اخبار

نظرسنجي

اطلاع رساني سايت در بخشهاي مختلف را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

عالي است 56.0%
خوب است 18.8%
در حد خوب است 2.8%
متوسط است 3.6%
در حد متوسط است 18.1%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

دانشکده پرستاري و مامايي مشهد ( 549052 )
دانشكده پرستاري و مامايي مشهد ( 156181 )
دانشكده پرستاري و مامايي مشهد ( 155942 )
سوالات رايج در مورد شير خشک ( 117760 )
تحصيلات تكميلي عناوين پايان نامه هاي كارشناسي ارشد ( 101582 )
راهنماي نگارش پايان نامه ( 87084 )
تحصيلات تكميلي ( 40174 )
هيئت علمی ( 40160 )
واریکوسل ( 31581 )
دانشکده پرستاري و مامايي مشهد ( 31110 )
گروه های آموزشی ( 27695 )
آموزش ( 25142 )
مقالات چاپ شده گروه مامايي ( 25116 )
كارشناسي ارشد تحصيلات تكميلي ( 24692 )
كتابخانه ( 24575 )
طرح درس ( 22559 )
امور دانشجويی فرهنگی ( 20719 )
رياست ( 19383 )
پايان نامه هاي در دست اجرا مقطع كارشناسي ارشد ( 16925 )
مجله دانشكده ( 16422 )
اطلاعات رشته ها ( 16213 )
دانشجويان جديد ( 15914 )
آموزش مجازي ( 14835 )
گروه فوريت هاي پزشكي ( 14471 )
کارنامه خديوزاده ( 14175 )

 

 
 

دریافت فایل pdf

راهنماى نويسندگان
 مقالات مراقبت مبتنی بر شواهد
مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اهداف و زمينه ها

مجله مراقبت مبتنی بر شواهد به صورت فصلنامه منتشر می شود. این مجله قصد دارد که از بین مطالعات کمی اصیل، کیفی، روشهای ترکیبی و مروری مرتبط با مراقبتهای پرستاری، مامايي و سایر حرفه های بهداشتی _درمانی، مقالاتی را که مهمترین پیشرفتها در ارتباط با انجام بهترین مراقبت از بیماران را ارائه می دهند انتخاب نموده و منتشر نماید. در این میان مقالاتی که معنی، اثرات، علل، نحوه بررسی، پیشگیری، درمان و نتایج مشکلات مرتبط با سلامت را بررسی میکنند، انتخاب می شوند. برای ما قوت مطالعه از نظر روش اجرای مطالعه و کاربرد یافته ها در عملکرد بالینی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

راهنماي تنظيم مقالات

مجله مراقبت مبتنی بر شواهد یک مجله علمی – پژوهشی می باشد که مقالات مرتبط با مراقبتهای پرستاری، مامايي، بهداشتی و درمانی را به چاپ مى‌رساند. مقالاتى در اين مجله مورد پذيرش قرار مى‌گيرند که به يکى از اشکال زير نگاشته شده باشند:

1. مقالات پژوهشى اصيل: (Original Research Article)

2. مقاله پژوهش کيفی: (Qualitative Research Article)

3. مقالات گزارش موردى : (Case Report)

4. - نامه به سر دبير: (Letter to editor)

اصول کلي:

1. زبان رسمى مجله فارسى مى‌باشد و مقالات خارج از کشور به زبان انگليسى نيز پذيرفته مى‌شود.

2. مقاله قبلاً در هيچ يک از نشريات داخل به چاپ نرسيده يا همزمان براى مجلات ديگر ارسال نشده باشد، همچنين رتبه علمى کل نويسندگان به درستى عنوان گردد و همه نويسندگان مقاله از ارسال و جاپ آن مطلع باشند. بنابراين لازم است نويسندگان محترم در نامه درخواست چاپ، اين موارد را به وسيله امضاء متعهد گردند.

3. نويسنده/نويسندگان دو پوشه (فايل) از مقاله خود را با و بدون نام و مشخصات به همراه نامه درخواست چاپ، به آدرس اينترنتى مجله به صورت online از طريق سايت ارسال نمايند. مجله از دريافت مقالات بصورت پست معمولى و الکترونيکى معذور است.

4. اسامى خاص و يا واژه‌هايى که در متن، جداول و غيره به صورت مخفف درج مى‌شوند، از مخفف هاى مشهور و بين المللى بوده و کامل آنها يکبار در متن به همراه مخفف داخل پرانتز نوشته شوند.

5. نمودارها، تصاوير و جداول ارسالى بايد از وضوح کامل جهت چاپ برخوردار باشد و در صفحات جداگانه تهيه، شماره و عنوان جداول در بالاى آن و براى نمودارها در زير آن قيد شود. تصاوير افراد نبايد قابل شناسايى باشد.

6. مقاله يک خط در ميان (فاصله سطر cm 1/5) در اندازه کاغذ A4 و با حاشيه cm 2/5 از هر سمت با نرم‌ افزار  Word - تايپ فارسى با قلم ميترا و سايز 12، تايپ‌انگليسى با قلم ‏ Times New Roman و سايز12 با ذکر نام فايل تهيه و براى مجله ارسال شود.

7. مسؤوليت صحت و سقم مطالب به عهده نويسنده مقاله است. همچنین از زمان انجام مطالعه تا ارسال مقاله نبايستى بيش از 5 سال فاصله وجود داشته باشد.

8. مجله حق رد، قبول، اصلاح، ويرايش و خلاصه نمودن مقالات را براى خود محفوظ مى‌دارد و مقالات ارسالى به همراه ملحقات آن مسترد نخواهد شد.

9. مقالات به شرطى پذيرفته مى‌شوند که اصول اخلاقى براساس معاهده هلسينکى - توکيو در مورد مطالعات بالينى در انسان مراعات شده و  رعايت آن به تأييد کميته اخلاق مؤسسه‌اى که تحقيق در آن صورت گرفته رسيده باشد. همچنين دراين گونه مطالعات مى‌بايست از افراد مورد مطالعه رضايت نامه اخذ و اين موضوع صراحتأ در متن مقاله ذکر گردد.

10. چاپ مطالب مندرج در مجله به شرط ذکر منبع مجله مراقبت مبتنی بر شواهد، بلامانع است.

- مقاله پژوهشی اصيل (Original Research Article):
 
 چکيده

چکيده مقاله : (اعم از فارسى و انگليسى) در صفحه هاى مستقل به صورت سازمان يافته دارای ساختار حداکثر 250 تا 300 کلمه بدون ذکر منابع و اختصارات و نماينده تمام مفاهيم و عناصر محتوى مقاله و بصورت زير باشد:

مقدمه: اين بخش حداکثر در دو تا سه جمله در ارتباط با ضرورت انجام مطالعه يا جمع بندى مرورى بر متون در این راستا باشد.

هدف: جمله‌اى روشن، قابل اندازه گيرى يا قابل دستيابى باشد و در همه قسمت هاى مقاله يکسان استفاده گردد.

روش: بايد شامل اطلاعات کلى درمورد نوع مطالعه، جامعه و نمونه، روش و ابزار جمع آورى داده ها و زمان و نوع مداخله باشد.

يافته ها: متناسب با هدف به تفکيک گروههاى مطالعه با آزمونهاى آمارى استفاده شده به همراه نتايج و ضريب و فاصله اطمينان بيان گردد.

نتيجه گيرى: اين بخش نبايد تکرار يافته هاى پژوهش باشد. در اين بخش جمع بندى نهايى يافته ها همراه با توصيه ها، کاربردهاى بخش يافته ها يا نتايج در پرستارى بيان گردد.

کليد واژه : حداکثر 5 واژه اصلى براساس MeSH، چکيده فارسى و انگليسى با يکديگر مطابقت داشته باشد. واژه‌هاى کليدى در چکيده فارسى به زبان فارسى و در چکيده انگليسى به زبان انگليسى نوشته شود.

متن مقاله

مقدمه مقاله: اين قسمت بايد به گونه ای ارائه گردد که پیشینه علمی و استدلال برای انجام مطالعه حاضر باشد، لازم است هدف يا سوال اصلی تحقيق به صورت صريح و روشن در انتهای مقدمه مشخص گردد.

روش ها: لازم است اين قسمت در برگيرنده ی موارد زير باشد:

نوع مطالعه و مکان انجام پژوهش، تاریخ های مرتبط مشتمل بر مدت زمان های نمونه گیری، مواجهه، پیگیری و جمع آوری داده ها؛ جامعه آماری و جمعيت نمونه، حجم نمونه، روش نمونه گيری و در صورت ضرورت، معيارهای ورود مطالعه، شرايط انتخاب نمونه و دلايل آن،  روش های گرد آوری داده ها و توضيح ابزار مورد استفاده، نرم افزار آماری و آزمون های آماری مورد استفاده در تجزيه و تحليل داده ها و دلايل کاربرد آن.

- نوع مطا لعه:

الف : مطالعات شبه تجربی، پيش تجربی، تجربی :

در قسمت روشها برای اين مطالعات لازم است موارد زير توضيح داده شود:

- طراحی مطالعه با توجه به ويژگی های گروههای مورد مطالعه از نظر به کارگيری گروه شاهد و توزيع تصادفی يا غير تصادفی نمونه ها

- تعداد گروه های مورد مطالعه و تعداد نمونه هر گروه، دفعات مراجعه به هر گروه، مشخص کردن نحوه ی توزيع تصادف  (Random Allocation)يا نحوه ی همتا سازی (matching) نمونه ها درگروه ها، شيوه نمونه گيری، شيوه گزينش تصادفی نمونه ها و در صورت استفاده از روش کورسازی (blinding)، نحوه ی انجام آن، و مدت پيگيری نمونه ها و مدت زمان بررسی نمونه ها.

- چگونگی اندازه گيری متغير وابسته در گروه های مورد مطالعه

- توضيح جامع، دقيق و واضح، نحوه ی مداخله برای گروه های مورد مطالعه با شرح جزئيات به طوری که برای خواننده قابل تکرار باشد. مشخص نمودن اختلاف مداخله در گروه های تجربی و شاهد( برخورد با گروه شاهد)

- دفعات مراجعه به هر گروه و سنجش های مورد اندازه گيری در هر گروه (پيش آزمون و پس آزمون)

- معيارهای ورود ( شرايط انتخاب نمونه و دليل آن ) و خروج ( در صورت لزوم، شرايطی که باعث خارج شدن فرد از مطالعه در حين و بعد از مداخله می گردد همراه با ارائه دليل آن )

- شيوه های اندازه گيری متغير وابسته به طور جامع

- توضيح رعايت نکات اخلاق پژوهش در طول مطالعه و ملاک های به کار گرفته شده برای آن

 

ب : مطالعات توصيفی

تعيين نوع مطالعه، در صورت لزوم تعيين گروه ها ی مورد مطالعه، متغيرهای اندازه گيری شده و دفعات اندازه گيری متغير مورد نظر، مشخص نمودن مقطعی يا طولی بودن مطالعه، مدت مقطع مورد مطالعه

 

- روش های گردآوری داده ها:

الف: در صورت استفاده از پرسشنامه لازم است :

o مشخص گردد که آيا پرسشنامه توسط پژوهشگر ساخته شده و يا از ساير منابع علمی استفاده گرديده است.  در صورتی که از پرسشنامه ی ساير مطالعات معرفی شده در منابع استفاده شده است، معرفی منبع مورد استفاده نيز لازم است .  در صورت استفاده از پرسشنامه های غير فارسی،فرآيند ترجمه و شيوه ی بومی سازی شرح داده شود.

o درصورتی که پرسشنامه محقق ساخته می باشد فرآيند آماده سازی آن شرح داده شود.

o شرح جامعی از بخش های مختلف پرسشنامه، حيطه های مورد بررسی، تعداد و نوع سوالات به تفکيک حيطه ها و بخش های مختلف، نحوه ی پاسخ گويی به پرسش ها (مقياس ليکرت يا پاسخ بلی و خير يا .... ) و شيوه نمره گذاری (نمره 1 تا 5 يا صفر و يک يا ... ) و  شرح مختصری از محتوای هر بخش توضيح داده شود.

o شيوه تأمين روايی مشخص شود و توصيف دقيق فرآيند اجرايی برای روا سازی آن توضيح داده شود.

o چگونگی تعيين روشهای مورد استفاده برای تأمين پايايی پرسشنامه و گزارش نتايج آزمون های آماری به کار گرفته شده جهت تأمين پايايی توضيح داده شود.

o توضيحات جامع و واضحی از شيوه توزيع و جمع آوری پرسشنامه (پستی ، الکترونيکی ، رودرو،..... فردی يا گروهی)، شيوه پی گيری و دفعات مراجعه جهت جمع آوری، شيوه های جلب همکاری نمونه ها برای تکميل و بازگشت پرسشنامه ها ارائه گردد.

o شيوه تحليل نمرات پرسشنامه و طبقه بندی آن توضيح داده شود.

o در صورت استفاده از روش مشاهده توضيح موارد زير لازم است:

ابزار مورد استفاده ( چک ليست ) و بخش های مختلف و خلاصه ای از محتوای آن، مشخص نمودن مقياس هر سوال و شيوه نمره دهی، توصيف مشاهده کنندگان و ويژگی ها ی آنان و شيوه آموزش مشاهده گران برای مشاهده، روش همسان سازی مشاهده گران از نظر ثبات مشاهده گری هر فرد با خود و ديگری ( Inter rater /Intra rater) توصيف رفتار مورد مشاهده و خصوصيات آن، مدت مشاهده، دفعات مشاهده، محل و زمان مشاهده.

درصورتی که روش گرد آوری اطلاعات استفاده از مستندات باشد لازم است نمونه گيری مشخص شود و همچنين توضيحاتی در مورد متغيرهای مورد بررسی، نحوه ی بازيابی آن و شيوه دست يابی به مستندات و شيوه آشکار سازی اطلاعات ارائه گردد .

 

روش تجزيه و تحليل اطلاعات ، اين قسمت شامل :

توصيف نرم افزار مورد استفاده و ويرايش آن، نوع آزمون های آماری مورد استفاده و توضيح نوع آماره های مورد استفاده در آمار استنباطی، ذکر آزمون های مورد استفاده وموارد کاربرد آن برای تحليل متغيرهااست . در ضمن توضيح دليل استفاده از آزمون های غير معمول يا موارد ويژه نيز لازم است .

 

نتايج :

o در صورت استفاده از پرسشنامه، درصد بازگشت پاسخ (Response rate) در ابتدای نتايج ذکر شود.

o مشخصات جمعيت شناسی( دموگرافيک ) مطالعه در قسمت ابتدايی نتايج ارائه گردد.

o درموارد استفاده از آمار توصيفی لازم است مقادير فراوانی و درصد فراوانی، هر دو ذکر شود.

o از تکرار نتايج به صورت همزمان در جدول و متن خودداری شود.

o در صورت ارائه ی نتايج به صورت جدول، تعداد نتايج از سه جدول بيشتر نباشد

 

بحث:

لازم است بحث در برگيرنده ی موارد زير باشد:

o لازم است نویسنده ضمن اشاره به اهداف مطالعه، یافته های مهم و کلیدی را خلاصه نماید.

o لازم است استدلال نويسنده از تفاوت ها و شباهت های نتيجه ی مطالعه حاضر با مطالعات مرور شده توضيح داده شود.

o از بحث در مورد يافته های جديدی که در قسمت نتايج به آن اشاره نشده خودداری شود.

o با در نظر گرفتن اهداف، محدودیت ها، تعدد تحلیل های آماری، نتایج مطالعات مشابه و سایر شواهد مرتبط، تفسیری کلی و محتاطانه از نتایج ارائه دهد.

o در مورد تعمیم پذیری (روایی بیرونی) نتایج مطالعه بحث کنید.

o پيشنهاداتی کاربردی بر اساس نتايج مطالعه ی کنونی و مطالعات آينده ارائه گردد.

o در انتهای مقاله بايستی در قسمتی با عنوان نتيجه گيری و ضمن يک يا دو پاراگراف، پيام نهايی مقاله که در واقع نتيجه کاربردی مقاله است به روشنی بيان می شود.

 

2- مقاله مروری (Review Article):

مقالات مروری شامل مقالات مرور نظام مند، مباحثه‌ای يا نقد و تحليل منابع در مورد موضوعی خاص يا نظريه‌ها و گرايش‌های جديد در علوم پزشکی در حداکثر 3500 کلمه می شود.

عنوانشامل حداکثر 40 کلمه است و لازم است به گونه ای ارائه گردد که نوع مرور را مشخص نمايد بعنوان مثال مروری بر متون، مرور سيستماتيک کمی، کيفی ياترکيبی.

چکيده: همانند مقالات پژوهشی اصيل ساختاردار بوده و شامل مقدمه (اهداف و زمينه مطالعه)، روشهای مرور و منابع داده ها، يافته ها و نتيجه گيری است.

مقدمه: لازم است در بر گيرنده زمينه وعلت انجام مطالعه، چهارچوب تئوريکی يا مفهومی باشد.

روشهای مرور: بايد در برگيرنده قسمت های زير باشد :

o هدف: بيان هدف/ اهداف مرور شامل: عنوان تحقيق/ سئوالات/ فرضيات يا فرضيه

o طراحی مطالعه: شامل تعيين نوع مرور (توصيف طراحی و روشهای بکار رفته و منابع مرجع).

o روشهای جستجو: شامل استراتژی جستجو/ معيارهای ورود و خروج، بانکهای اطلاعاتی جستجو شده، کلمات کليدی، زيان مقالات مورد بررسی، ذکر تاريخ مطالعات جستجو شده.

o ارزيابی کيفيت: شامل توصيف روش های مورد استفاده و دلايل انتخاب و يا خروج مطالعات، معيارهای مميزی

o شيوه خلاصه سازی دادهها: خلاصه کردن مطالعات انتخابی در مرور و مطالعات خارج شده در جداول جداگانه. در اين قسمت مرور سيستماتيک بايد توصيفی از فرآيند/ فرآيندها باشد.

o سنتز: اين قسمت شامل توصيف فرآيندهای بکار گرفته برای سنتز نتايج است.

نتايج:

ارائه نتايج مرور بايد با استفاده از سر تيترهای مناسب گزارش شود و توصيف مفهومی يا تئوريکی مفاهيم يافته شده در متون ارائه گردد.

 

بحث:

لازم است بحث با نقاط قوت و ضعف شواهد ارائه شده آغاز گردد و در ادامه ترسيم کاربرد عملی و نظری يافته های بدست آمده در مرور سيستماتيک توضيح داده شود.

نتيجه گيری: لازم است نتيجه گيری بر اساس کاربرد عملی يافته ها ارائه گردد.

3- مقالات کيفی (Qualitative Research Article)
 
 مطالعه گراندد تئوری

عنوان: عنوان مطالعه به شکلی ارائه گردد که در برگيرنده گروه يا جامعه مورد بررسی بوده و به روشنی بيانگر فرآيند پديده اجتماعی مورد مطالعه باشد.

چکيده: شامل مقدمه و هدف يا سئوال اصلی پژوهش، روش مطالعه و آناليز داده ها، يافته ها، و نتيجه گيری است.

مقدمه: شامل قسمت های زير است :

- بيان مساله: بيان اهميت و ضرورت پديده مورد مطالعه، تبيين ضرورت مطالعه پدیده مورد نظر به روش کیفی

- سوال يا هدف پژوهش: تبيين و توصيف فرآيند پديدۀ اجتماعی مورد مطالعه، در صورتيکه مقاله بخشی از يک مطالعه گراندد تئوری می باشد بيان اهداف اختصاصی در مقاله حاضر لازم است.

- مروری بر متون: بيان مرور مرتبط با موضوع مورد بررسی، بيان شکاف و فاصله موجود در دانش و تحقيقات کنونی

روش:  لازم است قسمت روش ها در برگيرنده موارد زير باشد:

- توضيح نوع روش بکار رفته و تناسب آن با هدف مطالعه

- توصيف نحوه نمونه گيری و انتخاب مشارکت کنندگان

- توصيف زمان و مکان جمع آوری داده ها

- توصيف واضح نمونه گيری نظری و چگونگی رسيدن به اشباع نظری

- مشخص نمودن حجم نمونه و تعداد شرکت کنندگان

- روشهای جمع آوری داده ها (مصاحبه، مشاهده، يادداشت برداری ,... )

- ملاحظات اخلاقی (ذکر کسب مصوبه کميته اخلاق، توضيح کسب رضايت آگاهانه از مشارکت کنندگان)

تحليل داده ها: اين قسمت بايد شامل موارد زير باشد:

- توضيح واضح روش تحليل داده ها

- توصيف چگونگی دستيابی به مقوله مرکزی

- بيان روشهای اطمينان از صحت و استحکام داده ها

يافته ها: در اين قسمت لازم است موارد زير ارائه گردد:

- توصيف يافته ها در رابطه با سوالات اصلی پژوهش

- حمايت يافته ها با روايات مشارکت کنندگان

- توصيف واضح و دقيق مفاهيم و روابط مفهومی

بحث: شامل:

- بحث در مورد شواهد موافق و مخالف براساس منابع

- بيان کاربرد يافته ها بطور مستدل

- توصيه جهت تحقيقات بعدی

نتيجه گيری (جمع بندی و ارائه پيشنهاد کاربردی)

 

ب: فنومنولوژی

عنوان: لازم است عنوان بيان کننده واضح پديده تحت مطالعه و بيانگر گروه يا جامعه مورد مطالعه باشد

چکيده: شامل مقدمه و هدف يا سئوال اصلی پژوهش، روش مطالعه و آناليز داده ها، يافته ها، و نتيجه گيری است.

مقدمه : شامل قسمت های زير است :

-بيان مساله: در اين قسمت لازم است موارد زير به طور واضح توضيح داده شود: بيان ضرورت و اهميت پديده مورد مطالعه، ارتباط مناسب بين مساله، پارادايم و روش مطالعه

- سوال تحقيق: پرداختن سوال تحقيق به تبيين و تفسير تجارب مشارکت کنندگان در رابطه با پديده مورد مطالعه

- تناسب طرح تحقيق با هدف مطالعه

- مرور بر متون

روش: اين قسمت شامل موارد زير است:

- نمونه گيری: در اين قسمت لازم است روش نمونه گيری، شيوه انتخاب مشارکت کنندگان و چگونگی شيوه دستيابی به اشباع داده ها و حجم نمونه به صورت کامل و روشن توضيح داده شود.

- جمع آوری داده ها: شامل توضيح روشن روشهای جمع آوری داده ها و ساختار مصاحبه (راهنمای مصاحبه، دفعات، مدت، چگونگی ضبط صدا و مکتوب سازی) است

- ملاحظات اخلاقی: ذکر کسب مصوبه کميته اخلاق، توضيح کسب رضايت آگاهانه از مشارکت کنندگان

تجزيه و تحليل داده ها: شامل توضيح روشن روش تحليل داده ها، گامهای تحليل داده هاو روشهای ارزيابی صحت و استحکام داده ها است .

يافته ها: در اين قسمت يافته ها در رابطه با سؤال اصلی پژوهش توصيف شده و حمايت يافته ها با روايت از شرکت کنندگان توضيح داده می شود.

بحث: در اين قسمت لازم است در مورد شواهد موافق و مخالف براساس منابع مرور شده بحث شود و کاربرد يافته ها به طور مستدل ارائه گردد و در انتهای بحث ارائه پيشنهاداتی جهت تحقيقات بعدی لازم است .

نتيجه گيری: در انتهای مقاله يک نتيجه گيری بر اساس نتايج مطالعه و پيشنهادات کاربردی مرتبط با يافته ها ارائه می شود.

4- نامه به سر دبير ( Letter to editor )

در حد 500 کلمه و در ارتباط با مقالات يا نوشته‌های مجله، ابتکارهای مفيد در آموزش علوم پزشکی، تجربه‌های ارزنده يا اخبار آموزش پزشکی در ايران يا جهان است، چنان که در اين نوشته ها مقالاتی مورد نقد و بررسی قرار گرفته باشند، اين نوشته ها همراه با پاسخ نويسنده مقاله است. مجله در انتخاب و چاپ اين نامه‌ها آزاد می باشد.

 

 

تاريخ بروز رساني : چهارشنبه 19/05/90 ساعت 21:18

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

آدرس سايت جديد: http://nurse.mums.ac.ir/
مشهد، خيابان دانشگاه، چهارراه دكترا، خيابان ابن سينا، دانشكده پرستاري و مامايي، كد پستي: 9137913199، تلفن: 3-8591511 0511، نمابر: 8597313 0511 پست الكترونيك: nms.it@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.