاص به فارسي نوشته شود و تلفظ انگليسي آن به صورت زيرنويس نگاشته شود. قلم زيرنويس با قلم متن اصلي بايد متفاوت باشد. عبارت مورد نظر توسط شماره ي کوچک در بالا و سمت چپ آن مشخص شده و در زيرنويس توضيح آن آورده شود.

10- منابع به ترتيبي که در متن مورد استفاده واقع مي شوند شماره گذاري شود و در بخش منابع نيز به همان ترتيب آورده شوند.

11- روابط رياضي و فرمول ها نيز با توجه به فصل مربوطه و ترتيب قرارگيري شماره گذاري شوند، به عنوان مثال (رابطه 7-3) نشان دهنده هفتمين فرمول در فصل سوم است.

12- کليه جداول، نمودارها و شکل ها بطور جداگانه و به ترتيب شماره گذاري شوند. به اين طريق که ابتدا شماره فصل و بعد شماره ترتيب قرارگيري ذکر شوند. مثلا (جدول 1-4) يعني جدول يک در فصل چهارم است. عناوين توضيح جداول در بالاي جدول و عناوين نمودارها و شکل ها در زير نمودار يا شکل درج شوند.

13- سيستم واحدهاي مورد استفاده در پايان نامه متريک است. در صورتي که از واحدهاي ديگري استفاده شود بايد معادل آن بر مبناي متريک آورده شود.

14- جلد پايان نامه بايد از جنس مقوايي سخت با روکش کالينگور بوده و حدود 2 تا 3 ميلي متر ضخامت داشته باشد. رنگ پايان نامه براي دانشجويان کارشناسي ارشد مامايي سبز، کارشناسي ارشد پرستاري طوسي، دکتري مامايي آبي، دکتري پرستاري سورمه اي و. نوشته هاي روي جلد زرکوب باشد.

بخش هاي مختلف پايان نامه:

صفحات مقدماتي: ترتيب صفحات به شرح زير مي باشد.

طرح روي جلد (به نمونه در بخش پيوست ها مراجعه شود). از بالاي صفحه تا پايين آن به ترتيب:

-آرم دانشگاه علوم پزشکي مشهد. (قلم Titrو 14)

-نام دانشکده پرستاري و مامايي (قلم Yagut و14)

-پايان نامه کارشناسي ارشد رشته .................................. گرايش ..................................( قلم Yagut و14)

-عنوان (قلم Yagut و14)

-عنوان پايان نامه (قلم Titrو و14)

-استاد راهنما (قلم Yagut و14)

-اساتيد مشاور و ارائه دهنده (قلم Yagut و14) و نام آنها (قلم Titrو14)

-ماه و سال (قلم Yagut و14)

-شماره (قلم Yagut و14)

-همين صفحه انگليسي هم تنظيم شود.

صفحه بسم ا... الرحمن الرحيم

صفحه عنوان : شبيه صفحه روي جلد خواهد بود و در انتهاي صفحه جمله:

«حق استفاده از مفاد پايان نامه براي دانشگاه علوم پزشکي مشهد دانشکده پرستاري و مامايي محفوظ است » نوشته شود.

صفحه صورتجلسه و تاييد هيات داوران

صفحه تقديم: فقط در يک صفحه و انتخاب فونت به عهده دانشجو است.

صفحه تشکر و قدرداني: تقدير و تشکر از کليه افراد و ارگانها تنها در يک صفحه باشد.

چکيده فارسي شامل: زمينه و هدف/ روش کار/ نتايج/ نتيجه گيري نهايي و واژه هاي کليدي مي باشد و بايد حداکثر 300 کلمه و حتي الامکان در يک صفحه باشد. در چکيده از اشاره به تاريخچه/ زمينه تحقيق/ توصيف تکنيک ها، بحث و ذکر منابع خود داري شود. (برابر الگوهاي پيشنها شده در قسمت پيوست). در زير هر چکيده 10-3 واژه کليدي بر اساس ليست MeSH انتخاب شود.

فهرست مطالب: شامل فصل اول/ دوم/ سوم/ چهارم/ پنجم/ منابع و مآخذ پيوست ها/ چکيده انگليسي/ صفحه عنوان به انگليسي

فهرست جداول: شامل شماره و عنوان جداول

فهرست نمودارها: شامل شماره و عنوان نمودار

فهرست شکل ها: در صورت نياز شامل شماره و عنوان شکل

متن اصلي پايان نامه:

فصل اول: شامل بيان مساله/ اهداف و فرضيه هاي پژوهشي/ تعريف متغير ها/ پيش فرض هاي پژوهش است.

بيان مساله:بيان مساله به معناي توصيف و توجيه موضوع پژوهش است. در اين قسمت بايد به اين سوال جواب داده شود که چرا مساله پژوهش مساله اي است که بايد مورد تحقيق علمي قرار گيرد. اصل کلي در بيان مساله رعايت يک روند منطقي است بطوريکه شروع آن با مشکل و ختم آن با هدف تحقيق مي باشد.

در بيان مساله معلوم مي شود که : بروز و شيوع مشکل چقدر است؟ چه کساني را در بر مي گيرد؟ اين موضوع از چه زماني و به چه ترتيبي در جامعه بصورت مساله در آمده و چه تحولي داشته است؟ دلايل احتمالي مشکل چيست؟ چه راه حل هايي تا کنون بکار رفته است؟ و تا چه اندازه موفق بوده است و چرا اين روش انتخاب شده است؟ همچنين در اين قسمت تحقيقات ديگران مرور مي شود و نواقص موجود مشخص مي گردد. لازم است عوارض ناشي از تداوم مشکل و فوايد ناشي از اجراي تحقيق و کاربرد آن به روشني مطرح گردد.

ضمناً منابع هر مطلبي که در اين فصل ارائه مي شود در متن با شماره مشخص شود.

اهداف: اهداف بايد صريح، روشن، بدون ابهام و واقع بينانه باشد و بصورت منطقي و با افعال رفتاري بيان شود. اهداف بايد با عنوان، يان مساله، فرضيه و سوالات پژوهش هماهنگ باشد.

فرضيه و سوالات: بصورت يک جمله خبري و حتي المقدور جهت دار نوشته شود و حاوي يک پيشگويي باشد و زيربناي علمي داشته باشد. در مطالعات توصيفي به جاي فرضيات سوالات تحقيق ذکر مي شود.

تعريف متغيرها: در تعريف نظري متغير ها بايد از يک مرجع معتبر استفاده نمود و به طور دقيق و واضح و با کلمات ساده آن را تعريف کرد. در تعريف عملي متغير بصورت واقعياتي قابل اندازه گيري با کلمات ساده و واضح بيان شود.

پيش فرض ها: جملاتي هستند که درستي و اعتبارشان پذيرفته شده است و احتياج به استدلال ندارند و مساله پژوهش بر اساس آن بنا نهاده شده است. بنا بر اصول پيش فرض ها، همه پديده ها دلايل پيشين دارند، حوادث طبيعي بر حسب تصادف نيستند و احتمالا بنا بر دلايلي هستند.

فصل دوم: شامل چارچوب پژوهش و مروري بر مطالعات است.

چارچوب پژوهش : مطالعات تحقيقي چارچوبي از دانش زمينه اي دارند که پايه هاي مطالعه را تشکيل مي دهد.همه مطالعات روي مدل پنداشتي يا تئوري پايه گذاري نمي شود،اما هر مطالعه اي يک چارچوب دارد اگر مطالعه بر اساس مدل پنداشتي ويژه اي طراحي شده باشد به آن چهارچوب پنداشتي مي گويند و اگر بر اساس تئوري خاصي برنامه ريزي شده باشد به آن چارچوب نظري مي گويند.

مروري بر مطالعات :مروري بر مطالعات به معناي جستجوي منابع اطلاعاتي مختلف به منظور دستيابي به جنبه هاي مختلف موضوع پژوهش است که براي محقق فرصتي فراهم مي سازد تا درک کند در اين زمينه چه کارهايي انجام شده و چه اطلاعاتي در اين زمينه وجود دارد و او بايد از کجا شروع کند و يا چه کاري و چگونه کار را انجام دهد. در حقيقت مروري بر مطالعات خلاصه اي از نکات اصلي، نتيجه گيري عمومي و خلاء موجود در مطالعات و کاربرد در تحقيق مي باشد. در هنگام سازمان دهي مرور مطالب، اول بحث را به مطالعاتي که حداکثر ارتباط را با مطالعه حاضر دارند اختصاص دهيد.

فصل سوم: شامل نوع پژوهش/ جامعه پژوهش/ محيط پژوهش/ نمونه پژوهش/ روش نمونه گيري/ حجم نمونه و روش محاسبه آن/ مشخصات واحد پژوهش و معيارهاي ورود و خروج مطالعه/ توضيح ابزار گردآوري اطلاعات و روايي و پايايي ابزار/ روش گردآوري اطلاعات/ روش تجزيه و تحليل داده ها/ محدوديتهاي پژوهش و ملاحظات اخلاقي است.

فصل چهارم (يافته ها): مطالب اين بخش تنها بر اساس يافته هاي حاصل از پژوهش تنظيم مي گردد و شامل اطلاعات نوشتاري، جداول و نمودارها مي باشد. بايد از ذکر اطلاعات يکسان در الگوهاي متفاوت (متن/ جداول و نمودار ...) پرهيز شود. البته ضروري است يافته ها در ابتدا با جملات ساده و روان بيان شده و براي بيان جزئيات به جداول و نمودار استناد شود. اين فصل به بيان يافته ها اختصاص دارد نه تفسير آنها لذا صرفا نتايج به ترتيب منطقي و متناسب با اهداف و فرضياتي که بيشتر در پرپوزال طراحي شده بود بيان گردد و از تناقض گويي پرهيز شود.

فصل پنجم :اين فصل شامل قسمت هاي بحث / نتيجه گيري / پيشنهادها / منابع و مأخذ / چكيده انگليسي و صفحه عنوان به انگليسي است.

بحث :پاراگراف اول بحث پاسخ به سؤال پژوهش است سپس نتايج با يافته هاي ديگر محققين مقايسه مي گردد و دلايل تفاوت ذكر مي شود. در اين فصل بايد به يافته هاي مهم و شاخص پايان نامه با دلايل منطقي و علمي اشاره شود و تنها نتايجي مورد بحث قرار گيرد كه در فصل يافته ها به آن اشاره شده است.

نتيجه گيري:در آخر بحث آورده مي شود. در اين قسمت نتايج اختصاصي و مهم به صورت دسته بندي ارائه مي گردد،‌ طوري كه خواننده پايان نامه باخواندن آن بتواند يافته هاي مهم پايان نامه را به دست آورد.

پيشنهادات:در اين بخش از پايان نامه به مسائل بي جواب در رابطه با تحقيق انجام شده اشاره مي شود و پيشنهاداتي براي تحقيقات بعدي به استناد نتايج بدست آمده در اين تحقيق ارائه مي شود. در حقيقت در اين بخش زمينه هاي تحقيقاتي جديد پيش روي محققان گذاشته مي شود.

منابع و مأخذ (مرجع نگاري): براي نگارش فهرست منابع در متون علمي انگليسي پزشکي دو روش به نام ونکوور ( vancouver/1978) و هاروارد (Harvard/ روش نويسنده تاريخ) بيشترين کاربرد را دارد. لازم به ذکر است که روش ونکوور مورد استفاده در پايان نامه ها و مقالات بسياري از دانشگاههاي علوم پزشکي کشور است.

فهرست نويسي به روش هاروارد: در اين روش که به سيستم نويسنده-تاريخ (author-date system) مشهور است نام نويسندگان و سال انتشار منبع مورد استفاده ابتدا يا در انتهاي متن در داخل پرانتز ذکر مي شود( قبل از نقطه انتهاي جمله). فهرست منابع در شيوه هاروارد به ترتيب حروف الفبا دسته بندي و تنظيم مي شود. علاقه مندان براي جزئيات بيشتر درباره اين روش منبع نويسي مي توانند به کتب مرجع نويسي مراجعه نمايند.

فهرست نويسي به روش ونکوور: در اين روش منابع مورد استفاده به ترتيب استفاده از آنها در متن و با اعداد در داخل پرانتز ( براي هر مرجع يک عدد اختصاص مي يابد) در انتهاي متن به کار مي رود.

نکات کاربردي در فهرست نويسي منابع لاتين:

 • اين اعداد بعد از نقطه و کاما در آخر هر جمله و قبل از دو نقطه (:) و سمي کولن (؛) قرار مي گيرند.
 • چنانچه منبعي به دفعات در يک متن مورد استفاده قرار گيرد همان شماره ي استناد اول دوباره ذکر مي شود و تغييري در شماره استناد آن داده نمي شود.
 • وقتي در يک محل در متن به منابع متعددي استناد مي شود، از خط فاصله (-) براي توالي اولين عدد و آخرين عدد و از ويرگول (،) براي جداسازي شماره متعدد استفاده مي شود.مثال: (9-7،5،3)
 • در اين شيوه منابع و مآخذ به همان نظم ترتيبي موجود در متن تنظيم مي شود نه برحسب حروف الفبا.
 • تا 6 نويسنده آورده مي شود و در صورتي که تعداد نويسندگان بيشتر باشد کلمه ي همکاران ( etal) آورده مي شود. ما بين نام نويسندگان از ويرگول و يک فاصله استفاده مي شود.
 • از بکارگيري خلاصه مقالات به عنوان منابع پرهيز شود. مقالاتي که جهت چاپ تائيد شده ولي هنوز به چاپ نرسيده بايد به عنوان در دست چاپ (In Press) يا در دست انتشار( forthcoming) مشخص شوند.
 • براي استناد به مقاله لاتين عناصر مورد استفاده به صورت ذيل مي باشد:

نام خانوادگي نويسنده ( يک فاصله) حرف اول نام کوچک و نام مياني ( بدون فاصله و نقطه گذاري) ( نقطه) عنوان مقاله( نقطه) عنوان مجله ( اختصار استاندارد نام مجله) ( يک فاصله) سال انتشار( سمي کولن) جلد( پرانتز) داخل پرانتز شماره ( دو نقطه) شماره صفحه.

 • براي استناد به کتاب لاتين عناصر مورد استفاده به صورت ذيل مي باشد:

نام خانوادگي نويسنده ( يک فاصله) حرف اول نام کوچک و نام مياني ( بدون فاصله و نقطه گذاري) ( نقطه) عنوان کتاب ( نقطه) شماره ويرايش ( نقطه) محل نشر( دو نقطه) ناشر( سمي کولن) سال نشر( نقطه)

نمونه هايي از شيوه نگارش فهرست نويسي بر اساس سبک ونکوور:

مقالات مجلات

1- مقاله استاندارد مجله

(فهرست 6 نويسنده و كلمه همكاران (et al) در صورتي كه تعداد نويسندگان بيشتر باشد)

(يادداشت: NLM در حال حاضر تا 25 نويسنده را فهرست مي كند در صورتي كه تعداد نويسندگان بيش از 25 نفر باشد،‌ NML نام 24 نويسنده اول و آخرين نويسنده را ليست كرده و سپس كلمه همكاران (et al) را مي آورد).

Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart transplantation is associated with an increased risk for pancreatobiliary disease. Ann Intern Med 1996 Jun1;124 (11): 980-3.

بعنوان يك گزينه اگر نشريه اي از روش شماره گذاري مداوم در طول يك دوره استفاده مي كند مي توان ماه و شماره نشريه را حذف كرد

(يادداشت: براي انجام،‌ اين گزينه در مثال ها ي اصول مشترك استفاده مي شود NML از اين گزينه استفاده مي كند).

Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart transplantation is associated with an increased risk for pancreatobiliary disease. Ann Intern Med 1996;124: 980-3

بيش از 6 نويسنده:

Parkin DM, Clayton D, Black RJ, Masuyer E, Friedl HP, Ivanov E, et al. Childhood Ieukaemia in Europe after Chernoby1: 5 year follow-up. Br J Cancer 1996;73:1006-12.

2- سازمان به عنوان نويسنده

The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical exercise stress testing. Safety and performance guidelines. Med J Aust 1996; 164: 282-4.

3- مقاله بدون نام نويسنده

Cancer in South Africa [editorial]. S Afr Med J 1994;84:15.

4- مقاله به زبان غير انگليسي

(يادداشت: عنوان را به انگليسي ترجمه نموده آنرا در يك پرانتز به همراه علامت اختصاري زبان ترجمه شده ضميمه مي كند).

Ryder TE, Haukeland EA, Solhaug JH. Bilateral infrapatellar seneruptur hostidigere frisk Kvinne. Tidsskr Nor Laegeforen 1996;116:41-2.

5- شماره جلد همراه با پيوست

Shen HM, Zhang QF. Risk assessment of nickel carcinogenicity and occupational lung cancer. Environ Health Perspect 1994;102 Suppel 1:275-82.

6- شماره انتشار همراه با پيوست

Payne DK, Sullivan MD, Massie MJ. Women's psychological reactions to breast cancer. Semin Oncol 1996;23(1 Suppl 2):89-97.

7- شماره جلد همراه با بخش

Ozben T, Nacitarhan S, Tuncer N. Plasma and urine sialic acid in non-insulin dependent diabetes mellitus. Ann Clin Biochem 1995;32(Pt 3):303-6.

8- شماره انتشار همراه با بخش

Poole GH, Mills SM. One hundred consecutive cases of flap lacerations of the leg in ageing patients. N Z Med J 1994;107(986 Pt 1):377-8.

9- شماره انتشار بدون شماره جلد

Turan I, Wredmark T, Fellandar-Tsai L. Arthroscopic ankle arthrodesis in rheumatoid arthritis. Clin Orthop 1995;(320):110-4.

10- بدون شماره انتشار با جلد

Browell DA, Lennard TW. Immunologic status of the cancer patient and the effects of blood transfusion on antitumor responses. Curr Opin Gen Surg 1993:325-33.

11- صفحه بندي با اعداد رومي

Fisher GA, Sikic BI. Drug resistance in clinical oncology and hematology.

Introduction. Hematol Oncol Clin North Am 1995 Apr;9(2):xi-xii.

12- نوع مقاله كه بسته به ضرورت چاپ مي شود

Enzensberger W, Fischer PA. Metronome in Parkinson's disease [letter]. Lancet 1996;347:1337. Clement J, De Bock R. Hematological complications of hantavirus nephropathy (HVN) [abstract]. Kidney Int 1992;42:1285.

13- مقاله حاوي رد يك مطلب

Garey CE, Schearzman AL, Rise ML, Seyfried TN. Ceruloplasmin gene defect associated with epilepsy in EL mice [retraction of Garey CE, Schwarzman AL, Rise ML, Seyfried TN. In: Nat Genet 1994;6:426-31]. Nat Genet 1995;11:104.

14- مقاله رد شده

Liou GI, Wang M, Matragoon S. Precocious IRBP gene expression during mouse development [retracted in Invest Ophthalmol Vis Sci 1994;35:3127]. Invest Ophthalmol Vis Sci 1994;35:1083-8.

15- مقاله منتشر شده حاوي غلط چاپي

Hamlin JA, Kahn AM. Herniography in symptomatic patients following inguinal hernia repair [published erratum appears in West J Med 1995;162:278]. West J Med 1995;162:28-31.

كتابها و ساير رساله ها

(يادداشت: در شيوه سابق ونكوور به غلط از ويرگول به جاي نقطه ويرگول(؛) بين سال و شماره انتشار استفاده مي شد).

16- نويسنده (گان) شخصي

Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd ed. Albancy (NY): Delmar Publishers; 1996.

17- ويرايشگر (ان)، گردآورنده(گان) به عنوان مؤلف

Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York: Churchill Livingstoone; 1996.

18- سازمان به عنوان نويسنده يا ناشر

Institute of Meddicine (US). Looking at the future of the Medicaid program.

Washington: The Institute; 1992.

19- فصلي از يك كتاب

(يادداشت : در شيوه سابق ونكوور يك نقطه به جاي حرف P قبل از شماره صفحه قرار مي گرفت).

Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York: Raven press; 1995.p.465-78.

20- گزارش كنفرانس ها

Kimura J, shibasaki H, editors. Recent advances in clinical neurophysiology.

Proceedings of the 10 th International Congress of EMG and Clinical

Neurophysiology; 1995 Oct 15-19; Kyoto, Japan. Amsterdam: Elsevier; 1996.

21- مقاله كنفرانس

Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet p, Piemme TE, Rienhoff O, editors.

MEDINFO 92. Proceedings of the 7th World Congress on medical Iinformatics;1992

Sep 6-10; Genève, Switzerland. Amsterdam: North-Holland; 1992. p. 1561-5.

22- گزارش علمي يا فني

منتشر شده توسط مؤسسه سرمايه گذار يا حمايت كننده:

Smith P, Golladay K. Payment for durable medical equipment billed during skilled nursing facility stays. Final report. Dallas (TX):m Dept. of health and Human Services ( US), Office of Evalution and Inspections; 1994 Oct. Report No:HHSIGOE169200860.

منتشر شده توسط مؤسسه اجرا كننده:

Field MJ, Tranquada RE, Feasley JC, editors. Health services research: work force and educational issues. Washington: National Academy Press;1995. Contract No: AHCPR28292008. Sponsored by the Agency for Health Care Policy and Research.

23- پايان نامه

Kaplan SJ. Post-hospital home health care: the elderly's access and utilization [ dissertation]. St. Louis (MO): Washington Univ; 1995.

24- اختراع ثبت شده

Larsen CE, Trip R, Johnson CR, inventors; Novoste Corporation, assignee. Methods for procedures related to the electrophysiology of the heart. US patent 5,529,067. 1995 Jun 25.

ساير موارد منتشر شده

25- مقاله روزنامه

Lee G. Hospitalizations tied to ozone pollution: study estimates 50,000 admissions annually. The Washington Post 1996 Jun 21; Sep. A:3 ( col.5).

26- مواد ديداري شنيداري

HIV+/AIDS: the facts and the future [videocassette]. St. Louis ( MO): Mosby-Year Book; 1995.

27- مواد حقوقي

قانون عمومي:

Preventive Health Amendments of 1993, pub. L. No. 103-183, 107 Stat. 2226 (Dec. 14, 1993).

لايحه تصويب نشده:

Medical Records ConfidentialityAct of 1995, S. 1360, 104th Cong., 1st Sess. (1995).

شماره مقررات فدرال:

Informed Consent, 42 C.f.R. Sect. 441. 257 (1995).

بازپرسي:

Increased Drug Abuse: the Impact on the Nation's Emergency Rooms: Hearings Before the Subcomm. On Human Resources and Intergovernmental Relations of the House Comm. On Government Operations, 103rd Cong., 1st Sess. (May 26, 1993).

28- نقشه

North Carolina. Tuberculosis rates per 100,000 population, 1990 [demographic map]. Raleigh: North Carolina Dept. of Environment, Health, and Natural Resources, Div.

Of Epidemiology:1991.

29- انجيل (كتاب آسماني)

The Holy Bible. King James version. Grand Rapids (MI): Zondervan Publishing House: 1995. Ruth 3:1-18.

30- واژه نامه و كتابهاي مرجع مشابه

Stedman's medical dictionary. 26 th ed. Baltimore: Williams & Wilkins; 1995.

Apraxia; p. 119-20.

31- مواد كلاسيك (هنري)

The Winter's Tale: act 5, scene 1, lines 13-16. The complete works of William Shakwspeare. London: Rex; 1973.

مواد منتشر نشده

32- زير چاپ

(يادداشت: NLM واژه در دست انتشار (Forthcoming) را به اين دليل كه همه ي موارد پرينت نمي گردد ترجيح مي دهد.)

Leshner AI. Moleular mechanisms of cocaine addiction. N Engl J Med. In press 1996.

مواد الكترونيكي ( Electronic Material)

33- مقاله نشريه در قالب الكترونيكي

Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis [serial online] 1995 Jan-Mar [cited 1996 Jun 5]; 1(1):[24 screens]. Available from: URL:

http:/WWW. cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm

34- رساله در قالب الكترونيكي

CDI, clinical dermatology illustrated [monograph on CD-ROM]. Reeves JRT, Maibach H. CMEA Multimedia Group, producers. 2 nd ed. Version 2.0.San Diego: CMEA; 1995.

35- پرونده رايانه اي

Hemodynamics III: the ups and downs of hemodynamics [computer program]. Version 2.2. Orlando (FL): Computerized Educational Systems; 1993.

منابع فارسي

◄ توجه شود كه در فهرست منابع فارسي، نخست نام خانوادگي نويسنده و سپس نام كوچك ذكر شود.

◄ به علائم و نقطه گذاريها نيز توجه شود.

◄ شماره صفحات مورد استفاده در منابع فارسي در انتهاي مشخصات هر منبع پس از سال نشر و به دنبال حرف ص. ذكر شود.

سازمان به منزله مؤلف:

شرکت سهامي داروپخش. دارونامه. تهران: 1364.

کتاب چند جلدي با عنواني عام و عنوانهاي خاص هر جلد:

هاريسون، تنسلي راندولف. اصول طب داخلي. ج 3: بيماريهاي دستگاه گوارش. ترجمه محمد ناظم. تهران: چهر، 1365. ص.78-85

 • مترجم خاص هر جلد در مکان خود ذکر مي شود.

کتابهاي چند جلدي با عنواني عام:

اسنل، ريچارد. آناتومي باليني. مترجمين سهيل سعادت، تورج راسخي راد. اصفهان: دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، معاونت پژوهشي، 1374. ج.1 ص.94-98

ويرايشهاي يک اثر:

آل محمد، محمد مهدي. ميکروب شناسي عملي. ويرايش 2. تهران: نشر دانشگاهي، 1365. ص.88

فصلي يا بخشي از يک کتاب که هر يک داراي نويسنده است:

فرهنگ، مهرداد."بيماريهاي آلرژيک کودکان" در: مسايل روزمره طب اطفال. گردآورنده محمد توکلي. تهران: دانشجو، 1364. ص.125-140

مقاله:

حاجي ترخاني، امير حسن. " جامعه پزشکي و استفاده از اطلاعات علمي". مجله دانشگاه علوم پزشکي ايران، سال اول، ش 2 ( تابستان 1373): 72-76

پايان نامه ها:

گلعلي پور، محمد جعفر. " سير تکاملي و غير طبيعي مشتقات قوس اول برونشيال درجنين". پايان نامه دکتري تخصصي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، 1374.ص. 41-43

با يک نويسنده:

حسيني، ابوالقاسم. اصول بهداشت رواني. مشهد: دانشگاه علوم پزشکي مشهد، 1371. ص 25-38

فريد حسيني، رضا. پاتوفيزيولوژي بيماريهاي رماتيسمي و خود ايمني. مشهد: آستان قدس رضوي، 1365. ص.65-83

يا دو نويسنده:

معنوي، عزالدين؛ فدايي، فريد. خواب و رويا از ديدگاه پزشکي. تهران: دانشگاه تهران، 1367. ص. 23-33

بيش از سه نويسنده:

فرهودي، ابوالحسن و ديگران. بيماريهاي نقص ايمني، تشخيص و درمان. تهران: علمي، 1365. ص.42-51

بدون نويسنده:

اطلس تشريح بدن انسان. تهران: شرکت جغرافيايي و کارتوگرافي ايران، 1365. ص.83

شير مادر و تغذيه شيرخوار. تهيه شده توسط اساتيد دانشگاههاي علوم پزشکي و معاونت امور بهداشتي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، 1365. ص.27

ترجمه يک اثر

مور، کيت ال. تکامل جنيني انسان. مترجمين عليرضا فاضل، هاله حبيبي، مهنوش فروغي. مشهد: کتابستان 1371. ص.65-71

کولينز، ر. دوگلاس. اختلالات آب و الکتروليتها. ترجمه احمد فرزاد، فاطمه حقيقت. مشهد: آستان قدس رضوي، 1365.ص.43-54

ويراستار و گردآورنده به جاي نويسنده:

فرمان آرا، ايرج. گردآورنده. پيشرفتهاي جديد در مهندسي بهداشت. تبريز: دانش و زندگي، 1366.ص.125

 • بهتر است در پايان نامه ابتدا منابع فارسي وسپس منابع انگليسي نوشته شوند.
 • براي نوبت چاپ کتاب از اختصارات زير استفاده شود:

                        (2nd edi/ 3rd edi / 4th edi/ 5th edi/ )

 
 

 

تاريخ بروز رساني : دوشنبه 29/09/89 ساعت 04:01

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

آدرس سايت جديد: http://nurse.mums.ac.ir/
مشهد، خيابان دانشگاه، چهارراه دكترا، خيابان ابن سينا، دانشكده پرستاري و مامايي، كد پستي: 9137913199، تلفن: 3-8591511 0511، نمابر: 8597313 0511 پست الكترونيك: nms.it@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.