اخبار

نظرسنجي

اطلاع رساني سايت در بخشهاي مختلف را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

عالي است 56.0%
خوب است 18.8%
در حد خوب است 2.8%
متوسط است 3.6%
در حد متوسط است 18.1%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

دانشکده پرستاري و مامايي مشهد ( 549059 )
دانشكده پرستاري و مامايي مشهد ( 156183 )
دانشكده پرستاري و مامايي مشهد ( 155949 )
سوالات رايج در مورد شير خشک ( 117855 )
تحصيلات تكميلي عناوين پايان نامه هاي كارشناسي ارشد ( 101587 )
راهنماي نگارش پايان نامه ( 87089 )
تحصيلات تكميلي ( 40174 )
هيئت علمی ( 40161 )
واریکوسل ( 31586 )
دانشکده پرستاري و مامايي مشهد ( 31163 )
گروه های آموزشی ( 27695 )
آموزش ( 25142 )
مقالات چاپ شده گروه مامايي ( 25123 )
كارشناسي ارشد تحصيلات تكميلي ( 24692 )
كتابخانه ( 24578 )
طرح درس ( 22562 )
امور دانشجويی فرهنگی ( 20719 )
رياست ( 19386 )
پايان نامه هاي در دست اجرا مقطع كارشناسي ارشد ( 16925 )
مجله دانشكده ( 16437 )
اطلاعات رشته ها ( 16214 )
دانشجويان جديد ( 15914 )
آموزش مجازي ( 14835 )
گروه فوريت هاي پزشكي ( 14472 )
کارنامه خديوزاده ( 14176 )

دانشكده پرستاري و مامايي > اساتيد > هيات علمي > مهري ياوري 
 
 
مهري ياوري
 
 عضو هیأت علمی  گروه بهداشت و روان دانشکده پرستاری و مامایی مشهد
 
 
 
 
آدرس: مشهد، چهار راه دکتری، خیابان ابن سینا، دانشکده پرستاری و مامایی
تلفن: 38591512 - 051 داخلي: 282
نمابر: 
 38597313 - 051
CV in English 
  
سوابق تحصیلی
 دانشجوي دکتراي تخصصي مطالعات برنامه درسی در دانشگاه فردوسی مشهد
 کارشناسي ارشد آموزش بهداشت فارغ التحصيل از دانشگاه علوم پزشکي تهران در سال 71
 کارشناسي روانشناسي باليني فارغ التحصيل از دانشگاه فردوسي مشهد در سال 67
 
 
سوابق اجرایی
 مسئول کميته داوران اولين همايش کشوري آموزش مبتني بر شواهد سال 94
 عضو کميته داوران درون دانشگاهي هشتمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري سال 94
 عضو کميته بازنگري برنامه آموزشي دکتري تخصصي فيزيک پزشکي سال 93
 عضو هيات علمي همکار قطب تکنولوژي آموزشي در پزشکي کشور سال 93
 عضو هیات مدیره مجمع خیرین بانوان دانشگاه سال 93
 مسئول وب سايت گروه آموزشي بهداشت، روان و مديريت دانشکده پرستاري و مامايي سال 93
 عضو کميته ارزيابي دروني گروه بهداشت و روان از سال 91 تا کنون
 مسئول واحد آموزش پاسخگو دانشکده پرستاری و مامایی از سال 90 تا کنون
 کارشناس دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی دانشکده پرستاری و مامایی از سال 90 تا کنون
 دبير کميته منتخب دانشکده پرستاري و مامايي از سال 90 تا کنون
 عضو کميته تدوین برنامه آموزشی (گوریکولوم) فلوشیپ آموزش پزشکی از سال 89 تا 90
 عضو کمیته علمی و اجرایی دوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی، 90
 مسئول برنامه ریزی چهار دوره کارگاه های توانمند سازی اعضای هیات علمی از سال 88 تا 92
 عضو کمیته پژوهش در آموزش دانشگاه از سال 88 تا کنون
 عضو کمیته علمی و اجرایی سومین همایش کشوری کاربرد یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی، 88
 عضو کمیته طرح دوره ودرس دانشکده پزشکی از سال 89 تا 90
 کارشناس واحد برنامه ریزی آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه، 88 تا 90
 عضو هیات تحریریه و شورای سردبیری مجله افق توسعه آموزش علوم پزشکی از سال 88 تا کنون
 عضو انجمن آموزش پزشکي ايران از سال 85 تا کنون
 عضو کميته سياستگزاري آموزش سلامت مرکز بهداشت استان خراسان سالهاي 85-83
 عضو کميته بازنگري دوره آموزشي کارشناسي بهداشت عمومي سالهاي 84-81
 عضو انجمن آموزش بهداشت ايران از سال 76 تا 88
 عضو کميته برنامه ريزي استرات‍ژيک معاونت آموزشي دانشگاه سالهاي 84- 83
 عضو و همکار جمعيت زنان سبز (NGO) مشهد در برگزاری و تدريس دوره هاي آموزشي سالهاي 82-77.
 مشاور آموزشي طرح پژوهشي بازيافت زباله از مبدا در شهرداري مشهد سال 80
 
 
سوابق تدریس
 مهارتهاي ارتباطي باليني دندانپزشکي عمومي سال 94-93
 روشهاي آموزش به فرد، خانواده و جامعه کارشناسي ارشد پرستاري سلامت جامعه سال 94-93
 نظريه ها و الگوهاي پرستاري سلامت جامعه و کاربرد آنها کارشناسي ارشد پرستاري سلامت جامعه سال 94-93
 مشاوره شش پايان نامه کارشناسي ارشد آموزش پزشکي و پرستاري سال 94- 93
 روش تحقيق کارشناسي هوشبري، سال 92 – 91
 طراحي آموزشي در علوم پزشکي کارشناسی ارشد آموزش پزشکی سال 92 - 91
 فنون تدريس و آموزش دکتري تخصصي رشته سم شناسي سال 92-91
 تئوريها و مدلهاي بهداشتي در مامايي کارشناسي ارشد مامايي، سال 92 - 91
 مشارکت در برگزاري آزمون هاي ارزيابي صلاحيت باليني دانشکده پزشکي از سال 91 تا كنون
 مدلهاي آموزش بهداشت کارشناسي ارشد پرستاري، سال 91 - 90
 دوره آموزشی مهارت های ارتباطی درس نشانه شناسی عملی پزشکی از سال 85 تا کنون
 طراحی، اجرا و ارزشیابی کارگاه های آموزشی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی از سال 89 تا کنون
 مهارتهای ارتباطی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی، 89
 کارگاه هاي آموزشي مهارت هاي ارتباط بين فردي جهت داشجويان پزشکي سال هاي 85-84
 کارآموزي بهداشت جامعه کارشناسي پرستاري سال هاي 84-82
 اکولوژی و جمعيت MPH دستياري عفوني سال هاي 83-80
 کارآموزی بهداشت 1 و 2 پزشکی سال های 81- 77
 بهداشت عمومی کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد سالهای 80- 78
 جمعيت شناسي دانشگاه فردوسي سالهاي 81-79
 دروس آموزش بهداشت، جمعيت شناسي، بهداشت عمومي، مسائل آموزش بهداشت و ارتباطات دانشجويان کارشناسي و کارداني بهداشت عمومي، تکنولوژی رادیولوژی و بهداشت محيط سال هاي 83-72
 کارآموزی و کارورزی اموزش بهداشت، بهداشت مدارس، بهداشت روان کاردانی و کارشناسی بهداشت عمومی و محیط، سال های 82- 72
 

افتخارات و جوایز
 رتبه اول فرايند آموزشي در حيطه محصولات آموزشي در هفتمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري سال 93
 رتبه اولگروه آموزشي برتر در ششمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري سال 92
 رتبه اولEDO برتر در ششمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري سال 92
 رتبه اولEDO برتر در پنجمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري سال 91
 رتبه سوم گروه آموزشي برتر در پنجمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري سال 91
 فرايند برگزيده در حيطه تدوین برنامه آموزشی در چهارمین جشنواره آموزشی شهید مطهری سال 90
 لوح تقدیر ریاست دانشگاه به مناسبت برگزاری دوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی- 1390
 لوح تقدیر معاون آموزشی دانشگاه براي برگزاری دوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی- 1390
 لوح تقدیر معاون آموزشی دانشگاه براي برگزاری سومین همایش کشوری کاربرد یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی- 1388
 لوح تقدیر مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی براي برگزاری کنگره کشوری اخلاق پزشکی کاربردی- 1385
 تقدیر دبیر هیات ممتحنه و ارزشیابی فیزیک پزشکی وزارت بهداشت جهت مشارکت و همکاری در بازنگری برنامه آموزشی کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی، سال 1383
 

نوآوري ها
 طراحي و انتشار پيک آموزش (خبرنامه دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاري و مامايي) سال 90
 تهيه پمفلتهاي آموزش پزشکي جهت استفاده اعضاي هيات علمي دانشکده پرستاري و مامايي از سال 90 تا کنون
 طراحي فرم ارزشيابي استاد مخصوص دانشجويان PhD سال 90
 تهيه فرم ارزشيابي آنلاين کارگاه های آموزشي در همايش کشوري يادگيري الکترونيکي، سال 88
 مشارکت در تدوين طرح دوره هاي دکتری دندانپزشکي عمومی در سال 87
 مشارکت در طراحی و راه اندازي واحد مهارت هاي ارتباطي Skill Lab دانشگاه، سال 85
 مشارکت در تهيه دو فيلم آموزشي جهت تدريس مهارت هاي ارتباطي به دانشجويان پزشکي، سال 85
 مشارکت در تدوين طرح دوره گروه هاي آموزشي دانشکده پزشکي، سال 84
 تدوين راهنماي عملي برگزاري کارگاه هاي آموزشي، سال 82 
 

علائق تحقیقاتی
 مهارت های ارتباطی
 برنامه ریزی درسی
 آموزش پاسخگو
 

کارگاه های ارائه شده
 مدرس کارگاه مهارتهاي ارتباطي پرستار و بيمار، بيمارستان موسي بن جعفر سال 93
 عضو پانل Social accountability ،در حاشيه اولين همايش ملي چالشها و راهکارهاي توسعه مشارکت دانشجو در نظام آموزشي اسفند 92
 عضو پانل راهکارهاي ارتقاء کيفيت در آموزش علوم پزشکي، دانشکده پرستاري و مامايی، ارديبهشت 92
 مدرس کارگاه برنامه ريزي آموزشي پيشرفته، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي، سال 92
 مدرس کارگاه مهارتهاي ارتباطي استاد و دانشجو، دانشکده پرستاري و مامايی، مهر 92
 مدرس کارگاه مهارتهاي ارتباطتي در بيمارستان رضوي، سال 91
 مدرس کارگاه تدوين برنامه عملياتي برای اعضای هیات علمی دانشکده پرستاري و مامايی ،سال 91
 مدرس دو دوره کارگاه ارزيابي دروني برای اعضای هیات علمی دانشکده پرستاري و مامايی،سال 91
 مدرس کارگاه مهارتهاي ارتباطتي آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکي مشهد، تير 91
 مدرس کارگاه مهارتهاي ارتباطتي برای اعضای هیات علمی دانشکده دندانپزشکی،سال 90
 مدرس کارگاه مهارت های ارتباطی استاد و دانشجو برای اساتید گروه های علوم پایه دانشگاه، سال 89
 مدرس کارگاه مهارت های ارتباطی پزشک و بیمار برای اساتید بالینی دانشکده پزشکی، سال 86
 مدرس کارگاه ارتباطات برای اعضای هیات علمی دانشکده پیراپزشکی،سال 86
 مدرس کارگاه مهارت هاي ارتباط بين فردي در همايش کشوري آموزش پزشکي کرمان، سال 85
 مدرس کارگاه برنامه ریزی آموزشی برای اساتید دانشکده های داروسازی و پرستاری و مامایی، سال 85
 مدرس کارگاه چگونه کارگاه آموزشی برگزار کنیم برای اعضای EDO دانشکده ها، سال 85
 مدرس کارگاه نیاز سنجی و برنامه ریزی آموزشی برای اعضای هیات علمی دانشگاه، سال 85
 برگزاری ژورنال کلاب مهارت های ارتباطی در مرکز مطالعات دانشگاه، سال 85
 تدریس دوره برنامه ریزی آموزشی در آموزش ضمن خدمت کارکنان حوزه معاونت آموزشی، سال 85
 مدرس کارگاه چهار روزه تکنولوژی آموزشی در بهداشت خانواده حوزه معاونت بهداشتی، سال 84
 

 صفحه: 1 -  2                                                                                                                       
 

تاريخ بروز رساني : پنجشنبه 23/11/93 ساعت 03:43

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

آدرس سايت جديد: http://nurse.mums.ac.ir/
مشهد، خيابان دانشگاه، چهارراه دكترا، خيابان ابن سينا، دانشكده پرستاري و مامايي، كد پستي: 9137913199، تلفن: 3-8591511 0511، نمابر: 8597313 0511 پست الكترونيك: nms.it@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.