اخبار

نظرسنجي

اطلاع رساني سايت در بخشهاي مختلف را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

عالي است 56.0%
خوب است 18.8%
در حد خوب است 2.8%
متوسط است 3.6%
در حد متوسط است 18.1%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

دانشکده پرستاري و مامايي مشهد ( 549084 )
دانشكده پرستاري و مامايي مشهد ( 156191 )
دانشكده پرستاري و مامايي مشهد ( 155962 )
سوالات رايج در مورد شير خشک ( 118604 )
تحصيلات تكميلي عناوين پايان نامه هاي كارشناسي ارشد ( 101638 )
راهنماي نگارش پايان نامه ( 87113 )
تحصيلات تكميلي ( 40179 )
هيئت علمی ( 40169 )
واریکوسل ( 31609 )
دانشکده پرستاري و مامايي مشهد ( 31405 )
گروه های آموزشی ( 27700 )
آموزش ( 25148 )
مقالات چاپ شده گروه مامايي ( 25142 )
كارشناسي ارشد تحصيلات تكميلي ( 24699 )
كتابخانه ( 24600 )
طرح درس ( 22577 )
امور دانشجويی فرهنگی ( 20732 )
رياست ( 19396 )
پايان نامه هاي در دست اجرا مقطع كارشناسي ارشد ( 16925 )
مجله دانشكده ( 16453 )
اطلاعات رشته ها ( 16223 )
دانشجويان جديد ( 15922 )
آموزش مجازي ( 14852 )
گروه فوريت هاي پزشكي ( 14478 )
کارنامه خديوزاده ( 14187 )

صفحه اصلي > واحد توسعه آموزش > استعدادهاي درخشان
 
 برای دریافت فرمت WORD همین فرم اینجا را کلیک کنید.
 

دانشجوي عزيز:اين پرسشنامه جهت شناسايي،انتخاب و سطح بندي استعدادهاي درخشان دانشكده پرستاري و مامايي تهيه  شده است که شامل اطلاعات فردي،امتيازات آموزشي- تحصيلي، امتيازات پژوهشي، امتيازات فرهنگي، هنري و ورزشي، امتيازات اجرايي است.لطفاً‌ در تكميل آن نهايت دقت را داشته باشيد.          "مرکز استعدادهاي درخشان دانشکده پرستاري و مامايي( واحدEDO)"

نام:                                             نام خانوادگي:                          سن:           جنس: مرد £              زن £      سال ورود به دانشگاه:

رتبه قبولي در دانشگاه:                                سهميه ورودي: آزاد £   مناطق محروم £    شاهد £
 
وضعيت خدمت سربازي:
رشته تحصيلي: پرستاري £   مامايي £    اتاق عمل £    هوشبري £    فوريت پزشکي£
مقطع تحصيلي: کارداني £    کارشناسي پيوسته £    کارشناسي نا پيوسته £    کارشناسي ارشد £    دکتري £
 
آيا دانشجوي مهمان يا انتقالي هستيد؟       بلي £    خير £ 
نام دانشگاه انتقالي:                             معدل كل دوره تا كنون:                                  تعداد واحدهاي گذرانده تا کنون:
اكنون ترم چندم تحصيلي هستيد ؟
تعداد واحدهاي ترم جاري:
آيا كارمند هستيد ؟             بلي £    خير £     آيا كار دانشجويي داريد ؟       بلي £    خير £   
توانايي شما در چه زمينه اي است ؟
كامپيوتر £    زبان £    روش تحقيق £    خط £    نقاشي £    ساير موارد......
محل سكونت:          منزل £    خوابگاه £  شماره تلفن تماس:                                 پست الکترونيک(e- mail)
 
امتيازات آموزشي- تحصيلي
1- چنانچه در هر يک از موارد زير داراي مقام مي باشيد، علامت بزنيد و نوع مدال خود را مشخص کنيد.
 
 
 
رتبه 1(مدال طلا)
رتبه 2(مدال نقره)
رتبه 3(برنز)
 
المپياد جهاني
 
 
 
 
المپياد کشوري
 
 
 
 
ابداع يا اختراع در
   [1]WTO   يا  [2]USPTO
 
 
 
 
ابداع يا اختراع داخلي
 
 
 
 
برگزيدگان جشنواره خوارزمي و رازي
 
 
 
 
برگزيده سمينار معتبر بين المللي
 
 
 
 
برگزيده سمينار داخلي
 
 
 
  

*ميزان امتياز:

 
 2- مقطع تحصيلي:     کارداني £    کارشناسي £    کارشناسي ارشد £     دکتري £   
معدل در نيمسال گذشته:                              تعداد واحد در نيمسال گذشته:
 

*ميزان امتياز:

 
3-رتبه دانشجو در کلاس در ترم گذشته:                                                    ميزان دانشجويان کلاس:
زير 50 نفردانشجو £    100-50 نفر دانشجو £    بيش از 100 نفر دانشجو £
 

*ميزان امتياز:

 
4- رتبه کشوري و دانشگاهي کسب شده در آزمون سراسري کارداني به کارشناسي، کارشناسي ارشد و PHD      رتبه کشوري:               رتبه دانشگاهي:
 

*ميزان امتياز:

5- آيا مدرک بين المللي از دانشگاههاي مورد تأييد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي داريد؟    بلي £   خير £
-مدرک در چه مقطعي؟        کارشناسي £  کارشناسي ارشد £     دکترا و PHD £
- نمره مدرک:     £ C £      B£     A
 

*ميزان امتياز:

 
6- در كداميك از آزمون هاي زبان خارجه معتبر بين المللي شركت نموده ايد ؟                   £ TOEFL £                DELF £             IELTS
نمره کسب شده در آزمون فوق:                                            تاريخ شركت در آزمون فوق:
 

*ميزان امتياز:

 
امتيازات پژوهشي
1- آيا تاليف کتاب داشته ايد؟         بلي  £    خير   £ در صورت بلي، كتاب داراي كدام مشخصه زير مي باشد ؟
مورد تأييد شوراي انتشارات دانشگاه  £  مورد تأييد جهاد دانشگاهي  £ ثبت در كتابخانه ملي و داراي شابك  £ نام کتاب و شماره شابک و تعداد صفحات آن:
 

*ميزان امتياز:

2-آيا ترجمه کتاب داشته ايد؟     بلي  £  خير £ 
آياکتاب حاضر مورد تاييد شوراي انتشارات دانشگاه قرار گرفته است؟     بلي  £   خير  £  نام کتاب و شماره شابک و تعداد صفحات آن:
 
*ميزان امتياز:
 
3- آيا مقاله تحقيقاتي چاپ شده در مجلات بين المللي داخلي يا مجلات معتبر خارجي مربوط به علوم پزشکي داشته ايد؟     بلي  £   خير  £ 
درصورت پاسخ مثبت جدول زير را علامت گذاري کنيد.
 

گذشته نگر

مورد- شاهد

توصيفي

آينده نگر

گزارش مورد

مروري

مروري سيستماتيك

مجلات داخلي

مجلات خارجي

 
مشخصات مجله يا مجلات (نام مجله ـ‌ سال انتشار مقاله و شماره مقاله) را بنويسيد:
نام مقاله يا مقاله ها را با ذکر نام همکاران در هر يک نام ببريد.
در صورت چاپ مقاله در مجلات خارجي يا انگليسي زبان، آيا مقاله داراي ايندكس در سايت هاي تخصصي مي باشد ؟  بلي £  خير £
در صورت بلي سايت مربوطه را ذكر نماييد ؟
در صورت چاپ در مجلات خارجي، آيا مجله مذکور داراي impact factor است؟   بلي  £  خير £
 

*ميزان امتياز:

 
4- ارائه مقاله در کنفرانسها:
آيا در كنفرانسها مقاله تحقيقاتي داشته ايد ؟    بلي  £   خير  £
در صورت بلي در چه كنگره اي : كنگره داخلي   £  کنگره بين المللي داخلي  £  کنگره بين المللي خارجي  £  نوع ارائه مقاله: شفاهي   £  پوستر   £
 درصورت ارائه مقاله، نام مقاله و نام کنگره را با ذکر زمان و مکان آن ذکر کنيد؟
5- آيا در كنگره هاي بين المللي خارجي يا در كنفرانسهاي بين المللي داخلي شركت داشته ايد؟ (بدون داشتن مقاله)  بلي   £   خير   £
 در صورت بلي مشخصات كنگره را با ذكر زمان و مكان آن بيان نماييد:
 
*ميزان امتياز:
6- فعاليت درامور اجرايي و تدريس دانشجويان(جهت دانشجويان کارشناسي ارشد و دکتري):
آيا در امور اجرايي و تدريس دانشجويان ساير مقاطع تحصيلي (ازجمله کارگاه علمي- پژوهشي) فعاليت داشته ايد؟   بلي  £ خير £ درصورت پاسخ مثبت، به چه ميزان(چند ساعت)؟

*ميزان امتياز:

7- آيا طرح اصلاحي در عملكرد آموزشي، اداري و اجرايي دانشكده يا دانشگاه ارائه داده ايد كه به تاييد كميته ارتقاء كيفيت دانشگاه رسيده باشد؟   بلي  £ خير تاريخ بروز رساني : شنبه 29/09/93 ساعت 03:30

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

آدرس سايت جديد: http://nurse.mums.ac.ir/
مشهد، خيابان دانشگاه، چهارراه دكترا، خيابان ابن سينا، دانشكده پرستاري و مامايي، كد پستي: 9137913199، تلفن: 3-8591511 0511، نمابر: 8597313 0511 پست الكترونيك: nms.it@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.